Show simple item record

Between Architecture and Art: Reception of Mutual Relationships
dc.contributor.advisorKlimešová, Marie
dc.creatorLehkoživová, Irena
dc.date.accessioned2019-07-17T09:56:24Z
dc.date.available2019-07-17T09:56:24Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/108285
dc.description.abstractIrena Lehkoživová Mezi architekturou a uměním: Recepce vzájemných vztahů Disertační práce Abstrakt Disertační práce se zabývá vztahem současné architektury a výtvarného umění. Sleduji příklady takových pojetí a způsobů, v nichž se architektura a umění prostupují a navzájem ovlivňují, a to, jakým způsobem k tématu přistupují vybraní tvůrci. Podrobná analýza díla a myšlenek jednotlivých vybraných architektů či umělců je tak doplněna o objasnění jejich postupů a východisek. Cílem práce je nahlédnout vytyčenou látku a její kontext, osvětlit zapojené koncepce, strategie a fungování mechanismů a přenosy témat, postupů a technik tvorby. Práce se skládá ze tří kapitol, samostatných případových studií. První kapitola sleduje tendence a změny ve vystavování architektury, které pod vlivem umění směřují k vytváření komplexnějších diváckých zážitků. Uvádím zde dva příklady a přístupy této tendence. V první části je to přístup k výstavách švýcarské dvojice Herzog & de Meuron, druhá část se věnuje architektonickým instalacím, které pod vlivem instalačního umění umožňují návštěvníkovi přímou prostorovou zkušenost. Jako modelový příklad je zde použita výstava Sensing Spaces (Londýn, 2014). Ústředním tématem druhé kapitoly je idea rodinného domu a s ním spojené představy domova. Obojí je neodmyslitelně propojeno s naším...cs_CZ
dc.description.abstractIrena Lehkoživová Between Architecture and Art: Reception of Mutual Relationships Doctoral thesis Abstract My doctoral thesis deals with the relationship between contemporary architecture and fine art. I track examples of such concepts and approaches in which architecture and art permeate and influence each other. Besides, I examine how selected authors approach the chosen topic. A detailed analysis of the work and ideas of individual selected architects or artists is thus complemented by clarification of their methods and starting points. The aim of this work is to look at the predefined studied subject and the context behind it, to explain the associated concepts, strategies and the functioning of mechanisms, and the transfer of themes, procedures and techniques of creation. The thesis consists of three chapters, separate case studies. The first chapter follows the tendencies and changes in displaying architecture, which, under the influence of art, tends to create more complex viewing experiences. I describe here two examples and approaches that come out of this tendency. In the first part, it is the approach to the exhibitions of the Swiss duo Herzog & de Meuron, the second part is devoted to the architectural installations, which under the influence of installation art allow the visitor a direct...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectarchitektura|umění|vzájemné vztahy|vystavování architektury|instalační umění|dům|domov|veřejný prostor|vnímání|divák|Herzog & de Meuron|Gregor Schneider|Do Ho Suh|Michael Landy|Vito Acconci|Per Kirkeby|Aj Wej-wejcs_CZ
dc.subjectarchitecture|art|relationships|exhibiting architecture|installation art|house|home|public space|perception|viewer|Herzog & de Meuron|Gregor Schneider|Do Ho Suh|Michael Landy|Vito Acconci|Per Kirkeby|Ai Weiweien_US
dc.titleMezi architekturou a uměním: Recepce vzájemných vztahůcs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-06-26
dc.description.departmentInstitute of Art Historyen_US
dc.description.departmentÚstav pro dějiny uměnícs_CZ
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.identifier.repId147102
dc.title.translatedBetween Architecture and Art: Reception of Mutual Relationshipsen_US
dc.contributor.refereeMitášová, Monika
dc.contributor.refereeŠvácha, Rostislav
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineHistory and Visual Artsen_US
thesis.degree.disciplineDějiny výtvarného uměnícs_CZ
thesis.degree.programObecná teorie a dějiny umění a kulturycs_CZ
thesis.degree.programTheory and History of Arts and Cultureen_US
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Ústav pro dějiny uměnícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Institute of Art Historyen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csDějiny výtvarného uměnícs_CZ
uk.degree-discipline.enHistory and Visual Artsen_US
uk.degree-program.csObecná teorie a dějiny umění a kulturycs_CZ
uk.degree-program.enTheory and History of Arts and Cultureen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csIrena Lehkoživová Mezi architekturou a uměním: Recepce vzájemných vztahů Disertační práce Abstrakt Disertační práce se zabývá vztahem současné architektury a výtvarného umění. Sleduji příklady takových pojetí a způsobů, v nichž se architektura a umění prostupují a navzájem ovlivňují, a to, jakým způsobem k tématu přistupují vybraní tvůrci. Podrobná analýza díla a myšlenek jednotlivých vybraných architektů či umělců je tak doplněna o objasnění jejich postupů a východisek. Cílem práce je nahlédnout vytyčenou látku a její kontext, osvětlit zapojené koncepce, strategie a fungování mechanismů a přenosy témat, postupů a technik tvorby. Práce se skládá ze tří kapitol, samostatných případových studií. První kapitola sleduje tendence a změny ve vystavování architektury, které pod vlivem umění směřují k vytváření komplexnějších diváckých zážitků. Uvádím zde dva příklady a přístupy této tendence. V první části je to přístup k výstavách švýcarské dvojice Herzog & de Meuron, druhá část se věnuje architektonickým instalacím, které pod vlivem instalačního umění umožňují návštěvníkovi přímou prostorovou zkušenost. Jako modelový příklad je zde použita výstava Sensing Spaces (Londýn, 2014). Ústředním tématem druhé kapitoly je idea rodinného domu a s ním spojené představy domova. Obojí je neodmyslitelně propojeno s naším...cs_CZ
uk.abstract.enIrena Lehkoživová Between Architecture and Art: Reception of Mutual Relationships Doctoral thesis Abstract My doctoral thesis deals with the relationship between contemporary architecture and fine art. I track examples of such concepts and approaches in which architecture and art permeate and influence each other. Besides, I examine how selected authors approach the chosen topic. A detailed analysis of the work and ideas of individual selected architects or artists is thus complemented by clarification of their methods and starting points. The aim of this work is to look at the predefined studied subject and the context behind it, to explain the associated concepts, strategies and the functioning of mechanisms, and the transfer of themes, procedures and techniques of creation. The thesis consists of three chapters, separate case studies. The first chapter follows the tendencies and changes in displaying architecture, which, under the influence of art, tends to create more complex viewing experiences. I describe here two examples and approaches that come out of this tendency. In the first part, it is the approach to the exhibitions of the Swiss duo Herzog & de Meuron, the second part is devoted to the architectural installations, which under the influence of installation art allow the visitor a direct...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny uměnícs_CZ
thesis.grade.codeP


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV