Sbírky fakulty

Poslední příspěvky

 • Vyhoštění cizinců v mezinárodním právu 

  Flídrová, Eliška (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 28. 3. 2018
  Cílem předkládané práce je vyjasnění limitů práva státu vyhostit cizince plynoucích z mezinárodního práva, a to za současného zkoumání, zda vzniklo či vzniká nějaké obecné pravidlo, kterým by byly státy vázány při výkonu ...
 • České energetické právo v kontextu ochrany životního prostředí 

  Příborský, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 3. 2018
  Shrnutí Disertační práce se zabývá právní regulací energetiky v České republice v kontextu ochrany životního prostředí. Energetika je autorem práce pojímána široce, jelikož pod ní zahrnuje nejen fázi získávání energetických ...
 • Vybrané problematické aspekty skončení pracovního a služebního poměru 

  Lašáková, Renata (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 3. 2018
  Rigorózní práce se zabývá vybranými problematickými aspekty skončení pracovního a služebního poměru, s důrazem na zkoumání a analýzu jednotlivých typů peněžních kompenzací, na které zaměstnanci (zaměstnavateli) vzniká nárok ...
 • Právo veřejné podpory se zaměřením na ocelářský průmysl 

  Kuthanová, Blažena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 26. 1. 2018
  Právo veřejné podpory se zaměřením na ocelářský průmysl Abstrakt Právo veřejné podpory představuje jeden ze základních pilířů soutěžního práva. Úkolem tohoto odvětví je zajistit zdravé soutěžní prostředí. Zásahy státu do ...
 • Psychologické aspekty procesu hodnocení důkazů. 

  Hurych, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 26. 3. 2018
  Psychologické aspekty procesu hodnocení důkazů: Abstrakt Diplomová práce se zaměřuje na problematiku usuzování a rozhodování v rámci procesu hodnocení důkazů, a to především za účelem identifikace a popsání kognitivních ...
 • Trendy úpravy převodních cen ve vybraných zemích Evropy a jejich aplikace v České republice 

  Nekovář, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 18. 1. 2018
  Převodní ceny jsou v dnešní době velmi aktuálním tématem. Daňové správy se v posledních letech zaměřují na postihování daňových úniků a podle názoru autora do určité míry i prevenci daňové optimalizace právě cestou ...
 • Rozhodčí řízení 

  Čeladník, Filip (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 18. 12. 2017
  1 Smyslem této práce je pojednat o rozhodných aspektech české právní úpravy rozhodčího řízení pod úhlem pohledu vybraných západoevropských vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů. Autor tímto usiluje o kritický ...
 • Regulace bank v ČR 

  Hanel, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 31. 1. 2017
  Tato diplomová práce pojednává o aktuální právní úpravě bankovní regulace v ČR. Analyzuje jak českou, tak relevantní evropskou úpravu, která má v této oblasti stále větší význam. Upozorněno je také na nejzásadnější změny, ...
 • Vyvlastnění nemovitostí 

  Škvorová, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 22. 3. 2018
  Předkládaná diplomová práce nesoucí název Vyvlastnění nemovitostí si za svůj cíl klade objasnit a rozebrat právní úpravu nuceného odnětí nebo omezení vlastnického práva k nemovitostem, případně práva odpovídajícího věcnému ...
 • Regulace finančního trhu v ČR se zaměřením na trh cenných papírů 

  Krčálová, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 21. 3. 2018
  Regulace finančního trhu v ČR se zaměřením na trh cenných papírů ABSTRAKT: Finanční trhy tvoří základ fungování každé tržní ekonomiky a jejich regulace se v posledních letech (zejména s poslední světovou finanční a ekonomickou ...
 • Akciová společnost s proměnným základním kapitálem 

  Janoušek, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 24. 5. 2017
  Shrnutí Diplomová práce rozebírá specifika akciové společnosti s proměnným základním kapitálem (dále jen "SICAV"), která za relativně krátkou dobu získala mezi českými investičními fondy s právní osobností ...
 • Vliv centrálních bank na ekonomiku 

  Špalek, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 21. 3. 2018
  Vliv centrálních bank na ekonomiku Abstrakt Cílem následující práce je analýza vlivu centrálních bank na světové ekonomiky a je především reakcí na uvolněnou monetární politiku, která byla po hypoteční krizi adoptována ...
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

  Jelínek, Jaroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 14. 3. 2018
  Předmětem této diplomové práce je představení některých právních aspektů zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Tato práce se věnuje tématu zejména s ohledem na státní politiku zaměstnanosti a individuální pracovněprávní ...
 • Úpadkové trestné činy 

  Klein, Peter (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 16. 3. 2018
  Úpadkové trestné činy Abstrakt Předkládaná práce pojednává o hlavních úpadkových trestných činech, tedy o trestných činech úzce spjatých se závazkovými vztahy mezi dlužníkem a věřiteli, s úpadkem dlužníka a jeho případným ...
 • Korupce 

  Chadimová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 16. 3. 2018
  Název rigorózní práce Korupce. Abstrakt Rigorózní práce se zabývá hodnocením úrovně trestněprávního a trestně procesního boje proti korupci, kdy největší důraz je kladen na rovinu národní. Primárním cílem této práce je ...
 • Velkoplošná územní ochrana přírody v České republice a vybraných evropských zemích z právního pohledu 

  Mazancová, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 15. 3. 2018
  Hlavním cílem disertační práce je analyzovat a porovnat úroveň ochrany velkoplošných území ochrany přírody v právních řádech České republiky, Ruské federace a Velké Británie a v závěru zodpovědět otázku, zda je právní ...
 • Právní postavení pozůstalého manžela 

  Sáblíková, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 14. 3. 2018
  Právní postavení pozůstalého manžela Abstrakt Tématem rigorózní práce je právní postavení pozůstalého manžela. V úvodu této práce jsem se zaměřila na smrt manžela, kterou se stává druhý manžel manželem pozůstalým. V rámci ...
 • Úřad evropského veřejného žalobce 

  Brabcová, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 14. 3. 2018
  - Úřad evropského veřejného žalobce Ve své rigorózní práci se zabývám tématem Úřad evropského veřejného žalobce. Jedná se o projekt, který je v oblasti evropského trestního práva ojedinělý, velmi problematický, ale do ...
 • Oddlužení manželů 

  Janoušková, Kamila (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 8. 3. 2018
  Shrnutí Tato rigorózní práce se zabývá v současnosti velice aktuální problematikou oddlužení manželů. Po dobu účinnosti právní úpravy oddlužení v českém právním řádu neustále probíhá společenský vývoj doprovázený prohlubováním ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV