Faculty / university part collections

Recent Submissions

 • the Screeners 

  Defence status: DEFENDED
  Pětiletá, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
  Date of defense: 9. 11. 2023
  Anotace: Dizertační práce nabízí fenomenologický pohled na současný hybridní svět, tvořený interakcemi a prolínáním dvou vzájemně neoddělitelně spjatých sfér: fyzické (původní hmotný svět) a digitální (virtuální svět). ...
 • The effect of narration and graphic notation method in learning piano works. 

  Defence status: DEFENDED
  Tosun, Cemre Deniz (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
  Date of defense: 24. 5. 2023
  Ve výuce hry na klavír mají nové metody a strategie zlepšit výkon a urychlit proces učení. K vývoji těchto přístupů a metodologií vedlo pozorování, že při učení na nástroj existují určité problémy, dané polyfonní strukturou ...
 • Problematika falešného začátečníka ve výuce FJ jakožto cizího jazyka 

  Defence status: DEFENDED
  Markalousová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
  Date of defense: 12. 9. 2023
  Tato diplomová práce se bude zabývat speciálním problémem učení a výuky na úrovni falešného začátečníka francouzského jazyka. Text bude rozdělen do dvou částí, na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části ...
 • Řešení optimalizačních úloh na 2 a 3. stupni školy 

  Defence status: RECOGNIZED
  Michal, Jakub (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
  Date of defense: 9. 11. 2023
  The goal of this diploma thesis is to gather and describe ways the optimisation problems had been solved before the calculus was invented. Some of the methods identified through history are generalised and these which could ...
 • Fenomén odpovědnosti v době postmoderní 

  Defence status: RECOGNIZED
  Jirgl, Sebastian (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
  Date of defense: 20. 10. 2023
  The dissertation The Phenomenon of Responsibility in the Postmodern Era discusses the phenomenon of responsibility in the context of the postmodern era. The issue of responsibility is viewed here primarily from a philosophical ...
 • Digital Literacy Among Teachers of Learners with Disabilities in Czech Republic and Kenya 

  Defence status: DEFENDED
  Mwongela Kavua, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
  Date of defense: 8. 9. 2023
  The study focused on establishing how teachers use their digital literacy skills to facilitate learning in Kenya and the Czech Republic. This was achieved by focusing on four objectives: to identify how teachers apply ...
 • Mediálně-stylistická analýza textů vybraného veřejného činitele 

  Defence status: DEFENDED
  Kolouchová, Julie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
  Date of defense: 11. 1. 2023
  The diploma thesis concerns the discourse of a selected public official (Tomio Okamura) in the media. The thesis contains three parts. The first of them discusses the media in general and also their connection to politics. ...
 • Intervence učitele jako determinanta motivace žáků s ADHD na 2. stupni ZŠ 

  Defence status: RECOGNIZED
  Cibulková, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
  Date of defense: 2. 11. 2023
  The rigorous work brings a perspective on the education of students with ADHD in a regular elementary school. Educating this group of pupils is a challenge for teachers. A good level of knowledge of the issues of this ...
 • Evangelos "Vangelis" Odysseas Papathanassiou. Výběr ze skladatelovy tvorby a její využití ve výuce hudební výchovy 

  Defence status: DEFENDED
  Strauchová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
  Date of defense: 14. 9. 2023
 • Podpora jazykového vývoje dětí s vývojovou jazykovou poruchou v předškolním věku. 

  Defence status: DEFENDED
  Závodná, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
  Date of defense: 19. 9. 2023
 • Kvalita partnerského vztahu rodičů dětí s tělesným /kombinovaným postižením 

  Defence status: DEFENDED
  Skalická, Adéla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
  Date of defense: 19. 9. 2023
  This bachelor's thesis focuses on the quality of the partner relationship of parents who have a child with a physical or combined disability. The goal of the work is to describe the quality of their relationship, what ...
 • Aggressor and Victim: Main characters and their psychological development in J.M. Coetzee's Disgrace 

  Defence status: DEFENDED
  Čechurová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
  Date of defense: 15. 9. 2023
  This thesis aims to analyze characters of Disgrace by J.M. Coetzee from a psychological point of view, suggest possible motives and interpretations of their behaviour as well as to discuss their development, and analyze ...
 • Zvládání náročných studijních povinností u studentů konzervatoří 

  Defence status: DEFENDED
  Kellerová, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
  Date of defense: 14. 9. 2023
  This master's thesis deals with the demanding responsibilities of studying at a conservatoire and coping with them. The aim of the thesis is to research how students experience their studies, the stress and also how they ...
 • Modely interakce enzym-substrát ve výuce chemie 

  Defence status: DEFENDED
  Mužík, Jakub (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
  Date of defense: 15. 9. 2023
  The Diploma Thesis deals with the application of biochemistry tasks extended by a material and multimedia model in chemistry teaching at high school and university. The main objective was to find out whether the proposed ...
 • Aktivizační metody ve výuce výchovy ke zdraví na 2. stupni vybrané základní školy 

  Defence status: DEFENDED
  Menclová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
  Date of defense: 8. 9. 2023
  The diploma thesis on the theme Activation methods in the teaching of health education at the second grade of a selected primary school deals with activation teaching methods and their use in the teaching of health education ...
 • Alternativní a augmentativní komunikace jako prostředek komunikace u osob s kombinovaným postižením 

  Defence status: DEFENDED
  Kopalová, Pavla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
  Date of defense: 22. 9. 2023
  The present dissertation entitled Alternative and Augmentative Communication as a Means of Communication for Persons with Multiple Disabilities aims to describe current foreign trends and the results of selected research ...
 • Intervence učitele jako determinanta motivace žáků s ADHD na 2. stupni ZŠ 

  Defence status: DEFENDED
  Cibulková, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
  Date of defense: 22. 9. 2023
  The dissertation brings a perspective on the education of students with ADHD in a regular elementary school. Educating this group of pupils is a challenge for teachers. A good level of knowledge of the issues of this ...
 • Náhled pedagogů základní školy na inkluzivní vzdělávání 

  Defence status: DEFENDED
  Dusilová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
  Date of defense: 15. 9. 2023
  This diploma thesis focuses on inclusive education and its close aspects, especially the perspective of elementary school teachers. The thesis itself is divided into several chapters. These explain the theoretical framework ...
 • Utváření a rozvoj studentské identity vysokoškolských studentů, jejichž rodiče nemají vysokoškolské vzdělání 

  Defence status: DEFENDED
  Škanderová, Taťána (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
  Date of defense: 14. 9. 2023
  This master thesis investigates how student identity of college students whose parents do not have university degree is constructed and further developed. The aim is to find out what meanings, factors, resources, actors ...
 • Antická báje o Orfeovi a její ztvárnění v hudebně-dramatických dílech 

  Defence status: DEFENDED
  Řeháková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
  Date of defense: 14. 9. 2023

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV