Recent Submissions

 • Teoretická koncepce právního jednání právnické osoby 

  Defence status: DEFENDED
  Holcová, Eliška (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 26. 3. 2021
  Theoretical concept of legal acts of juristic person Abstract This diploma thesis aims to analyze the legal acts of juristic persons from a theoretical point of view and also what practical implications this concept brings. ...
 • Nabytí nemovitosti od neoprávněného srovnání české a německé právní úpravy 

  Defence status: DEFENDED
  Vondrášek, Igor (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 26. 3. 2021
  v anglickém jazyce The topic of the thesis is the institute of acquisition of a real estate from a non-entitled person which breaks the traditional principle of Roman law nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ...
 • Právní úprava soustavy NATURA 2000 

  Defence status: DEFENDED
  Pavlovská, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 25. 3. 2021
  Legal regulation of the NATURA 2000 network Abstract The aim of the diploma thesis is to analyse the legal regulation of the Natura 2000 network, namely its creation and its subsequent protection. Natura 2000 is the network ...
 • Právní úprava náhrady škody způsobené zvěří a na zvěři 

  Defence status: DEFENDED
  Sobotková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 25. 3. 2021
  This thesis deals with the rules of compensation for damage caused by wild animals and beasts and damage caused on wild animals and beasts in the Czech Republic. The main topic of the diploma thesis is the evaluation and ...
 • Právo na příznivé životní prostředí 

  Defence status: DEFENDED
  Černá, Ester (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 25. 3. 2021
  1 The Right to a Favourable Environment Abstract The diploma thesis deals with the right to a favourable environment. The main objective of the thesis is to answer the question of how this fundamental human right is applied ...
 • Právní nástroje ochrany půdy. 

  Defence status: DEFENDED
  Bakule, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 25. 3. 2021
  1 Legal instruments for protection of soils Abstract Diploma thesis analyses the topic of legal instruments for soil protection. Significance of soil, as one of the components of environment, lies especially in securing ...
 • Nekonkurenční doložky v soutěžním právu Evropské unie a vybraných členských států. 

  Defence status: DEFENDED
  Klímová, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 24. 3. 2021
  Non - compete clauses in the competition law of the European union and selected member states This diploma thesis is focused on the use and regulation of non-compete clauses in the competition law of the European Union, ...
 • Nájem bytu a domu 

  Defence status: DEFENDED
  Vokounová, Michelle (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 3. 1. 2019
  Nájem bytu a domu Abstrakt Diplomová práce si dává za cíl zanalyzovat materii nájmu bytu a domu. Jedná se o konstantně aktuální problematiku, která se těší dynamickému vývoji jak v doktrinální, tak judikatorní oblasti. ...
 • Aplikace směrnice MiFID na činnost univerzální banky 

  Defence status: NOT DEFENDED
  Krčová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
  Date of defense: 17. 5. 2013
  52 Abstrakt Aplikace směrnice MiFID na činnost univerzální banky MiFID, neboli Směrnice o trzích finančních nástrojů je rozsáhlý a pro evropský finanční trh klíčový předpis. Zavedl do právních řádů všech členských států ...
 • Zákon o pohřebnictví de lege lata a de lege ferenda 

  Defence status: DEFENDED
  Štainc, Richard (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
  Date of defense: 10. 1. 2019
  Jak již z názvu předkládané rigorózní práce "Zákon o pohřebnictví de lege lata a de lege ferenda" plyne, zabývá se tato práce na prvním místě platnou českou právní úpravou pohřebnictví. Za účelem komplexního posouzení ...
 • Implementace zákona o státní službě se zřetelem na stabilitu služebního vztahu 

  Defence status: RECOGNIZED
  Ptáčková Melicharová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 22. 3. 2021
  Implementation of the Civil Service Act with regard to the stability of the service relationship Abstrakt The thesis aims to descript and evaluate the Civil Service Act. Particular attention is paid to its implementation, ...
 • Sledování zaměstnanců v rozhodovací praxi inspektorátů práce 

  Defence status: RECOGNIZED
  Schejbal, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 22. 3. 2021
  Monitoring of employees in the decision-making practice of Labour inspectorates Abstract The theme of the thesis is employee monitoring conducted by employers. The applicable law permits the employee monitoring but imposes ...
 • Whistleblowing jako prostředek ochrany zaměstnavatele 

  Defence status: DEFENDED
  Zajíček, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 22. 3. 2021
  1 Whistleblowing as a means of employer protection Abstract This doctoral thesis regards the term whistleblowing, i.e. the protection of the notifier of harmful conduct. The author has chosen this topic primarily due to ...
 • Problematika oběti trestného činu v kriminologii 

  Defence status: DEFENDED
  Habartová, Darja (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
  Date of defense: 29. 1. 2007
 • Komparace českého a německého závazkového práva - smlouva kupní 

  Defence status: DEFENDED
  Jaroš, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
  Date of defense: 30. 1. 2007
 • Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku 

  Defence status: DEFENDED
  Kočová, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
  Date of defense: 17. 1. 2007
 • Teoretickoprávní analýza laického prvku v justici 

  Defence status: RECOGNIZED
  Lajsek, Vladimír (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 19. 3. 2021
  Theoretical and Legal Analysis of Lay Element in Judiciary Abstract This work is dealing with the lay element in judiciary. The main emphasis in laid on the institute of lay judges in the Czech legal order. The main goal ...
 • Obec a ochrana životního prostředí z pohledu práva 

  Defence status: DEFENDED
  Světlý, Josef (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 27. 1. 2021
  Municipality and environmental protection from the legal point of view Abstract The main goal of this work is to show the importance of the role of municipalities in the processes of environmental protection. As should be ...
 • Ekonomická analýza práva v oblasti insolvence 

  Defence status: DEFENDED
  Krb, Štěpán (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
  Date of defense: 20. 9. 2017
  Insolvency law is one of the fields of law that most influence economic relationships. Its creation, interpretation and application is crucial both in ex ante and ex post paradigms, in that it influences the future behavior ...
 • Trestněprávní nástroje ochrany životního prostředí 

  Defence status: RECOGNIZED
  Fabšíková, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
  Date of defense: 12. 3. 2021
  Criminal Law Instruments of Environmental Protection The dissertation deals with the possibilities of criminal law in relation to the protection of the environment. It presents the analysis of the most significant instruments ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV