Show simple item record

Europeanization of Czech labour law
dc.contributor.advisorHůrka, Petr
dc.creatorNěmcová, Magda
dc.date.accessioned2017-05-08T12:50:36Z
dc.date.available2017-05-08T12:50:36Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/1466
dc.description.abstractCílem diplomové práce je nastínit nejen obecnou problematiku europeizace, ale i europeizaci práva jako takovou. Diplomová práce je roz len na do 8 ástí. První kapitola uvádí téma europeizace a stanoví cíle této diplomové práce. Druhá kapitola rozebírá obecné postavení pracovního práva. T etí kapitola se zabývá Evropskou unii a evropským právem. Tato kapitola se d lí do dvou podkapitol. První podkapitola se v nuje zejména vývoji Evropské unie. Na to plynn navazuje podkapitola druhá, je rozebírá vývoj pracovního práva v Evropské unii. Pracovní právo v Evropské unii se vyvíjí ji dlouhou dobu a tento vývoj lze rozd lit do t í období. tvrtá kapitola se zabývá tématem europeizace. Nejprve je sjednocena terminologie a poté je rozebrána europeizace v obecném slova smyslu. Zohledn ny jsou také definice a názory jednotlivých autor na danou problematiku. Poté následuje výklad o europeizaci práva, jaké d vody vedou lenské státy k harmonizaci jejich právních ád a jaké nástroje se k harmonizaci právních ád pou ívají. Kapitola pátá je zam ena na europeizaci eského pracovního práva, konkrétn zákoníku práce. Podrobn je rozebrán proces implementace jednotlivých lánk sm rnic a na ízení do eského právního ádu prost ednictvím tzv. euronovel. Zmín na je zde také problematika flexijistoty, fenoménu kombinujícího princip...cs_CZ
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is to analyse not only the general topic of the europeanisation but also the topic of the legal europeanisation as such. This thesis is divided into eight parts. Chapter I provides a general introduction of the europeanisation and it also sets down the goals of this thesis. Chapter II aims at the general overview of the labour law. Chapter III deals with the European Union and the European law. This chapter is divided into two subchapters. The first subchapter goes in mainly for the development of the European Union. This is followed by the second subchapter dealing with the development of the labour law in the European Union. European labour law has been developing long time and can be divided into three time lines. Chapter IV engages with the topic of the europeanisation. Firstly, the terminology is reconciled and afterwards it continues with the europeanisation in common sense. Also some definitions and opinions from authors dealing with the Europeanisation are taken into consideration and pointed out. Then, the legal europeanisation introduction come after with regard to reasons which lead the member states of the European Union to harmonize their own legal order or which tools are used to harmonize the legal orders. The following Chapter V targets the europeanisation...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectPracovní právocs_CZ
dc.subjectzákoník prácecs_CZ
dc.subjecteuropeizacecs_CZ
dc.subjectLabour lawen_US
dc.subjectLabour Codeen_US
dc.subjecteuropeanizationen_US
dc.titleEuropeizace českého pracovního právacs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-12-20
dc.description.departmentDepartment of Labor Law and Social Security Lawen_US
dc.description.departmentKatedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId80197
dc.title.translatedEuropeanization of Czech labour lawen_US
dc.contributor.refereeKoldinská, Kristina
dc.identifier.aleph002121445
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csCílem diplomové práce je nastínit nejen obecnou problematiku europeizace, ale i europeizaci práva jako takovou. Diplomová práce je roz len na do 8 ástí. První kapitola uvádí téma europeizace a stanoví cíle této diplomové práce. Druhá kapitola rozebírá obecné postavení pracovního práva. T etí kapitola se zabývá Evropskou unii a evropským právem. Tato kapitola se d lí do dvou podkapitol. První podkapitola se v nuje zejména vývoji Evropské unie. Na to plynn navazuje podkapitola druhá, je rozebírá vývoj pracovního práva v Evropské unii. Pracovní právo v Evropské unii se vyvíjí ji dlouhou dobu a tento vývoj lze rozd lit do t í období. tvrtá kapitola se zabývá tématem europeizace. Nejprve je sjednocena terminologie a poté je rozebrána europeizace v obecném slova smyslu. Zohledn ny jsou také definice a názory jednotlivých autor na danou problematiku. Poté následuje výklad o europeizaci práva, jaké d vody vedou lenské státy k harmonizaci jejich právních ád a jaké nástroje se k harmonizaci právních ád pou ívají. Kapitola pátá je zam ena na europeizaci eského pracovního práva, konkrétn zákoníku práce. Podrobn je rozebrán proces implementace jednotlivých lánk sm rnic a na ízení do eského právního ádu prost ednictvím tzv. euronovel. Zmín na je zde také problematika flexijistoty, fenoménu kombinujícího princip...cs_CZ
uk.abstract.enThe purpose of this thesis is to analyse not only the general topic of the europeanisation but also the topic of the legal europeanisation as such. This thesis is divided into eight parts. Chapter I provides a general introduction of the europeanisation and it also sets down the goals of this thesis. Chapter II aims at the general overview of the labour law. Chapter III deals with the European Union and the European law. This chapter is divided into two subchapters. The first subchapter goes in mainly for the development of the European Union. This is followed by the second subchapter dealing with the development of the labour law in the European Union. European labour law has been developing long time and can be divided into three time lines. Chapter IV engages with the topic of the europeanisation. Firstly, the terminology is reconciled and afterwards it continues with the europeanisation in common sense. Also some definitions and opinions from authors dealing with the Europeanisation are taken into consideration and pointed out. Then, the legal europeanisation introduction come after with regard to reasons which lead the member states of the European Union to harmonize their own legal order or which tools are used to harmonize the legal orders. The following Chapter V targets the europeanisation...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV