Sbírky fakulty

Poslední příspěvky

 • Elektronické právní jednání: Srovnávací analýza s důrazem na využití elektronického podpisu podle práva EU, České republiky a Německa 

  Kment, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 21. 9. 2018
  Electronic Legal Transaction: Comparative analysis with emphasis on the use of electronic signature under the EU law and laws of the Czech Republic and Germany Abstract (English) Objectives. This thesis provides a comparative ...
 • Volební právo v Anglii v 19. a na počátku 20. století 

  Klener, Vavřinec (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 21. 9. 2018
  Suffrage in England in the 19th and the early 20th centuries Abstract The diploma thesis adress the issue of suffrage in England in the 19th and the early 20th centuries. Attention is paid primarily to the reform acts ...
 • Právněfilozofické aspekty hledání pravdy v civilním procesu 

  Gazda, Viktor (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 21. 9. 2018
  Legally Philosophical Aspects of Searching for Truth in Civil Procedure DIPLOMA THESIS Viktor Gazda Abstract The aim of this thesis is to discuss certain legally philosophical aspects of fact- findings in civil procedure. ...
 • Vývoj anglického parlamentu - od počátků do konce 15. století 

  Vovchuk, Oleksandr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 21. 9. 2018
  Origins and development of the Parliament of England up to the end of 15th century Abstract This thesis is dedicated to the formation of the English parliament from the enactment of the Magna Carta to the onset of Tudor ...
 • Výhody a nevýhody doktríny "At-will Employment" 

  Váchová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 20. 9. 2018
  Advantages and disadvantages of the at-will employment doctrine Abstract This diploma thesis is focusing on the at-will employment doctrine, which is the default principle dominating employment law in the United states of ...
 • Agenturní zaměstnávání 

  Keher, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 20. 9. 2018
  - Agency employment The title of my diploma thesis is agency employment. Agency employment was incorporated into the Czech law in 2004. It is an institute that is used in practice for its flexibility, which employers and ...
 • Vyvlastnění a ochrana investic 

  Vlachová, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 19. 9. 2018
  Vyvlastnění a ochrana investic Abstrakt Disertační práce se zabývá problematikou ochrany zahraničních investic, zejména vyvlastnění zahraničních investic. Jsou definovány základní pojmy týkající se ochrany investic a ...
 • Vybrané otázky aktuální právní úpravy osobních údajů v Evropské unii 

  Švec, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 19. 9. 2018
  Diplomová práce s názvem "Vybrané otázky aktuální právní úpravy osobních údajů v Evropské unii" je zaměřena na přiblížení vývoje ochrany osobních údajů v Evropské unii a na aktuální změny v této oblasti unijního ...
 • Čínské obavy o životní prostředí: analýza environmentálních doložek v dohodách na ochranu investic 

  Řehořová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 19. 9. 2018
  Cílem diplomové práce je podat komplexní analýzu nově vznikajícího konceptu environmentálních ustanovení v bilaterálních investičních dohodách, a to zejména ve vztahu k Číně a jejímu zhoršujícímu se stavu životního prostředí. ...
 • Blockchain at the European Level 

  Drašković, Teodora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 19. 9. 2018
  Blockchain na evropské úrovni Abstrakt Cílem této diplomové práce je poskytnout základní přehled technologie blockchain, jejích vlastností a potenciálního využití, včetně přehledu evropských předpisů, které se této technologie ...
 • General Data Protection Regulation: Challenges for the Cloud 

  Studihradová, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 19. 9. 2018
  Master's thesis Master's thesis supervisor: Obecné nařízení o ochraně osobních údajů: výzvy pro cloud Tato diplomová práce identifikuje a analyzuje vybrané výzvy, které Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ...
 • Státní imunita na prahu 21. století: Soumrak nebo renesance? 

  Kudrna, Jaroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 19. 9. 2018
  1/3 ABSTRAKT STÁTNÍ IMUNITA NA PRAHU 21. STOLETÍ: SOUMRAK NEBO RENESANCE? JAROSLAV KUDRNA, ESQ., LL.M. Státní imunita je jedním ze základů mezinárodního práva veřejného. Imunita států vychází ze základního principu ...
 • Soutěžní právo EU a praktiky bránící vstupu léčiv na trhy 

  Křešová, Karolína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 19. 9. 2018
  Sout žní právo EU a praktiky bránící vstupu lé iv na trhy Tato práce se zabývá legalitou praktik farmaceutických spole ností, které brání vstupu lé iv na trhy, a už v rámci intra-brand nebo inter-brand competion, z pohledu ...
 • Obecně závazné vyhlášky obcí 

  Kuchař, Karel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 18. 9. 2018
  Generally binding ordinances of municipalities] Abstract This thesis deals with generally binding ordinances of municipalities. A generally binding ordinance is a legal regulation that is, in accordance with the provisions ...
 • Zločin agrese v Římském statutu MTS 

  Slavník, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 18. 9. 2018
  Crime of Aggression under the Rome Statute of ICC Abstract The jurisdiction of the International Criminal Court over the Crime of Aggression, which has been defined at the Review Conference in Kampala, 2010, will be activated ...
 • Vyvlastňování staveb a pozemků 

  Leová, Nikola (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 18. 9. 2018
  Expropriation of buildings and land Abstract The represented thesis aims to completely analyse the institute of exproriation of buildings and land as it is governed by the Expropriaton Act. Expropriation as a traditional ...
 • Srovnání organizace místní a regionální správy v České republice a Slovenské republiky 

  Páralová, Alena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 18. 9. 2018
  The main aim of this thesis is to analyse the local and regional government system in the Czech and Slovak Republic and to hand over a clear outline of major differences within a mixed and separate model of public ...
 • Srovnání právní úpravy povinného očkování v ČR a Francii 

  Ševčík, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 18. 9. 2018
  v anglickém jazyce (Abstract) The aim of this diploma thesis is to analyze and compare the system of compulsory vaccination in the Czech Republic and in the French Republic. The first part of this diploma thesis is dedicated ...
 • Právní rámec pro činnost tzv, alternativních škol v České republice 

  Kaczor, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 18. 9. 2018
  222 Legal Framework for Activities of So-Called Alternative Schools in the Czech Republic Abstract This thesis describes the legal aspects of providing primary and secondary education at so- called alternative schools in ...
 • Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci s důrazem na institut regresní úhrady 

  Vyskočilová, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 18. 9. 2018
  Liability for Damage Caused by Exercise of Public Authority Focusing on the Institute of Regress Damages This thesis focuses on liability for damage caused by exercise of public authority with an emphasis on the institute ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV