Show simple item record

Sympatric cultural divergence and its evolutionary significance
dc.contributor.advisorHavlíček, Jan
dc.creatorTureček, Petr
dc.date.accessioned2020-07-07T21:37:28Z
dc.date.available2020-07-07T21:37:28Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/111069
dc.description.abstractPro evoluci člověka je klíčová interakce genů a kultury. Jednotlivá etnika či subkultury fungují často jako relativně uzavřené jednotky a jejich příslušníci zřetelně rozlišují mezi jedinci náležícími ke kultuře vlastní a ke kultuře cizí. Předkládaná práce si klade za cíl modelovat vznik distinktních kulturních klastrů, jakýchsi kulturních ekvivalentů distinktních druhů. Historický vývoj teorií směsné dědičnosti vedl k vytvoření biometrických paralel k Mendelismu. Galton-Pearsonův model nepartikulátní dědičnosti s konstantní variancí potomstva, nejdůležitější model spojité dědičnosti vůbec, byl formulován na základě měření variability geneticky předávaných znaků. Ronald Fisher později demonstroval, že dědičnost tohoto typu přímo vyplývá z polygenní dědičnosti s aditivní genetickou variancí. Metafora kulturoprostoru Dana Sperbera umožňuje integrovat jakékoliv spojité modely poziční dědičnosti do počítačových simulací evoluce kultury, většina studií se však v současnosti zabývá partikulárními modely kulturní dědičnosti. Výjimku tvoří práce Cavalli-Sforzy a Feldmana, kteří uplatnili při studiu kulturní evoluce právě spojitý Galton-Pearson model. Ten se však jako model kulturního přenosu příliš nehodí. Model, kde je variabilita potomstva závislá na variabilitě rodičů (PVDI - Parental...cs_CZ
dc.description.abstractInteraction of genes and culture is crucial for human evolution. Human ethnic groups and subcultures frequently function as discrete units, and people clearly distinguish between in- group and out-group individuals on a cultural basis. This thesis aims to model the formation of distinct cultural clusters, cultural equivalents of distinct species. Historical development of theories of blending inheritance led to the formation of biometric parallels to Mendelism. Galton-Pearson model of nonparticulate inheritance with constant offspring variance, the most influential model of continuous inheritance ever formulated, was based on measurements of genetically transmitted traits. Ronald Fisher later demonstrated, that this type of inheritance directly stems from polygenic traits with additive genetic variance. Dan Sperber's metaphor of culture space allows integrating any continuous models of position inheritance into computer simulations of the evolution of culture. Most studies today, however, employ particulate models of cultural inheritance. The exceptional works of Cavalli-Sforza and Feldman pioneer the continuous models of cultural inheritance applying Galton-Pearson model to culture. Galton-Pearson inheritance is, unfortunately, not a very good model of cultural transmission. Parental...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectkulturní evolucecs_CZ
dc.subjectteorie podvojné dědičnostics_CZ
dc.subjectsympatrická divergencecs_CZ
dc.subjectsměsná dědičnostcs_CZ
dc.subjectreprodukční sítěcs_CZ
dc.subjectmatematické modelovánícs_CZ
dc.subjectcultural evolutionen_US
dc.subjectdual inheritance theoryen_US
dc.subjectsympatric divergenceen_US
dc.subjectblending inheritanceen_US
dc.subjectreproductive networksen_US
dc.subjectmathematical modellingen_US
dc.titleSympatrická kulturní divergence a její evoluční signifikancecs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-09-18
dc.description.departmentKatedra filosofie a dějin přírodních vědcs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Philosophy and History of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId170237
dc.title.translatedSympatric cultural divergence and its evolutionary significanceen_US
dc.contributor.refereeLang, Martin
dc.contributor.refereeDuda, Pavel
dc.identifier.aleph002295385
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.discipline-en_US
thesis.degree.discipline-cs_CZ
thesis.degree.programTeoretical and evolutionary biologyen_US
thesis.degree.programTeoretická a evoluční biologiecs_CZ
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra filosofie a dějin přírodních vědcs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Philosophy and History of Scienceen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.cs-cs_CZ
uk.degree-discipline.en-en_US
uk.degree-program.csTeoretická a evoluční biologiecs_CZ
uk.degree-program.enTeoretical and evolutionary biologyen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csPro evoluci člověka je klíčová interakce genů a kultury. Jednotlivá etnika či subkultury fungují často jako relativně uzavřené jednotky a jejich příslušníci zřetelně rozlišují mezi jedinci náležícími ke kultuře vlastní a ke kultuře cizí. Předkládaná práce si klade za cíl modelovat vznik distinktních kulturních klastrů, jakýchsi kulturních ekvivalentů distinktních druhů. Historický vývoj teorií směsné dědičnosti vedl k vytvoření biometrických paralel k Mendelismu. Galton-Pearsonův model nepartikulátní dědičnosti s konstantní variancí potomstva, nejdůležitější model spojité dědičnosti vůbec, byl formulován na základě měření variability geneticky předávaných znaků. Ronald Fisher později demonstroval, že dědičnost tohoto typu přímo vyplývá z polygenní dědičnosti s aditivní genetickou variancí. Metafora kulturoprostoru Dana Sperbera umožňuje integrovat jakékoliv spojité modely poziční dědičnosti do počítačových simulací evoluce kultury, většina studií se však v současnosti zabývá partikulárními modely kulturní dědičnosti. Výjimku tvoří práce Cavalli-Sforzy a Feldmana, kteří uplatnili při studiu kulturní evoluce právě spojitý Galton-Pearson model. Ten se však jako model kulturního přenosu příliš nehodí. Model, kde je variabilita potomstva závislá na variabilitě rodičů (PVDI - Parental...cs_CZ
uk.abstract.enInteraction of genes and culture is crucial for human evolution. Human ethnic groups and subcultures frequently function as discrete units, and people clearly distinguish between in- group and out-group individuals on a cultural basis. This thesis aims to model the formation of distinct cultural clusters, cultural equivalents of distinct species. Historical development of theories of blending inheritance led to the formation of biometric parallels to Mendelism. Galton-Pearson model of nonparticulate inheritance with constant offspring variance, the most influential model of continuous inheritance ever formulated, was based on measurements of genetically transmitted traits. Ronald Fisher later demonstrated, that this type of inheritance directly stems from polygenic traits with additive genetic variance. Dan Sperber's metaphor of culture space allows integrating any continuous models of position inheritance into computer simulations of the evolution of culture. Most studies today, however, employ particulate models of cultural inheritance. The exceptional works of Cavalli-Sforza and Feldman pioneer the continuous models of cultural inheritance applying Galton-Pearson model to culture. Galton-Pearson inheritance is, unfortunately, not a very good model of cultural transmission. Parental...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra filosofie a dějin přírodních vědcs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ
dc.identifier.lisID990022953850106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV