Show simple item record

Harmonisation of law and economic measures in the area of supervision over commercial banks
dc.contributor.advisorKohajda, Michael
dc.creatorLandorová, Anna Marie
dc.date.accessioned2017-05-06T22:07:41Z
dc.date.available2017-05-06T22:07:41Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/40832
dc.description.abstractShrnutí Tato diplomová práce pojednává o harmonizaci práva a ekonomických opatření v oblasti dohledu nad obchodními bankami. Je zaměřena na změny, které byly provedeny v oblasti regulace a dohledu v posledních několika letech. Dalším cílem této práce je zhodnocení reforem, které jsou navrženy jako odpověď na poslední finanční krizi, která ovlivnila mnoho ekonomických systémů na celém světě. V úvodu vysvětluji, proč je regulace a dohled nad obchodními bankami v dnešní době tak důležitý, jaké jsou důvody k legislativním změnám, a také analyzuji různé úrovně právní úpravy a jejich vliv. Dále se zabývám rozdíly mezi regulací a dohledem a jejich obvyklými nástroji, jako například minimálními kapitálovými požadavky, finančním výkaznictvím a dalšími. Druhá kapitola je zaměřena na vývoj regulace v České republice, ale i na mezinárodní úroveň a také na vývoj evropské legislativy a její transpozici do českého právního řádu. Hlavní část práce se zabývá podrobným rozborem jednotlivých ustanovení. Tato třetí kapitola se dělí na čtyři podkapitoly. První část se zabývá zákonem o ČNB a hlavními úkoly centrální banky. V druhé části vysvětluji jednotlivá ustanovení zákona o bankách a jejich aplikaci v ekonomii. Tato kapitola také obsahuje sekundární legislativu tvořenou samotnou ČNB. Od 1.ledna 2012 je v účinnosti zákon o...cs_CZ
dc.description.abstractResumé This diploma thesis deals with harmonisation of law and economic measures in the area of supervision over commercial banks. It is focused on changes that were made in area of regulation and supervision and their legislation during the last several years. Another purpose of this thesis is evaluation of reforms that are proposed as an answer to the last financial crisis, which influenced many economic systems all over the world. In introduction I explain why the regulation and supervision of the commercial banking are so important these days, what are the reasons for changes in the legislation and also I analyse different levels of lawmaking and influence of such. Next I deal with differences between regulation and supervision and common methods of them, for example a minimum capital requirements, a financial reporting and others. The second chapter concentrates on evolution of the regulation in the Czech republic, but also on the international level and also with the european legislation and its transposition in Czech law system. The main part of the thesis is focused on detailed descriptions of each rule. Third chapter is subdivided into four parts. The first part describes the Act on Czech National Bank and main tasks of the Central bank. In the second subchapter I explain each part of the Act on...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectregulacecs_CZ
dc.subjectdohledcs_CZ
dc.subjectlegislativa obchodního bankovnictvícs_CZ
dc.subjectregulationen_US
dc.subjectsupervisionen_US
dc.subjectlegislation of commercial bankingen_US
dc.titleHarmonizace práva a ekonomických opatření v oblasti dohledu nad sektorem obchodních bankcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-09-25
dc.description.departmentDepartment of Financial Law and Financesen_US
dc.description.departmentKatedra finančního práva a finanční vědycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId118458
dc.title.translatedHarmonisation of law and economic measures in the area of supervision over commercial banksen_US
dc.contributor.refereeKotáb, Petr
dc.identifier.aleph001507948
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra finančního práva a finanční vědycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Financial Law and Financesen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csShrnutí Tato diplomová práce pojednává o harmonizaci práva a ekonomických opatření v oblasti dohledu nad obchodními bankami. Je zaměřena na změny, které byly provedeny v oblasti regulace a dohledu v posledních několika letech. Dalším cílem této práce je zhodnocení reforem, které jsou navrženy jako odpověď na poslední finanční krizi, která ovlivnila mnoho ekonomických systémů na celém světě. V úvodu vysvětluji, proč je regulace a dohled nad obchodními bankami v dnešní době tak důležitý, jaké jsou důvody k legislativním změnám, a také analyzuji různé úrovně právní úpravy a jejich vliv. Dále se zabývám rozdíly mezi regulací a dohledem a jejich obvyklými nástroji, jako například minimálními kapitálovými požadavky, finančním výkaznictvím a dalšími. Druhá kapitola je zaměřena na vývoj regulace v České republice, ale i na mezinárodní úroveň a také na vývoj evropské legislativy a její transpozici do českého právního řádu. Hlavní část práce se zabývá podrobným rozborem jednotlivých ustanovení. Tato třetí kapitola se dělí na čtyři podkapitoly. První část se zabývá zákonem o ČNB a hlavními úkoly centrální banky. V druhé části vysvětluji jednotlivá ustanovení zákona o bankách a jejich aplikaci v ekonomii. Tato kapitola také obsahuje sekundární legislativu tvořenou samotnou ČNB. Od 1.ledna 2012 je v účinnosti zákon o...cs_CZ
uk.abstract.enResumé This diploma thesis deals with harmonisation of law and economic measures in the area of supervision over commercial banks. It is focused on changes that were made in area of regulation and supervision and their legislation during the last several years. Another purpose of this thesis is evaluation of reforms that are proposed as an answer to the last financial crisis, which influenced many economic systems all over the world. In introduction I explain why the regulation and supervision of the commercial banking are so important these days, what are the reasons for changes in the legislation and also I analyse different levels of lawmaking and influence of such. Next I deal with differences between regulation and supervision and common methods of them, for example a minimum capital requirements, a financial reporting and others. The second chapter concentrates on evolution of the regulation in the Czech republic, but also on the international level and also with the european legislation and its transposition in Czech law system. The main part of the thesis is focused on detailed descriptions of each rule. Third chapter is subdivided into four parts. The first part describes the Act on Czech National Bank and main tasks of the Central bank. In the second subchapter I explain each part of the Act on...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra finančního práva a finanční vědycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV