Now showing items 1-20 of 4909

  • Dinámicas de ambivalencia: Montacerdos y la poética de lo imposible 

   Chávez, Juan Ignacio (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 18. 7. 2018
   Ambivalent Dynamics: Montacerdos and the poetics of the impossible This philosophical research takes the literary analysis of Montacerdos as a liminar case for the theory of the heterogeneity of Antonio Cornejo Polar, ...
  • Způsoby prezentace identit tádžických Pamírců s důrazem na náboženské vyznání a jazykovou příslušnost 

   Retka, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 27. 6. 2019
   Disertační práce pojednává o problematice skupinových identit tádžických Pamírců. Etnonymum Pamírec označuje obyvatele horského Pamíru, kteří se svým náboženským vyznáním, jazykovou příslušností a některými aspekty hmotné ...
  • Tradice bertsolaritza v kontextu jazykové revitalizace a politiky v současném Baskicku 

   Chochola, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 20. 6. 2019
   Práce se zabývá tématem bertsolaritza - baskické básnické improvizace - ve vztahu k jazykové revitalizaci a politice v současném Baskicku. Metodologicky sleduje antropologický přístup terénního výzkumu v kombinaci se studiem ...
  • Zdravotní prevence v azylových domech v ČR 

   Bázlerová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 20. 6. 2019
   Tato práce poukazuje na důležitost zdravotní prevence, konkrétně prevence rakoviny prsu s praktickou realizací edukace samovyšetření prsu v azylových domech v ČR. Azylové domy jsou službou sociální péče a v rámci spolupráce ...
  • Etika v sociálních službách: Zapojení peer konzultantů do sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním 

   Balková, Miluše (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 20. 6. 2019
   Zapojení lidí se zkušeností s nemocí na pozici peer konzultanta do sociálních i zdravotních služeb představuje nový fenomén v péči o lidi s duševním onemocněním. Se způsobem práce peer konzultanta a s jeho zapojením do ...
  • Dehumanizace jako rizikový faktor používání digitálních technologií v kontextu sociální práce 

   Brezina, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 20. 6. 2019
   Tato práce se zabývá rizikem dehumanizace při použití digitálních technologií a robotiky v oboru sociální práce. Práce obsahuje historii vzniku digitálních technologií v kontextu společenských změn. Zabývá se základními ...
  • Kompetence manažerů v ošetřovatelství 

   Vojáčková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 20. 6. 2019
   1 ABSTRAKT Manažerské pozice v ošetřovatelství jsou pro každé zdravotnické zařízení klíčové, neboť jsou článkem, který přináší strategický plán organizace do centra dění, kterým je přímá péče o pacienty. Staniční a vrchní ...
  • Kidnapping Otherness. Tourism, Imaginaries and Rumor in Eastern Indonesia 

   Kábová, Adriana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 20. 6. 2019
   Předkládaná disertační práce je založena na výzkumu procesů odlišování (Calhoun, 1994; Cerulo, 1997) turistů a obyvatel západní Sumby ve východní Indonésii. Imaginaries (Castoriadis, 1987; Strauss, 2006; Lacan, 1977; ...
  • Diagnostika organizace, favorit nebo outsider? 

   Křibík, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 20. 6. 2019
   Diplomová práce shrnuje odborné teoretické poznatky o vývoji a kultuře organizací a předkládá je jako podkladovou teoretickou část pro uvedení stěžejního teoretického rámce, který je zaměřen na prezentování předmětu a ...
  • Pojetí case managementu v rámci centra duševního zdraví 

   Řeháček, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 20. 6. 2019
   Hlavním cílem Strategii reformy psychiatrické péče, kterou v roce 2013 vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, je zvýšit kvalitu života osob s duševním onemocněním. V tomto ohledu u nás vznikají centra duševního zdraví (CDZ), ...
  • Význam komunity v komunitních zahradách 

   Matějková, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   Diplomová práce se zabývá konceptem komunitních zahrad, kde společná činnost lidí, vzájemná pomoc a usilování o společný cíl vytváří určitý model komunity. V diplomové práci chceme objasnit fungování vztahů, na kterých je ...
  • Dobrovolnictví členů náboženského spolku jako forma občanské angažovanosti 

   Kačírková, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   Cílem této diplomové práce je objasnit, jak se občansky angažují dobrovolníci v náboženském spolku. Teoretická část se zabývá dobrovolnictvím jakožto formou občanské angažovanosti v rámci občanské společnosti. Dále poukazuje ...
  • Mateřská centra jako podpora v rozvoji kariéry aktivních členek 

   Jonášová, Alena (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   v Českém jazyce: Tato diplomová práce má stanovené dva cíle. Prvním cílem je zjistit, v jaké míře mateřská centra podporují kariérní rozvoj svých aktivních členek. A druhým vymezeným cílem je prozkoumat, jakou roli přisuzují ...
  • Rozvoj a vzdělávání pracovníků sociálních podniků 

   Skálová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   Bibliografický záznam Skálová, Veronika. Rozvoj a vzdělávání pracovníků sociálních podniků. Praha, 2018. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra studií občanské společnosti. Vedoucí práce ...
  • "Nás holek je tu málo, a to je škoda". Nízký počet studentek na technicky zaměřených středních školách 

   Nguyenová, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   Tato diplomová práce si všímá velmi nízkých počtů dívek, studujících na středních průmyslových školách technického zaměření. Zkoumá faktory, které vedou k tomu, proč dívky nejsou motivovány ke studiu na středních školách ...
  • Samoživitelství z pohledu mužů samoživitelů 

   Rábová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Předložená diplomová práce se věnuje tématu samoživitelství, jelikož tento typ rodin, vedených pouze jedním rodičem, považuji v současné době za velice aktuální, a v kontextu nynějších demografických trendů, souvisejících ...
  • Představa učitele a učitelky z pohledu žáků a žaček 2. stupně základní školy 

   Procházková, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Diplomová práce se bude zabývat žákovskými představami vyučujících z genderového hlediska. Srovnávat bude představu typického učitele a učitelky, dále představu ideálního učitele a učitelky a charakteristiku konkrétního ...
  • "Zelenající" olympijské hry? 

   Uhlířová, Miroslava (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 13. 6. 2019
   Práce pojednává o tzv. "ze​lenýc​h" o​lymp​iádách. Účelem práce je analyzovat posledních pět letních olympijských her (Sydney 2000, Athény 2004, Peking 2008, Londýn 2012 a Rio de Janeiro 2016) v diskurzu udržitelnosti. ...
  • Otázka řeči v Platónově dialogu Kratylos 

   Vítková Fikejsová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 13. 6. 2019
   Práce se zabývá otázkou řeči v Platónově dialogu Kratylos, z pohledu filosofické tematizace závaznosti řeči ve vztahu člověka a světa, jak se postupně objevuje v jednotlivých rozvíjených myšlenkách textu. Zabývám se odlišnými ...
  • Výstavy psů jako prostředí mezidruhového působení. Vystavujeme je nebo sebe? 

   Kunášková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 12. 6. 2019
   Diplomová práce se věnuje fenoménu výstav psů z pohledu mezidruhového působení terénního výzkumu prováděného na Evropě. Práce navazuje na Clifforda Geertze a jeho pasáži o kohoutích zápasech na Bali zabýval propojením ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV