Recent Submissions

 • Smírčí řízení 

  Hospodka, Jaroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Date of defense: 26. 9. 2018
  a klí ová slova Smír í ízení Abstrakt Tato diplomová práce je v nována podrobnému rozboru problematiky smír ího ízení, které lze považovat za jednu z alternativních metod ešení spor a jež se od ostatních metod podstatn ...
 • Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení 

  Karas, Ivo (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 28. 5. 2019
  Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá dvěma vzájemně provázanými tématy; členěním pohledávek z hledisek relevantních k insolvenčnímu řízení a samotným procesem uplatňování ...
 • Manipulace s trhem 

  Bala, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 11. 9. 2019
  Manipulace s trhem Abstrakt Práce je rozdělena do dvou hlavních tematických okruhů a čtyřech kapitol. V prvním okruhu je cílem navržení nového teoretického členění forem tržní manipulace a následná analýza těch nejčastějších ...
 • Vybrané aspekty sdílené ekonomiky s důrazem na Airbnb a Uber 

  Zábranský, Adam (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 11. 9. 2019
  Vybrané aspekty sdílené ekonomiky s důrazem na Airbnb a Uber Abstrakt Práce se zaměřuje na právní regulaci platforem využívaných na sjednávání krátkodobého ubytování (jejichž neznámější zástupce je Airbnb) a přepravy osob ...
 • Obchodování s akciemi na Burze cenných papírů Praha a.s. 

  Skoupý, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 11. 9. 2019
  Obchodování s akciemi na Burze cenných papírů Praha, a.s. Abstrakt Tato diplomová práce obchodování s akciemi na BCPP, a.s. poskytuje základní přehled o průběhu obchodování a souvisejících záležitostí. V první kapitole ...
 • Povinnost tvrzení a povinnost důkazní ve sporném občanskoprávním řízení 

  Nováková, Hana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 20. 2. 2019
  Resumé Tématem diplomové práce je povinnost tvrzení a povinnost důkazní ve sporném občanskoprávním řízení. Uvedené povinnosti patří mezi základní instituty procesního práva. Tím, že účastník řízení splní obě povinnosti a ...
 • Smlouva o úvěru se zaměřením na postavení banky jako věřitele 

  Bartušková, Klára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Date of defense: 22. 3. 2018
  Rigorózní práce se zabývá problematikou smlouvy o úvěru, a to z pohledu banky jako věřitele z úvěru. Úvodní kapitoly jsou věnovány specifikaci pojmu úvěru a jeho úloze v ekonomice, stejně tak právnímu vymezení smlouvy o ...
 • Právní aspekty Initial Coin Offering 

  Hotovec, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 11. 9. 2019
  Právní aspekty Initial Coin Offering Abstrakt Tato práce pojednává o fenoménu Initial Coin Offering (ICO). Initial Coin Offering je proces získávání kapitálu pomocí emise kryptoměn, které současná právní literatura označuje ...
 • Nejčastější ekonomické mýty prismatem liberálních ekonomických škol 

  Gřešák, Štěpán (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 11. 9. 2019
  Nejčastější ekonomické mýty prismatem liberálních ekonomických škol Abstrakt Diplomová práce se zabývá ekonomickými mýty tak, jak jsou přítomny ve veřejném prostoru. Práce se snaží analyzovat příčiny jejich vzniku a důvody, ...
 • Újma způsobená vadou výrobku - Analýza unijní úpravy ve světle její české a francouzské transpozice 

  Mocek, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 26. 9. 2019
  Předkládaná diplomová práce se poměrně komplexně zabývá - v současné době velmi aktuálním - tématem "odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku"; tedy povinností k náhradě vadným výrobkem jeho uživateli (či osobě třetí) ...
 • Ústavní soud: negativní zákonodárce? 

  Večerka, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 26. 9. 2019
  Ústavní soud: negativní zákonodárce? Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá otázkou, zdali lze Ústavní soud České republiky považovat, v souvislosti s rozhodováním o návrzích na zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ...
 • Právo být zapomenut v kontextu moderního pojetí ochrany osobních údajů v EU a USA 

  Denemark, Jaroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 26. 9. 2019
  Název diplomové práce Právo být zapomenut v kontextu moderního pojetí ochrany osobních údajů v EU a USA Abstrakt Ústředním tématem diplomové práce je problematika práva být zapomenut a jeho místa v dnešním digitálním světě ...
 • Společné jmění manželů a podnikání 

  Pavlorková, Darja (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 26. 9. 2019
  Společné jmění manželů a podnikání Abstrakt Předkládaná diplomová práce na téma společné jmění manželů a podnikání si klade za cíl poskytnout ucelený přehled soudobé tuzemské právní úpravy společného jmění manželů se ...
 • Předkupní právo v občanském zákoníku 

  Harapát, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 26. 9. 2019
  Předkupní právo v občanském zákoníku Abstrakt Tato diplomová práce se věnuje institutu předkupního práva, a to v teorii i v platné právní úpravě. Hlavním cílem této práce je popsat institut předkupního právu takovým způsobem, ...
 • Kauzalita v evropských souvislostech 

  Hrycejová, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 26. 9. 2019
  Kauzalita v evropských souvislostech Abstrakt Cílem této diplomové práce je poskytnout náhled do problematiky právní úpravy příčinné souvislosti v evropském kontextu. Autorka se při vypracování této práce neomezuje pouze ...
 • Ochrana dítěte jako subjektu lidských práv v rámci mezinárodní a unijní úpravy mezinárodních únosů 

  Kozáková, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 26. 9. 2019
  Diplomová práce nese název: "Ochrana dítěte jako subjektu lidských práv v rámci mezinárodní a unijní úpravy mezinárodních únosů" a zabývá se postavením dítěte v rámci právních norem upravujících lidská práva, práva dětí a ...
 • Dokazování negativních skutečností 

  Škop, Miroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 5. 9. 2019
  Diplomová práce se zabývá dokazováním negativních skutečností, tedy dokazováním neexistence objektu, stavu nebo děje. Autor diplomové práce předkládá definici negativní skutečnosti a uvádí přehled negativních skutečností ...
 • Sledování zaměstnanců 

  Rýdl, Adam (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 16. 4. 2019
  Diplomová práce má za cíl popsat problematiku monitoringu zaměstnanců od ústavního rámce, až po rozbor nejčastěji používaných forem monitoringu. Za cíl si klade také upozornit na značný vývoj, kterým monitoring zaměstnanců ...
 • Správní soudnictví v Maďarsku 

  Balogh, Edina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 16. 5. 2019
  Správní soudnictví v Maďarsku Abstrakt Cílem této práce je podat ucelený pohled na fungování správního soudnictví v Maďarsku v kontextu požadavků vyplývajících zejména z dokumentů Benátské komise Rady Evropy. Pomocí ...
 • Daňově právní souvislosti se společenstvím vlastníků jednotek 

  Bučková, Ariana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 18. 6. 2019
  DAŇOVĚ PRÁVNÍ SOUVISLOSTI SE SPOLEČENSTVÍM VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ABSTRAKT V ČESKÉM JAZYCE Práce se zabývá podrobným právním rozborem společenství vlastníků jednotek, vzniklým na základě zákona o vlastnictví bytů, a následně ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV