Now showing items 1-20 of 17435

  • Computational Aspects of Psychometric Methods With R 

   Martinková, Patrícia (Chapman & Hall, 2023)
   Date of defense: 20. 4. 2023
   This book covers the computational aspects of psychometric methods involved in developing measurement instruments and analyzing measurement data in social sciences. It covers the main topics of psychometrics such as validity, ...
  • Premena identity v dôsledku konverzie a dekonverzie v rámci netradičného náboženského spoločenstva 

   Defence status: RECOGNIZED
   Šimková, Lívia (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 5. 1. 2023
   Táto diplomová práca sa zaoberá premenou identity zapríčinenou vstupom a výstupom z netradičného náboženského spoločenstva. Cieľom práce bolo zistiť, akým spôsobom sa identita mení práve konverziou a dekonverziou v rámci ...
  • Chytré telefony ve vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Hruška, Ondřej (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 17. 1. 2023
   Moderní technika se stala nedílnou součástí našeho světa, ale do škol se dostává se zpožděním. Mobilní telefon vlastní většina populace. Zatímco jeho zastánci si myslí, že by měl být ve školách aktivně využíván, jiní by ...
  • Matematika a volby 

   Defence status: DEFENDED
   Krajíček, David (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 16. 5. 2023
  • Optimální výživa vytrvalostních cyklistů pro jejich maximální sportovní výkon 

   Defence status: DEFENDED
   Šejvlová, Magdalena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 16. 5. 2023
  • Nejčastější chyby v provedení plaveckého způsobu kraul u dětí ve druhých a třetích třídách z okresu Benešov a jejich náprava. 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Dastychová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 15. 5. 2023
   Title: The most common mistakes in crawl swimming in second and third school year from Benešov district and their remedy. Objective: The aim of this work will be to determine the most common mistakes that children in seconad ...
  • Možnosti propojení pohybové a taneční výchovy pomocí dramatické výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Šulcová, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 16. 5. 2023
   The bachelor's thesis describes the possibilities of linking movement and dance education using drama education. This connection should better comprehensively develop and shape the child's personality. The goal is to find ...
  • Slovní zásoba dětí předškolního a mladšího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Paulová, Johana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 16. 5. 2023
   The aim of the research was to map vocabulary across all age groups interviewed and then assess the results, analyse the information found and compare groups against each other. In the theoretical part of this work, I ...
  • Využití pohádek a rozvoj čtenářské pregramotnosti očima rodičů 

   Defence status: DEFENDED
   Jindrová, Vendula (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 16. 5. 2023
   This Bachelor Thesis deals with the use of fairy tales and the development of pre-literacy by parents of preschool children. The thesis is dividend into a theoretical and a practical part. The theoretical part focuses on ...
  • Plavecký program zaměřený na výuku dětí mladšího školního věku - základní plavecké dovednosti 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánková, Simona (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 23. 5. 2023
   Title: Swimming plan aiming at tuition of school-aged children - basic swimming skills Objective: The aim of the work is to create teaching material for a swimming school focused on practicing basic swimming skills (BSS). ...
  • Mělník jako sídlo českých královen 

   Defence status: DEFENDED
   Mrázová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 22. 5. 2023
   The topic of this bachelor thesis is Mělník, a famous royal dowry town that used to be an essential residence of numerous queens of Kingdom of Bohemia. The focus is on the importance of Mělník throughout history, from its ...
  • Problematika přijímání dvouletých dětí do mateřských škol 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Dušková, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 22. 5. 2023
  • Pohybově nadaní žáci 

   Defence status: DEFENDED
   Wills, Nicole (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 24. 5. 2023
  • Pedagogická podpora dětí ze znevýhodňujícího prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Macků, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 19. 5. 2023
   The thesis is focused on the support for socially disadvantaged children in the non-profit sector, namely on the tutoring program which is mediated by Czech non-governmental non-profit human rights organization People in ...
  • Komunikace a její vliv na řešení konfliktu mezi učitelem a rodičem. 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Řezáčová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 23. 5. 2023
   The bachelor thesis "Communication and its influence on the resolution of the conflict between teachers and parents" deals with the position of parents in the educational process and the importance of proper and quality ...
  • Plavecká výuka v oblasti Prahy 5 - Barandov 

   Defence status: DEFENDED
   Končelová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 15. 5. 2023
   The aim of the thesis is to map the compulsory lessons of children of younger school age in the Prague 5 - Barrandov area. The theoretical part of the thesis introduces the importance of swimming, the history of swimming, ...
  • Porovnání výtvarného projevu sluchově postižených dětí a dětí bez postižení 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Divišová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 18. 5. 2023
  • Les préfixes latins et grecs en français 

   Defence status: DEFENDED
   Halamová, Evženie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 16. 5. 2023
  • Průzkum využívání digitálních technologií v základních školách 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kořínková, Terezie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 22. 5. 2023
  • Anwendung von Online-Plattformen im Deutschunterricht 

   Defence status: DEFENDED
   Pidych, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 18. 5. 2023
   This bachelor's thesis is looking to explore what digital content there currently is on the internet that could be effectively made use of as a tool in teaching German. It describes the potential use cases of the individual ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV