Now showing items 1-20 of 13581

  • Profesní etika notářů v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Raszyková, Hildegarda (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 27. 3. 2024
   Professional Ethics of Notaries in the Czech Republic Abstract This diploma thesis titled "Professional Ethics of Notaries in the Czech Republic", aims to provide a systematic and comprehensive overview of this topic. ...
  • Mediace v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 24. 04. 2026
   Jaroš, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 25. 3. 2024
   DISERTAČNÍ PRÁCE V ANGLICKÉM JAZYCE Mediation in the Czech Republic A doctoral thesis represents an evaluation of the fulfillment of the legislator's predicted objectives and expectations placed into the adopted legislation ...
  • Náboženská společenství a čl. 9 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod v kontextu činnosti některých orgánů Rady Evropy 

   Defence status: RECOGNIZED
   Crnčević, Filip (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 25. 3. 2024
   The diploma thesis focuses on how the European Court of Human Rights (hereinafter as "ECtHR") and the European Commission for Democracy through Law (hereinafter as "Venice Commission") influence chosen aspects of the ...
  • Právní postavení rodičů při osvojení 

   Defence status: DEFENDED
   Vampolová, Gabriela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 25. 3. 2024
   Legal status of parents in adoption Abstract The goal of this diploma thesis is the analysis of the Czech legal regulation of the position of the parent during an adoption. According to Act No. 89/2012 Coll., of the the ...
  • Právní úprava střelných zbraní a střeliva ve světle práva Evropské unie 

   Defence status: DEFENDED
   Jandásek, Vlastimil (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 25. 3. 2024
   Thesis title: Firearms and ammunition legal regulation from the perspective of the law of the European Union The thesis deals with the legal regulation on firearms and ammunition in the Czech Republic with an emphasis on ...
  • Předběžná opatření ve věcech průmyslových práv 

   Defence status: DEFENDED
   Marešová, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 25. 3. 2024
   Interim measures in industrial rights matters Abstract The topic of this rigorous thesis is interim measures in industrial rights matters. Interim measures represents a procedural institution which contributes to the ...
  • Prověřování v přípravném řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Linhart, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 20. 3. 2024
   Prověřování v přípravném řízení Abstrakt Diplomová práce se zabývá prověřováním jakožto první ze dvou fází stádia trestního řízení označovaného jako přípravné řízení. Cílem práce je poskytnout komplexní výklad k prověřování, ...
  • Trestný čin vraždy a zabití podle § 140, § 141 trestního zákoníku 

   Defence status: DEFENDED
   Krůčková, Adéla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 20. 3. 2024
   Název práce: Trestný čin vraždy a zabití podle § 140, § 141 trestního zákoníku Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřená na rozbor trestného činu vraždy a zabití podle § 140, § 141 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. ...
  • Spolupracující obviněný 

   Defence status: DEFENDED
   Prášek, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 20. 3. 2024
   Diplomová práce se zabývá trestněprávním institutem spolupracujícího obviněného, s cílem rozebrat současnou právní úpravu institutu spolupracujícího obviněného v České republice a praktické důsledky jeho aplikace orgány ...
  • Trestní sankce v českém trestním právu s ohledem na ochranu dětí při recidivním chování pachatelů 

   Defence status: DEFENDED
   Pečová, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 20. 3. 2024
   Trestní sankce v českém trestním právu s ohledem na ochranu dětí při recidivním chování pachatelů Abstrakt Diplomová práce se věnuje přiblížení aktuální právní úpravy ochrany dětí před recidivním chováním pachatelů, její ...
  • Mravnostní kriminalita a její prevence 

   Defence status: DEFENDED
   Janů, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 20. 3. 2024
   Mravnostní kriminalita a její prevence Abstrakt Cílem diplomové práce zabývající se mravnostní kriminalitou a její prevencí je podání uceleného přehledu tohoto druhu kriminality. Diplomová práce se zaměřuje zejména na to, ...
  • Postavení policejního orgánu v přípravném řízení trestním 

   Defence status: DEFENDED
   Jaňovka, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 20. 3. 2024
   Abstrakt, klíčová slova Postavení policejního orgánu v přípravném řízení trestním Jedním z cílů předložené práce bylo zjistit, jaké je postavení policejního orgánu v českém přípravném řízení trestním. Zabýval jsem se také ...
  • Mezinárodní obchodní mediace v kontextu Singapurské úmluvy o mediaci 

   Defence status: RECOGNIZED
   Vrábel Porteš, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 20. 3. 2024
   Mezinárodní obchodní mediace v kontextu Singapurské úmluvy o mediaci Abstrakt Diplomová práce pojednává o tématu mediace v mezinárodním právu soukromém, se zaměřením na vykonatelnost mediačních dohod vyplývajících z ...
  • Kriminalizace útoků na informační systémy 

   Defence status: RECOGNIZED
   Stanková, Pavla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 20. 3. 2024
   NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE V ČESKÉM JAZYCE Kriminalizace útoků na informační systémy ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou kriminalizací útoků na informační systémy. Aktuálnost tématu je podržena rapidním vývojem ...
  • Trestní odpovědnost ve zdravotnictví se zaměřením na analýzu rozhodovací praxe českých a slovenských soudů 

   Defence status: RECOGNIZED
   Kodýmová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 20. 3. 2024
   1 Trestní odpovědnost ve zdravotnictví se zaměřením na analýzu rozhodovací praxe českých a slovenských soudů Abstrakt Diplomová práce se zabývá problematikou trestní odpovědnosti zdravotnických pracovníků. Jejím cílem je ...
  • Operativně pátrací činnost a zpravodajská činnost - pohled de lege ferenda na trestněprávní legislativu a předpisy o Policii ČR a Bezpečnostní informační službě 

   Defence status: DEFENDED
   Mašek, Richard (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 20. 3. 2024
   Operativně pátrací činnost a zpravodajská činnost - pohled de lege ferenda na trestněprávní legislativu a předpisy o Policii ČR a Bezpečnostní informační službě Abstrakt Diplomová práce se zabývá právními a věcnými otázkami ...
  • Trestněprávní nástroje boje s organizovaným zločinem 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Šmejc, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 20. 3. 2024
   77 Trestněprávní nástroje boje s organizovaným zločinem Abstrakt Rigorózní práce pojednává o fenoménu organizovaného zločinu, přičemž v úvodu práce je tento fenomén zkoumán z hlediska kriminologického, trestněprávního a ...
  • Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení ve světle rozhodovací praxe soudů 

   Defence status: DEFENDED
   El Haddidy, Tom (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 20. 3. 2024
   1 Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení ve světle rozhodovací praxe soudů Abstrakt Při absenci ucelené zákonné úpravy použitelnosti důkazů v trestním řízení vyvstávají v aplikační praxi rozličné problémy. Pro ...
  • Problematika dětské pornografie v trestním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Sveykovská, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 20. 3. 2024
   Tato diplomová práce se věnovala problematice dětské pornografie v trestním právu. Jejím cílem bylo popsat relevantní právní úpravu, která se jí týká na území České republiky a následně ji porovnat s právní úpravou Spojených ...
  • Nepřímé pachatelství 

   Defence status: DEFENDED
   Demel, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 20. 3. 2024
   Nepřímé pachatelství Abstrakt Diplomová práce se zabývá institutem nepřímého pachatelství, jehož podstatou je užití jiné osoby trestně neodpovědné nebo odpovědné omezeně, ke spáchání trestného činu. Jde o nepostradatelnou ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV