Sbírky fakulty

Poslední příspěvky

 • Žena jako téma výtvarného umění a proměny jeho výtvarného vyjádření 

  Urbanová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
  Datum obhajoby: 4. 6. 2009
  zaměření práce: teoretická studie s výtvarným projektem předmět: proměna výtvarného vyjádření ženského tématu v kontextu 20. a 21. století cíl: poukázat na postavení žen - umělkyň v současném umění, orientace žáků v pojmech ...
 • Příroda a přírodní detail 

  Boháčová, Jiřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
  Datum obhajoby: 4. 6. 2009
  Práce reflektuje využití tématu ve výtvarném umění s důrazem na umění 20. století až po současnost. V teoretické části se zabývá přírodními náměty včetně přírodních detailů jako inspirací volné výtvarné tvorby, pozornost ...
 • Současná grafika a její výrazové možnosti s důrazem na techniku linorytu 

  Kejhová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
  Datum obhajoby: 4. 6. 2009
  Teoretická část se zabývá technikou tisku z lina a proměnami linorytu v tvorbě českých a světových umělců. Výtvarná část popisuje tvorbu vlastních linorytů na téma autoportrétu a jejich obhajobu. Zaměřuje se i na portrét ...
 • Zvíře 

  Hánlová, Lada (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
  Datum obhajoby: 4. 6. 2009
 • Témata křesťanského umění a jejich proměny ve výtvarném umění 

  Dráždilová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
  Datum obhajoby: 4. 6. 2009
 • Fenomén hrdinství a banality zla 

  Marková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 21. 5. 2018
 • Babiččino údolí napříč staletími 

  Holubová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 21. 5. 2018
 • Klášter Plasy za rodu Metternichů 

  Šimáňová, Pavlína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 21. 5. 2018
 • Nymburk, rozkvět jednoho města 

  Kolbaba, Lukáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 21. 5. 2018
  bakalářské práce 19. století charakteristické svojí průmyslovou revolucí, přineslo mnoho změn do života lidí. Nymburk, jakožto jedno z center středního Polabí, je příkladem, kdy průmysl, v Nymburce především železnice, ...
 • Obecní samospráva v České republice (konkretizace na příkladu města Kroměříž) 

  Černá, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 21. 5. 2018
 • Politické systémy a jejich výuka v občanské výchově na základní škole. 

  Rund, David (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 21. 5. 2018
  Tato diplomová práce je zaměřena na politické systémy a jejich výuku v občanské výchově na základní škole. V teoretické části práce je čtenář seznámen s historickým vývojem myšlenky demokracie od antického Řecka a Říma, ...
 • Městská ulice a dům v pozdně středověkých a raně novověkých Čechách 

  Michálková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 21. 5. 2018
  Cílem bakalářské práce je zachytit na základě studia odborné i populárně naučné literatury vývoj středověké a raně novověké ulice a domu v českých městech. Přestože každá ulice i dům měly svou vlastní unikátní podobu, cílem ...
 • Digitalizace práce ve výuce základů společenských věd na střední škole 

  Priščáková, Laura (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 21. 5. 2018
  Diplomová práce se zabývá odborným a didaktickým uchopením tématu digitalizace práce v hodinách základů společenských věd na středních školách. Cílem diplomové práce bylo na základě studia fenoménu digitalizace práce ...
 • Juditina věž jako sídlo Klubu Za starou Prahu 

  Hendrych, Filip (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 21. 5. 2018
 • Velkostatek Konopiště v moderní době 

  Tichá, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 21. 5. 2018
  Práce Velkostatek Konopiště v moderní době analyzuje především právní spor mezi potomky rakouského následníka trůnu, arcivévody Františka Ferdinanda d'Este, a Československou republikou. Již před uzavřením manželství v ...
 • Nezaměstnanost jako sociálně - ekonomický problém 

  Siváková, Aneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 21. 5. 2018
 • Žena a tělo 

  Váňová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 30. 5. 2018
  v češtině Tato diplomová práce je zaměřena na ženu a její tělo. Aby byla žena zdravá a spokojená, měla by být její duše s tělem v harmonii. Toho lze dosáhnout díky následování své vlastní cesty, harmonie s okolím, času na ...
 • Masaryk a Lány 

  Černá, Pavlína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 21. 5. 2018
 • Místo, kde žijeme jako téma občanské výchovy 

  Svobodová, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 21. 5. 2018
  Diplomová práce se zabývá regionalistickým učivem na druhém stupni základní školy, konkrétně v předmětu Občanská výchova. Práce blíže seznamuje se současným a dřívějším kurikulárním zakotvením tématu Místo, kde žijeme. ...
 • Téma středověk v rámci historického učiva vzdělávací oblasti člověk a jeho svět 

  Kubelková, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 21. 5. 2018
  Diplomová práce "Téma středověk v rámci historického učiva vzdělávací oblasti člověk a jeho svět" se zabývá problematikou rozvoje historického myšlení dětí a využitím historického myšlení ve výuce, která se zaměřuje na ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV