Sbírky fakulty

Poslední příspěvky

 • Vennovy diagramy - výuka na střední škole metodou CLIL 

  Vojířová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 10. 1. 2019
  This thesis focuses on the teaching of mathematics using the CLIL method. The topic is Venn diagrams and learning how to solve problems using these diagrams. The language chosen for the CLIL method is English. First, the ...
 • Afinní zobrazení a transformace v rovině s řešenými příklady 

  Barborka, Lukáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 15. 1. 2019
  Analytical geometry widely uses the apparatus of linear algebra, it is, of course, its natural application. The aim of this thesis is the theoretical interconnection, for many students still abstract, bases of the linear ...
 • Podnětná výuka procent ve dvou třídách s odlišnou zkušeností s výukou matematiky 

  Pechmanová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 10. 1. 2019
  The content of the thesis consists of a description of constructivist teaching of the topic of percentage in the primary school, that is the teaching in which not the teacher, but the pupil is in the center. The principles ...
 • Vedení lidí v podmínkách malé školy z hlediska pedagogického procesu 

  Kicková, Pavla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
  Datum obhajoby: 3. 9. 2008
  Rigorous thesis "Staff leadership under the conditions o f a smáli school fřom the perspective o f the pedagogical process" deals with the theme o f staff leadership regarding the changing conditions o f the pedagogical ...
 • Školní připravenost dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí 

  Císařová, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
  Datum obhajoby: 18. 5. 2006
  My diploma work focused on the perception-cognitive level of children fřom socially and culturally disadvantaged backgrounds in order tol look at how they were prepared for school and to develope an optimal stimulation ...
 • Trénínk fotbalu v různých věkových kategoriích 

  Novák, Miloš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
  Datum obhajoby: 2. 9. 2009
 • Diagnostika časové perspektivy u středoškolské mládeže 

  High, Radka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 5. 12. 2018
  This disertation thesis thematize the relationship to the future in high school students' and the diagnostic possibilities of this phenomena. We will describe the philosophical and primarily the psychological conception ...
 • Slova-pojmy oko, nos, ústa v českém jazykovém obrazu světa (kognitivní analýza obličejových částí lidského těla) 

  Pěknicová, Gabriela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
  Datum obhajoby: 4. 9. 2007
  Slovo-pojem ústa v českém jazykovém obrazu vyjadřují orgán k přijímání potravy a k mluvení. V současné češtině již nejsou zdrojovou oblastí k vytváření jazykových metafor. V české frazeologii jsou většinou užita synonyma ...
 • Problematický žák z pohledu učitele 

  Sodomková, Nikola (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 5. 12. 2018
  Title: Problematic pupil from the teacher's perspective Author: Bc. et Bc. Nikola Sodomková Supervisor: PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D. Department: Psychology Abstract The diploma thesis deals with problematic pupils ...
 • Osobnost hudebního teoretika a pedagoga Ondřeje Bednarčíka (1929-1998) 

  Pobucká, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 14. 12. 2018
  The thesis presents the life story and professional growth of Ondřej Bednarčík, a musician theorist and pedagogue from Ostrava, who lived between 1929-1998. The profile features of this big name of music crystallized ...
 • Muzejní edukační programy pro Národní pedagogické muzeum Jana Amose Komenského 

  Sýkorová, Pavla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 3. 7. 2018
  The main aim of the Diploma Theses is to prepare, verify in practice and evaluate museum educational programme for pupils from 12 to 18 (junior schools and secondary schools) which is devoted to the changes in schooling ...
 • Analýza obsahu řízení pracovního výkonu pedagogických pracovníků ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona 

  Votavová, Renata (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 8. 6. 2018
  The aim of the thesis is the analysis of the performance management of teachers in a school established in accordance with § 16 para. 9 of the Education Act. The theoretical part of the thesis specifies the concept of human ...
 • Využití multimédií k posilování řečové dovednosti poslechu s porozuměním u studentů francouzského jazyka 

  Mádlová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 19. 2. 2019
  The dissertation thesis deals with the skill of listening comprehension and using multimedia for its support in the French language teaching process. The issue is studied within the context of Czech curricular documents. ...
 • Tvorba učebních úloh s problémovými prvky ze vzdělávacího oboru Chemie 

  Vojíř, Karel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 6. 12. 2018
  This thesis deals with the elaboration of learning problem-tasks related to the Standards for elementary education in the field of Chemistry. The author of this thesis worked on this topic within a project under National ...
 • Zjišťování parametrů kvality výuky chemie 

  Rozkydalová, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
  Datum obhajoby: 6. 12. 2018
  The main scope of this thesis was assessing and evaluation of parameters of quality of chemistry education at secondary and primary schools. In this thesis, there are views at education quality in general connected to the ...
 • Teorie rámců a její edukační možnosti 

  Huleja, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 14. 2. 2019
  Theory of Frames and its Educational Possibilities Jan Huleja Czech Language Departement PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. Abstract The dissertation Theory of Frames and its Educational Possibilities consists of a theoretical, ...
 • Řešení matematických úloh na druhém stupni ZŠ pomocí heuristických strategií 

  Přibyl, Jiří (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 15. 2. 2019
  The dissertation thesis deals with mathematical problem-solving at lower secon- dary level, as viewed from the perspective of heuristic strategies. The aim of the thesis is to comprehensibly summarize the results of research ...
 • Možnosti osobního rozvoje pracovníka v sociálních službách 

  Brodská, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 7. 2. 2019
  Personal development of employees in social services represents a significant preventive potential in terms of avoiding work related exhaustion. It helps safeguard human resources for the profession which is not fullly ...
 • Terapeutické a výchovné přístupy v ústavech pro výkon zabezpečovací detence 

  Gáč, Dušan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
  Datum obhajoby: 5. 2. 2019
  1 The therapeutic and educational approaches in forensic detention Autor: Mgr. Dušan Gáč Annotation The Forensic detention measure has not long tradition in the Czech Republic. It is a relatively new institution which ...
 • Samozsiho rehabilitační pěvecká metoda 

  Tomanová, Bronislava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
  Datum obhajoby: 18. 5. 2006
  The main goal of this thesis is the description of rehabilitation voice method of Lajos Szamosi, which is not well-known and which is worth getting acquainted with. I described it on the basis of my own observation of the ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV