Faculty / university part collections

Recent Submissions

 • Dovolání v civilním procesu 

  Defence status: NOT DEFENDED
  Černá, Karolína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
  Date of defense: 12. 11. 2020
  Dovolání v civilním procesu představuje jeden z mimořádných opravných prostředků, který má sloužit jako poslední možnost přezkumu rozhodnutí nižší soudní instance ze strany obecného soudu, a to přestože je takové rozhodnutí ...
 • Vybrané otázky právní úpravy geneticky modifikovaných organismů 

  Defence status: DEFENDED
  Pečený, Přemysl (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 22. 4. 2021
  právní úpravy geneticky modifikovaných organismů nejaktuálnějších výzev moderního zemědělství a hospodářských odvětví. Je tomu tak na základě velkého množství potenciálních přínosů i rizik, které jsou v některých případech ...
 • Právní úprava ochrany životního prostředí ve vztahu k činnosti pozemkových spolků 

  Defence status: DEFENDED
  Králová, Šárka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 22. 4. 2021
  Právní úprava ochrany životního prostředí ve vztahu k činnosti pozemkových spolků Diplomová práce se zabývá právní úpravou pozemkových spolků. Tento pojem není v českém právním prostředí příliš známý a povědomí o něm není ...
 • Kriminalizace útoků na informační systémy 

  Defence status: RECOGNIZED
  Eliášová, Alexandra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 20. 4. 2021
  130 NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE V ČESKÉM JAZYCE Kriminalizace útoků na informační systémy ABSTRAKT Kyberkriminalita představuje stále větší nebezpečí pro lidskou společnost. Hlavním cílem této práce je zjistit, jaké útoky na ...
 • Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody 

  Defence status: RECOGNIZED
  Brabec, Ladislav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 20. 4. 2021
  Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou alternativ nepodmíněného trestu odnětí svobody. Cílem práce je zhodnotit výhody a nevýhody alternativ nepodmíněného trestu ...
 • Trestný čin zneužití postavení v obchodním styku (§ 255a trestního zákoníku) 

  Defence status: RECOGNIZED
  Vrábel, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 20. 4. 2021
  Cílem této práce je poskytnout kompletní rozbor trestného činu zneužití postavení v obchodním styku, upozornit na relevantní judikaturu, poskytnout odpovědi na výkladové a aplikační problémy a uvést zásadní myšlenky de ...
 • Formální důkazní břemeno státního zástupce v trestním řízení 

  Defence status: RECOGNIZED
  Pudilová, Anežka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 20. 4. 2021
  Institut formálního důkazního břemene státního zástupce je předmětem diskuzí nejen v rámci více než 17 let trvajících legislativních prací na novém trestním řádu, ale zvýšená pozornost mu byla právní vědou věnována již ...
 • Řízení v pracovním právu 

  Defence status: DEFENDED
  Horvát, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 20. 4. 2021
  Řízení v pracovním právu Abstrakt Cílem této rigorózní práce je popsat a shrnout vývoj rozhodovací praxe ve vybraných oblastech pracovního práva na základě významných soudních rozhodnutí a řízení, které těmto rozhodnutím ...
 • Úřad evropského veřejného žalobce 

  Defence status: RECOGNIZED
  Hendrych, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 20. 4. 2021
  Úřad evropského veřejného žalobce, abstrakt Úřad evropského veřejného žalobce je doposud nejambicióznějším projektem v oblasti europeizace trestního práva. Trestní právo je již tradičně oblastí, ve které si členské státy ...
 • Pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany a krajní nouze 

  Defence status: RECOGNIZED
  Židová, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 20. 4. 2021
  Tato práce se zabývá překročením mezí nutné obrany a krajní nouze a právními důsledky, které se s překročením mezí pojí. Ačkoli instituty nutné obrany a krajní nouze existují i v jiných právních odvětvích, tato práce je ...
 • Důsledky porušení předpisů o dokazování pro účinnost důkazů 

  Defence status: RECOGNIZED
  Zelenka, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 20. 4. 2021
  1 Důsledky porušení předpisů o dokazování pro účinnost důkazů Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá neúčinností důkazů v trestním řízení v důsledku porušení předpisů o dokazování. Cílem této práce je uceleně předložit ...
 • Ochrana autorských práv a práv souvisejících v oblasti satelitního vysílání a přenosu 

  Defence status: DEFENDED
  Fischer, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 20. 4. 2021
  Ochrana autorských práv a práv souvisejících v oblasti satelitního vysílání a přenosu Rigorózní práce se zabývá oblastí práva duševního vlastnictví a pojednává o problematice ochrany autorského práva a práv s autorským ...
 • Pomoc obětem trestných činů 

  Defence status: RECOGNIZED
  Hanušová, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 20. 4. 2021
  Pomoc obětem trestných činů Abstrakt Tato diplomová práce je zaměřena na pomoc obětem trestných činů. Zkoumá uvedené téma zejména v rovině právní, a to z různých úhlů pohledu. Věnuje se pomoci obětem z pohledu zákonné ...
 • Autorskoprávní aspekty tvorby webových stránek 

  Defence status: RECOGNIZED
  Kempa, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 20. 4. 2021
  Tématem této diplomové práce jsou autorskoprávní aspekty tvorby webových stránek. Důvodem pro zvolení tohoto tématu je zejména hospodářský význam webových stránek, který však mnohdy ve smluvní praxi jejich tvorby není ...
 • Softwarové pirátství 

  Defence status: RECOGNIZED
  Boubel, Marian (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 20. 4. 2021
  Softwarové pirátství Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá tématem "Softwarové pirátství", a to zejména s ohledem na právní úpravu právního řádu České republiky, především zákona č. 121/2000 Sb., Zákon o právu autorském, ...
 • Terorismus - kriminologické aspekty 

  Defence status: RECOGNIZED
  Müllerová, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 20. 4. 2021
  Terorismus - kriminologické aspekty Abstrakt Předložená diplomová práce se zabývá velmi aktuálním tématem terorismu. Cílem práce je představit čtenáři pojem terorismu a následně ho uvést do jeho rozmanitých kriminologických ...
 • Komparace právní úpravy autorského díla v České republice a ve Velké Británii 

  Defence status: RECOGNIZED
  Mik, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 20. 4. 2021
  Komparace právní úpravy autorského díla v České republice a ve Velké Británii Abstrakt Práce provádí komparaci právní úpravy autorského díla a jeho jednotlivých pojmových znaků v České republice a ve Velké Británii. Komparace ...
 • Trestné činy z nenávisti 

  Defence status: RECOGNIZED
  Korduliak, Matěj (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 20. 4. 2021
  Trestné činy z nenávisti Abstrakt Autor této práce se zabývá problematikou trestných činů z nenávisti a zaměřuje se především na analýzu základních skutkových podstat trestných činů z nenávisti dle zákona č. 40/2009 Sb., ...
 • Trestněprávní odpovědnost za šíření protiprávního obsahu v prostředí Internetu 

  Defence status: RECOGNIZED
  Kobyljanský, Adam (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 20. 4. 2021
  a klíčová slova Název práce: Trestněprávní odpovědnost za šíření protiprávního obsahu v prostředí internetu Předkládaná práce zkoumá problematiku trestněprávní odpovědnosti za šíření protiprávního obsahu na internetu. K ...
 • Rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích v České republice a severských zemích 

  Defence status: DEFENDED
  Grabcová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 20. 4. 2021
  Rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích v České republice a severských zemích Abstrakt Problematika rovnosti mužů a žen v pracovněprávních vztazích je klíčovým tématem této rigorózní práce. Hlavní pozornost je ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV