Show simple item record

Residential Lease
dc.contributor.advisorSalač, Josef
dc.creatorKrejčířová, Šárka
dc.date.accessioned2019-05-02T20:23:23Z
dc.date.available2019-05-02T20:23:23Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/53349
dc.description.abstractDisertační práce se zaměřuje na rozbor institutu nájmu bytu. V úvodu je popsán stručný historický vývoj právní úpravy nájmu bytu s odkazem na společenské okolnosti, které ji ovlivňovaly. Následně je věnována pozornost nájemní smlouvě, jakožto právnímu důvodu bydlení. Dále se disertační práce zabývá předmětem nájemní smlouvy, tedy bytem a jeho vymezením v právních předpisech, a také subjekty nájemní smlouvy - pronajímatelem a nájemcem. V další části disertační práce přibližuje práva a povinnosti smluvních stran nájemního vztahu. Zvláštní kapitola je věnována nájemnému, jakožto jedné z podstatných náležitostí nájemní smlouvy. Zmíněny jsou i instituty podnájmu, přechodu nájmu a výměny bytu. Podrobně je zpracována i problematika zániku nájmu bytu. Vše je doplněno o důležité judikatorní závěry soudů a o nastínění změn, které přinese nový občanský zákoník.cs_CZ
dc.description.abstractThe dissertation is focused on the analysis of the institute of residential lease. At the beginning a brief historical progress of the legal regulations of the lease of the apartment is described with the reference to social circumstances which influenced it. Subsequently, attention is paid to the lease agreement as the legal reason for using an apartment. The dissertation deals also with the object of the lease agreement, i.e. with the apartment and its definition in the legal regulations, and also with the subjects of the lease agreement, i.e. with the landlord and the tenant. In the next part the dissertation describes rights and obligations of the contracting parties. A special chapter is dedicated to the rent, as one of the essential requirements of the lease agreement. Also the institutes of the subtenancy, passage of the lease of flat and exchange of the apartments are mentioned. Furthermore, the issue of the termination of the lease is elaborated in detail. The whole dissertation contains also important rulings of the courts and presents changes that will come into effect with new civil code.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectnájem bytucs_CZ
dc.subjectnájemní bydlenícs_CZ
dc.subjectbytové právocs_CZ
dc.subjectpronajímatelcs_CZ
dc.subjectnájemcecs_CZ
dc.subjectpodnájemcecs_CZ
dc.subjectnájemnécs_CZ
dc.subjectnájemní smlouvacs_CZ
dc.subjectzánik nájmu bytucs_CZ
dc.subjectvýpověď z nájmu bytucs_CZ
dc.subjectresidential leaseen_US
dc.subjectrental housingen_US
dc.subjecthousing lawen_US
dc.subjectlandlorden_US
dc.subjecttenanten_US
dc.subjectsubtenanten_US
dc.subjectrenten_US
dc.subjectlease agreementen_US
dc.subjecttermination of the leaseen_US
dc.subjectnotice of terminationen_US
dc.titleNájem bytucs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-10-25
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId69022
dc.title.translatedResidential Leaseen_US
dc.contributor.refereeDvořák, Jan
dc.contributor.refereeRadvanová, Senta
dc.identifier.aleph001558670
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineSoukromé právo I - Občanské právo, obchodní právo, civilní procescs_CZ
thesis.degree.disciplinePrivate Law I - Civil Law, Business Law, Civil Procedureen_US
thesis.degree.programTeoretické právní vědycs_CZ
thesis.degree.programTheoretical Legal Scienceen_US
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csSoukromé právo I - Občanské právo, obchodní právo, civilní procescs_CZ
uk.degree-discipline.enPrivate Law I - Civil Law, Business Law, Civil Procedureen_US
uk.degree-program.csTeoretické právní vědycs_CZ
uk.degree-program.enTheoretical Legal Scienceen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csDisertační práce se zaměřuje na rozbor institutu nájmu bytu. V úvodu je popsán stručný historický vývoj právní úpravy nájmu bytu s odkazem na společenské okolnosti, které ji ovlivňovaly. Následně je věnována pozornost nájemní smlouvě, jakožto právnímu důvodu bydlení. Dále se disertační práce zabývá předmětem nájemní smlouvy, tedy bytem a jeho vymezením v právních předpisech, a také subjekty nájemní smlouvy - pronajímatelem a nájemcem. V další části disertační práce přibližuje práva a povinnosti smluvních stran nájemního vztahu. Zvláštní kapitola je věnována nájemnému, jakožto jedné z podstatných náležitostí nájemní smlouvy. Zmíněny jsou i instituty podnájmu, přechodu nájmu a výměny bytu. Podrobně je zpracována i problematika zániku nájmu bytu. Vše je doplněno o důležité judikatorní závěry soudů a o nastínění změn, které přinese nový občanský zákoník.cs_CZ
uk.abstract.enThe dissertation is focused on the analysis of the institute of residential lease. At the beginning a brief historical progress of the legal regulations of the lease of the apartment is described with the reference to social circumstances which influenced it. Subsequently, attention is paid to the lease agreement as the legal reason for using an apartment. The dissertation deals also with the object of the lease agreement, i.e. with the apartment and its definition in the legal regulations, and also with the subjects of the lease agreement, i.e. with the landlord and the tenant. In the next part the dissertation describes rights and obligations of the contracting parties. A special chapter is dedicated to the rent, as one of the essential requirements of the lease agreement. Also the institutes of the subtenancy, passage of the lease of flat and exchange of the apartments are mentioned. Furthermore, the issue of the termination of the lease is elaborated in detail. The whole dissertation contains also important rulings of the courts and presents changes that will come into effect with new civil code.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
thesis.grade.codeP


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV