Now showing items 1-20 of 11443

  • Právní režim zemědělských a lesních pozemků 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Brynychová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 11. 2020
   This rigorosum thesis deals with the overall legal regime of lands, than not only the regime of their protection, but the main attention is paid to agricultural and forest lands. The main objective of this thesis is to ...
  • Online B2C zmluvy a medzinárodné právo procesné 

   Defence status: DEFENDED
   Kundrátová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 31. 3. 2021
   Online B2C contracts and international procedural law Abstract The purpose of this rigorous thesis is to analyse the specificities of concluding online B2C contracts with a weaker party under the Regulation Brussels I ...
  • Agent pro zajištění v českém právním řádu 

   Defence status: DEFENDED
   Bujgl, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 3. 2021
   1 Security agent under Czech law Abstract Despite the importance of secured debt financing in today's society, there is no Czech literature that comprehensively covers one of the most important aspects of securing of debt ...
  • Nástroje ochrany věřitelů akciové společnosti 

   Defence status: RECOGNIZED
   Przeczek, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 3. 2021
   1 The Instruments of Protecting Creditors of the Joint Stock Company Abstract The aim of submitted thesis is to analyse those instruments of the business corporations law that have a purpose to ensure a certain level of ...
  • Prvky ochrany životního prostředí v rámci procesu povolování těžby vyhrazených nerostů 

   Defence status: RECOGNIZED
   Mach, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 3. 2021
   - XIV - Aspects of the environment protection within the process of exploitation of the exclusive minerals Abstract My diploma thesis addresses the question how the aspect of the environment protection is reflected in the ...
  • Zapojení veřejnosti do územního plánování 

   Defence status: RECOGNIZED
   Dvořák, Adam (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 3. 2021
   1 Abstract This thesis analyzes and describes legal possibilities, which are given to the public for participation in land-use planning. The aim of this thesis is to reach to conclusion, if the public can, as one of the ...
  • Právní princip trvale udržitelného rozvoje jako odpověď na změnu klimatu 

   Defence status: RECOGNIZED
   Orlandin, Piero (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 3. 2021
   The legal principle of sustainable development in response to the climate change Abstract The ongoing climate change is a serious global problem of today's world. The impacts of this change on the environment and humankind ...
  • Protection of Fundamental Rights and Freedoms in Criminal Procedure 

   Jelínek, Jiří; Klíma, Karel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha , 2020)
  • Teoretická koncepce právního jednání právnické osoby 

   Defence status: DEFENDED
   Holcová, Eliška (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 3. 2021
   Theoretical concept of legal acts of juristic person Abstract This diploma thesis aims to analyze the legal acts of juristic persons from a theoretical point of view and also what practical implications this concept brings. ...
  • Nabytí nemovitosti od neoprávněného srovnání české a německé právní úpravy 

   Defence status: DEFENDED
   Vondrášek, Igor (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 3. 2021
   v anglickém jazyce The topic of the thesis is the institute of acquisition of a real estate from a non-entitled person which breaks the traditional principle of Roman law nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ...
  • Právní úprava soustavy NATURA 2000 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlovská, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 3. 2021
   Legal regulation of the NATURA 2000 network Abstract The aim of the diploma thesis is to analyse the legal regulation of the Natura 2000 network, namely its creation and its subsequent protection. Natura 2000 is the network ...
  • Právní úprava náhrady škody způsobené zvěří a na zvěři 

   Defence status: DEFENDED
   Sobotková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 3. 2021
   This thesis deals with the rules of compensation for damage caused by wild animals and beasts and damage caused on wild animals and beasts in the Czech Republic. The main topic of the diploma thesis is the evaluation and ...
  • Právo na příznivé životní prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Ester (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 3. 2021
   1 The Right to a Favourable Environment Abstract The diploma thesis deals with the right to a favourable environment. The main objective of the thesis is to answer the question of how this fundamental human right is applied ...
  • Právní nástroje ochrany půdy. 

   Defence status: DEFENDED
   Bakule, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 3. 2021
   1 Legal instruments for protection of soils Abstract Diploma thesis analyses the topic of legal instruments for soil protection. Significance of soil, as one of the components of environment, lies especially in securing ...
  • Nekonkurenční doložky v soutěžním právu Evropské unie a vybraných členských států. 

   Defence status: DEFENDED
   Klímová, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 3. 2021
   Non - compete clauses in the competition law of the European union and selected member states This diploma thesis is focused on the use and regulation of non-compete clauses in the competition law of the European Union, ...
  • Nájem bytu a domu 

   Defence status: DEFENDED
   Vokounová, Michelle (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 1. 2019
   Nájem bytu a domu Abstrakt Diplomová práce si dává za cíl zanalyzovat materii nájmu bytu a domu. Jedná se o konstantně aktuální problematiku, která se těší dynamickému vývoji jak v doktrinální, tak judikatorní oblasti. ...
  • Aplikace směrnice MiFID na činnost univerzální banky 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Krčová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 5. 2013
   52 Abstrakt Aplikace směrnice MiFID na činnost univerzální banky MiFID, neboli Směrnice o trzích finančních nástrojů je rozsáhlý a pro evropský finanční trh klíčový předpis. Zavedl do právních řádů všech členských států ...
  • Zákon o pohřebnictví de lege lata a de lege ferenda 

   Defence status: DEFENDED
   Štainc, Richard (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 1. 2019
   Jak již z názvu předkládané rigorózní práce "Zákon o pohřebnictví de lege lata a de lege ferenda" plyne, zabývá se tato práce na prvním místě platnou českou právní úpravou pohřebnictví. Za účelem komplexního posouzení ...
  • Implementace zákona o státní službě se zřetelem na stabilitu služebního vztahu 

   Defence status: RECOGNIZED
   Ptáčková Melicharová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 3. 2021
   Implementation of the Civil Service Act with regard to the stability of the service relationship Abstrakt The thesis aims to descript and evaluate the Civil Service Act. Particular attention is paid to its implementation, ...
  • Sledování zaměstnanců v rozhodovací praxi inspektorátů práce 

   Defence status: RECOGNIZED
   Schejbal, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 3. 2021
   Monitoring of employees in the decision-making practice of Labour inspectorates Abstract The theme of the thesis is employee monitoring conducted by employers. The applicable law permits the employee monitoring but imposes ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV