Show simple item record

Patent system in the Czech Republic
dc.contributor.advisorPítra, Vladimír
dc.creatorLebedová, Radana
dc.date.accessioned2017-06-02T03:03:44Z
dc.date.available2017-06-02T03:03:44Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/82105
dc.description.abstractResumé Předkládaná diplomová práce pojednává o právní úpravě patentového práva v České republice. Cílem této práce je prozkoumat stávající právní úpravu zejména s ohledem na získání patentové ochrany a řízení navazujících a poukázat na možné nejasnosti a zvláštnosti tohoto řízení dané zvláštní povahou řízení ve vztahu k řízení dle správního řádu. Vzhledem ke vzájemné provázanosti hmotněprávní a procesněprávní patentové úpravy se práce zabývá i vybranými otázkami hmotněprávními. Práce je krom úvodu a závěru členěna do šesti kapitol. Kapitoly jsou pomyslně rozděleny do dvou tematických celků, kdy prvá až třetí kapitola se zabývá úvodem do problematiky patentového práva a čtvrtá až šestá kapitola představuje vlastní jádro práce. První kapitola se zabývá vymezením základních pojmů v oblasti patentového práva a práva duševního vlastnictví jako takového. Nejprve se věnuje pojmu duševní vlastnictví a na něj navazujícímu průmyslovému vlastnictví, které jsou většinově vysvětlovány výčtem předmětů spadajících do okruhu té či oné ochrany. Dále se již zaměřuje na pojmy, jako jsou patentové právo, patent a konečně i vlastním označením vynález. Druhá kapitola je věnována vývoji patentového práva, kde zevrubně popisuje počátky patentového práva ve světě, především se však i s ohledem na vlastní téma práce zaměřuje na...cs_CZ
dc.description.abstractSubmitted master thesis discusses patent law legislation in the Czech Republic. The purpose of this thesis is to examine current legislation in particular with the focus on gaining the patent protection as well as following proceedings and to point out possible uncertainties and particularities of such proceedings given by special nature of patent proceedings in relation to administrative proceedings in general. Considering the mutual bond between the substantive and procedure patent law, this thesis also deals with selected substantive issues. Except for the introduction and the conclusion the work is divided into six chapters. These chapters are notionally split in two main parts. First part consists of first three chapters and is considered to be the introduction to the issue of patent law; second part, consisting of last remaining chapters, represents the core of the thesis on its own. First chapter deals with defining the main terms in the field of patent law and intellectual property law as such. Firstly, it deals with the term intellectual property following by industrial property which are commonly defined by enumeration of subjects belonging to one or the other. Moreover, this chapter concentrates on explaining what patent law, patent and invention legally mean. Second chapter is dedicated...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectpatentcs_CZ
dc.subjectvynálezcs_CZ
dc.subjectřízení o přihlášcecs_CZ
dc.subjectpatenten_US
dc.subjectinventionen_US
dc.subjectpatent proceedingsen_US
dc.titlePatentový systém v České republicecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-09-30
dc.description.departmentInstitute of Copyright, Industrial Property and Competition Lawen_US
dc.description.departmentÚstav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžníhocs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId148653
dc.title.translatedPatent system in the Czech Republicen_US
dc.contributor.refereeRůžička, Michal
dc.identifier.aleph002032138
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžníhocs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csResumé Předkládaná diplomová práce pojednává o právní úpravě patentového práva v České republice. Cílem této práce je prozkoumat stávající právní úpravu zejména s ohledem na získání patentové ochrany a řízení navazujících a poukázat na možné nejasnosti a zvláštnosti tohoto řízení dané zvláštní povahou řízení ve vztahu k řízení dle správního řádu. Vzhledem ke vzájemné provázanosti hmotněprávní a procesněprávní patentové úpravy se práce zabývá i vybranými otázkami hmotněprávními. Práce je krom úvodu a závěru členěna do šesti kapitol. Kapitoly jsou pomyslně rozděleny do dvou tematických celků, kdy prvá až třetí kapitola se zabývá úvodem do problematiky patentového práva a čtvrtá až šestá kapitola představuje vlastní jádro práce. První kapitola se zabývá vymezením základních pojmů v oblasti patentového práva a práva duševního vlastnictví jako takového. Nejprve se věnuje pojmu duševní vlastnictví a na něj navazujícímu průmyslovému vlastnictví, které jsou většinově vysvětlovány výčtem předmětů spadajících do okruhu té či oné ochrany. Dále se již zaměřuje na pojmy, jako jsou patentové právo, patent a konečně i vlastním označením vynález. Druhá kapitola je věnována vývoji patentového práva, kde zevrubně popisuje počátky patentového práva ve světě, především se však i s ohledem na vlastní téma práce zaměřuje na...cs_CZ
uk.abstract.enSubmitted master thesis discusses patent law legislation in the Czech Republic. The purpose of this thesis is to examine current legislation in particular with the focus on gaining the patent protection as well as following proceedings and to point out possible uncertainties and particularities of such proceedings given by special nature of patent proceedings in relation to administrative proceedings in general. Considering the mutual bond between the substantive and procedure patent law, this thesis also deals with selected substantive issues. Except for the introduction and the conclusion the work is divided into six chapters. These chapters are notionally split in two main parts. First part consists of first three chapters and is considered to be the introduction to the issue of patent law; second part, consisting of last remaining chapters, represents the core of the thesis on its own. First chapter deals with defining the main terms in the field of patent law and intellectual property law as such. Firstly, it deals with the term intellectual property following by industrial property which are commonly defined by enumeration of subjects belonging to one or the other. Moreover, this chapter concentrates on explaining what patent law, patent and invention legally mean. Second chapter is dedicated...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžníhocs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV