Sbírky fakulty

Poslední příspěvky

 • Le Principe de Gouvernementalité et L'État Moderne. Hegel et Foucault sur la Rationalité Politique. 

  Dekanozishvili, Irakli (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
  Datum obhajoby: 26. 7. 2018
  Our essay investigates the influence of Hegel on Foucault concerning to the modern state and the political rationality. In his course at College de France in 1978, Foucault employs a concept of "governmentality" to describe ...
 • Unamuno et Kundera: moi, existence et scepticisme 

  Velasco Burgunder, Alitzel (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
  Datum obhajoby: 9. 7. 2018
  The research of the understanding of the I and the research of the meaning of the existence can lead to a scepticism concerning the possibility of a rational and knowledge. Miguel de Unamuno and Milan Kundera look for what ...
 • Bergson, Scheler, Woolfová a mytologie "nového člověka" 

  Brabec, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
  Datum obhajoby: 20. 5. 2009
  Práce představuje a srovnává Bergonův a Schelerův filosoficko - antropologický koncept člověka - především s ohledem k mytologičnosti chápání lidství či "typu člověk" jako (u každého z myslitelů svým způsobem) ...
 • Proměna Šumavy za industrializace: zapomenuté stopy dřevařů 

  Blažková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
  Datum obhajoby: 29. 6. 2018
  Cílem práce je ukázat proměny a vývoj krajiny a osídlení oblasti střední Šumavy vlivem industrializace v 19. století. Jedná se o práci, jež je teoreticky a metodologicky zakotvena v oboru antropologie krajiny a industriální ...
 • Identita po historické změně. Protihitlerovská emigrace výtvarných umělců z Německa a Československa ve Velké Británii (1933-1945) 

  Duchková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
  Datum obhajoby: 28. 6. 2018
  Identita po historické změně. Protihitlerovská emigrace výtvarných umělců z Německa a Československa ve Velké Británii (1933-1945). Mgr. Zuzana Duchková Předkládaná disertační práce se zabývá skupinou německých a ...
 • Goethova fenomenologie 

  Bojda, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  Goethova fenomenologie - abstrakt Snahou této práce byl výklad filosofických základů a horizontů tvorby Johanna Wolfganga Goetha, a to s důrazem na jeho koncept jevu a jevení, v němž je představován jako významný přispěvatel ...
 • Motív slobody u Heideggera v rokoch 1927-1930 

  Dubovec, Marcel (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  DUBOVEC, M.: Motív slobody u Heideggera v rokoch 1927-1930 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, Pracoviště oboru Německá a francouzská filosofie Predkladaná dizertačná práca sa zaoberá pojmom slobody u ...
 • Etické kodexy nelékařských zdravotnických profesí se zaměřením na pracovníky zdravotnické dopravy 

  Černý, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
  Datum obhajoby: 22. 6. 2018
  Etické kodexy nelékařských zdravotnických profesí se zaměřením na pracovníky zdravotnické dopravy Abstrakt Trendem etické výchovy v současné době je prudký nárůst etických kodexů ve všech oborech lidské činnosti. Disertační ...
 • Vánoce v české vizuální kultuře 

  Růžičková, Aneta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
  Datum obhajoby: 22. 6. 2018
  Cílem práce je vysledovat, jak jsou v produktech české vizuální kultury reprezentovány vánoční svátky. Tato reprezentace se mohla proměňovat v čase, na základě kulturních vlivů a ideologií, ale také na základě toho, v jakém ...
 • Výstavba fikčního světa fantasy ságy Píseň ledu a ohně 

  Kollárová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
  Datum obhajoby: 22. 6. 2018
  Diplomová práce se zabývá fantasy ságou Píseň ledu a ohně amerického spisovatele G. R. R. Martina a rozborem jejího fikčního světa. Zkoumá její žánrové zařazení a zaměřuje se na prvky, kterými ze svého žánru vybočuje a ...
 • Dohled a marketing 

  Ledrová, Šárka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
  Datum obhajoby: 22. 6. 2018
  Práce se zabývá klíčovými aspekty problematiky dohledu a marketingu. Popisuje dohled jakožto předmět studia, historický vývoj studií dohledu a výchozí přístupy k tématice dohledu a marketingu z perspektivy dohledových ...
 • Obsahová analýza televizních seriálů z letištního prostředí - na příkladu Letiště a Pan Am 

  Havelková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
  Datum obhajoby: 22. 6. 2018
  Tématem této diplomové práce je zobrazení letištního prostředí v televizních seriálech. Na příkladu snímku Letiště a Pan Am je provedena komparativní obsahová analýza, která probíhá dle stanovených kritérií. Stěžejní prvky ...
 • Implementace paliativní péče do nemocnic 

  Kovaříková, Julie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
  Datum obhajoby: 21. 6. 2018
  zavádění paliativní péče do nemocnic a nahlíží na tuto problematiku kontextu řízení změny ve zdravotnickém zařízení České republice je tento druh péče nemocnicích zatím na samotném začátku a její zavádění představuje velkou ...
 • Robert Burton: Melancholie v raně novověké evropské společnosti 

  Potoček, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
  Datum obhajoby: 21. 6. 2018
  Cílem této práce je filozoficko-antropologická interpretace Burtonova pojetí konceptu melancholie, potažmo člověka a světa tak, jak je obsaženo v jeho díle ​Anatomie melancholie​. Primární snahou bude postupné nalezení ...
 • Aktuální praxe komunitních terénních týmů pro lidi se závažným duševním onemocněním 

  Kasík, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
  Datum obhajoby: 21. 6. 2018
  Komunitní týmy běžné v mnoha zemích s rozvinutou komunitní péčí o duševní zdraví se v posledních letech pozvolna prosazují také u nás. Lze očekávat, že tento trend bude dále narůstat s realizovanou reformou psychiatrické ...
 • Zavádění principů paliativní péče ve zdravotnickém zařízení 

  Lauerová, Dana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
  Datum obhajoby: 21. 6. 2018
  (česky) Téma diplomové práce - paliativní péče v nemocnicích, se zaměřuje na oblast, která není laické a někdy ani odborné veřejnosti příliš známa. Péče o umírající není téma, které by bylo lákavé a vyhledávané. Přesto se ...
 • Zpětná vazba v procesu řízení a vedení nelékařského zdravotnického personálu a řízení jeho pracovního výkonu 

  Houžvičková Zvelebilová, Růžena (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
  Datum obhajoby: 21. 6. 2018
  Ve své diplomové práci se zabývám problematikou zpětné vazby v procesu řízení a vedení nelékařského zdravotnického personálu a řízení jeho pracovního výkonu. Mým cílem bylo ozřejmit a porozumět zpětnovazebnímu procesu mezi ...
 • Domácí hospicová péče - možnost využití australských standardů při příjmu pacienta 

  Adámková, Naděžda (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
  Datum obhajoby: 21. 6. 2018
  Domácí hospicová péče - možnost využití australských standardů při příjmu pacienta Diplomová práce se zabývá problematikou domácí hospicové péče dostupné v podmínkách České republiky. Cílem této práce je předložit čtenáři ...
 • Plánování podnikatelské strategie při zavádění nově vznikající služby pro seniory - dům pro seniory 

  Náhlovská, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
  Datum obhajoby: 21. 6. 2018
  Plánování podnikatelské strategie pro zavádění nově vznikající služby pro seniory - dům pro seniory Diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem v oblasti bydlení pro seniory s respektováním individuálních potřeb. Práce ...
 • Strategické řízení lidských zdrojů ve vybrané zdravotnické organizaci 

  Svobodová, Nikola (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
  Datum obhajoby: 21. 6. 2018
  Tato diplomová práce zpracovává téma strategického řízení lidských zdrojů ve vybrané zdravotnické organizaci. Cílem práce je definovat krátkodobé a dlouhodobé strategické cíle řízení lidských zdrojů spolu se základním ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV