Recent Submissions

 • Právní aspekty nových náboženských hnutí v České republice 

  Defence status: DEFENDED
  Kadlecová, Marcela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 24. 9. 2021
  1 Název diplomové práce v českém jazyce, abstrakt v českém jazyce a tři klíčová slova v českém jazyce Právní aspekty nových náboženských hnutí v České republice Abstrakt Cílem diplomové práce je kritická analýza právní ...
 • Vybrané problémy současného vykonávacího řízení a jejich řešení do budoucna 

  Defence status: DEFENDED
  Řehák, Filip (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 24. 9. 2021
  Vybrané problémy současného vykonávacího řízení a jejich řešení do budoucna Abstrakt v českém jazyce Tématem diplomové práce jsou vybrané problémy současného vykonávacího řízení v České republice a jejich potenciální řešení ...
 • Výjimky z povinnosti zadávání veřejných zakázek dle práva veřejných zakázek 

  Defence status: NOT DEFENDED
  Wellartová, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 24. 9. 2021
  v českém jazyce Tato rigorózní práce se věnuje v odborné literatuře opomíjenému tématu zákonné úpravy a praktické aplikace výjimek z povinnosti zadávání veřejných zakázek dle práva veřejných zakázek, resp. ZZVZ. Cílem práce ...
 • Pravicový extremismus a jeho důsledky v rovině právní za nacismu a dnes. 

  Defence status: DEFENDED
  Šimonek, Patrik (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 24. 9. 2021
  Diplomová práce se zabývá vlivem pravicového extremismu na právní řád a komparací důsledků, které měly a mají aktivity pravicových extremistů na právo. V práci jsou popsány základní principy pravicového extremismu, jakož ...
 • Agentury práce - vybrané veřejnoprávní aspekty 

  Defence status: DEFENDED
  Pastorková, Monika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 22. 9. 2021
  Agentury práce - vybrané veřejnoprávní aspekty Abstrakt Agentury práce jsou významným subjektem v oblasti zprostředkování zaměstnání. Tématem této rigorózní práce jsou vybrané veřejnoprávní aspekty právní úpravy agentur ...
 • Information Technology as a Challenge for EU Law Google - Abuse of Dominant Position within the EU 

  Defence status: DEFENDED
  Kruľová, Katarína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 22. 9. 2021
  Informační technologie jako výzva pro soutěžní právo EU Google - zneužití dominantního postavení v EU Abstrakt Google je primárně platformový ekosystém zaměřený na reklamu, jehož služby jsou denně využívané miliony uživateli, ...
 • Spotřebitelský úvěr 

  Defence status: DEFENDED
  Soukup, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 22. 9. 2021
  Spotřebitelský úvěr Abstrakt Tato diplomová práce se se věnuje tématu spotřebitelského úvěru, přičemž se v rámci tohoto tématu zaměřuje na systematický a komplexní rozbor vývoje právní úpravy spotřebitelského úvěru nejen ...
 • Zásada nemo tenetur se ipsum accusare 

  Defence status: DEFENDED
  Konečná, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 28. 6. 2021
  Zásada nemo tenetur se ipsum accusare Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá pojmem a vybranými aspekty principu nemo tenetur se ipsum acussare. Jde o jeden ze základních pilířů obhajoby v trestním řízení a úzce tak souvisí ...
 • Kriminologické aspekty kybernetické kriminality 

  Defence status: DEFENDED
  Kopáč, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 28. 1. 2021
  Fenomén kybernetické kriminality se v dnešní době již nedá považovat za něco neznámého a široké veřejnosti skrytého. Přesto většina laické společnosti má povědomí pouze o zlomku protiprávního jednání, ke kterému v kyberprostoru ...
 • Povinné zastoupení advokátem v komparativním pohledu 

  Defence status: DEFENDED
  Fořt, Jaroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 22. 9. 2021
  Diplomová práce se zabývá institutem povinného zastoupení v civilním procesu sporném. Tedy situací, kdy musí být strany takového sporu povinně zastoupeny advokátem. Diplomová práce poskytuje ucelený pohled na tento institut ...
 • Mezinárodní a evropské aspekty úpravy pracovní doby 

  Defence status: RECOGNIZED
  Vácha, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 22. 9. 2021
  Mezinárodní a evropské aspekty úpravy pracovní doby Abstrakt Cílem této práce je komplexně a do detailu popsat a kriticky zhodnotit evropskou a mezinárodní právní úpravu problematiky pracovní doby a doby odpočinku. Práce ...
 • Pojetí terorismu v oblasti trestního práva s historickým vývojem české legislativy od roku 1918 

  Defence status: DEFENDED
  Hrkal, Filip (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 28. 1. 2021
  Pojetí terorismu v oblasti trestního práva s historickým vývojem české legislativy od roku 1918 Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá vývojem protiteroristické a s ní související legislativy od roku 1918 na československém ...
 • Uplatnění nároku poškozeného v adhezním řízení 

  Defence status: DEFENDED
  Janoušová, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
  Date of defense: 22. 6. 2020
  Diplomová práce pojednává o problematice uplatnění nároku poškozeného v adhezním řízení. Konkrétně byl představen postup a podmínky uplatnění nároku poškozeného v adhezním řízení a identifikovány odlišnosti mezi uplatněním ...
 • Asistovaná sebevražda z pohledu českého trestního práva a srovnání s pohledem common law 

  Defence status: DEFENDED
  Kosinková, Karolína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
  Date of defense: 22. 6. 2020
  1 Asistovaná sebevražda z pohledu českého trestního práva a srovnání s pohledem common law Abstrakt Trestněprávní blanketní zákaz asistované sebevraždy není v české odborné i neodborné společnosti široce přijímán, stejně ...
 • Vliv vybraných druhů trestů na resocializaci odsouzených 

  Defence status: DEFENDED
  Moudrý, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 29. 4. 2021
  Problém resocializace odsouzených a vlivu jednotlivých trestů na tento proces je téma, které je poměrně opomíjené, a přitom sociálně i právně zásadní. Úspěšnost resocializace pachatelů ovlivňuje nejen celou trestní politiku, ...
 • Účastenství 

  Defence status: DEFENDED
  Kotrnoch, Filip (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 18. 1. 2021
  v českém jazyce Diplomová práce analyzuje institut účastenství a zaměřuje se na jeho právní úpravu v České republice. Účastenství je bezesporu jedním z nejsložitějších institutů trestního práva, k jehož právní úpravě lze ...
 • Trestný čin opilství podle § 360 zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník 

  Defence status: DEFENDED
  Chamrádová, Natalie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 28. 6. 2021
  Tato diplomová práce, která nese název "Trestný čin opilství dle § 360 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník", se věnuje rozboru a bližšímu poznání trestného činu opilství ze všech jeho aspektů. Nejprve se zabývá historickým ...
 • Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola 

  Defence status: DEFENDED
  Hodačová, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 19. 2. 2021
  Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola Předkládaná diplomová práce si kladla za cíl provést rozbor právní úpravy trestu domácího vězení v rámci českého právního řádu, jakožto alternativního trestu. Tato diplomová ...
 • Postavení insolvenčního správce v rámci insolvenčního řízení 

  Defence status: DEFENDED
  Vávra, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 22. 9. 2021
  Postavení insolvenčního správce v rámci insolvenčního řízení Abstrakt Tato diplomová práce poskytuje komplexní právní analýzu postavení insolvenčního správce nejen samého počátku insolvenčního řízení až po podání konečné ...
 • Výkon závislé práce prostřednictvím digitálních platforem 

  Defence status: DEFENDED
  Hanzal, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 22. 9. 2021
  VÝKON ZÁVISLÉ PRÁCE PROSTŘEDNICTVÍM DIGITÁLNÍCH PLATFOREM ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou výkonu práce prostřednictvím digitálních platforem, a to zejména s ohledem na to, je-li možné klasifikovat ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV