Collections in this community

Recent Submissions

 • Zákaz nucení k sebeobviňování při činnosti inspektorátu práce 

  Morávek, Jakum; Mezeiová, Vendula; Matějka Řehořová, Lucie; Kubešová, Jitka; Průšová, Aneta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha , 2020-08)
 • Vztah lékaře a pacienta 

  Urban, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
  Date of defense: 22. 7. 2020
  Vztah lékaře a pacienta Abstrakt Tato rigorózní práce s názvem Vztah lékaře a pacienta je zaměřena na rozbor nejdůležitějších povinností lékaře ve vztahu k pacientovi při poskytování zdravotních služeb. V první části je ...
 • "Ekonomické a právní postavení ČNB v prostředí inflace a deflace" 

  Husník, Karel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
  Date of defense: 13. 7. 2020
  Karel Husník: Economic and Legal Position of the Czech National Bank in the Environment of Inflation and Deflation The aim of this thesis is to analyse the position of the Czech National Bank (CNB) from the legal and ...
 • Ochrana obchodního tajemství (se zaměřením na směrnici 2016/943) 

  Kučerová, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
  Date of defense: 11. 5. 2020
  Protection of trade secrets (with a focus on Directive 2016/943) Abstract The subject of this diploma thesis is to assess the protection of trade secrets in the context of Czech legislation with the comparison of the ...
 • Alternativní způsoby řešení sporů v obchodních závazkových poměrech se zaměřením na mediaci 

  Ištocyová, Aurélia (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
  Date of defense: 19. 5. 2020
  This (diploma) thesis aims to introduce alternative dispute resolution within international business relationships and it subsequently focuses on one of them, which is mediation. This topic was chosen with regards to its ...
 • Obchodní podmínky a doložky v obchodních vztazích 

  Hošna, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
  Date of defense: 13. 1. 2020
  Commercial terms and clauses in business transactions Abstract The master thesis is focused on the topic of commercial (standard) terms and clauses in business transactions. With respect to increased demands on the ...
 • Zákaz diskriminace spotřebitelů při poskytování zboží a služeb 

  Kautská, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
  Date of defense: 13. 1. 2020
  Discrimination againts consumer in the provision of goods and services Abstract The topic of this thesis is the prohibition of discrimination of consumers in the provision of goods and services. Recently, this issue has ...
 • Internetové obchodování s mezinárodním prvkem: ochrana spotřebitele v Evropské unii 

  Veselková, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
  Date of defense: 19. 5. 2020
  INTERNET BUSINESS TRANSACTION WITH AN INTERNATIONAL ELEMENT: CONSUMER PROTECTION IN THE EUROPEAN UNION Abstract This thesis focuses on the legal aspects of consumer protection within the European Union when concluding a ...
 • Jednání nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů z hlediska nekalé soutěže 

  Chadimová, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
  Date of defense: 11. 5. 2020
  1 Behaviour of non-bank consumer credit providers in terms of unfair competition Abstract The thesis deals with the issue of providing consumer loans by non-bank providers of consumer loans in terms of the correctness of ...
 • Veřejné zakázky malého rozsahu 

  Bartošová, Monika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
  Date of defense: 11. 5. 2020
  Public procurement below the lowest threshold This thesis describes and analyses the legal regulations and practice in the Czech public procurement below the lowest threshold. In particular, it focuses on the principles ...
 • Specifika reklamy na internetu pohledem práva proti nekalé soutěži 

  Ilichman, Dominik (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
  Date of defense: 11. 5. 2020
  Online Advertising Specifics with regards to Unfair Competition Law Abstract This thesis analyses advertising which is strictly connected to the internet environment with regards to the unfair competition law. The importance ...
 • Hodnocení veřejných zakázek dle ekonomické výhodnosti 

  Sahánková, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
  Date of defense: 13. 1. 2020
  Abtract The main aim of this diploma thesis is to analyze the evaluation of tenders in public procurement according to their economic advantageousness and at the same time to compare the current stage of the ability of ...
 • Směnečné kauzální námitky, jejich druhy a řízení o nich 

  Vacek, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
  Date of defense: 13. 1. 2020
  and keywords Causal objections to a bill of exchange and a promissory note, their types and proceedings related to them The subject of this thesis are causal objections to bill of exchange and promissory note, their types ...
 • Právo farmaceutických patentů v mezinárodních obchodních dohodách 

  Bernardová, Aneta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
  Date of defense: 16. 1. 2020
  Law of Pharmaceutical Patents in International Trade Agreements Klíčová slova: TRIPS, Patents, Pharmaceuticals Abstract Trade related aspects of intellectual property rights - especially pharmaceutical patents - were one ...
 • Nová právní úprava krytých dluhopisů: dosáhli jsme evropského standardu? 

  Jonášová, Denisa (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
  Date of defense: 13. 1. 2020
  New legal regulation of covered bonds: Have we reached the European standard? Abstract The subject matter of this thesis is regulation of covered bonds, as a newly introduced category of debt securities in Czech law. The ...
 • Péče řádného hospodáře v judikatuře českých soudů 

  Klusáková, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
  Date of defense: 13. 1. 2020
  The purpose of the diploma thesis "Duty of care, skill and dilligence in Czech court case law" is to analyze the approach of Czech courts case law to the selected issues related to the duty of care, skill and dilligence ...
 • Ochrana zahraničních investic 

  Provazníková, Renata (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
  Date of defense: 16. 1. 2020
  The topic of this thesis is the protection of foreign investments. This topic can be considered to be very current due to the present trends in the world economy, when globalization is constantly intensifying the international ...
 • Nabytí podílu ve společnosti s ručením omezeným od neoprávněného 

  Treutlerová, Hana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
  Date of defense: 13. 1. 2020
  and keywords Acquisition of the right of ownership to a share in a limited liability company from a non-entitled person The subject of this thesis is the analysis of the institute of the acquisition of the right of ownership ...
 • Přiměřené zadostiučinění jako nekalosoutěžní nárok 

  Jakoubek, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
  Date of defense: 11. 5. 2020
  This diploma thesis deals with the question of an adequate satisfaction as a claim resulting from violator's unfair competition conduct. The thesis is divided into three parts. The aim of the first part is to define general ...
 • Spotřebitelské smlouvy v mezinárodním právu soukromém 

  Kotyza, Adam (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
  Date of defense: 19. 5. 2020
  Consumer contracts in private international law Abstract Consumer contracts in private international law are regulated by several pieces of legislation. These can be generally divided into jurisdictional rules, conflict ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV