• "Nejlepší odpad je ten, který nevznikne": Etnografie praktik zero waste 

   Defence status: DEFENDED
   Kraibich Tesařová, Sára (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 1. 2. 2021
   Ve své diplomové práci se zaobírám životním stylem zero waste, který směřuje ke snižování množství produkovaného odpadu v každodenním životě. Zkoumám rozličné roviny, které se na zero waste nabalují, přičemž se orientuji ...
  • Místní akční skupina Aktivios a její vliv na rozvoj vzdělávání v regionu prostřednictvím akčního plánování 

   Defence status: DEFENDED
   Duspívová Hlávková, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 9. 2. 2021
   Bc. et Bc. Petra Duspívová Hlávková Místní akční skupina Aktivios a její vliv na rozvoj vzdělávání v regionu prostřednictvím akčního plánování Diplomová práce Abstrakt Diplomová práce se zabývá možným vlivem komunity v ...
  • Nevlastní mateřství v českém kontextu 

   Defence status: DEFENDED
   Skálová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 8. 2. 2021
   Tématem této diplomové práce je nevlastní mateřství, konkrétně jeho realizace na pozadí vztahu žen s muži, kteří již mají dítě či děti z předchozího vztahu. Základním motivem mé práce je poukázat na konstruovanost několika ...
  • Strategie boje neziskového a ziskového sektoru proti etnické diskriminaci na trhu práce 

   Defence status: DEFENDED
   Višňovský, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 9. 2. 2021
   Práce popisuje a analyzuje strategie, kterými organizace v neziskovém i ziskovém sektoru bojují proti etnické diskriminaci na příkladu pracovního uplatnění. První část práce se věnuje obecné diskriminaci na trhu práce v ...
  • Střední odborné učiliště v období tzv. normalizace a transformace 

   Defence status: DEFENDED
   Cunninghamová, Ivana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   Tématem práce je učňovské školství a obraz učiliště v období tzv. normalizace a transformace. V práci je nejdříve představeno učňovské školství v historickém kontextu a jeho specifika. Při následné tvorbě obrazu učiliště ...
  • Domov odpočinku v Rozsochatci 1952-1956 

   Defence status: DEFENDED
   Julišová, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   Předkládaná diplomová práce je mikrohistorickou sondou do oblasti regionálních dějin. Zkoumá fungování státního ústavního zařízení sociální péče - Domova odpočinku v obci Rozsochatec, kde bylo mezi lety 1952-1956 pečováno ...
  • Současný management poradenství v praktických záležitostech pro rodinné příslušníky a pozůstalé - návrh na způsob poskytování poradenství v sociálních službách 

   Defence status: DEFENDED
   Mašejová, Ivana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 11. 2. 2021
   Diplomová práce pojednává o managementu poradenství pro rodiny a pozůstalé v praktických záležitostech. Cílem práce je zachytit současnou praxi sociálních služeb v poradenství pro rodinné příslušníky a pozůstalé v praktických ...
  • Dobrovolnická činnost pro seniory z pohledu mladých dobrovolníků 

   Defence status: DEFENDED
   Anisimova, Alina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 9. 2. 2021
   Tato diplomová práce je zaměřena na zkoumání dobrovolnické činnosti pro seniory z pohledu mladých dobrovolníků. V teoretické a empirické částech významná pozornost je věnována motivům pro zapojení do dobrovolnictví. Na ...
  • Efektivita nestátních neziskových organizací v oblasti integrace a diskriminace cizinců 

   Defence status: DEFENDED
   Volkova, Alexandra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 9. 2. 2021
   Překládaná diplomová práce "Efektivita nestátních neziskových organizací v oblasti integrace a diskriminace cizinců" se věnovala zjištění efektivity služeb nestátních neziskových organizací v otázkách integrace a diskriminace ...
  • Náborová strategie Nemocnice Na Homolce pro zaměstnání Všeobecných sester z generace Y 

   Defence status: DEFENDED
   Čechurová, Alžběta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 11. 2. 2021
   Náborová strategie je pro každé zdravotnické zařízení klíčová, neboť nedostatek zdravotnického personálu, a především všeobecných sester, je problémem mnoha nemocničních oddělení V praxi se bude jednat především o náborovou ...
  • Péče o kvadruplegiky v České republice a Velké Británii, pozitiva a negativa z pohledu uživatele 

   Defence status: DEFENDED
   Zíbarová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 11. 2. 2021
   Tato diplomová práce se zabývá oblastí péče o kvadruplegiky v České republice a Velké Británii. Cílem této práce bylo zachytit pozitiva a negativa v rámci poskytované péče pro kvadruplegiky v České republice a Velké Británii ...
  • "Jsem tak, jak jsem." Životní příběh Pavla Z. 

   Defence status: DEFENDED
   Verhaege, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   Když někde zazní jméno "Pavel Z.", mnohým se vybaví umělec, konkrétně pak básník, člen hudební formace DG 307, výtvarník, herec, ale i jedna z nejvýznamnějších postav československého undergroundu, politický vězeň, signatář ...
  • Souvislost jazykových schopností a rozvoje čtení - porozumění čtenému 

   Defence status: DEFENDED
   Jahodová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   Výzkum navazuje na dříve realizovanou longitudinální studii doc. PhDr. Gabriely Seidlové Málkové, Ph.D. na FHS UK. V letech 2010-2012 proběhla 4 na sebe navazující šetření 127 předškolních dětí ve věku 3,5 - 5,5 let. V ...
  • Předeterminovanost v psychoanalytických kazuistikách 

   Defence status: DEFENDED
   Kuchař, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   ; Abstrakt V této práci se zabývám otázkou, zda je používání konceptu předeterminovanosti koherentní napříč 1) psychoanalytickými teoretickými a kazuistickými texty a 2) různými psychoanalytickými směry. Na základě rozboru ...
  • Motivace zaměstnanců NNO, zabývajících se péčí o novodobé válečné veterány 

   Defence status: DEFENDED
   Beran Gecová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 9. 2. 2021
   Diplomová práce se zabývá motivacemi zaměstnanců nevládních neziskových organizací, které pečují o novodobé válečné veterány. Teoretickým východiskem pro práci jsou různé náhledy na motivace, kterými by mohli disponovat ...
  • Spontánně motivované nápisy a kresby v sakrálním prostoru 

   Defence status: DEFENDED
   Bartůňková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 12. 3. 2021
   Spontaneous inscriptions and drawings in sacred spaces have been rather neglected and only sporadically refected sources that are usually removed during the routine reparations of masonry, historical facades, furnishings ...
  • Zátěž u vedoucích pracovníků sociálních služeb (Zdroje zátěže u vedoucích pracovníků služeb pracujících s psychiatrickými klienty) 

   Defence status: DEFENDED
   Kubíčková, Antonie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 11. 2. 2021
   Diplomová práce se zaměřuje na zátěž vedoucích pracovníků služeb sociální rehabilitace pro klienty s duševním onemocněním. Cílem práce je porozumění zdrojům pracovní zátěže optikou těchto vedoucích pracovníků. Práce je ...
  • Sledování společenského dopadu jako prostředek ke zvýšení důvěryhodnosti neziskových organizací 

   Defence status: DEFENDED
   Nejedlá, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 11. 2. 2021
   Tato diplomová práce spojuje metodu sledování společenského dopadu s fenoménem důvěryhodnosti neziskových organizací. Důvěra v neziskové organizace je dle výsledků výzkumů veřejného mínění v České republice dlouhodobě ...
  • Analýza úspěšné komunikace na Instagramu na příkladu předních českých food blogerek 

   Defence status: DEFENDED
   Kader Aghová, Magdalena (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 9. 2. 2021
   Diplomová práce se věnuje analýze úspěšné komunikace předních českých food blogerek s jejich sledujícími na sociální síti Instagram, kde je jedním z populárních témat jídlo. Mnoho profilů s touto tematikou však nesdílí ...
  • Environmentální emoce: Environmentální žal a ekologická úzkost 

   Defence status: DEFENDED
   Kelly, Emma (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 10. 2. 2021

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV