Now showing items 21-40 of 12589

  • Možnosti osobního rozvoje pracovníka v sociálních službách 

   Brodská, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 7. 2. 2019
   Personal development of employees in social services represents a significant preventive potential in terms of avoiding work related exhaustion. It helps safeguard human resources for the profession which is not fullly ...
  • Terapeutické a výchovné přístupy v ústavech pro výkon zabezpečovací detence 

   Gáč, Dušan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 2. 2019
   1 The therapeutic and educational approaches in forensic detention Autor: Mgr. Dušan Gáč Annotation The Forensic detention measure has not long tradition in the Czech Republic. It is a relatively new institution which ...
  • Samozsiho rehabilitační pěvecká metoda 

   Tomanová, Bronislava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 5. 2006
   The main goal of this thesis is the description of rehabilitation voice method of Lajos Szamosi, which is not well-known and which is worth getting acquainted with. I described it on the basis of my own observation of the ...
  • Analýza sestav fitness step ve finále Mistrovství světa 2002 a 2007 

   Vápeníková, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 3. 6. 2010
   The objective of my diploma thesis is to analyse final team configurations of the world championships FISAF fitness step in 2002 and 2007. I would like to compare both world competitions with the focus on development of ...
  • Stimulace raného dětského vývoje pomocí metody "Estimulación temprana" 

   Maryšková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 2. 2019
   In my work I focused on the preventive group program Estimulación temprana, which is intended for children from 0 to 3 years old and their parents. An interventional study based on 6 case studies is used to analyze this ...
  • Sebepoznání ve výtvarné expresi 

   Šimánková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 2. 2019
   This qualitative thesis deals with self-knowledge in art expression. The work examines how the creator understands to his or her art product, what happens in the dialogue over the product and how this understanding impacts ...
  • Jak vedení výběrových základních škol přiděluje učitele do tříd? 

   Kadrnožková, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 14. 2. 2019
   The dissertation deals with the topic of how the school management of Czech primary schools assign teachers to classrooms. The aim of the thesis was to define the system of assigning teachers to classrooms at schools ...
  • Letopisy Narnie jako východisko pro lekce dramatické výchovy 

   Zelená, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 5. 2010
   This thesis is concerned with realization of a set of drama education classes based on a particular literary work of the fantasy genre, namely C.S.Lewis' The Chronicles of Narnia: The Magician's Nephew. The lessons are ...
  • Women and Social Class in Elizabeth Gaskell's Novels, Mary Barton and North and South 

   Vanišová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 16. 1. 2019
  • The Inaugural Addresses of the Re-elected US Presidents after the WW2: Stylistic Analysis of Selected Features 

   Procházková, Alžběta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 16. 1. 2019
   This bachelor thesis deals with identification, analysis and assessment of the usage of individual style in the inaugural addresses of the re-elected American presidents after the Second World War. The thesis is anchored ...
  • Tendencies in the Usage of 'Anglicisms' in Contemporary Czech Media 

   Skálová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 16. 1. 2019
   The bachelor thesis is focused on the occurrence of anglicisms in articles published from 2009 to 2018 in the Czech newspaper, Lidové noviny. The main aim is to distinguish whether the amount of anglicisms used in these ...
  • Obraz russkogo emigranta v proizvedenijach S.D. Dovlatova 

   Nigmatova, Maria (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 1. 2019
   1 ABSTRACT In this paper, it will be dealt with the issue of shaping the image of a Russian emigrant in the works of Russian writer Sergej Dovlatov. The aim of the thesis is not only to examine the work of Sergei Dovlatova ...
  • Křesťanské motivy v poetice románu Lva Nikolajeviče Tolstého Vzkříšení 

   Bojková, Larysa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 1. 2019
   Resumé Tématem bakalářské práce jsou Křesťanské motivy v poetice románu Lva Nikolajeviče Tolstého Vzkříšení. Cílem práce bylo sledovat přístup autora ke křesťanskému učení v románu. První část práce nastínila historii ...
  • Vztah mezi citovou vazbou a aspekty duševního zdraví adolescentních dívek v institucionální výchovné péči 

   Doležalová, Pavla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 6. 2018
   The topic of interconnection between attachment and selected aspects of mental health has not been sufficiently covered yet, both on the theoretical and research level. The following dissertation contributes to bridging ...
  • Diagnostika úrovně motoriky dětí ve věku 8-13 let pomocí testové baterie 

   Jahodová, Gabriela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 10. 2018
   Objective: The aim of this work is to diagnose the motoric level of children at the age of 8 - 13, to verify the feasibility of the field investigations in a group form in the school regime at elementary schools, to compare ...
  • Problém zla v poválečné filosofii 

   Turková, Natálie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 8. 1. 2018
  • Kulturistická příprava na soutěž - porovnání soutěžních kategorií a jejich odlišnosti v přípravě. 

   Jirkovský, David (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 9. 1. 2018
   : V následující práci, bych se rád zaměřil na kulturistickou přípravu se závodními ambicemi, popsal celou závodní přípravu, její posloupnost, hlavní části, fázování, správné pózování či nejčastější chyby. Chtěl bych též ...
  • Násilí na českých fotbalových a hokejových stadionech 

   Sekan, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 17. 1. 2018
   NÁZEV PRÁCE: Násilí na českých fotbalových a hokejových stadionech AUTOR: Bc. Tomáš Sekan KATEDRA: Tělesné výchovy VEDOUCÍ PRÁCE: PaedDr. Ladislav Pokorný ABSTRAKT: Práce "Násilí na českých fotbalových a hokejových" ...
  • Sebehodnocení čtení 

   Bezecná, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 1. 2018
   Tato diplomová práce se zabývá otázkou vývoje čtenářských dovedností a jeho vztahem k sebepojetí jedince. Teoretická část popisuje vývoj čtenářské gramotnosti z hlediska jazyka, protože vývoj čtení úzce závisí na jazyku, ...
  • Nedostatek pohybových aktivit v dětském věku jako hlavní faktor jednostranného zatížení páteře 

   Reichlová, Denisa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV