Faculty / university part collections

Recent Submissions

 • Fast fashion jako aktuální téma Výchovy k občanství 

  Defence status: DEFENDED
  Trojanová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
  Date of defense: 13. 9. 2021
  Diplomová práce se zabývá vybranými globálními problémy a jejich zařazením do výchovy k občanství se zaměřením na téma fast fashion. Teoretická část představuje fenomén fast fashion a jeho negativní dopady na životní ...
 • Žáci s odlišným mateřským jazykem v české škole 

  Defence status: DEFENDED
  Repčáková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
  Date of defense: 9. 9. 2021
  Diplomová práce s názvem Žáci s odlišným mateřským jazykem na české škole má za cíl reálně zhodnotit nastavená podpůrná opatření vytvořená na FZŠ Trávníčkova a zároveň shrnout aktuální požadavky a potřeby rodičů žáků s ...
 • Základy právního vědomí u žáků jako východisko pro výuku výchovy k občanství 

  Defence status: DEFENDED
  Dousková, Pavla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
  Date of defense: 13. 9. 2021
  Diplomová práce je zaměřena na základy právního vědomí u žáků. Jejím cílem je prozkoumat dětská pojetí odpovědnosti a procesů s ní spojených u žáků na začátku 2. stupně, určit mezery a miskoncepty, se kterými žáci přicházejí ...
 • Gender v české politice 

  Defence status: DEFENDED
  Březinová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
  Date of defense: 13. 9. 2021
  Bakalářská práce s názvem "Gender v české politice" se zabývá postavením žen v politice České republiky. Cílem práce je seznámit čtenáře s problematikou nízkého počtu političek a zjistit postoj vybraných politických stran ...
 • Dolní Počernice na konci druhé světové války 

  Defence status: DEFENDED
  Zimmermannová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
  Date of defense: 13. 9. 2021
  Tato bakalářská práce se zabývá novodobou historií pražské městské části Dolní Počernice. Konkrétně je zaměřená na poslední měsíce druhé světové války. Cílem je shrnout a popsat vybrané období a všechny důležité události, ...
 • Komparace athénské demokracie s politickýmí názory Platóna a Aristotela 

  Defence status: DEFENDED
  Mirvald, Lukáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
  Date of defense: 13. 9. 2021
  V diplomové práci je rozebírána problematika demokracie ve starověku. Bádání zahrnuje praxi i teorii. Úvodní část se zaměřuje na analýzu reálného fungování demokracie v athénské polis (jak idea demokracie vznikla, jaké ...
 • Baťovský Zlín z pohledu edukace tehdejšího pracovního dorostu a jejího uplatnění v současné praxi 

  Defence status: DEFENDED
  Maňasová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
  Date of defense: 13. 9. 2021
 • Feminismus a emancipace žen ve školách v Rokycanech 

  Defence status: DEFENDED
  Šimáňová, Pavlína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
  Date of defense: 13. 9. 2021
  Diplomová práce se ve své první části zabývá feminismem a jeho vývojem, názory, které se během let na toto téma vytvořily a které nejvíce ovlivnily emancipaci žen na celém světě i u nás. Druhá část práce se zaměřuje na ...
 • Čechizace Českých Budějovic 

  Defence status: DEFENDED
  Andršová, Justýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
  Date of defense: 13. 9. 2021
  Bakalářská práce se zaměřuje na vybrané aspekty procesu čechizace Českých Budějovic od poloviny 19. století do počátku 20. století, které sleduje především v těchto oblastech: hospodářský rozvoj, vývoj struktury obyvatelstva ...
 • Vývoj samosprávy a správy Hlavního města Prahy v letech 1918 - 1960 

  Defence status: DEFENDED
  Kadlec, Václav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
  Date of defense: 13. 9. 2021
  Diplomová práce pojednává o vývoji samosprávy a správy hlavního města Prahy od roku 1918 až do roku 1960. Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol. První kapitola se věnuje vývoji správy před rokem 1918. Druhá kapitola ...
 • Cesta k inkluzivní škole 

  Defence status: NOT DEFENDED
  Marques, Karin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
  Date of defense: 24. 9. 2021
  Od září 2016 platí v českých školách tzv. inkluzivní novela, tedy vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem studie je přinést detailní pohled na to, čím prošly školy, které se ...
 • Tvaroslovná spisovnost v pořadu Interview Plus 

  Defence status: DEFENDED
  Stupková, Nikola (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
  Date of defense: 7. 9. 2021
  Cílem této diplomové práce je popsat užívání vybraných morfologických jevů ve vysílání pořadu Interview Plus na Českém rozhlase Plus, a to jak u moderátorů, tak u hostů. Zaměřuje se na morfologickou spisovnost, konkrétně ...
 • Slang v prostředí mezinárodního letiště 

  Defence status: DEFENDED
  van der Hoeven, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
  Date of defense: 7. 9. 2021
 • Vzdělávání romských dětí a kultura chudoby 

  Defence status: DEFENDED
  Siváková, Aneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
  Date of defense: 13. 9. 2021
  Hlavním cílem této diplomové práce je na základě pojmové analýzy a empirického výzkumu posoudit vhodnost koncepce kultury chudoby (Oscar Lewis) pro analýzu situace sociálně vyloučených osob - konkrétně Romů - v České ...
 • Problematika půjček a jejich důsledků ve finančním vzdělávání na 2. stupni ZŠ 

  Defence status: DEFENDED
  Hubařová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
  Date of defense: 13. 9. 2021
  Náplní diplomové práce je problematika půjček a jejich důsledků ve vztahu k vyučování finanční gramotnosti na 2. stupni základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií na území České republiky. Podrobněji se ...
 • Péče o duši jako filosofický problém 

  Defence status: DEFENDED
  Pochop, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
  Date of defense: 13. 9. 2021
  Tato bakalářská práce se zabývá péčí o duši. Cílem práce bylo vyjádřit, co myslíme péčí o duši, a připomenout její důležitost a úlohu v lidském životě, především pak v mládí. Pojem duše a způsoby jejího rozvíjení velmi ...
 • Odsun Němců ze Sušicka 

  Defence status: DEFENDED
  Lukešová, Dagmar (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
  Date of defense: 13. 9. 2021
  Diplomová práce je zaměřena na jednu ze stěžejních událostí, která provázela první poválečné roky v Československu, a sice odsun německých obyvatel. Pozornost je věnována území bývalého okresu Sušice v jihozápadních Čechách, ...
 • Josef Masopust 

  Defence status: DEFENDED
  Gyárfás, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
  Date of defense: 13. 9. 2021
 • Učebnice anglického jazyka jako možný zdroj inspirace pro výuku českého jazyka na středních školách 

  Defence status: DEFENDED
  Kábelová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
  Date of defense: 9. 9. 2021
  Diplomová práce Učebnice anglického jazyka jako možný zdroj inspirace pro výuku českého jazyka na středních školách se zabývá návrhem lekcí pro výuku českého jazyka na základě inspirace anglickými učebnicemi. Vychází z ...
 • Komparace vývoje stranických systémů v České republice a ve Slovenské republice. 

  Defence status: DEFENDED
  Kučerová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
  Date of defense: 13. 9. 2021
  Diplomová práce "Komparace vývoje stranických systémů v České republice a ve Slovenské republice v letech 2010-2020" je zaměřena na analýzu vývoje českého a slovenského stranického systému v letech 2010-2020 a jejich ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV