• Děti s poruchou autistického spektra na Kladensku 

   Defence status: DEFENDED
   Polidarová, Jiřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 19. 1. 2021
   Tato diplomová práce je věnována problematice vzdělávání dětí a žáků s poruchou autistického spektra (PAS) na Kladensku. Ve své teoretické části odhaluje historii zkoumání tohoto závažného postižení, popisuje projevy chování ...
  • Mediální gramotnost ve výchově ke zdraví 

   Defence status: DEFENDED
   Rýdlová, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 19. 1. 2021
  • Význam samostatných prací žáků v oboru zubní technik 

   Defence status: DEFENDED
   Špidlenová, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 19. 1. 2021
  • Možnosti sportovního vyžití žáků mladšího školního věku ve Strakonicích 

   Defence status: DEFENDED
   Kastnerová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 1. 2021
   Diplomová práce řeší možnosti sportovního vyžití, které mají žáci mladšího školního věku ve městě Strakonice na základních školách, ve školském zařízení Dům dětí a mládeže a mimo tyto instituce. Teoretická část práce ...
  • Ruský konsonantismus v porovnání s českým 

   Defence status: DEFENDED
   Chaloupková, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 1. 2021
  • Motivační faktory ovlivňující edukaci seniorů 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Hříbek, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 2. 2021
   Tato rigorózní práce nese název Motivační faktory ovlivňující edukaci seniorů. Hlavním cílem rigorózní práce je předložit teoretická východiska oblasti stáří v kontextu časové osy seniorského věku s akcentem na edukaci ...
  • Krajina Železných hor jako malířské téma 

   Defence status: DEFENDED
   Holý, Ondřej (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 1. 2021
   The diploma thesis is divided into three parts to meet the requirements of the Department of Art Education. The main part consists of an artistic - historical chapter, which discusses the phenomenon of painting in the Iron ...
  • Stolní hra otázek a odpovědí jako podpora výuky dějin umění 

   Defence status: DEFENDED
   Poštová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 1. 2021
   The diploma thesis deals with the topic of board games. It is divided into three parts, the theoretical, practical and didactic part. In the theoretical part, the author describes iconography of board games and playing ...
  • Výtvarná výchova a umění ve městě Štětí 

   Defence status: DEFENDED
   Šachová, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 1. 2021
   The diploma thesis called Visual arts education and artistic creation in Štětí describes the teaching and the conception of Visual arts in Štětí. The methods of qualitative research were implemented, namely the observations ...
  • Vzdělávání příslušníků Armády ČR s využitím e-learningu 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kolmačková, Aneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 2. 2021
   1 ABSTRAKT Cílem rigorózní práce je popsat problematiku e-learningového vzdělávání vojáků Armády České republiky (dále jen AČR) a prozkoumat, nakolik je tento způsob výuky efektivní vzhledem k potřebám cílové skupiny. Práce ...
  • Využítí písně v hodinách německého jazyka jako prostředku k rozvoji komunikační kompetence 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorný, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 1. 2021
   Diplomová práce se zabývá problematikou využití písní ve výuce německého jazyka. Jejím cílem je přispět k řešení problematiky využití písní ve výuce němčiny jako druhého cizího jazyka. Teoretické východisko představuje ...
  • Deutschsprachige Männer-Protokoll-Literatur 

   Defence status: DEFENDED
   Smejkalová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 1. 2021
   Tato diplomová práce se zabývá protokolární literaturou, která vznikala především v bývalé Německé demokratické republice Německo. Protokolární literatura Spolkové republiky Německo je zmíněna pouze okrajově. V souvislosti ...
  • Úroveň motorických dovedností žáků 2.stupně základní školy v závislosti na vybraných faktorech životním stylu 

   Defence status: DEFENDED
   Peroutka, Michal (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 19. 1. 2021
   Diplomová práce obsahuje teoretickou část, která se zabývá motorickými schopnostmi, dovednostmi a motorickým učením. Je zde uvedeno také dělení motorických schopností a dovedností na jednotlivé části a jejich vývoj v rámci ...
  • Pohybová aktivita a její vliv na žáky se specifickými poruchami učení a poruchami chování ve výuce na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Muráriková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 1. 2021
   NÁZEV Pohybová aktivita a její vliv na žáky se specifickými poruchami učení a poruchami chování v běžné výuce na 1. stupni ZŠ AUTOR Lucie Muráriková KATEDRA Katedra tělesné výchovy VEDOUCÍ PRÁCE PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. ...
  • Selected differences in Czech and English syntactic ambiguity 

   Defence status: DEFENDED
   Rajchartová, Sofie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 1. 2021
   Tato práce se zabývá vybranými typy anglické a české syntaktické ambiguity (dvojznačnosti). Hlavním cílem práce je porovnat příklady dvojznačných konstrukcí v obou jazycích a ověřit výskyt těchto typů dvojzačnosti, ať už ...
  • Asistent pedagoga ve třídě s dětmi s narušenou komunikační schopností 

   Defence status: DEFENDED
   Plzáková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 1. 2021
  • Distanční vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním 

   Defence status: DEFENDED
   Haplová, Miroslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 19. 1. 2021
   Diplomová práce Distanční vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Distance education of pupils with the need for support due to different cultural and living conditions Miroslava Haplová ABSTRAKT Uzavření škol a přechod ...
  • Zdravý životní styl u žáků druhého stupně vybrané pražské základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Rašovský, Matěj (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 19. 1. 2021
   Tato diplomová práce Zdravý životní styl u žáků druhého stupně vybrané pražské základní školy byla zpracována za cílem zjištění zdravého životního stylu žáků dané skupiny, tedy žáků druhého stupně pražské školy. K tomuto ...
  • Komparace vybrané české a britské literatury v oboru dramatická výchova 

   Defence status: DEFENDED
   Benáčková, Simona (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 19. 1. 2021
  • Škola při nemocnici a její současná podoba 

   Defence status: DEFENDED
   Richterová, Anežka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 19. 1. 2021

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV