• Děti s poruchou autistického spektra na Kladensku 

   Defence status: DEFENDED
   Polidarová, Jiřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 19. 1. 2021
   Tato diplomová práce je věnována problematice vzdělávání dětí a žáků s poruchou autistického spektra (PAS) na Kladensku. Ve své teoretické části odhaluje historii zkoumání tohoto závažného postižení, popisuje projevy chování ...
  • Mediální gramotnost ve výchově ke zdraví 

   Defence status: DEFENDED
   Rýdlová, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 19. 1. 2021
  • Význam samostatných prací žáků v oboru zubní technik 

   Defence status: DEFENDED
   Špidlenová, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 19. 1. 2021
  • Možnosti sportovního vyžití žáků mladšího školního věku ve Strakonicích 

   Defence status: DEFENDED
   Kastnerová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 1. 2021
   Diplomová práce řeší možnosti sportovního vyžití, které mají žáci mladšího školního věku ve městě Strakonice na základních školách, ve školském zařízení Dům dětí a mládeže a mimo tyto instituce. Teoretická část práce ...
  • Ruský konsonantismus v porovnání s českým 

   Defence status: DEFENDED
   Chaloupková, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 1. 2021
  • Motivační faktory ovlivňující edukaci seniorů 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Hříbek, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 2. 2021
   Tato rigorózní práce nese název Motivační faktory ovlivňující edukaci seniorů. Hlavním cílem rigorózní práce je předložit teoretická východiska oblasti stáří v kontextu časové osy seniorského věku s akcentem na edukaci ...
  • Vzdělávání příslušníků Armády ČR s využitím e-learningu 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kolmačková, Aneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 2. 2021
   1 ABSTRAKT Cílem rigorózní práce je popsat problematiku e-learningového vzdělávání vojáků Armády České republiky (dále jen AČR) a prozkoumat, nakolik je tento způsob výuky efektivní vzhledem k potřebám cílové skupiny. Práce ...
  • Využítí písně v hodinách německého jazyka jako prostředku k rozvoji komunikační kompetence 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorný, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 1. 2021
   Diplomová práce se zabývá problematikou využití písní ve výuce německého jazyka. Jejím cílem je přispět k řešení problematiky využití písní ve výuce němčiny jako druhého cizího jazyka. Teoretické východisko představuje ...
  • Deutschsprachige Männer-Protokoll-Literatur 

   Defence status: DEFENDED
   Smejkalová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 1. 2021
   Tato diplomová práce se zabývá protokolární literaturou, která vznikala především v bývalé Německé demokratické republice Německo. Protokolární literatura Spolkové republiky Německo je zmíněna pouze okrajově. V souvislosti ...
  • Úroveň motorických dovedností žáků 2.stupně základní školy v závislosti na vybraných faktorech životním stylu 

   Defence status: DEFENDED
   Peroutka, Michal (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 19. 1. 2021
   Diplomová práce obsahuje teoretickou část, která se zabývá motorickými schopnostmi, dovednostmi a motorickým učením. Je zde uvedeno také dělení motorických schopností a dovedností na jednotlivé části a jejich vývoj v rámci ...
  • Jarmila Hašková - doba, život, dílo 

   Defence status: DEFENDED
   Blehová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   Diplomová práce se zaměřuje na osobnost spisovatelky humoristických příběhů Jarmily Haškové. Jedná se o biografický nástin spisovatelčina života a o přehled autorčiny bibliografie. Práce je rozdělena do dvou hlavních ...
  • Pohybová aktivita a její vliv na žáky se specifickými poruchami učení a poruchami chování ve výuce na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Muráriková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 1. 2021
   NÁZEV Pohybová aktivita a její vliv na žáky se specifickými poruchami učení a poruchami chování v běžné výuce na 1. stupni ZŠ AUTOR Lucie Muráriková KATEDRA Katedra tělesné výchovy VEDOUCÍ PRÁCE PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. ...
  • Selected differences in Czech and English syntactic ambiguity 

   Defence status: DEFENDED
   Rajchartová, Sofie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 1. 2021
   Tato práce se zabývá vybranými typy anglické a české syntaktické ambiguity (dvojznačnosti). Hlavním cílem práce je porovnat příklady dvojznačných konstrukcí v obou jazycích a ověřit výskyt těchto typů dvojzačnosti, ať už ...
  • Asistent pedagoga ve třídě s dětmi s narušenou komunikační schopností 

   Defence status: DEFENDED
   Plzáková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 1. 2021
  • Nízkosacharidové dietní režimy a jejich efekt na tělesné složení a sportovní výkon 

   Defence status: DEFENDED
   Kysel, Pavel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 2. 2021
   Vliv nízkosacharidových dietních režimů na fyzickou zdatnost je stále kontroverzní. Nízkosacharidové diety mají za úkol restrikcí sacharidů minimalizovat dopady na sportovní výkon, zároveň optimalizovat tělesnou kompozici ...
  • Preference a popularita úpolových aktivit u žáků na ZŠ v Čechách a na Moravě 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Pavel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 2. 2021
   Rigorózní práce se zabývá preferencemi a oblíbeností jednotlivých úpolových aktivit u žáků druhého stupně ve vybraných školách, které byly zvoleny v závislosti na počtu obyvatel příslušných obcí na území Čech a Moravy. ...
  • Zobrazení japonské kultury v románu The Narrow Road to the Deep North od Richarda Flanagana 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 1. 2021
   Cílem této diplomové práce je popsat a zhodnotit způsob, jakým Richard Flanagan zachytil vybrané aspekty japonské kultury ve svém románu z roku 2013, The Narrow Road to the Deep North. Jelikož je hlavním motivem románu ...
  • Aktivity pro další rozvoj matematicky nadaného žáka na I stupni 

   Defence status: DEFENDED
   Reslová, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 11. 1. 2021
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku týkající se možnosti rozvoje matematicky nadaného žáka na 1. stupni základní školy. V teoretické části diplomové práce jsou shrnuty a vysvětleny základní pojmy týkajících se ...
  • Goniometrické funkce ve fyzikálních aplikacích 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Hanzlík, František (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 1. 2021
   Cílem bakalářské práce je představit praktické aplikace goniometrických funkcí v různých oblastech mechaniky. Jedná se přitom o takové oblasti, které jsou tak či onak součástí našeho každodenního života. V práci jsou popsány ...
  • Vztah studentů vybraných středních škol k alternativním způsobům stravování 

   Defence status: DEFENDED
   Fialová Krejzová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 1. 2021
   Diplomová práce se zabývá vztahy a názory studentů vybraných středních škol, které jsou spjaty s alternativními způsoby stravování. V teoretické části se nachází základní informace o racionální výživě, jednotlivých živinách, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV