• Souběh funkce statutárního orgnánu kapitálové obchodní společnosti a pracovního poměru 

   Defence status: DEFENDED
   Hadrbolcová, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 1. 2021
   6 Souběh funkce statutárního orgánu kapitálové obchodní společnosti a pracovního poměru Abstrakt Předmětem této rigorózní práce je problematika souběhu funkce statutárního orgánu společnosti s ručením omezeným či člena ...
  • Odpovědnost zaměstnance za škodu 

   Defence status: DEFENDED
   Cozl, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 1. 2021
   Odpovědnost zaměstnance za škodu Abstrakt Obsahem této práce je problematika odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Téma práce je neustále aktuální, neboť se týká velkého počtu osob, když v prvním ...
  • Kompetenční spory v mezinárodním právu procesním (na příkladu rozvodů manželství s přeshraničním prvkem) 

   Defence status: RECOGNIZED
   Janečková, Pavlína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 12. 2. 2021
   Disertační práce se zabývá kompetenčními konflikty pravomocí v mezinárodním právu soukromém (procesním), a to spory pozitivními, kdy mají dva nebo více soudů různých států za to, že je dána jejich pravomoc věc projednat a ...
  • Povinnost zaměstnavatele k náhradě nemajetkové újmy 

   Defence status: DEFENDED
   Matějka Řehořová, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 2. 2021
   Povinnost zaměstnavatele k náhradě nemajetkové újmy Abstrakt Předkládaná disertační práce se zabývá tématem povinnosti zaměstnavatele k náhradě nemajetkové újmy. Komplexním způsobem představuje problematiku povinnosti ...
  • Zdanění poskytnutí vkladů do základního kapitálu a mimo základní kapitál a zdanění výběru těchto vkladů 

   Defence status: DEFENDED
   Růžička, Josef (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   Zdanění poskytnutí vkladů do základního kapitálu a mimo základní kapitál a zdanění výběru těchto vkladů - Abstrakt Tato diplomová práce popisuje základní daňové souvislosti v případě vkladů do společnosti a výběru ze ...
  • Finančněprávní aspekty akvizic obchodních společností 

   Defence status: DEFENDED
   Korger, Matěj (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   Finančněprávní aspekty akvizic obchodních společností Cílem diplomové práce je poskytnout rozbor podstatných ekonomických a právních aspektů fúzí a akvizic v České republice, poukázat na některá specifika českého trhu, a ...
  • Vnitrostátní a mezinárodní zdanění koncernů 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   Vnitrostátní a mezinárodní zdanění koncernů Tématem rigorózní práce je vnitrostátní a mezinárodní zdanění koncernů. Po pojednání o historickém vývoji daně z příjmů a daňovém systému ČR se práce věnuje komparaci vymezení ...
  • Právní nástroje ochrany půdy. 

   Defence status: DEFENDED
   Bakule, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 3. 2021
   1 Legal instruments for protection of soils Abstract Diploma thesis analyses the topic of legal instruments for soil protection. Significance of soil, as one of the components of environment, lies especially in securing ...
  • Přístup mezinárodního práva k mučení 

   Defence status: DEFENDED
   Albert, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 1. 2021
   Přístup mezinárodního práva k mučení Abstrakt Zákaz mučení existuje v rovině vnitrostátní i mezinárodní. Autor se zaměřuje pouze na přístup mezinárodního práva k mučení. Rozebírá jednotlivé prvky definic mučení, které ...
  • Rozhodnutí správního orgánu ve správním řádu a soudním řádu správním 

   Defence status: DEFENDED
   Zlesáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 1. 2021
   Rozhodnutí správního orgánu ve správním řádu a v soudním řádu správním Abstrakt Tato diplomová práce řeší rozdíl ve vymezení rozhodnutí správního orgánu ve správním řádu a v soudním řádu správním. Jejím cílem je na jedné ...
  • Fenomén sladění pracovního a soukromého života - work-life balance 

   Defence status: RECOGNIZED
   Miková, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 2. 2021
   Tato práce si klade za cíl představit čtenáři veškeré, v českém právním prostředí aktuálně dostupné, nástroje sociálního práva, sloužící k vhodnému individuálnímu nastavení pracovněprávního poměru, zejména pak jeho pracovních ...
  • Pořizovací způsobilost a vydědění 

   Defence status: DEFENDED
   Aleksić, Jovana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 1. 2021
   Pořizovací způsobilost a vydědění Abstrakt Vydědění je institutem dědického práva, který dává možnost zůstaviteli, aby nepominutelnému dědici nezanechal povinný díl, na který má ze zákona nárok, popřípadě jej v tomto ...
  • Skutková zjištění a právní posouzení 

   Defence status: DEFENDED
   Janoušek, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 11. 1. 2021
   SKUTKOVÁ ZJIŠTĚNÍ A PRÁVNÍ POSOUZENÍ Práce se zaměřuje na jeden ze základních procesuální problémů, který má hlubší teoretický základ, tak praktický význam. Vychází ze schématu aplikace práva v podobě skutkové otázky, na ...
  • Trestněprávní aspekty elektronizace dat ve zdravotnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Karbanová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 1. 2021
   Trestněprávní aspekty elektronizace dat ve zdravotnictví Abstrakt Společně s rozšiřováním informačních a komunikačních technologií do všech oblastí běžného života, roste také význam dat a informací. Tento trend lze pozorovat ...
  • Problematika využití biometrických údajů v pracovněprávních vztazích 

   Defence status: DEFENDED
   Dobiášová, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 1. 2021
   Problematika využití biometrických údajů v pracovněprávních vztazích Abstrakt Tato diplomová práce se věnuje aktuálnímu tématu problematiky právního rámce ochrany biometrických údajů v kontextu pracovněprávních vztahů. S ...
  • Konkurenční doložky a obdobná ujednání 

   Defence status: DEFENDED
   Kozlová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 1. 2021
   Konkurenční doložky a obdobná ujednání Tato diplomová práce pojednává o smluvních ujednáních mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem omezujících zaměstnance v určitém jednání po skončení jeho pracovního poměru u zaměstnavatele. ...
  • Nároky cestujících v letecké dopravě podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 261/2004 

   Defence status: DEFENDED
   Koudela, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 1. 2021
   Nároky cestujících v letecké dopravě podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 261/2004 Abstrakt Předmětem této diplomové práce jsou nároky cestujících v letecké dopravě, a to zejména podle Nařízení Evropského ...
  • Pracovněprávní postavení osob pečujících o dítě 

   Defence status: DEFENDED
   Havlová, Eliška (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 1. 2021
   Pracovněprávní postavení osob pečujících o dítě Abstrakt Obsahem práce je pracovněprávní postavení osob pečujících o dítě. Jedná se o téma, které se dotýká většiny osob, především žen a zároveň jde o téma velmi aktuální s ...
  • Podnikání zahraničních osob prostřednictvím odštěpného závodu 

   Defence status: DEFENDED
   Ulip, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 11. 1. 2021
   Podnikání zahraničních osob prostřednictvím odštěpného závodu Abstrakt Diplomová práce předkládá popis a analýzu právních aspektů souvisejících s problematikou podnikání zahraničních osob prostřednictvím odštěpného závodu ...
  • Vlastnictví bytů 

   Defence status: DEFENDED
   Winkel, Ludmila (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 19. 1. 2021
   VLASTNICTVÍ BYTŮ ABSTRAKT Obecným cílem této práce je poskytnutí uceleného přehledu roztříštěné a nesourodé aktuální a starší judikatury a odborných názorů k jednotlivým aspektům tématu vlastnictví bytů a zhodnotit danou ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV