Recent Submissions

 • Staročeský apokryf o Jozefovi Egyptském 

  Sichálek, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 26. 4. 2018
  Staročeské apokryfní vyprávění o Jozefovi Egyptském, známé pod názvem Život Jozefóv, nepoutalo od konce 19. století přílišný zájem editorů ani literárních historiků; ústřední filologické otázky s ním spjaté tak dosud ...
 • In Their Own Words and By the Test Results: A mixed methods study of the comparison of two modes of test administration 

  Nepivodová, Linda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 27. 4. 2018
 • Možnosti zaměstnání osob bez domova 

  Zimová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 1. 2. 2018
  (česky) Diplomová práce pojednává o problematice integrace osob bez domova na pracovní trh. Lidé žijící na ulici ztrácí po určité době pracovní návyky, sociální kontakty a motivaci pro změnu své situace. Hlavním cílem práce ...
 • Římské tábory u Numantie ve světle literárních a archeologických pramenů, geografických infomačních systémů (Ibérie, 2. století př. Kr.) 

  Krahulcová, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 26. 4. 2018
  4 Abstrakt Předkládaná rigorózní práce je zacílena na římská vojenská zařízení z blízkého i vzdálenějšího okolí keltiberského města Numantia (2. století př. Kr.) a na jejich zpracování z co nejširšího úhlu pohledu. Jedná ...
 • Možnosti měření sociálního vyloučení osob bez domova 

  Novotný, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 18. 4. 2018
  Tématem rigorózní práce, která vznikla na doporučení zkušební komise rozšířením a doplněním diplomové práce, jsou možnosti měření sociálního vyloučení osob bez domova. V první kapitole jsou definovány pojmy použité v této ...
 • Naplnění potřeb uživatelek azylových domů pro matky s dětmi v České republice 

  Froňková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 18. 4. 2018
  (česky) Rigorózní práce se věnuje tématu naplňování potřeb uživatelek azylových domů pro matky s dětmi v České republice. Vymezuje formu a podobu pobytové sociální služby azylového ubytování pro matky s dětmi v české ...
 • Senior jako dobrovolník v sociální práci 

  Šedivý, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 18. 4. 2018
  Rigorózní práce "Senior-dobrovolník v sociální práci" pojednává o dobrovolné činnosti seniorů, v oblasti sociální práce a objasňuje, jak jejich činnost ovlivňuje jejich život v období seniorského věku. Teoretická část práce ...
 • Zvládání zátěže a další psychologické aspekty u rodičů dětí s poruchou autistického spektra 

  Řeháková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 11. 4. 2018
  Rigorózní práce se věnuje tématu rodičovské péče o děti s poruchou autistického spektra. V teoretické části jsou popsány hlavní oblasti, ve kterých se poruchy autistického spektra projevují a popis jednotlivých poruch. ...
 • Cechy pražských měst od jejich počátku až do zrušení cechovního zřízení 

  Smrž, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 9. 4. 2018
  (česky) Předkládaná rigorózní práce sleduje vývoj pražských cechů od počátků tohoto živnosten- ského zřízení ve středověku až do jeho zániku v roce 1860. Výzkum byl prováděn na území historických celků, které ve sledovaném ...
 • Aleš a Petr Holičtí, dvě generace Šternberků a jejich působení na české politické scéně v první polovině 15. století 

  Koula, Vít (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 20. 4. 2018
  Rigorózní práce se zabývá dvěma představiteli rodu Šternberků Alešem Holickým a jeho synem Petrem. Nejprve je pozornost věnována Alešovi a jeho činnosti v Zikmundově táboře. Mapuje Šternberkův politický program, jeho ...
 • České podoby Franze Kafky před druhou světovou válkou 

  Soukup, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 19. 4. 2018
  Přítomná práce je věnována analýze proměn recepce Franze Kafky v českém prostředí před druhou světovou válkou, konkrétně zkoumání českých překladů a českojazyčných kritických reflexí jeho prací. Práce je rozdělena do dvou ...
 • Analýza drogových zkušeností žáků 2. stupně z vybraných základních škol 

  Kováříková, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 6. 4. 2018
  ANALÝZA DROGOVÝCH ZKUŠENOSTÍ ŽÁKŮ 2. STUPNĚ Z VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL Rigorózní práce Kováříková Monika Abstrakt Předkládaná rigorózní práce se zabývá problematikou drogových zkušeností žáků, konkrétně zkušeností s ...
 • Testamenty a pozůstalostní inventáře pražských Židů do poloviny 19. století 

  Krákora, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 9. 4. 2018
  Rigorózní práce Testamenty a pozůstalostní inventáře pražských Židů do poloviny 19. století se zabývá problematikou testamentární praxe pražského židovského obyvatelstva. Přináší tak souhrn dosavadních poznatků vytěžených ...
 • Aplikace z korálků na lidovém textilu 

  Tormyševa, Julija (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 17. 4. 2018
  Předložená disertační práce je věnovaná aplikace ze skleněných korálků na lidových textiliích vybraných regionu Čech a Moravy. Práce je zaměřena na zjištění významu korálkového dekoru v krojích v poslední fázi existence ...
 • Dvornost a ženy ve skandinávské rytířské epice 

  Ivánková, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 11. 4. 2018
  Dvornost a ženy ve skandinávské rytířské epice Abstrakt Cílem práce bylo synchronní i diachronní hodnocení genderových rolí ve skandinávské dvorské epice od jejích počátků ve 13. století až do konce 15. století. Právě ...
 • Naturalizing the Unity of Consciousness: can neuroscience explain a fundamental feature of subjectivity? 

  Vraný, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 23. 3. 2018
  Naturalizace jednoty vědomí: mohou neurovědy vysvětlit zásadní rys subjektivity? Martin Vraný Abstrakt Cílem disertační práce je analyzovat pojem jednoty vědomí coby explanandum pro přírodní vědy a zhodnotit, do jaké míry ...
 • The Description of Namuzi Language 

  Pavlík, Štěpán (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Date of defense: 26. 6. 2017
  Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav jižní a centrální Asie Obor: Jazyky zemí Asie a Afriky Dizertační práce Popis jazyka Namuzi Vedoucí práce: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D 2017 Štěpán Pavlík Abstrakt Tato práce ...
 • Republikánský mýtus polské aristokracie: Raně novověké pojetí politické identity Stanisława Orzechowského a Andrzeje Frycze Modrzewského 

  Květina, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 28. 3. 2018
  As the main research interest of this study one is able to highlight the issue of early- modern political thought, whose patterns have been analysed as protomodern grounds within the formative process of national identity. ...
 • English-Speaking Communists, Communist Sympathisers and Fellow-Travellers and Czechoslovakia in the Early Cold War Years. 

  Geaney, Kathleen Brenda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 27. 3. 2018
  Doctoral Dissertation PhDr. Kathleen Brenda Geaney English-Speaking Communists, Communist Sympathizers and Fellow- Travellers and Czechoslovakia in the Early Cold War (Anglicky mluvící komunisté, komunističtí sympatizanti ...
 • Modulación ilocutiva del enunciado. El caso de estar + gerundio 

  Laurencio Tacoronte, Ariel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 26. 3. 2018
  Studie zabývající se různými formami a strukturami jazyka obvykle považují za samo- zřejmé, že se tyto jednotky odvolávají na prvky nejazykové reality čili že jazyk odráží svět. V případě slovesných soustav jsou takovými ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV