Faculty / university part collections

Recent Submissions

 • Právní ochrana databází v prostředí České republiky a ve Spojených státech amerických 

  Defence status: DEFENDED
  Vltavský, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 30. 9. 2021
  a klíčová slova Právní ochrana databází v prostředí České republiky a ve Spojených státech amerických Tato rigorózní práce rozebírá právní ochranu databází v prostředí České republiky, potažmo v prostředí Evropské unie a ...
 • Vybrané právní aspekty odpovědnostních vztahů na internetu 

  Defence status: DEFENDED
  Kandráč, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 30. 9. 2021
  Vybrané právní aspekty odpovědnostních vztahů na internetu Abstrakt Tato rigorózní práce prostřednictvím explanačních a interpretačních metod zkoumá, zda česká regulace umožňuje efektivní a proporcionální aplikaci institutu ...
 • Dílo audiovizuální a díla a výkony audiovizuálně užité 

  Defence status: DEFENDED
  Velflová, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 30. 9. 2021
  Dílo audiovizuální a díla a výkony audiovizuálně užité Abstrakt Cílem diplomové práce na téma díla audiovizuálního a děl a výkonů audiovizuálně užitých je vymezení stěžejních institutů české právní úpravy audiovize. Především ...
 • Obmedzenia autorskoprávnej ochrany počítačových programov 

  Defence status: DEFENDED
  Piala, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 30. 9. 2021
  Obmedzenia autorskoprávnej ochrany počítačových programov Témou tejto práce sú obmedzenia autorskoprávnej ochrany počítačových programov. V rámci prvej kapitoly sú vysvetlené základné pojmy z informatiky, ktoré majú pomôcť ...
 • Dovolání 

  Defence status: DEFENDED
  Engelmann, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 30. 9. 2021
  1 Abstrakt Diplomová práce je zaměřena na rozbor dovolání v trestním řízení. Jedná se o mimořádný opravný prostředek, který byl do českého trestního řádu zaveden s účinností od 1. 1. 2002. Samotná práce je rozdělena do 6 ...
 • Jaderné právo v České republice 

  Defence status: DEFENDED
  Krajíček, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 29. 9. 2021
  Jaderné právo v České republice Abstrakt Jaderné právo lze definovat jako soubor právních norem, vytvořených za účelem regulace právnických nebo fyzických osob, zabývajících se činnostmi souvisejícími se štěpnými materiály, ...
 • Obhajoba obhájcem v hlavním líčení 

  Defence status: DEFENDED
  Juráň, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 30. 9. 2021
  Diplomová práce poskytuje čtenáři praktický přehled výkonu práv a povinností obhájce ve fázi hlavního líčení. Cílem práce je kromě komplexního vymezení práv a povinností obhájce ve vztahu k fázi hlavního líčení také vytyčení ...
 • Umělá inteligence a právo duševního vlastnictví 

  Defence status: DEFENDED
  Přibyl, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 30. 9. 2021
  Umělá inteligence a právo duševního vlastnictví Tato diplomová práce pojednává o vztahu umělé inteligence a práva duševního vlastnictví. Hlavním cílem této práce je poskytnout jejímu čtenáři ucelený přehled o problematice ...
 • Trestněprávní a kriminologické aspekty šíření ransomware 

  Defence status: DEFENDED
  Oborák, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 30. 9. 2021
  Předmětem této diplomové práce je šíření ransomware, které je aktuálně jednou z nejzásadnějších globálních kybernetických hrozeb. Ransomware je škodlivý kód, který při své aktivaci v počítačovém systému zpravidla zablokuje ...
 • Compliance managment systém jako nástroj exkulpace z trestní odpovědnosti právnické osoby 

  Defence status: DEFENDED
  Machková, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 30. 9. 2021
  Compliance managment systém jako nástroj exkulpace právnické osoby z trestní odpovědnosti Abstrakt Ačkoli se oblast compliance v českém právním prostředí relativně rychle vyvíjí, stále zde vyvstává řada nejasností zejména ...
 • Kriminologické aspekty kybernetické kriminality 

  Defence status: DEFENDED
  Gemeri, Peter (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 30. 9. 2021
  Kriminologické aspekty kybernetické kriminality Abstrakt (CZ) Práce se věnuje specifickým aspektům kybernetické kriminality páchané na bankovních a nebankovních poskytovatelích finančních služeb na českém trhu. Metodou ...
 • Kriminologické aspekty kriminality páchané právnickými osobami 

  Defence status: DEFENDED
  Tichonov, Alexandr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 30. 9. 2021
  1 Kriminologické aspekty kriminality páchané právnickými osobami Abstrakt Předmětem této práce je problematika kriminologických aspektů kriminality páchané právnickými osobami, a samotného pojetí právnické osoby jako ...
 • Právo módního průmyslu 

  Defence status: DEFENDED
  Kohoutová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 30. 9. 2021
  Právo módního průmyslu Abstrakt Hlavním úkolem této práce je seznámit čtenáře s poměrně novým průřezovým odvětvím práva, kterým je právo módního průmyslu neboli Fashion law. Ač je v angloamerické právní kultuře již zavedeným ...
 • Zástavní právo k nemovitým věcem. 

  Defence status: DEFENDED
  Nachtigall, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 30. 9. 2021
  Zástavní právo k nemovitým věcem Cílem práce je podat zevrubný rozbor klíčových aspektů institutu zástavního práva, jakož i současné právní úpravy dané problematiky. Díky zaměření na specifický předmět zástavy, tj. nemovité ...
 • Mimosmluvní instituty užití autorského díla 

  Defence status: DEFENDED
  Sedláčková, Simona (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 30. 9. 2021
  Tématem mé práce je rozbor mimosmluvních institutů užití autorského díla, tedy možností, kdy lze užít dílo bez uzavření smlouvy s jeho autorem. Vlastní text práce je rozdělen do čtyř kapitol. Po stručném uvedení tématu ...
 • Služkou nebo družkou? Austrokatolicismus jako model katolického státu nebo státního katolicismu? 

  Defence status: DEFENDED
  Círus, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 29. 9. 2021
  Služkou nebo družkou: Austrokatolicismus jako model katolického státu nebo státního katolicismu? Předkládaná práce je primárně z oboru právních dějin, vzhledem k tématu však zasahuje i do jiných právních odvětví, zejména ...
 • Dočasná ochrana cizinců v mezinárodním a evropském právu 

  Defence status: DEFENDED
  Zaimović, Enes (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 29. 9. 2021
  Cílem předkládané diplomové práce "Dočasná ochrana cizinců v mezinárodním a evropském právu" je představení a vymezení pojmu dočasné ochrany a rovněž pak dočasného útočiště, a to jak na úrovni práva mezinárodního, tak i ...
 • Problémy znaleckého dokazování v trestním řízení 

  Defence status: DEFENDED
  Chmel, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 29. 9. 2021
  Problémy znaleckého dokazování v trestním řízení Abstrakt Soudní znalectví je podstatnou a nenahraditelnou součástí trestního řízení. Na jeho právní úpravu jsou kladeny vysoké nároky, jelikož musí, za prvé, poskytnout ...
 • Aplikace mezinárodního práva okupace v rámci tzv. dlouhodobé okupace 

  Defence status: DEFENDED
  Janíková, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 29. 9. 2021
  Aplikace mezinárodního práva okupace v rámci tzv. dlouhodobé okupace Abstrakt Tématem diplomové práce je analýza aplikace práva okupace v dlouhodobé okupaci, tj. v okupaci trvající roky až desetiletí. Cílem práce je kriticky ...
 • Vztah práva a morálky v právnických filmech 

  Defence status: DEFENDED
  Krušinská, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 29. 9. 2021
  Tato diplomová práce s názvem "Vztah práva a morálky v právnických filmech" se u studentky práv věnuje poněkud netradičnímu tématu. Právnické filmy však bývají na některých právnických fakultách vyučujícími využívány k ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV