Show simple item record

Analysis of Variables Impacting the Status of Single Mothers on the Labour Market
dc.contributor.advisorZáškodná, Helena
dc.creatorKolmistrová, Aneta
dc.date.accessioned2017-05-31T23:14:30Z
dc.date.available2017-05-31T23:14:30Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/74770
dc.description.abstractTato diplomová práce se snaží odhalit, jaké proměnné ovlivňují postavení matek samoživitelek na trhu práce v České republice. V práci je nejprve identifikováno devět proměnných, které mohou mít vliv na jejich postavení na trhu práce. Analýza těchto proměnných vede následně k jejich rozdělení na dvě skupiny - individuální a objektivní. V rámci individuálních proměnných je pozornost zaměřena na finanční a materiální situaci, podporu širší rodiny, pracovní aspirace a potřebu harmonizace pracovního a osobního života matek samoživitelek. Jako objektivní vlivy jsou řešeny opatření sociální a rodinné politiky, možnosti využití předškolních a školních zařízení, přístup zaměstnavatele z hlediska využívání family-friendly přístupu a rizika diskriminace a riziko nezaměstnanosti. Následné empirické šetření s kvalitativním designem využívá osobních zkušeností matek samoživitelek z jejich působení na trhu práce v kontextu zvolených proměnných. Vyhodnocení šetření potvrdí šest z celkových devíti vlivů jako spíše ovlivňující proměnné. Zhodnocením všech skutečností dochází k nabídnutí dalších možných rozšíření zkoumané problematiky. Klíčová slova: matka samoživitelka, rodina, pracovní život, osobní život, harmonizace, trh prácecs_CZ
dc.description.abstractThis thesis is trying to find out what variables could affect the situation of single mothers on the labor market in the Czech Republic. First, there are identified nine variables that can affect their position on the labor market. Analysis of these variables leads to its subsequent division into two groups - individual and objective. In the context of individual variables, the focus is on a financial and material situation, support of wider family, job aspirations and a need for harmonization of work and personal life of single mothers. As objective variables is dealt with the social and family policy, possibilities of preschool and school facilities, access of an employer in terms of using a family-friendly approach and a risk of discrimination, a risk of unemployment. The subsequent empirical survey with the qualitative design utilizes personal experiences of single mothers from their activity on the labor market in the context of selected variables. Evaluation of the survey confirms six out of nine effects such as influencing variables. The thesis concludes evaluating of all the facts while there is a further demonstration of possible extension of this investigated issue. Key words: single mother, family, working life, personal life, harmonization, labor marketen_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectmatka samoživitelkacs_CZ
dc.subjectrodinacs_CZ
dc.subjectpracovní životcs_CZ
dc.subjectosobní životcs_CZ
dc.subjectharmonizacecs_CZ
dc.subjecttrh prácecs_CZ
dc.subjectsingle motheren_US
dc.subjectfamilyen_US
dc.subjectworking lifeen_US
dc.subjectpersonal lifeen_US
dc.subjectharmonizationen_US
dc.subjectlabor marketen_US
dc.titleAnalýza proměnných ovlivňujících postavení matek samoživitelek na trhu prácecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-09-05
dc.description.departmentDepartment of Adult Education and Personnel Managementen_US
dc.description.departmentKatedra andragogiky a personálního řízenícs_CZ
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.identifier.repId168394
dc.title.translatedAnalysis of Variables Impacting the Status of Single Mothers on the Labour Marketen_US
dc.contributor.refereeKuchař, Pavel
dc.identifier.aleph002106685
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineAndragogika a personální řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineAdult Education and Personnel Managementen_US
thesis.degree.programPedagogikacs_CZ
thesis.degree.programPedagogyen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAndragogika a personální řízenícs_CZ
uk.degree-discipline.enAdult Education and Personnel Managementen_US
uk.degree-program.csPedagogikacs_CZ
uk.degree-program.enPedagogyen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csTato diplomová práce se snaží odhalit, jaké proměnné ovlivňují postavení matek samoživitelek na trhu práce v České republice. V práci je nejprve identifikováno devět proměnných, které mohou mít vliv na jejich postavení na trhu práce. Analýza těchto proměnných vede následně k jejich rozdělení na dvě skupiny - individuální a objektivní. V rámci individuálních proměnných je pozornost zaměřena na finanční a materiální situaci, podporu širší rodiny, pracovní aspirace a potřebu harmonizace pracovního a osobního života matek samoživitelek. Jako objektivní vlivy jsou řešeny opatření sociální a rodinné politiky, možnosti využití předškolních a školních zařízení, přístup zaměstnavatele z hlediska využívání family-friendly přístupu a rizika diskriminace a riziko nezaměstnanosti. Následné empirické šetření s kvalitativním designem využívá osobních zkušeností matek samoživitelek z jejich působení na trhu práce v kontextu zvolených proměnných. Vyhodnocení šetření potvrdí šest z celkových devíti vlivů jako spíše ovlivňující proměnné. Zhodnocením všech skutečností dochází k nabídnutí dalších možných rozšíření zkoumané problematiky. Klíčová slova: matka samoživitelka, rodina, pracovní život, osobní život, harmonizace, trh prácecs_CZ
uk.abstract.enThis thesis is trying to find out what variables could affect the situation of single mothers on the labor market in the Czech Republic. First, there are identified nine variables that can affect their position on the labor market. Analysis of these variables leads to its subsequent division into two groups - individual and objective. In the context of individual variables, the focus is on a financial and material situation, support of wider family, job aspirations and a need for harmonization of work and personal life of single mothers. As objective variables is dealt with the social and family policy, possibilities of preschool and school facilities, access of an employer in terms of using a family-friendly approach and a risk of discrimination, a risk of unemployment. The subsequent empirical survey with the qualitative design utilizes personal experiences of single mothers from their activity on the labor market in the context of selected variables. Evaluation of the survey confirms six out of nine effects such as influencing variables. The thesis concludes evaluating of all the facts while there is a further demonstration of possible extension of this investigated issue. Key words: single mother, family, working life, personal life, harmonization, labor marketen_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra andragogiky a personálního řízenícs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV