Now showing items 1-20 of 12944

  • Presumpce neviny 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Timon (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 30. 1. 2023
   Presumpce neviny: Možnosti omezení a překážky naplňování Abstrakt Presumpce neviny je jednou z nejstarších právních zásad, zárukou objektivního přístupu k obviněnému v trestním řízení a základním lidským právem. Tato práce ...
  • Povinnosti advokáta při výkonu advokacie 

   Defence status: DEFENDED
   Boukalová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 18. 1. 2023
   Povinnosti advokáta při výkonu advokacie Abstrakt Tato práce se zabývá povinnostmi advokáta při výkonu advokacie, které mu plynou z právních a stavovských předpisů. Cílem je komplexně popsat a interpretovat jednotlivé ...
  • Právní problematika změn obecních rozpočtů po jejich schválení 

   Defence status: DEFENDED
   Steffel, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 17. 1. 2023
   Právní problematika změn obecních rozpočtů po jejich schválení Abstrakt Práce se zabývá tvorbou obecního rozpočtu a jeho změn v průběhu rozpočtového roku, přičemž pomocí deskriptivní metody nejprve popisuje státní rozpočet, ...
  • Problematika rozdílu mezi přiměřenou dobou na oddech a jídlo (odpočinek) a přestávkou na jídlo a oddech (odpočinek) dle příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění a dle zákona č. 361/2003 Sb., zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v platném znění 

   Defence status: DEFENDED
   Kasal, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 17. 1. 2023
   Problematika rozdílu mezi přiměřenou dobou na oddech a jídlo (jídlo a odpočinek) a přestávkou na jídlo a oddech (jídlo a odpočinek) dle příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění a dle ...
  • Flexibilní formy výkonu práce 

   Defence status: DEFENDED
   Mašková, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 17. 1. 2023
   Flexibilní formy výkonu práce Abstrakt Diplomová práce se věnuje tématu flexibilních forem výkonu práce, které jsou v dnešní době rychlého technologického pokroku a měnícího se trhu práce velmi relevantní. Cílem práce bylo ...
  • Data mining a jeho soukromoprávní aspekty 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 20. 1. 2023
   Data mining a jeho soukromoprávní aspekty Abstrakt Data se dostávají do popředí jako nová měna informační společnosti, neboť v sobě ukrývají nezměrnou informační hodnotu, jež lze pomocí nástrojů jako data mining odhalit a ...
  • Náhrada při újmě na přirozených právech člověka ( § 2956-2968 OZ) 

   Defence status: DEFENDED
   Rybová, Diana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 25. 1. 2023
   67 Náhrada při újmě na přirozených právech člověka (§ 2956-2968 OZ) Abstrakt Tato diplomová práce přibližuje koncepci institutu náhrady nemajetkové újmy na přirozených právech člověka v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský ...
  • Základní principy řeholního práva latinské církve 

   Defence status: DEFENDED
   Tretera, Štěpán (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 20. 1. 2023
   Základní principy řeholního práva latinské církve Abstrakt Diplomová práce se zabývá základními principy platného řeholního práva dle Kodexu kanonického práva z roku 1983. Také popisuje právněhistorický vývoj základních ...
  • Nepodmíněný trest odnětí svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Hrtko, Igor (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 31. 1. 2023
   Nepodmíněný trest odnětí svobody Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá nepodmíněným trestem odnětí svobody, tématem, které je v oblasti trestního právo dlouhodobě diskutováno. Nepodmíněný trest odnětí svobody představuje ...
  • Trestný čin vraždy a zabití podle § 140 TZ, § 141 TZ 

   Defence status: DEFENDED
   Zelenka, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 31. 1. 2023
   Název práce: Trestný čin vraždy a zabití podle § 140, § 141 tr. zák. Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na trestné činy vraždy a zabití podle § 140 a § 141 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Trestné činy ...
  • Právní úprava nakládání s vybranými výrobky a odpadem z nich 

   Defence status: DEFENDED
   Bielan, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 27. 2. 2023
   Právní úprava nakládání s vybranými výrobky a odpadem z nich Abstrakt Vybranými výrobky jsou baterie a akumulátory, elektrozařízení, pneumatiky a vozidla dle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, který ...
  • Kriminologické aspekty organizované kriminality 

   Defence status: DEFENDED
   Klusáčková, Karolína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 31. 1. 2023
   Kriminologické aspekty organizované kriminality Abstrakt Cílem této diplomové práce je uchopit téma organizované kriminality jako celek a vytvořit tak dílo, které by pomohlo pochopit tento fenomén v kontextu dnešního světa. ...
  • Legalizace výnosů z trestné činnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Minařík, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 31. 1. 2023
   Legalizace výnosů z trestné činnosti Abstrakt Diplomová práce na téma legalizace výnosů z trestné činnosti si klade za cíl nabídnout komplexní rozbor problematiky tohoto trestného činu v užším slova smyslu, tedy podle § ...
  • Vztah rozsudků pro uznání a pro zmeškání 

   Defence status: DEFENDED
   Šmahelová, Adéla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 18. 1. 2023
   Vztah rozsudků pro uznání a pro zmeškání Abstrakt Předmětem této diplomové práce je vztah rozsudků pro uznání a pro zmeškání. V obou případech jde o zvláštní instituty typické pro civilní sporné řízení, jejichž účelem je ...
  • Daňové povinnosti fyzických osob plynoucí z činností s kryptoaktivy 

   Defence status: DEFENDED
   Kratěna, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 19. 1. 2023
   Daňové povinnosti fyzických osob plynoucí z činností s kryptoaktivy Abstrakt Tématem diplomové práce jsou daňové povinnosti fyzických osob plynoucí z činností s kryptoaktivy. Dílčími cíli je správná intepretace nového ...
  • Ukládání trestů v polské a české právní úpravě 

   Defence status: RECOGNIZED
   Pustówka, Urszula (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 30. 1. 2023
   Ukládání trestů v polské a české právní úpravě Komparace právních řádů jednotlivých států je důležitým zdrojem inspirace pro další vývoj právní úpravy. Ve své práci provádím komparaci právní úpravy trestů v České republice ...
  • Surogátní mateřství /Komparace s právní úpravou ve francouzsky mluvících zemích/ 

   Defence status: DEFENDED
   Musilová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 25. 1. 2023
   Surogátní mateřství je velmi aktuálním a kontroverzním tématem rezonujícím v téměř všech státech. Jedná se o metodu asistované reprodukce, která se ve většině států používá především k léčbě neplodnosti, ale v některých ...
  • Daňové aspekty svěřenských fondů 

   Defence status: DEFENDED
   Berr, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 16. 1. 2023
   Daňové aspekty svěřenských fondů Abstrakt Od roku 2014 je umožněno v českém právním řádu zakládat svěřenecké fondy, jejichž prostřednictvím lze vyčlenit majetek z vlastnictví zakladatele či jiné osoby za soukromým či veřejně ...
  • Úpadek řízené osoby a jeho "koncernové" důsledky 

   Defence status: DEFENDED
   Smetanová, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 25. 1. 2023
   Úpadek řízené osoby a jeho "koncernové" důsledky Abstrakt Práce se zabývá koncernovými důsledky úpadku řízené osoby. Cílem práce bylo popsat a analyzovat důsledky úpadku řízené osoby na ostatní členy koncernu s důrazem na ...
  • Odpovědnost nezletilých za dluhy - komparace se SRN 

   Defence status: DEFENDED
   Dietschová, Sofie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 23. 1. 2023
   Odpovědnost nezletilých za dluhy - komparace se SRN Abstrakt: Diplomová práce se věnuje tématu odpovědnosti nezletilých za dluhy v České republice a Spolkové republice Německo. Zaměřuje se na dluhy z právního jednání ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV