Show simple item record

Semiotic analysis of chosen audio-visual commercials on children's product's
dc.contributor.advisorMarcelli, Miroslav
dc.creatorPaulová, Šárka
dc.date.accessioned2020-08-26T11:09:04Z
dc.date.available2020-08-26T11:09:04Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/69013
dc.description.abstractCílem diplomové práce bude provést sémiotickou analýzu vybraných audiovizuálních reklam na dětské produkty. Práce bude kromě úvodu a závěru obsahovat část teoretickou a empirickou. V teoretické části představím sémiotiku jako vědní obor, osvětlím pojem znaku a semiózy. Dále popíšu pojmy denotace, konotace, verbální a nonverbální znaky. Poté představím definice reklamy, zamyslím se nad reklamním diskurzem a sémiotikou v reklamě. Následně vysvětlím pojetí televize jako reklamního média a přejdu k metodám získávání pozornosti spotřebitelů. Dále se budu zabývat dětským adresátem, dětským marketingem, dětmi a televizní reklamou, jak vnímají televizní reklamu děti podle věku a jak eliminovat vliv reklamy na děti. V empirické části pak provedu samotnou sémiotickou analýzu (denotaci, konotaci) vybraných audiovizuálních reklam na dětské produkty. Představím metodu výzkumu a budu se snažit potvrdit hypotézu předpokladu využití odlišných znakových prvků u dvou druhů reklam na dětské produkty (a-zaměřené na děti, b- zaměřené na dospělé) s cílem zaujmout dětského diváka metodou získání pozornosti působením na emoce a dospělého diváka skrze metodu poskytování informací. Zároveň budu u jednotlivých reklam předpokládat vzájemnou korespondenci jejich vizuální, verbální a zvukové složky.cs_CZ
dc.description.abstractThe aim of thesis is semiotic analysis of chosen audio-visual commercials of children's products. The thesis will contain introduction, ending, theoretic part and empiric part. I introduce semiotic like subject of science in theoretic part, explain concept of sign and semiosis. Next I will describe concepts "denotace", "konotace", verbal and nonverbal signs. Next I will focus on commercial. I will describe commercial discours and semiotic in commercial. I'll introduce television as medium of commercial and come to methods gaining attention of consumers. Next I will apply children's consumer, children's marketing, children's and television commercial, how perception of television commercial influences children of different age and how to eliminate influence of commerical to children. In empiric part I will do semiotic analysis of chosen audio-visual commercials of children's products. I introduce method of research and I will make efforts to confirm hypothese, that commercials use as method gaining attention of children's primarily emotions, but when it is commercial of children's product aim at adults (nappies, children's nutrition) use rather method of providing of informations. So it use different elements of signs. I will simultaneously expect reciprocal harmony between visual, verbal and audio...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studiícs_CZ
dc.subjectsémiotikacs_CZ
dc.subjectsémiotická analýza,denotacecs_CZ
dc.subjectkonotacecs_CZ
dc.subjectverbální znakcs_CZ
dc.subjectnonverbální znakcs_CZ
dc.subjectreklamacs_CZ
dc.subjectdětics_CZ
dc.subjecttelevizecs_CZ
dc.subjectdětský adresátcs_CZ
dc.subjectsémiotika v reklaměcs_CZ
dc.subjectaudiovizuánícs_CZ
dc.subjectsemioticsen_US
dc.subjectsemiotic analysisen_US
dc.subjectadvertising,denotationen_US
dc.subjectkonotationen_US
dc.subjectverbal signen_US
dc.subjectnon-verbal signen_US
dc.subjectchildrenen_US
dc.subjecttelevisionen_US
dc.subjectchildren's adressesen_US
dc.subjectsemiotic in advertisingen_US
dc.subjectaudio-visualen_US
dc.titleSémiotická analýza vybraných audiovizuálních reklam na dětské produktycs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-06-20
dc.description.departmentDepartment of Electronic Culture and Semioticsen_US
dc.description.departmentKatedra elektronické kultury a sémiotikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Humanitiesen_US
dc.description.facultyFakulta humanitních studiícs_CZ
dc.identifier.repId150717
dc.title.translatedSemiotic analysis of chosen audio-visual commercials on children's product'sen_US
dc.contributor.refereeKladný, Tomáš
dc.identifier.aleph001785362
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineElectronic Culture and Semioticsen_US
thesis.degree.disciplineElektronická kultura a sémiotikacs_CZ
thesis.degree.programMedia and Communications Studiesen_US
thesis.degree.programMediální a komunikační studiacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta humanitních studií::Katedra elektronické kultury a sémiotikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Humanities::Department of Electronic Culture and Semioticsen_US
uk.faculty-name.csFakulta humanitních studiícs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Humanitiesen_US
uk.faculty-abbr.csFHScs_CZ
uk.degree-discipline.csElektronická kultura a sémiotikacs_CZ
uk.degree-discipline.enElectronic Culture and Semioticsen_US
uk.degree-program.csMediální a komunikační studiacs_CZ
uk.degree-program.enMedia and Communications Studiesen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csCílem diplomové práce bude provést sémiotickou analýzu vybraných audiovizuálních reklam na dětské produkty. Práce bude kromě úvodu a závěru obsahovat část teoretickou a empirickou. V teoretické části představím sémiotiku jako vědní obor, osvětlím pojem znaku a semiózy. Dále popíšu pojmy denotace, konotace, verbální a nonverbální znaky. Poté představím definice reklamy, zamyslím se nad reklamním diskurzem a sémiotikou v reklamě. Následně vysvětlím pojetí televize jako reklamního média a přejdu k metodám získávání pozornosti spotřebitelů. Dále se budu zabývat dětským adresátem, dětským marketingem, dětmi a televizní reklamou, jak vnímají televizní reklamu děti podle věku a jak eliminovat vliv reklamy na děti. V empirické části pak provedu samotnou sémiotickou analýzu (denotaci, konotaci) vybraných audiovizuálních reklam na dětské produkty. Představím metodu výzkumu a budu se snažit potvrdit hypotézu předpokladu využití odlišných znakových prvků u dvou druhů reklam na dětské produkty (a-zaměřené na děti, b- zaměřené na dospělé) s cílem zaujmout dětského diváka metodou získání pozornosti působením na emoce a dospělého diváka skrze metodu poskytování informací. Zároveň budu u jednotlivých reklam předpokládat vzájemnou korespondenci jejich vizuální, verbální a zvukové složky.cs_CZ
uk.abstract.enThe aim of thesis is semiotic analysis of chosen audio-visual commercials of children's products. The thesis will contain introduction, ending, theoretic part and empiric part. I introduce semiotic like subject of science in theoretic part, explain concept of sign and semiosis. Next I will describe concepts "denotace", "konotace", verbal and nonverbal signs. Next I will focus on commercial. I will describe commercial discours and semiotic in commercial. I'll introduce television as medium of commercial and come to methods gaining attention of consumers. Next I will apply children's consumer, children's marketing, children's and television commercial, how perception of television commercial influences children of different age and how to eliminate influence of commerical to children. In empiric part I will do semiotic analysis of chosen audio-visual commercials of children's products. I introduce method of research and I will make efforts to confirm hypothese, that commercials use as method gaining attention of children's primarily emotions, but when it is commercial of children's product aim at adults (nappies, children's nutrition) use rather method of providing of informations. So it use different elements of signs. I will simultaneously expect reciprocal harmony between visual, verbal and audio...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra elektronické kultury a sémiotikycs_CZ
thesis.grade.code3
uk.publication-placePrahacs_CZ
dc.identifier.lisID990017853620106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV