Recent Submissions

 • Relokace jako nástroj řešení migrační krize EU 

  Škapová, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 27. 6. 2019
  1 Relokace jako nástroj řešení migrační krize EU Abstrakt Azylová politika byla tradičně považována za citlivou součást státní politiky, dlouho proto stála mimo větší zájem evropské integrace. Rozvoj vnitřního trhu a ...
 • Práva z vadného plnění ve spotřebitelských smlovách 

  Nováková, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 27. 6. 2019
  Práva z vadného plnění ve spotřebitelských smlouvách Abstrakt Tato diplomová práce, která se zabývá právy z vadného plnění ve spotřebitelských smlouvách, pojednává jak o obecné úpravě práv z vadného plnění ve vztahu ...
 • Zastavení podílu v korporaci 

  Pašek, Dominik (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 27. 6. 2019
  Zastavení podílu v korporaci Abstrakt Rigorózní práce se zabývá zástavním právem k podílu v korporaci. Hned ze začátku rozebírám smysl a účel zástavního práva. Následuje část zabývající se zastavitelností podílu v korporaci. ...
 • Darování pro případ smrti 

  Drachovský, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 27. 6. 2019
  Darování pro případ smrti Abstrakt Dědické právo, do jehož širšího pojetí spadá též institut, jemuž je zasvěcena tato práce, bývá nazýváno srdcem občanského práva. Toto pododvětví v sobě totiž propojuje jak aspekty majetkové ...
 • Trestněprávní a kriminologické aspekty kyberkriminality se zaměřením na útoky typu odepření služby 

  Přívozník, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 27. 6. 2019
  Trestněprávní a kriminologické aspekty kyberkriminality se zaměřením na útoky typu odepření služby Abstrakt Cílem této diplomové práce je provést rozbor trestněprávního posouzení kybernetických útoků typu odepření služby ...
 • Právní úprava ochrany vodních toků 

  Altmann, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 27. 6. 2019
  Název práce: Právní úprava ochrany vodních toků Abstrakt Vodní toky jsou nejvýznamnější formou výskytu povrchových vod v České republice, a proto jejich stav výrazně ovlivňuje také celkový stav všech našich vodních ekosystémů. ...
 • Politická role soudů a soudců v evropském a srovnávacím kontextu 

  Vikarská, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 27. 2. 2019
  1 Politická role soudů a soudců v evropském a srovnávacím kontextu Zuzana Vikarská Předkládaná disertační práce zkoumá evropské vrcholné soudy, tedy Soudní dvůr Evropské unie a Evropský soud pro lidská práva, a klade si ...
 • Způsoby skončení pracovního poměru v ČR a v Peru 

  Neumahr, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 26. 6. 2019
  133 Shrnutí Cílem této rigorózní práce bylo systematicky popsat způsoby skončení pracovního poměru v českém právním řádu, v peruánském právním řádu a vybrané instituty vzájemně porovnat. Předkládanou práci lze pomyslně ...
 • Flexibilní formy výkonu závislé práce 

  Česal, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 26. 6. 2019
  FLEXIBILNÍ FORMY VÝKONU ZÁVISLÉ PRÁCE - ABSTRAKT Práce pojednává o jednotlivých flexibilních formách výkonu závislé práce a jejich právním zakotvení v českém právním řádu. Hypotézou je ověření nízké míry flexibility, resp. ...
 • Ústavněprávní limity zásahů do osobní svobody 

  Fišerová, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 25. 6. 2019
  Ústavněprávní limity zásahu do osobní svobody Abstrakt Diplomová práce se zabývá obsáhlým tématem omezení osobní svobody. Mým cílem však není dopodrobna rozebrat jednotlivé přípustné důvody omezení osobní svobody, ale ...
 • Místní lidové soudy na Jablonecku 

  Beerová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 25. 6. 2019
  Místní lidové soudy na Jablonecku Abstrakt Práce Místní lidové soudy na Jablonecku sestává ze dvou základních částí. V obecné části práce pojednává o instituci místních lidových soudech obecně, o jejich ideových východiscích, ...
 • Zásah do základních lidských práv hromadným sledováním 

  Kousal, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 25. 6. 2019
  Zásah do základních lidských práv hromadným sledováním Abstrakt V této diplomové práci se převážně zabývám nástroji hromadného sledování, jejichž existence byla v relativně nedávné době odhalena veřejnosti americkým IT ...
 • Domácí násilí (zejména z trestněprávního a kriminologického hlediska) 

  Býčková, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 25. 6. 2019
  Cílem této práce bylo podat kompletní rozbor fenoménu domácího násilí, a to zejména z trestněprávního a kriminologického hlediska. Téma domácího násilí je velice široké a pro jeho úplnost jsem považovala za nutné zmínit i ...
 • Sporné otázky nutné obrany v judikatuře 

  Vajc, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 24. 6. 2019
  Sporné otázky nutné obrany v judikatuře Abstrakt Předmětem diplomové práce je nutná obrana, respektive její vybrané sporné otázky, o jejichž řešení se v rámci svého rozhodování zasloužily české soudy. Jednotlivá soudní ...
 • Výkon trestu odnětí svobody 

  Tomíčková, Kristína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 24. 6. 2019
  Úkolem této práce je popsat výkon trestu odnětí svobody v České republice a analyzovat hlavní problémy tuzemské penitenciaristiky. Práce se rovněž pokouší předestřít řešení některých z nalezených a diskutovaných problémů. ...
 • Demokracie a právní stát: harmonie, nebo konflikt? 

  Jícha, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 24. 6. 2019
  Demokracie a právní stát: Harmonie, nebo konflikt? Abstrakt Cílem této diplomové práce je vymezit pojem právního státu a pojem demokracie a vystihnout, jaký je jejich vzájemný vztah. Definování právního státu i demokracie ...
 • Compliance programy a jejich užití k ochraně právnických osob před korupcí 

  Doleček, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 24. 6. 2019
  Compliance programy a jejich užití k ochraně právnických osob před korupcí Abstrakt Práce si dává za úlohu popsat pojem compliance programů a analyzovat jejich význam pro praxi, kdy se compliance program stává stále častěji ...
 • Mravnostní kriminalita a její prevence 

  Urban, Bernard (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 24. 6. 2019
  Název práce: Mravnostní kriminalita a její prevence Diplomová práce pojednává o problematice mravnostní kriminalitě a její prevenci. Práce se zaměřuje na stávající úpravu těchto trestných činů obsaženou v zákoně č. 40/2009 ...
 • Narovnání v trestním řízení 

  Neužil, Zdeněk (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 24. 6. 2019
  Tato diplomová práce řeší problematiku narovnání v trestním řízení. Narovnání je institut trestního práva, který řadíme mezi takzvané odklony v trestním řízení. Odklony rozumíme alternativy ke standartnímu průběhu a výsledku ...
 • Postavení státního zástupce v přípravném řízení 

  Korbelová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 24. 6. 2019
  Předkládaná práce přináší ucelený pohled na postavení státního zástupce v průběhu přípravného řízení. Využívá poznatků z odborné literatury a právních předpisů, které byly rozšířeny o ty činnosti, které jsou státním zástupcem ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV