Poslední příspěvky

 • Posting of workers in the European Union 

  Jankovcová, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 5. 9. 2017
  The aim of this thesis is to present the phenomenon of posting workers within the EU in the context of the freedom to provide services. The author introduces the de lege lata legal framework in a complex and chronological ...
 • Co je závazné ze soudního rozhodnutí? (česko-anglické srovnání) 

  Novák, Luděk (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 5. 6. 2017
  What is Binding in a Judicial Decision? (Czech-English Comparison) The aim of my thesis is to answer the question what is binding in judicial decision in Czech-English comparison. It thus deals with the issue of bind- ...
 • Nemocenské a zdravotné poistenie vo vybraných krajinách Európskej únie 

  Svocák, Richard (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 13. 6. 2017
  Since numerous legislative changes in sickness insurance in the Czech and Slovak republics are currently occurring, it is worth to analyze their impact on society. Because of the interconnected evolution of sickness and ...
 • Predzmluvná zodpovednosť 

  Říhová, Lucia (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
  Datum obhajoby: 22. 9. 2010
  ZÁVER Cieľom tejto práce bolo preskúmať inštitút predzmluvnej zodpovednosti ako vo svetle zahraničných jurisdikcií, tak aj v rámci historickej úpravy súkromného práva, ktoré platilo na českom území a následne sa pokúsiť o ...
 • Rovné postavení a rovné příležitosti osob pečujících o děti v pracovněprávních vztazích v České republice a vybraných evropských zemích 

  Midlochová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2017
  1 Resumé Tato diplomová práce cílí na problematiku rovného postavení a rovných příležitostí osob pečujících o děti, tedy matek i otců, neboť se jedná o zásadní téma současné společnosti i pracovních vztahů. Důvodem je ...
 • Sociální zabezpečení osob se zdravotním postižením 

  Müller, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2017
  Sociální zabezpečení osob se zdravotním postižením Tato práce pojednává o sociálním zabezpečení osob se zdravotním postižením. Cílem této práce je analýza právní úpravy platné a účinné na území České republiky a její ...
 • Odpovědnost zaměstnavatele za škodu 

  Cilínek, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 27. 6. 2017
  1 ABSTRAKT Tato práce řeší problematiku pracovněprávní odpovědnosti zaměstnavatele za škodu a nemajetkovou újmu v právním řádu České republiky. Jsou zde komplexně zpracovány nejvýznamnější druhy odpovědnosti zaměstnavatele ...
 • Skutečnosti omezující výkon práce 

  Vomáčková, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 29. 6. 2017
  Shrnutí Tématem předkládané diplomové práce jsou skutečnosti omezující výkon práce jako právní skutečnosti, které způsobují dočasnou suspenzi pracovního závazku. Zcela zásadním způsobem je tak zasahováno do pracovněprávního ...
 • Chinese Green Concern: Analysis of Environmental Provisions in Investment Treaties 

  Řehořová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 29. 6. 2017
  Cílem diplomové práce je podat komplexní analýzu nově vznikajícího konceptu environmentálních ustanovení v bilaterálních investičních dohodách, a to zejména ve vztahu k Číně a jejímu zhoršujícímu se stavu životního prostředí. ...
 • Právní postavení válečných zajatců 

  Zástěrová, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 29. 6. 2017
  1 Abstrakt Právní postavení válečných zajatců Diplomová práce "Právní postavení válečných zajatců" upravuje problematiku válečného zajetí v kontextu mezinárodního humanitárního práva (dále též jako "MHP"), resp. práva ...
 • Politické pronásledování jako důvod poskytnutí ochrany v mezinárodním právu 

  Sirotová, Dominika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 29. 6. 2017
  Táto diplomová práca sa zaoberá politickým prenasledovaním ako dôvodom, pre ktorý je udeľovaná medzinárodná ochrana. V úvode pojednáva o tom, akú úlohu zohrávalo prenasledovanie z politických dôvodov v minulosti, teda či ...
 • Accountability Architecture of International Organizations of International Development Law 

  Obračajová, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 26. 4. 2017
  Stavba a struktura odpovědnosti mezinárodních organizací v oblasti mezinárodního rozvojového práva Diplomová práce se zabývá odpovědností ve smyslu anglického accountability mezinárodních organizací v oblasti mezinárodního ...
 • Zakázané prostředky a způsoby vedení ozbrojených konfliktů 

  Mach, Rostislav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 26. 4. 2017
  Zakázané prostředky a způsoby vedení ozbrojených konfliktů Cílem této diplomové práce je analýza stále častěji využívaných bezpilotních letounů v ozbrojených konfliktech v rámci mezinárodního humanitárního práva. Ačkoliv ...
 • Problematika de facto států na příkladu Severního Kypru a Náhorního Karabachu s přihlédnutím k judikatuře ESLP 

  Fejfar, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 26. 4. 2017
  v českém jazyce Práce se zabývá otázkami státnosti. V této práci jsme se zabývali de facto státy, tedy státy, které nejsou mezinárodně uznány. Nejdříve byly popsány definiční znaky státu. Následně jsme se zabývali mezinárodním ...
 • Budoucnost odpovědnosti za ochranu po zkušenostech v Libyi a Sýrii 

  Komm, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 26. 4. 2017
  Tato práce se zabývá konceptem Odpovědnosti za ochranu (R2P) a zaměřuje se na otázku, jaké jsou vyhlídky konceptu po konfliktech Libyi a Sýrii. Koncept R2P vznikl v roce 2001 jako reakce na genocidu ve Rwandě a Srebrenici ...
 • Jurisdikční imunita států 

  Kvaček, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 29. 6. 2017
  Předkládaná diplomová práce se skládá ze dvou hlavních částí. První část je zaměřena na výklad státní jurisdikční imunity a je rozčleněna na několik kapitol, z nichž je každá věnována konkrétním tématům spojeným s danou ...
 • Ochrana kulturního dědictví v mezinárodním právu trestním 

  Ryška, Ivan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 26. 4. 2017
  Resumé a klíčová slova Diplomová práce: Ochrana kulturního dědictví v mezinárodním právu trestním Resumé Smyslem této diplomové práce je především ukázat, jak se posupně vyvíjelo pojetí ochrany kulturního dědictví v ...
 • Územní azyl 

  Hueber, Radim (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 29. 6. 2017
  Územní azyl Cílem této práce je analyzovat téma územního azylu, jakožto institutu mezinárodního práva, který se formuje už od dob starověku. Hlavními výzkumnými otázkami jsou: Co je obsahem územního azylu? Lze na něj hledět ...
 • Imunity státních představitelů vůči cizí trestní jurisdikci 

  Kosík, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 29. 6. 2017
  Předkládaná diplomová práce se zabývá imunitami státních představitelů, kterým ji přiznává mezinárodní právo, a to vůči cizí trestní jurisdikci. Cílem této práce je určit, zda vůbec, popřípadě v jakých případech, může ...
 • Funkce diplomatických a konzulárních misí 

  Petrášek, Zdeněk (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 29. 6. 2017
  Předmětem této práce jsou funkce diplomatických a je členěna do pěti kapitol, ve kterých Druhá kapitola je zaměřena kodifikaci po 2. světové válce. především Vídeňskou úmluvou o diplomatických 1961, Vídeňskou úmluvou o ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV