Poslední příspěvky

 • Nepolitická politika. Osudy pojmu i praxe v českých zemích (od K.H.B. a T.G.M., přes Václava Havla až do současnosti) 

  Šmíd, Šimon (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 2. 11. 2017
  Although a lot of people are not familiar with the term non-political politics, it has its indisputable place in the Czech history. It has evolved from thoughts of Karel Havlíček Borovský as a solution to the nation which ...
 • Pomoc obětem trestných činů - komparace úprav v České republice a Finsku 

  Tomsová, Karolína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 19. 6. 2018
  Cílem této práce je poskytnout ucelené srovnání legislativy České republiky a Finska upravující pomoc poskytovanou obětem trestných činů. Důraz je kladen zejména na analýzu příslušné zákonné úpravy obou států, nicméně práce ...
 • Právní úprava zbraní a střeliva 

  Flax, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 7. 2. 2018
  Právní úprava zbraní a střeliva Abstrakt v českém jazyce: Při psaní rigorózní práce Právní úprava zbraní a střeliva si autor kladl tři cíle. Za prvé přispět do veřejné debaty prověřením řady historizujících argumentů, které ...
 • Právní úprava přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů : Komparace evropské a české právní úpravy 

  Čupa, Jozef (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 18. 6. 2018
  Právní úprava přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů Komparace evropské a české právní úpravy ABSTRAKT Obsahem práce je právní rozbor institutu přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Jelikož ...
 • Politická role soudů a soudců v evropském a srovnávacím kontextu 

  Vikarská, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 25. 6. 2018
  1 Politická role soudů a soudců v evropském a srovnávacím kontextu Zuzana Vikarská Předkládaná disertační práce zkoumá evropské vrcholné soudy, tedy Soudní dvůr Evropské unie a Evropský soud pro lidská práva, a klade si ...
 • Manželské majetkové právo 

  Němečková, Adéla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
  Datum obhajoby: 6. 9. 2017
  Téma mojí diplomové práce je manželské majetkové právo. Diplomová práce se týkající se manželského majetkového práva se zabývá zejména společným jměním manželů. Tento institut vzniká okamžikem uzavření manželství. Cílem ...
 • Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek 

  Hermanovský, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
  Datum obhajoby: 21. 12. 2010
  Tato diplomová práce se zabývá jedním z nejvážnějších problémů moderních civilizací, kterým jsou návykové látky - drogy a jejich zneužívání. Tento problém má globální charakter, a je proto třeba řešit jej na globální úrovni ...
 • Role Plea Bargaining v USA 

  Doležal, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 24. 5. 2018
  Role of Plea Bargainingin the US The aim of this thesis is to explain to the reader the term Plea Bargaining, to explain the principles of this legal institute and its role in the penal system of the United States of ...
 • Sporné otázky nutné obrany v judikatuře 

  Svobodová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 25. 4. 2018
  Disputed Issues of the Necessary Defence in Judicial Practice Abstract The thesis focuses on the issue of necessary defense in the Czech legal system, especially on the analysis and solution of the disputed queries that ...
 • Host-State Counterclaims in Investment Arbitration: Holding Investors Accountable for Human Rights Violations 

  Klímová, Nikola (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 29. 5. 2018
  1 Abstract Host-State Counterclaims in Investment Arbitration: Holding Investors Accountable for Human Rights Violations International investment arbitration has been long criticized for its structural bias against host ...
 • Vnitrostátní fúze kapitálových společností : Problémy zmocnění a způsoby jejich řešení 

  Chovanec, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 25. 6. 2018
  Strana 122 | 128 ABSTRAKT VNITROSTÁTNÍ FÚZE KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ: Problémy zmocnění a způsoby jejich řešení Tato rigorózní práce rozebírá tzv. problémy zmocnění a způsoby jejich řešení v reáliích specifické oblasti ...
 • Sladění rodinného a profesního života 

  Vondrášková, Iveta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 29. 6. 2018
  Sladění rodinného a pracovního života Abstrakt Práce se zabývá problematikou sladění rodinného a profesního života v ČR z právního hlediska. Vhodná harmonizace těchto dvou sfér života umožňuje pečujícím osobám dříve se ...
 • Energetický regulační úřad 

  Šťastná, Andrea (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 28. 6. 2018
  Energetický regulační úřad Abstrakt Energetický regulační úřad (ERÚ) byl založen v roce 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů ...
 • Právo na vystoupení členského státu z EU v kontextu tzv. Brexitu 

  Petrus, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 28. 6. 2018
  Právo na vystoupení členského státu z EU v kontextu tzv. Brexitu Abstrakt Uplynul rok od oficiálního oznámení Spojeného království o svém rozhodnutí vy- stoupit z Evropské unie. Brexit, jak je vystoupení označováno, znamená ...
 • Právní úprava zvláštní územní ochrany přírody a krajiny v České republice a v Izraeli. 

  Šichmanová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 28. 6. 2018
  Předmětem diplomové práce je analýza a porovnání právní úpravy zvláštní územní ochrany přírody v České republice a v Izraeli. Tato práce za hlavní cíl klade poskytnout základní přehled o právním rámci zvláštní územní ochrany ...
 • Právní úprava zpracování a prodeje produktů z farmy 

  Medek, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 28. 6. 2018
  Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou prodeje a zpracování produktů z farmy. Především je věnována hygienickým požadavkům na tento typ produkce. Provozování zemědělské farmy spolu s výrobou potravin v sobě propojuje ...
 • Societa 

  Zach, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 28. 6. 2018
  Societa Cílem této rigorózní práce je nabídnout čtenářům komplexní pohled na societu jako smluvní nástroj sdružování osob za společným cílem. Pozornost je věnována nejen pozitivněprávní úpravě society v současném právu, ...
 • Comparative analysis of client's protection in banking and insurance services within the EU 

  Vacková, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 25. 6. 2018
  Cílem práce je srovnat prostředky ochrany spotřebitele a její úroveň napříč Evropskou unií při poskytovaní pojistných a bankovních služeb. Výchozí tezí práce je předpoklad, že prostředky ochrany jsou v obou sektorech velmi ...
 • Zásada superficies solo cedit a její význam v pozemkovém právu. 

  Švarc, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 28. 6. 2018
  Tématem této diplomové práce je návrat zásady superficies solo cedit do českého právního řádu. Práce má za cíl komplexní náhled a analýzu problematiky této zásady na základě jejího zasazení do historického i soudobého ...
 • Protection of competition in selected liberalized network industries: the case of rail and air transport in the EU 

  Mohylová, Aneta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 28. 6. 2018
  Název práce: Ochrana hospodářské soutěže ve vybraných síťových odvětvích: Případ liberalizované železniční a letecké dopravy v Evropské unii Abstrakt (ČJ) Tato práce se zabývá prosazováním soutěžněprávních norem EU vůči ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV