Collections in this community

Recent Submissions

 • Znalec a znalecký posudek v civilním procesu 

  Dörfl, Luboš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 16. 5. 2019
  Znalec a znalecký posudek v civilním procesu Abstrakt Tato práce spojuje téma znaleckého posudku jako významného důkazního prostředku v civilním soudním řízení s širší problematikou znalectví, tedy podmínkami řádného výkonu ...
 • Právnické osoby soukromého práva jako povinné subjekty dle zákona o registru smluv 

  Maier, Václav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 29. 5. 2019
  Právnické osoby soukromého práva jako povinné subjekty dle zákona o registru smluv Abstrakt Cílem této práce je přinést ucelený rozbor práv a povinnosti vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, pro právnické ...
 • Postavení sektorového zadavatele veřejné zakázky 

  Kolář, Filip (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 13. 5. 2019
  Postavení sektorového zadavatele veřejné zakázky Abstrakt Tématem této diplomové práce je postavení sektorového zadavatele veřejné zakázky. Ačkoli nová právní úprava, tj. zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ...
 • Problematika in-house zadávání (vertikální spolupráce a sektorový in-house model) 

  Besplakhotnaya, Liliya (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 23. 5. 2019
  Hlavním cílem této diplomové práce je podrobná analýza celého procesu in-house zadávání veřejných zakázek z obecného pohledu, ale i hloubková analýza obou jeho forem - vertikální spolupráce a sektorového in-house modelu. ...
 • Smluvní autonomie při konstrukci druhů akcií a její limity 

  Švejda, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 7. 3. 2019
  Předkládána diplomová práce na téma "Smluvní autonomie při konstrukci druhů akcií a její limity". Cílem této práce byla analýza tuzemské právní úpravy druhu akcií a snaha o objasnění těchto limitů při jejich tvorbě. K ...
 • Porovnání převodu podílu a obchodního závodu 

  Šíma, Michael (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 16. 5. 2019
  Tato diplomová práce se zaměřuje na aspekty související s uskutečněním transakce prostřednictvím převodu podílu nebo obchodního závodu. Ačkoliv se oba převody mohou na první pohled zdát z ekonomického hlediska obdobné, ...
 • Právní regulace obsahu smlouvy v B2C vztazích (z hlediska ochrany spotřebitele) 

  Opolzerová, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 27. 5. 2019
  1 Právní regulace obsahu smlouvy v B2C vztazích (z hlediska ochrany spotřebitele) Abstrakt Tato diplomová práce se věnuje právní regulaci obsahu spotřebitelské smlouvy z perspektivy spotřebitele. Práce je konkrétně cílena ...
 • Úpadek řízené osoby a jeho "koncernové" důsledky 

  Smetana, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 18. 6. 2019
  Úpadek řízené osoby a jeho "koncernové" důsledky Abstrakt Práce se věnuje důsledkům, které zákon o obchodních korporacích a insolvenční zákon stanoví pro případ úpadku řízené osoby ve vztahu ke zbylým entitám v koncernu. ...
 • Ochrana věřitelů společnosti v likvidaci 

  Christelbauer, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 22. 5. 2019
  1 Ochrana věřitelů společnosti v likvidaci Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá ochranou věřitelů, kterou jim právní úprava poskytuje v průběhu likvidace. Tato problematika zůstává aktuální i po rekodifikaci soukromého ...
 • Zlehčování jako skutková podstata nekalé soutěže 

  Mokřížová, Denisa (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 5. 6. 2019
  Zlehčování jako skutková podstata nekalé soutěže Tato diplomová práce s názvem "Zlehčování jako skutková podstata nekalé soutěže" se zabývá různými aspekty právní úpravy tohoto nekalosoutěžního jednání, které je upraveno ...
 • Tichá společnost - práva a povinnosti smluvních stran 

  Nosková, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 22. 5. 2019
  Tichá společnost - práva a povinnosti smluvních stran ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá tichou společností se zaměřením na práva a povinnosti smluvních stran. Je rozdělena na tři kapitoly. V první kapitole autorka ...
 • Rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů v kapitálové obchodní společnosti 

  Nedvědová, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 29. 5. 2019
  Rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů v kapitálové obchodní společnosti Abstrakt Právo podílet se na zisku je jedním ze základních práv společníka (akcionáře) kapitálové obchodní společnosti. Ač ze samotné povahy ...
 • Zájem obchodní korporace a jeho ochrana 

  Görges, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 5. 6. 2019
  Zájem obchodní korporace a jeho ochrana Abstrakt Tato práce se zabývá problematikou zájmu obchodní korporace a snaží se o vytvoření uceleného přehledu, který má čtenáři umožnit seznámit se se základními faktory, které jej ...
 • Uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů 

  Kobzová, Andrea (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 29. 4. 2019
  62 Uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů Abstrakt Tato práce se zabývá problematikou uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů v oblasti mezinárodního práva soukromého. Cílem práce je objasnit rozdíl mezi uznáním a výkonem ...
 • Sekundární cíle při zadávání veřejných zakázek 

  Bém, Matouš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 13. 5. 2019
  RESUMÉ Cílem této práce je ukázat, že veřejné zakázky mohou sloužit jako legitimní nástroj pro prosazování sekundárních cílů. Pod pojmem sekundární či horizontální cíle rozumíme takové cíle, které nejsou nutně spojeny se ...
 • Česká úprava kapitálových společností z pohledu law and economics školy 

  Šimek, Stanislav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 20. 5. 2019
  Česká úprava kapitálových společností z pohledu law and economics školy Abstrakt Ekonomická analýza práva poskytuje nevšední a v tuzemsku často opomíjený pohled na právní úpravu. Cílem diplomové práce je využít ekonomických ...
 • Souběh funkce člena statutárního orgánu kapitálové obchodní společnosti a pracovního poměru k téže společnosti 

  Liška, Štěpán (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 23. 5. 2019
  Souběh funkce člena statutárního orgánu kapitálové obchodní společnosti a pracovního poměru k téže společnosti Cílem této diplomové práce je podat komplexní odpověď na otázku přípustnosti souběhu funkce člena statutárního ...
 • Legalita použití síly proti tzv. Islámskému státu 

  Mlčák, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 19. 6. 2019
  Cílem této diplomové práce je zhodnotit legalitu použití síly proti tzv. Islámskému státu na území Sýrie ze strany Spojených států amerických, a to z hlediska ius ad bellum. Za tímto účelem je diplomová práce rozdělena do ...
 • Procesní postavení mezinárodních nevládních organizací před mezinárodními lidskoprávními soudy 

  Janků, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 19. 6. 2019
  - PROCESNÍ POSTAVENÍ MEZINÁRODNÍCH NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ PŘED MEZINÁRODNÍMI LIDSKOPRÁVNÍMI SOUDY Postavení mezinárodních nevládních organizací v systému mezinárodního práva, popřípadě jejich postavení před konkrétními ...
 • Ochrana práv původních obyvatelek v meziamerickém regionálním systému ochrany lidských práv 

  Sedláčková, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 19. 6. 2019
  Ochrana práv původních obyvatelek v meziamerickém regionálním systému ochrany lidských práv Abstrakt Cílem diplomové práce je identifikovat prostředky ochrany práv původních obyvatelek v kontextu meziamerického systému ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV