Now showing items 21-40 of 13613

  • Využití umělé inteligence při poskytování právních služeb 

   Defence status: DEFENDED
   Hudík, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 17. 4. 2024
   1 The usage of artificial inteligence in the legal practice Abstract This thesis deals with the phenomenon of artificial intelligence and its use in the the legal practice, as well as its impact on the related legal ...
  • Dokazování 

   Defence status: DEFENDED
   Suchá Balogh, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 25. 3. 2024
   TAKING OF EVIDENCE ABSTRACT This dissertation deals with the process of taking of evidence in the civil proceeding, while focusing primarily on the contradictory procedure. The differences between the contradictory and ...
  • Insolvenční správce jako subjekt insolvenčního řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Weigl, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 25. 3. 2024
   1 Název disertační práce v anglickém jazyce, abstrakt v anglickém jazyce a 3 klíčová slova v anglickém jazyce The Insolvency Practitioner as a Procedural Entity of Insolvency Proceedings The aim of this thesis is to ...
  • Zhodnocení kriminálního původu finanční krize 

   Defence status: DEFENDED
   Cieslar, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 3. 2021
   Assessing the criminal origin of the financial crisis Abstract The diploma thesis dealt with white-collar crime in the financial environment. The aim was to find out to what extent the financial crisis in 2007-2008 was the ...
  • Environmentální a sociální aspekty ve finanční regulatorice 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 16. 4. 2024
   Page 1 Abstrakt v anglickém jazyce Environmental and social aspects, sometimes simplistically referred to as "ESG", have found their way into all sectors of human activity in conjunction with addressing the issue of global ...
  • Zdanění příjmů obchodních společností a jejich společníků (srovnání právní úpravy v ČR a ve vybraných zemích EU) 

   Defence status: DEFENDED
   Lindauer, Adam (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 16. 4. 2024
   In this thesis, the author focuses on the issue of taxing the income of companies and their shareholders in the national regulations of the Czech Republic and another member state of the European Union. For the purpose of ...
  • Investice penzijních fondů v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 16. 4. 2024
   Pension fund investments in the Czech Republic Abstract and keywords The thesis deals with the regulation of pension fund investments in the Czech Republic, specifically the investments of participating funds, transformed ...
  • Odpovědnost právnické osoby z hlediska doktríny vicarious liability 

   Defence status: DEFENDED
   Holcová, Eliška (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 15. 4. 2024
   Liability of a legal person in perspective of the doctrine of vicarious liability The purpose of this thesis is to present a comparative analysis of the doctrine of vicarious liability with the Czech legal regulation of ...
  • Právo a lidské tělo: tělesná autonomie queer osob. 

   Defence status: DEFENDED
   Arendacká, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 9. 4. 2024
   Law and the Human Body: Bodily Autonomy of Queer People Abstract Alongside the positive shift in the perception of LGBT+ people, a conservative wave in the form of the antigender movement is also rising. It advocates against ...
  • Profesionální hráčské smlouvy v ledním hokeji 

   Defence status: DEFENDED
   Přibyl, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 22. 2. 2024
   Professional ice hockey player contracts Abstract The topic of this thesis is professional player contracts in ice hockey. It is a very specifically chosen topic of the thesis, the main aim of which is to analyze the subject ...
  • Technologie založená na umělé inteligenci: Právní aspekty ochrany dat a soukromí 

   Defence status: DEFENDED
   Hendrychová, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 10. 4. 2024
   Technology Based on Artifical Intelligence: Legal Aspects of Data and Privacy Protection Abstract The thesis focuses on technologies based on the principles of artificial intelligence and their regulation in the field of ...
  • Systém EU pro obchodování s emisemi skleníkových plynů a jeho přínos pro ochranu klimatu 

   Defence status: DEFENDED
   Kaiserová, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 9. 4. 2024
   This thesis deals with the European Union Emissions Trading System. The EU ETS, abbreviated from EU Emissions Trading System, serves as a tool for reducing the amount of greenhouse gases in the air, operating on the polluter ...
  • Comparative analysis of Criminal Liability of autonomous driving and strong artificial intelligence 

   Defence status: DEFENDED
   Nanos, Andreas (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 18. 1. 2024
   XXV Abstract: The rapid development of artificial intelligence (AI) has raised important legal and ethical questions regarding the potential criminal liability of AI systems. This comparative analysis explores the distinctions ...
  • Trestní odpovědnost ve zdravotnictví se zaměřením na analýzu rozhodovací praxe českých a slovenských soudů 

   Defence status: RECOGNIZED
   Kodýmová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 20. 3. 2024
   1 Criminal liability in healthcare with focus on an analysis of Czech and Slovak court rulings Abstract This master's thesis deals with the issue of criminal liability of healthcare workers. The aim of this thesis is to ...
  • Právní aspekty reorganizace československého divadelnictví po druhé světové válce 

   Defence status: DEFENDED
   Šustová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 28. 3. 2024
   Legal Aspects of the changes in theater industry in Czechoslovakia After World War II After World War II (in May 1945), Czechoslovakian theaters were reopened. The so-called theater revolution began, during which the theater ...
  • Profesní etika notářů v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Raszyková, Hildegarda (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 27. 3. 2024
   Professional Ethics of Notaries in the Czech Republic Abstract This diploma thesis titled "Professional Ethics of Notaries in the Czech Republic", aims to provide a systematic and comprehensive overview of this topic. ...
  • Mediace v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 24. 04. 2026
   Jaroš, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 25. 3. 2024
   DISERTAČNÍ PRÁCE V ANGLICKÉM JAZYCE Mediation in the Czech Republic A doctoral thesis represents an evaluation of the fulfillment of the legislator's predicted objectives and expectations placed into the adopted legislation ...
  • Náboženská společenství a čl. 9 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod v kontextu činnosti některých orgánů Rady Evropy 

   Defence status: RECOGNIZED
   Crnčević, Filip (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 25. 3. 2024
   The diploma thesis focuses on how the European Court of Human Rights (hereinafter as "ECtHR") and the European Commission for Democracy through Law (hereinafter as "Venice Commission") influence chosen aspects of the ...
  • Právní postavení rodičů při osvojení 

   Defence status: DEFENDED
   Vampolová, Gabriela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 25. 3. 2024
   Legal status of parents in adoption Abstract The goal of this diploma thesis is the analysis of the Czech legal regulation of the position of the parent during an adoption. According to Act No. 89/2012 Coll., of the the ...
  • Právní úprava střelných zbraní a střeliva ve světle práva Evropské unie 

   Defence status: DEFENDED
   Jandásek, Vlastimil (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2024)
   Date of defense: 25. 3. 2024
   Thesis title: Firearms and ammunition legal regulation from the perspective of the law of the European Union The thesis deals with the legal regulation on firearms and ammunition in the Czech Republic with an emphasis on ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV