Sbírky fakulty

Poslední příspěvky

 • Role Plea Bargaining v USA 

  Doležal, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 24. 5. 2018
  Role of Plea Bargainingin the US The aim of this thesis is to explain to the reader the term Plea Bargaining, to explain the principles of this legal institute and its role in the penal system of the United States of ...
 • Sporné otázky nutné obrany v judikatuře 

  Svobodová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 25. 4. 2018
  Disputed Issues of the Necessary Defence in Judicial Practice Abstract The thesis focuses on the issue of necessary defense in the Czech legal system, especially on the analysis and solution of the disputed queries that ...
 • Host-State Counterclaims in Investment Arbitration: Holding Investors Accountable for Human Rights Violations 

  Klímová, Nikola (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 29. 5. 2018
  1 Abstract Host-State Counterclaims in Investment Arbitration: Holding Investors Accountable for Human Rights Violations International investment arbitration has been long criticized for its structural bias against host ...
 • Vnitrostátní fúze kapitálových společností : Problémy zmocnění a způsoby jejich řešení 

  Chovanec, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 25. 6. 2018
  Strana 122 | 128 ABSTRAKT VNITROSTÁTNÍ FÚZE KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ: Problémy zmocnění a způsoby jejich řešení Tato rigorózní práce rozebírá tzv. problémy zmocnění a způsoby jejich řešení v reáliích specifické oblasti ...
 • Sladění rodinného a profesního života 

  Vondrášková, Iveta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 29. 6. 2018
  Sladění rodinného a pracovního života Abstrakt Práce se zabývá problematikou sladění rodinného a profesního života v ČR z právního hlediska. Vhodná harmonizace těchto dvou sfér života umožňuje pečujícím osobám dříve se ...
 • Energetický regulační úřad 

  Šťastná, Andrea (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 28. 6. 2018
  Energetický regulační úřad Abstrakt Energetický regulační úřad (ERÚ) byl založen v roce 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů ...
 • Právo na vystoupení členského státu z EU v kontextu tzv. Brexitu 

  Petrus, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 28. 6. 2018
  Právo na vystoupení členského státu z EU v kontextu tzv. Brexitu Abstrakt Uplynul rok od oficiálního oznámení Spojeného království o svém rozhodnutí vy- stoupit z Evropské unie. Brexit, jak je vystoupení označováno, znamená ...
 • Právní úprava zvláštní územní ochrany přírody a krajiny v České republice a v Izraeli. 

  Šichmanová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 28. 6. 2018
  Předmětem diplomové práce je analýza a porovnání právní úpravy zvláštní územní ochrany přírody v České republice a v Izraeli. Tato práce za hlavní cíl klade poskytnout základní přehled o právním rámci zvláštní územní ochrany ...
 • Právní úprava zpracování a prodeje produktů z farmy 

  Medek, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 28. 6. 2018
  Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou prodeje a zpracování produktů z farmy. Především je věnována hygienickým požadavkům na tento typ produkce. Provozování zemědělské farmy spolu s výrobou potravin v sobě propojuje ...
 • Societa 

  Zach, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 28. 6. 2018
  Societa Cílem této rigorózní práce je nabídnout čtenářům komplexní pohled na societu jako smluvní nástroj sdružování osob za společným cílem. Pozornost je věnována nejen pozitivněprávní úpravě society v současném právu, ...
 • Comparative analysis of client's protection in banking and insurance services within the EU 

  Vacková, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 25. 6. 2018
  Cílem práce je srovnat prostředky ochrany spotřebitele a její úroveň napříč Evropskou unií při poskytovaní pojistných a bankovních služeb. Výchozí tezí práce je předpoklad, že prostředky ochrany jsou v obou sektorech velmi ...
 • Zásada superficies solo cedit a její význam v pozemkovém právu. 

  Švarc, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 28. 6. 2018
  Tématem této diplomové práce je návrat zásady superficies solo cedit do českého právního řádu. Práce má za cíl komplexní náhled a analýzu problematiky této zásady na základě jejího zasazení do historického i soudobého ...
 • Protection of competition in selected liberalized network industries: the case of rail and air transport in the EU 

  Mohylová, Aneta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 28. 6. 2018
  Název práce: Ochrana hospodářské soutěže ve vybraných síťových odvětvích: Případ liberalizované železniční a letecké dopravy v Evropské unii Abstrakt (ČJ) Tato práce se zabývá prosazováním soutěžněprávních norem EU vůči ...
 • Podnikání v energetických odvětvích z právního hlediska 

  Knězová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 28. 6. 2018
  Podnikání v energetických odvětvích z právního hlediska Abstrakt Cílem této diplomové práce je poskytnout základní přehled o vývoji novodobého energetického trhu. První velké změny přišly v 90. letech, kdy bylo potřeba ...
 • Ochrana osobnosti v kybernetickém prostoru 

  Sivák, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 28. 6. 2018
  Ochrana osobnosti v kybernetickém prostoru Abstrakt Téma ochrana osobnosti v kybernetickém prostoru jsem si vybral z několika důvodů. Jednak je mi jakékoliv téma ochrany osobnosti blízké (zabýval jsem se jím ve vědeckých ...
 • Soudcovský aktivismus 

  Pumr, Jaromír (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  Soudcovský aktivismus Abstrakt Práce se zabývá komplexnějším uchopením fenoménu soudcovského aktivismu ve společnosti. Zásadní pro ni a pro posouzení soudcovského aktivismu je teorie dělby moci ve státě, bez jejíž uchopení ...
 • Srovnání českého správního řádu se správními řády Švýcarské konfederace a kantonu Fribourg 

  Codl, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 22. 6. 2018
  Srovnání českého správního řádu se správními řády Švýcarské konfederace a kantonu Fribourg Abstrakt Tato diplomová práce se věnuje srovnání českého správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád) se správními řády ...
 • Smluvní volnost versus ochrana zaměstnance 

  Steininger, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  Ústředním motivem této práce je vzájemný vztah ochrany zaměstnance a smluvní volnosti jakožto protichůdných zásad. Tento vztah musí být v rámci právní úpravy pracovněprávních vztahů co nejvíce vyvážený, což je úkolem ...
 • Pracovní smlouva 

  Škraňka, Vít (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2018
  Pracovní smlouva Abstrakt Tématem této práce je pracovní smlouva. Cílem této práce je zhodnotit platnou právní úpravu tohoto smluvního typu a všech s ním souvisejících ustanovení, zejména související ustanovení zákoníku ...
 • Právo na informace obchodních korporací 

  Novotný, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 22. 6. 2018
  Právo na informace obchodních korporací Práce se zabývá obchodními korporacemi jako povinnými subjekty práva na informace a konfliktem o poskytování informací o jejich činnosti. Od roku 2000, kdy nabyl účinnosti zákon č. ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV