Recent Submissions

 • Duševní pohoda a zdravotní stav seniorů 

  Arbet, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 6. 9. 2018
  Práce se zabývá pozitivně psychologickým náhledem na stáří. V rámci první, literárně přehledové části, se zaobíráme pozitivními biopsychosociálními změnami ve stáří. Dále navážeme teoriemi úspěšného stáří, které doplníme ...
 • The Efficiency of Graded Readers for Teaching Vocabulary: A Combination of Two Approaches 

  Sedláček, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 10. 9. 2018
  Diplomová práce se zabývá vztahem mezi zjednodušenou četbou a výukou slovní zásoby. V práci se pokoušíme zjistit, zda zjednodušená četba skutečně vede k akvizici slovní zásoby na základě poskytnutého kontextu. Kromě toho ...
 • Vděčnost a její působení na životní spokojenost 

  Povalová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 3. 9. 2018
  V teoretické části diplomové práce je představena vděčnost a psychologická pojetí vděčnosti. Na vděčnost můžeme nahlížet jako na emoci, osobnostní charakteristiku, životní postoj nebo morální ctnost. Na jaké aspekty duševní ...
 • Prozaická tvorba Anny Blažíčkové 

  Smějsíková, Magdaléna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 10. 9. 2018
  Diplomová práce se věnuje prozaické tvorbě Anny Blažíčkové pro dospělé - knihám Čekání v zástupu, Psí víno a Teď něco ze života. V kapitolách zabývajících se otázkou vypravěče, kompozice, postav, času a prostoru ukazuje ...
 • Belgicismy v metalingvistickém korpusu a jejich užití ze strany rodilých mluvčích 

  Boháčková, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 6. 9. 2018
  v českém jazyce: Cílem bakalářské práce je popsat lexikum na území dnešního Belgického království, a to na základě jeho zastoupení v metalingvistickém korpusu, který bude vycházet z údajů obecného slovníku francouzštiny ...
 • Přínosy mezigeneračních programů zaměřených na čtení dětem z pohledu seniorů 

  Banýrová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 5. 9. 2018
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá mezigeneračními programy. Konkrétně řeší přínosy mezigeneračních programů orientovaných na čtení dětem v mateřských školách z pohledu participujících seniorů a vliv účasti v programech ...
 • Das Trauma der Shoah in Texten jüdischer Autoren der zweiten und dritten Generation - ein Vergleich 

  Baláková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 10. 9. 2018
  Tato práce pojednává o traumatu šoa a o snaze o jeho literární zpracování třemi různými generacemi židovských autorek a autorů. Práce se zabývá především procesy přenosu traumatu na následující generace obětí šoa a prezentuje ...
 • Kolaborativní proces vývoje a výroby celovečerního hraného filmu Krajina ve stínu 

  Arsenjev, Mikoláš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 4. 9. 2018
  Tato bakalářská práce se zabývá fázemi developmentu a příprav natáčení dosud nerealizovaného českého celovečerního hraného filmu Krajina ve stínu, který se vyvíjí od roku 2012. Autory projektu jsou scenárista Ivan Arsenjev, ...
 • Vzájemná komunikace studentů češtiny jako cizího jazyka při práci ve dvojicích 

  Rosenová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 10. 9. 2018
  Tato diplomová práce se věnuje interakci studentů češtiny jako cizího jazyka na nízké jazykové úrovni při práci ve dvojici. Zaměřuje se na způsoby překonávání obtíží, ke kterým dochází v procesu komunikace. Cílem práce je ...
 • Partnerské vztahy adolescentů vyrůstajících v dětských domovech 

  Bejblová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 4. 9. 2018
  Bakalářská práce je napsána se záměrem prozkoumat rozdíly mezi dospívajícími osobami vyrůstajícími v dětských domovech a dospívajícími z rodinného prostředí. Pro zjištění možných odlišností v pohledu na partnerské vztahy ...
 • Problematika svobodných matek v Korejské republice 

  Brožová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 7. 9. 2018
  Tato práce analyzuje postavení svobodných matek v Korejské republice od jejího vzniku dodnes. Rozborem celkového vývoje postavení ženy a vývoje rodinné formy, se zaměřením na vliv korejských tradic, vývoj mezilidských ...
 • Didaktické a pedagogické myšlenky Pavly Moudré na pozadí trilogie Z dívčích let do plného života 

  Bečanová, Nikola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 4. 9. 2018
  Práce se zaměřuje na didaktické a pedagogické myšlenky Pavly Moudré, které interpretuje na pozadí trilogie Z dívčích let do plného života, cyklu vycházejícího mezi lety 1911 a 1936. Součástí práce je i širší kontext autorčiny ...
 • Antonio Ferradini - Stabat Mater 

  Roubalová, Michala (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 5. 9. 2018
  Předkládaná práce je věnována kompozici Stabat mater italského skladatele a kapelníka Antonia Ferradiniho (1718/19-1779). Práce hodnotí dosavadní stav bádání k osobnosti Ferradiniho a vyhodnocuje dochovanné prameny. Základem ...
 • Role náhody v novo-mediálním umění na příkladu tvorby Zdeňka Sýkory 

  Poliaková, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 12. 9. 2018
  Práce mapuje využití principu nahodilosti v umělecké činnosti se zaměřením na umění výtvarné a zasazením české tvorby do světového kontextu. V rámci práce se ověřuje hypotéza, zda se náhoda v rukou umělce stává nástrojem, ...
 • Historie běhu Běchovice - Praha 

  Procházková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 4. 9. 2018
  Práce se věnuje dějinám běhu Běchovice - Praha. Kromě stručného vhledu do vývoje atletiky a sportu u nás i ve světě, obsahuje především podrobnou historii běhu, vysvětlení toho, jak byl běh organizován, jak se měnila místa ...
 • Adaptace (vybraných) anglicismů ve španělštině 

  Brož, Stanislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 6. 9. 2018
  Tato bakalářská práce se věnuje adaptaci anglicismů ve španělštině. Skládá se z teoretické části, která se zabývá anglicismy obecně a asimilačními procesy, ke kterým dochází při jejich začleňování do španělštiny, a z části ...
 • Vtělenost ve vztahu k novým technologiím 

  Gutierrez, Ivan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 19. 6. 2018
  Tato práce je filozofickým průzkumem přivtělení technologických nástrojů, který přihlíží k empirickým výzkumům a vychází ze struktur zkušenosti objasněných raně fenomenologickou tradicí i z analýzy jednání čerpající z ...
 • Tlumočnická neutralita při tlumočení na vysoké úrovni. 

  Shyianok, Krystsina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 7. 9. 2018
  (česky) Diplomová práce "Tlumočnická neutralita při tlumočení na vysoké úrovni" je teoreticko-empirickou prací a skládá se ze dvou částí. Teoretická část se snaží přiblížit pojmy neutralita, nestrannost a nepodjatost a ...
 • Integrace žáků s odlišným mateřským jazykem do české základní školy 

  Procházková, Nikola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 5. 9. 2018
  Diplomová práce se zabývá začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem do české základní školy. Práce má teoreticko-empirický charakter. Teoretická část vychází z odborné literatury a poskytuje základní informace o počtech ...
 • Zur korpusbasierten Kontrastierung naher Synonyme 

  Sikora, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Date of defense: 10. 9. 2018
  Tato diplomová práce se zabývá tematikou blízké synonymie, a to na příkladu adjektiv. Za pomoci korpusovělingvistických metod jsou analyzovány dvě dvojice blízkých synonym - verschieden/unterschiedlich a bedeutend/bedeutsam. ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV