Now showing items 1-20 of 13135

  • Presumpce neviny 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Timon (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 30. 1. 2023
   Presumpce neviny: Možnosti omezení a překážky naplňování Abstrakt Presumpce neviny je jednou z nejstarších právních zásad, zárukou objektivního přístupu k obviněnému v trestním řízení a základním lidským právem. Tato práce ...
  • Povinnosti advokáta při výkonu advokacie 

   Defence status: DEFENDED
   Boukalová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 18. 1. 2023
   Povinnosti advokáta při výkonu advokacie Abstrakt Tato práce se zabývá povinnostmi advokáta při výkonu advokacie, které mu plynou z právních a stavovských předpisů. Cílem je komplexně popsat a interpretovat jednotlivé ...
  • Právní problematika změn obecních rozpočtů po jejich schválení 

   Defence status: DEFENDED
   Steffel, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 17. 1. 2023
   Právní problematika změn obecních rozpočtů po jejich schválení Abstrakt Práce se zabývá tvorbou obecního rozpočtu a jeho změn v průběhu rozpočtového roku, přičemž pomocí deskriptivní metody nejprve popisuje státní rozpočet, ...
  • Problematika rozdílu mezi přiměřenou dobou na oddech a jídlo (odpočinek) a přestávkou na jídlo a oddech (odpočinek) dle příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění a dle zákona č. 361/2003 Sb., zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v platném znění 

   Defence status: DEFENDED
   Kasal, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 17. 1. 2023
   Problematika rozdílu mezi přiměřenou dobou na oddech a jídlo (jídlo a odpočinek) a přestávkou na jídlo a oddech (jídlo a odpočinek) dle příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění a dle ...
  • Práva kvalifikovaných akcionářů 

   Defence status: DEFENDED
   Hlavinková, Karolína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 20. 6. 2023
   Rights of qualified shareholders Abstract This thesis addresses the legal regulation of qualified shareholders and their rights, the primary purpose of which is to strengthen the position of these shareholders in the company ...
  • Odvolání 

   Defence status: DEFENDED
   Houdková, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 30. 5. 2023
   Appeal Abstract This Master's thesis introduces the Czech legal regulation of the institute of appeal in criminal proceedings. First of all, it focuses on the subjective and objective conditions of appeal and analyses the ...
  • Rozlišovací způsobilost ochranných známek a související instituty ve světle práva Evropské unie 

   Defence status: DEFENDED
   Brunclíková, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 31. 5. 2023
   1 Distinctive character of trademarks and related institutes in the light of European Union law Abstract The topic of this rigorous thesis is Distinctive character of trademarks and related institutes in the light of ...
  • Trestní řízení proti právnickým osobám 

   Defence status: DEFENDED
   Andree, Jean (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 30. 5. 2023
   Criminal proceedings against legal entities Abstract Criminal lability of legal entities and criminal proceedings against them are still relatively new concepts to the Czech law and their interpretation and application ...
  • Internet a autorské právo - odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Vytopil, Aleš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 31. 5. 2023
   Internet and copyright - liability of information society service providers Abstract The diploma thesis primarily deals with the liability of information society service providers with a focus on relevant legislation at ...
  • Právní analýza švarcsystému a souvisejících otázek 

   Defence status: DEFENDED
   Řehounek, Miroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 31. 5. 2023
   Legal analysis of "švarcsystém" and related issues Abstract This thesis aims to provide a comprehensive overview of a labour law phenomenon known as "švarcsystém" in the Czech Republic. This practice can be described as ...
  • Problematika výjimečného trestu 

   Defence status: DEFENDED
   Frantíková, Daniela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 30. 5. 2023
   THE ISSUES OF EXCEPTIONAL PUNISHMENT Abstract This diploma thesis deals with comprehensive assessment of the issues of exceptional punishment. The introductory part focuses on the historical development of the form of ...
  • Problematika osobnosti pachatele v kriminologii 

   Defence status: DEFENDED
   Knapová, Karolína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 30. 5. 2023
   The Issue of an Offender's Personality in Criminology Abstract The central theme of this master's thesis is the offender's personality in criminology. The issue is very complex as it draws from theoretical and practical ...
  • Srovnávací analýza právního postavení účastníků individuálních pracovněprávních vztahů v právních řádech Anglie, Walesu a České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 27. 06. 2026
   Cowell, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 27. 6. 2023
   1 Comparative Analysis of Employment Status under the Laws of England and Wales and under the Laws of the Czech Republic Mgr. Barbora Cowell Abstract In this dissertation, the author performs the comparative analysis of ...
  • Role státního zástupce v trestním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Müller, Jonatan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 30. 5. 2023
   The topic of the diploma thesis is the role of the public prosecutor in criminal proceedings. The Public Prosecutor's Office operates across the entire criminal procedure and is entrusted with partial powers in other types ...
  • Právní a mimoprávní faktory v argumentaci a rozhodování Ústavního soudu České republiky 

   Defence status: RECOGNIZED
   Chmel, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 26. 6. 2023
   Legal and Extralegal Factors in Argumentation and Decision-making of the Constitutional Court of the Czech Republic Abstract The thesis deals with the influence of legal and extralegal factors on the decision-making of the ...
  • Dobré životní podmínky hospodářských zvířat v právu Evropské unie 

   Defence status: DEFENDED
   Kubíková, Gabriela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 26. 6. 2023
   Welfare of farmed animals in European Union law Abstract: The dissertation deals with the protection of farmed animals and their welfare in the European Union law. This is a topic of growing social importance, primarily ...
  • Psychologické aspekty ovlivňující rozhodování soudců se zaměřením na civilní proces 

   Defence status: DEFENDED
   Olšovská, Sarah (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 24. 5. 2023
   Psychological Aspects Affecting Judges' Decision Making with a Focus on Civil Procedure The diploma thesis examines the impact of cognitive biases as psychological aspects influencing judicial decision-making and their ...
  • Veřejné licence 

   Defence status: DEFENDED
   Schwarz, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 31. 5. 2023
   Public licenses Abstract This master thesis aims to provide a comprehensive overview of the legal concept of public licenses and the issue of free (libre) and open source software. To achieve this, it analyzes all relevant ...
  • Softwarové pirátství 

   Defence status: DEFENDED
   Hostin, Jaroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 31. 5. 2023
   This diploma thesis deals with the phenomenon of software piracy, which is still an unsolved problem on which rights holders lose a significant amount of financial resources. In this work, the emphasis is mainly on the ...
  • Význam základních zásad trestního řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Frňková, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 30. 5. 2023
   The importance of basic principles of criminal procedure Abstract This diploma thesis is devoted to the basic principles of criminal procedure and their importance in connection with the planned recodification of the ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV