Show simple item record

Unfair competition within fashion industry
dc.contributor.advisorPatěk, Daniel
dc.creatorStárková, Anna
dc.date.accessioned2017-07-11T13:23:46Z
dc.date.available2017-07-11T13:23:46Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/86163
dc.description.abstractPráce se zabývá problematikou právní regulace nekalosoutěžního jednání příznačného pro marketingovou činnost soutěžitelů v sektoru módního průmyslu. Cílem práce je popsat odpovídajícím způsobem marketing módního průmyslu, nekalou soutěž a zachytit jejich průnik. Četné ilustrace teoretických poznatků na příkladech z praxe napříč celou prací mají přispět k vytvoření uceleného náhledu do předmětné problematiky a k jejímu přiblížení soutěžitelům v této oblasti. V praktické části jsou dále analyzovány klíčové poznatky z teoretické části, která se člení na kapitoly a jejich podkapitoly. Úvodem je představeno téma společně s důvody, které vedly k jeho výběru. Dále je nastíněna struktura práce, jejíž výsledná podoba je konfrontována s tezí. Následující podkapitoly jsou věnovány vedle normativního a marketingového vymezení jednotlivých aspektů také kritickým úvahám a návrhům na jejich zlepšení. V závěrečném shrnutí jsou prezentována zjištění této bakalářské práce, která mohou představovat cenné poznatky pro odbornou i širší veřejnost a přispět k řešení aktuálních otázek na toto téma.cs_CZ
dc.description.abstractThe thesis deals with legal regulation of unfair competition characteristic for marketing activities of competitors within the fashion industry. The aim of this thesis is to describe the fashion marketing, unfair competition and capture their intersection. Numerous illustrations of theoretical recognitions on examples from practice are supposed to contribute throughout the content to the creation of a comprehensive overview on the subject matter in order to bring its findings closer to competitors in this field. In the practical part key findings are analysed based on the theoretical part, which is divided into chapters and subchapters. First of all, the topic is presented along with reasons that led to its selection. Then the structure of the work, whose final form is confronted with the thesis, is outlined. Following subchapters are dedicated, besides the normative and marketing definition of individual aspects, also to critical considerations and suggestions for their improvement. The final summary presents thesis's conclusions, which can provide valuable insights for the professional and wider public while contributing to the solution of certain issues on this matter.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.titleNekalá soutěž v módním průmyslucs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-06-20
dc.description.departmentDepartment of Marketing Communication and Public Relationsen_US
dc.description.departmentKatedra marketingové komunikace a public relationscs_CZ
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.identifier.repId166501
dc.title.translatedUnfair competition within fashion industryen_US
dc.contributor.refereeKoudelková, Petra
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineMarketingová komunikace a public relationscs_CZ
thesis.degree.disciplineMarketing Communications and Public Relationsen_US
thesis.degree.programMediální a komunikační studiacs_CZ
thesis.degree.programMedia and Communications Studiesen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Katedra marketingové komunikace a public relationscs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Department of Marketing Communication and Public Relationsen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csMarketingová komunikace a public relationscs_CZ
uk.degree-discipline.enMarketing Communications and Public Relationsen_US
uk.degree-program.csMediální a komunikační studiacs_CZ
uk.degree-program.enMedia and Communications Studiesen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPráce se zabývá problematikou právní regulace nekalosoutěžního jednání příznačného pro marketingovou činnost soutěžitelů v sektoru módního průmyslu. Cílem práce je popsat odpovídajícím způsobem marketing módního průmyslu, nekalou soutěž a zachytit jejich průnik. Četné ilustrace teoretických poznatků na příkladech z praxe napříč celou prací mají přispět k vytvoření uceleného náhledu do předmětné problematiky a k jejímu přiblížení soutěžitelům v této oblasti. V praktické části jsou dále analyzovány klíčové poznatky z teoretické části, která se člení na kapitoly a jejich podkapitoly. Úvodem je představeno téma společně s důvody, které vedly k jeho výběru. Dále je nastíněna struktura práce, jejíž výsledná podoba je konfrontována s tezí. Následující podkapitoly jsou věnovány vedle normativního a marketingového vymezení jednotlivých aspektů také kritickým úvahám a návrhům na jejich zlepšení. V závěrečném shrnutí jsou prezentována zjištění této bakalářské práce, která mohou představovat cenné poznatky pro odbornou i širší veřejnost a přispět k řešení aktuálních otázek na toto téma.cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis deals with legal regulation of unfair competition characteristic for marketing activities of competitors within the fashion industry. The aim of this thesis is to describe the fashion marketing, unfair competition and capture their intersection. Numerous illustrations of theoretical recognitions on examples from practice are supposed to contribute throughout the content to the creation of a comprehensive overview on the subject matter in order to bring its findings closer to competitors in this field. In the practical part key findings are analysed based on the theoretical part, which is divided into chapters and subchapters. First of all, the topic is presented along with reasons that led to its selection. Then the structure of the work, whose final form is confronted with the thesis, is outlined. Following subchapters are dedicated, besides the normative and marketing definition of individual aspects, also to critical considerations and suggestions for their improvement. The final summary presents thesis's conclusions, which can provide valuable insights for the professional and wider public while contributing to the solution of certain issues on this matter.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra marketingové komunikace a public relationscs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV