Sbírky fakulty

Poslední příspěvky

 • Komparace právní úpravy nepodmíněného trestu odnětí svobody v České republice a ve Velké Británii 

  Vršanský, Robert
  Datum obhajoby: 28. 4. 2017
  Komparace právní úpravy nepodmíněného trestu odnětí svobody v České republice a ve Velké Británii - abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá dílčími otázkami nepodmíněného trestu odnětí svobody a jejich srovnáním v právní ...
 • Trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy podle § 283 trestního zákoníku 

  Janoušek, Jaroslav
  Datum obhajoby: 28. 4. 2017
  Shrnutí V předkládané diplomové práci se autor věnuje problematice trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy podle § 283 trestního zákoníku. Tuto problematiku lze považovat ...
 • Trestný čin nebezpečného pronásledování podle § 354 tr. zák. 

  Kuřinová, Jana
  Datum obhajoby: 28. 4. 2017
  Resumé v českém jazyce Tématem diplomové práce je trestný čin nebezpečného pronásledování upravený v § 354 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, jež kriminalizuje jednání všeobecně známé pod označením stalking. Práce si ...
 • Ochrana obete trestného činu 

  Tkáčová, Natália
  Datum obhajoby: 28. 4. 2017
  Resumé Tému mojej diplomovej práce, "Ochrana obete trestného činu", som si zvolila z dôvodu, že táto problematika je v posledných rokoch veľmi aktuálna, a to nie len na legislatívnej pôde ale rovnako sa jedná o dôležitú ...
 • Ukončení léčby s následkem smrti pacienta 

  Daňková, Klára
  Datum obhajoby: 28. 4. 2017
  Tato práce je věnována otázce ukončování a nezahajování život zachraňující léčby. Jedná se o složitou multidisciplinární problematiku, jejíž současná právní úprava v České republice vykazuje řadu nedostatků, které by bylo ...
 • Trestněprávní a kriminologické aspekty nebezpečného pronásledování 

  Kopalová, Tereza
  Datum obhajoby: 28. 4. 2017
  Tématem diplomové práce jsou "Trestněprávní a kriminologické aspekty nebezpečného pronásledování". S fenoménem známým ve světě coby stalking se setkáváme ve společnosti od nepaměti, nicméně teprve před několika lety začal ...
 • Dohoda o vině a trestu: srovnání české a německé právní úpravy 

  Sakařová, Michaela
  Datum obhajoby: 28. 4. 2017
  Předkládaná diplomová práce se zabývá institutem dohodovacího řízení pocházejícím z angloamerických plea bargain, který se od konce minulého století dostal do mnoha trestních procesů zemí kontinentální Evropy. Státy s ...
 • Příprava k trestnému činu 

  Verner, David
  Datum obhajoby: 28. 4. 2017
  Diplomová práce se komplexně věnuje problematice přípravy k trestnému činu a některým sporným otázkám, které jsou s tímto vývojovým stadiem trestné činnosti spojeny. Důraz je v práci kladen především na vymezení přípravy ...
 • Specifika postavení podnikatele v procesu uzavírání obchodních smluv 

  Kocián, Jan
  Datum obhajoby: 27. 4. 2017
  Tato diplomová práce se zabývá postavením podnikatele při sjednávání obchodních smluv. Podnikatel je především profesionálem s presumovanou materiální převahou vůči nepodnikatelským subjektům, a to zejména spotřebitelům, ...
 • Prezidentské veto v ústavním systému Československa a České republiky 

  Janoušek, Milan
  Datum obhajoby: 27. 4. 2017
  Tato rigorózní práce se zabývá institutem prezidentského veta v ústavním systému Československa a České republiky. Popisuje ústavní vývoj práva prezidenta republiky vrátit Parlamentu přijaté zákony a konfrontuje jej s ...
 • Řízení ve věcech péče o nezletilé děti 

  Hynková, Helena
  Datum obhajoby: 25. 4. 2017
  Rigorózní práce se zabývá soudním řízením, v němž soud rozhoduje o svěření nezletilých dětí do péče v souvislosti s plánovaným rozvodem manželství jejich rodičů, tedy pro dobu po tomto rozvodu, či v důsledku rozchodu rodičů, ...
 • Právní úprava péče o zdraví obyvatelstva v českých zemích 1918-1966 

  Pokorná, Žaneta
  Datum obhajoby: 25. 4. 2017
  Resumé Právní úprava péče o zdraví obyvatelstva v českých zemích 1918-1966 Práce se zabývá vývojem právní úpravy poskytování péče o zdraví obyvatelstva v českých zemích od roku 1918 do 1966, která byla účinná pouze na území ...
 • Náklady sporného řízení civilního 

  Kratochvílová, Jitka
  Datum obhajoby: 25. 4. 2017
  Rigorózní práce s názvem "Náklady sporného řízení civilního" se věnuje problematice nákladů řízení v občanském řízení soudním. Po obecném úvodu do problematiky rozděluje náklady řízení na náklady, které vznikají před ...
 • Oddlužení v českém insolvenčním právu 

  Ferešová, Romana
  Datum obhajoby: 25. 4. 2017
  Hlavním cílem této rigorózní práce na téma "Oddlužení v českém insolvenčním právu" je rozbor právní úpravy institutu oddlužení jako sanačního způsobu řešení kritické finanční situace dlužníka nazývané úpadek. Tato rigorózní ...
 • Vývoj institutu manželství a jeho reflexe společenských proměn 

  Schmier, Petr
  Datum obhajoby: 25. 4. 2017
  Resumé Manželství je jediným možným zákonným svazkem muže a ženy, a tak má v rámci křesťansko-židovské kultury zcela výjimečné postavení. Aktuálnost tématu potvrzuje relativně nedávné přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanského ...
 • Elektronické rozkazní řízení u okresního soudu 

  Nippertová, Pavla
  Datum obhajoby: 25. 4. 2017
  Tato práce se zabývá elektronickým rozkazním řízením u okresního soudu. Je rozčleněna do šesti kapitol. Práci otevírá vývoj právní úpravy. Ve stěžejní části práce je provedena v kontextu samotného názvu práce právní analýza ...
 • Odpovědnost za škodu podle insolvenčního zákona 

  Kovacs, Stanislav
  Datum obhajoby: 25. 4. 2017
  Cílem práce je, na základě analýzy úpravy institutu odpovědnosti za škodu v insolvenčním zákoně a související legislativy, charakterizovat úpravu institutu odpovědnosti za škodu v insolvenčním zákoně a vymezit jeho postavení ...
 • Sankcionování kartelových dohod v českém a evropském právu 

  Knotková, Denisa
  Datum obhajoby: 25. 4. 2017
  Cílem diplomové práce je analyzovat, jaké následky české a evropské právní předpisy s protiprávním jednáním účasti na kartelu spojují a to zejména ve světle početných novel právních předpisů. Diplomová práce je rozdělena ...
 • Ústavnoprávny vývoj v amerických kolóniach 

  Lazár, Tomáš
  Datum obhajoby: 25. 4. 2017
  Resumé Táto práca pojednáva o ústavnoprávnom vývoji v severoamerických anglických kolóniách, a to v kontexte príslušných historických súvislostí. Práca je členená z chronologického hľadiska, v rámci ktorého začína pri ...
 • Dědická smlouva jako nový dědický institut 

  Srp, Michal
  Datum obhajoby: 25. 4. 2017
  Předložená práce se zabývá starobylým a současně staronovým právním institutem dědické smlouvy v rekodifikovaném soukromém právu. Dědická smlouva (pactum successorium) byla v českém právním řádu do 50. let minulého století ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV