Poslední příspěvky

 • Vzestup a pád ČSLA?!: Vojenská profese (1960-1970) v kolektivní paměti příslušníků důstojnického sboru 

  Hlaváček, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
  Datum obhajoby: 31. 1. 2019
  The Rise and Fall of CSLA?! Military profession (1960-1970) in the collective memory of the officer corps Jiří Hlaváček Abstract: The aim of this dissertation thesis is the reflection of everyday life and the (transformation) ...
 • Svobodný duch v díle F. Nietzscheho 

  Hostašová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
  Datum obhajoby: 31. 1. 2019
  The main aim of this thesis is the analysis, characterization and emphasis of the phenomenon of Free Spirit in Nietzsche's Human, All Too Human, volumes I. and II. The thesis attempts to portray the Free Spirit as a holistic ...
 • Souvislost mezi osobností majitele a behaviorálním profilem jeho kočky 

  Žežulková, Denisa (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
  Datum obhajoby: 30. 1. 2019
  Previous studies have shown that we can measure personality not only of humans but of animals as well including domestic cats (Felis catus). Results of studies have also shown that personality of the domestic cat might be ...
 • Kde sú hranice človeka? Hľadanie autistickej subjektivity 

  Polčová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
  Datum obhajoby: 28. 1. 2019
  Navzdory rastúcemu korpusu odbornej literatúry pojednávajúcej o poruche autistického spektra z multidisciplinárnych hľadísk zostáva stretnutie s realitou na spektre nedostatočne prebádaným územím. Bytie na spektre sa počas ...
 • Po stopách kryptomeny Bitcoin 

  Zelenková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
  Datum obhajoby: 28. 1. 2019
  Predmetom práce je paralelná digitálna ekonomika, vytváraná okolo monetárnej inovácie zvanej Bitcoin a interakcie medzi touto technológiou a jej používateľmi. Bitcoin je nový druh digitálnych peňazí a zároveň platobný ...
 • Etablování orální historie v českém prostředí 

  Drahovzalová, Michala (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
  Datum obhajoby: 22. 1. 2019
  Předkládaná diplomová mapuje téma etablování orální historie v českém prostředí. Výzkum, prováděný především metodou orální historie, má těžiště v období od roku 1989, neboť tato metoda u nás mohla být rozvíjena až po pádu ...
 • Reflexe policejní práce z pohledu samotných policistů a policistek 

  Kapr, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
  Datum obhajoby: 22. 1. 2019
  Diplomová práce se zabývá reflexí policejní práce z pohledu samotných policistů a policistek, a to v historickém kontextu fungování Policie České republiky, tedy od roku 1991 do současnosti. Nosným pilířem celé práce je ...
 • Dobrodružství na vlnách aneb plavba radioamatérské posádky v neklidném proudu historie v letech 1945-1995 

  Tobiška, Roman (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
  Datum obhajoby: 22. 1. 2019
  Práce si klade za cíl pomocí tematické analýzy orálněhistorických rozhovorů otevřít pomyslné okno do světa specifické činnosti radioamatérských nadšenců v intervalu let 1945-1995 z pozice vnímání tohoto hobby jejími aktéry ...
 • Dělníci autorského práva. Agentura DILIA v období tzv. normalizace ve vzpomínkách tehdejších zaměstnanců 

  Burman, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
  Datum obhajoby: 22. 1. 2019
  Ve své práci bych chtěla představit Dilii, divadelní a literární agenturu, v době tzv. normalizace z perspektivy jejích řadových zaměstnanců. Nejdříve se pokusím především na základě dostupných dokumentů zmapovat historii ...
 • Ve stínu orlice, na prsou lva a pod dvojramenným křížem: Životní příběh Antona Malinovského (1922-2011) 

  Harmáček, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
  Datum obhajoby: 22. 1. 2019
  Předmětem a cílem této diplomové práce bude zachytit životní příběh (česko)slovenského vojáka Antona Malinovského (1922-2011). Největší důraz bude kladen na období jeho mládí a vojenské zkušenosti ze Slovenského národního ...
 • Orgasticita žen pod vlivem sexuální a partnerské zkušenosti 

  Krejčová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
  Datum obhajoby: 21. 1. 2019
  Předkládaná dizertační práce se zaměřuje na téma ženského orgasmu ve vztahu k autoerotickým aktivitám a párovému sexuálnímu chování. První, teoretická část práce se zaměřuje na teorie ženského orgasmu a faktory ovlivňující ...
 • Motivace a stimulace dobrovolníků v multidisciplinárním týmu 

  Dudová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
  Datum obhajoby: 13. 9. 2018
  Tato práce je zaměřena na řízení a koordinaci dobrovolníků v organizacích s multidisciplinárním týmem pracujících s lidmi bez domova a výzvám, kterým jak pracovníci organizací, tak dobrovolníci čelí. Výsledky ve výzkumné ...
 • Le temps intermittent: Identitätsproblem bei E. Husserl und M. Proust 

  Gonashvili, Gigla (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
  Datum obhajoby: 15. 9. 2018
  Die vorliegende Arbeit zielt darauf bei E. Husserl und M. Proust das Identitätsproblem zum Vorschein zu bringen und dadurch diese zwei Autoren in Beziehung miteinander zu setzen. Unter "Identität" wird die Möglichkeit ...
 • Abschaffung der Welt. Philosophische Übung mit dem Beispiel von George Orwell: 1984. Auseinandersetzungen mit Arendt, Foucault und Derrida 

  Sugaya, Yu (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
  Datum obhajoby: 15. 9. 2018
  Zusammenfassung Mit dieser Abhandlung stelle ich einen dreifachen Vergleich des Romans 1984 von George Orwell an, dreifach d. h. hauptsächlich mit drei philosophischen Werken : Vita activa. oder Vom tätigen Leben. von ...
 • Historical Sociology of the Romani Nationalism: Foundations, Development and Challenges 

  Sambati, Douglas Neander (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
  Datum obhajoby: 14. 1. 2019
  in Czech Language Douglas Neander Sambati Abstrakt Tato práce rozvíjí historicko-sociologický přístup analyzující obecné postupy, strategie, akce a diskurzy romských a Romům přátelských organizací prostřednictvím teorií o ...
 • Předcházet velké vodě. Administrativní opatření proti povodním v Čechách na konci 18. století. 

  Hudeček, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
  Datum obhajoby: 13. 12. 2018
  Během zimy 1783-1784 byly prakticky všechny evropské státy postiženy silnými povodněmi. Tato přírodní pohroma výrazně prověřila schopnosti státních orgánů reagovat na mimořádné situace. Právě v této době probíhaly v českých ...
 • Etická problematika asistované reprodukce s důrazem na metody kryokonzervace 

  Zajíčková, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
  Datum obhajoby: 12. 12. 2018
  Lidská neplodnost není novým fenoménem, ale je stejně stará jako lidstvo samo. V současné době však ve většině vyspělých zemí stoupá počet párů, které mají problém s početím potomka. To je způsobeno mimo jiné i životním ...
 • Etické problémy v souvislosti se zapojením pacientů a lékařů v klinickém výzkumu 

  Norková, Olga (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
  Datum obhajoby: 12. 12. 2018
  (česky) Předmětem mé disertační práce je rozhodování subjektů k účasti v rané fázi klinického hodnocení. Cílem práce je detekovat a porozumět etickým aspektům rozhodování subjektů s onkologickým onemocněním k účasti v rané ...
 • Antropologie Synesiova spisu O snech 

  Horáček, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
  Datum obhajoby: 5. 12. 2018
  v češtině (F. Horáček: Antropologie Synesiova spisu O snech) 30. 8. 2017 Synesiův spis O snech (počátek 5. stol. n.l.) obsahuje novoplatónské rozpracování koncepce tzv. pneumatu (zvaného též "vozidlo", "světelné tělo" aj.), ...
 • Young and Footloose in Europe: Identity, Representation, and Participation in Independent Travel Writing 

  Tolokonnikova, Daria (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
  Datum obhajoby: 26. 9. 2018

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV