Now showing items 1-20 of 12879

  • Zjistit znalosti žáků vybrané základní školy k problematice adopce jakožto formě náhradní rodinné péče 

   Krejčí, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 5. 2019
  • Využití eye-trackingu k analýze strategií volených žáky při řešení problémových úloh z chemie 

   Tóthová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 5. 2019
   V práci jsou prezentovány výsledky výzkumu zaměřeného na sledování strategií využívaných žáky při řešení problémových úloh, který navazuje na předchozí studie prováděné metodou think-aloud. Vzhledem k limitům této metody ...
  • Jmenování zástupce ředitele střední školy z vnitřních zdrojů organizace 

   Ledecká, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 1. 2016
  • Asistent pedagoga a jeho uplatnění v předškolním zařízení 

   Zemanová, Oldřiška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 5. 2019
   Diploma thesis "Teaching assistant and his application in preschool" discusses the profession of a teaching assistant, his work in educating not only children with special educational needs, but also children without special ...
  • Osvojování lingvistického pojmu a termínu spojka u žáků 1. stupně ZŠ 

   Martáková Styblíková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 6. 2019
   Název: Osvojování lingvistického pojmu a termínu spojka u žáků 1. stupně ZŠ Autor: Mgr. Jana Martáková Styblíková Katedra: Katedra českého jazyka, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Školitel: doc. PhDr. Eva ...
  • Experimentální činnosti ve výuce chemii Školní modely palivových článků 

   Opatrný, Pavel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 7. 2. 2006
   Cílem diplomové práce byla sumarizace poznatků z oblasti palivových článků a jejich implementace do školního prostředí. Implementace spočívala především v přípravě vyučovacích hodin a návrhu pro projektové vyučování, jehož ...
  • Evaluační realita v projektovém a problémovém vyučování 

   Jiroušková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 6. 2019
   EVALUAČNÍ REALITA V PROJEKTOVÉM A PROBLÉMOVÉM VYUČOVÁNÍ ABSTRAKT: V předložené disertaci byla hlavním předmětem badatelského zájmu analýza a hodnotící reflexe evaluačních situací ve výtvarné výchově na 2. stupni základní ...
  • Vznik a vývoj Komunistické strany Československa ve 20. letech 20. století. 

   Adamcová, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 5. 2019
   Diplomová práce se zabývá vznikem Komunistické strany Československa a jejím vývojem ve 20. letech 20. století. První část práce je věnována historickým kořenům socialistického hnutí v Rakousku-Uhersku a českých zemích a ...
  • Národní sjednocení: vývoj politické strany v letech 1934 - 1938 

   Jiroušek, Filip (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 5. 2019
   Diplomová práce zachycuje vývoj československé politické strany Národního sjednocení od jeho vzniku v roce 1934 až po jeho rozpuštění v roce 1938. Zasazuje stranu do politického i historického kontextu československé první ...
  • Etické a právní aspekty svobody slova 

   Mašková, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 5. 2019
  • Výchova k aktivnímu občanství v projektovém vyučování na 1. stupni ZŠ 

   Plecháčková, Radka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 5. 2019
   Diplomová práce se zabývá problematikou průřezového tématu - Výchova demokratického občana. Cílem práce je představit význam výchovy k aktivnímu občanství a vytvořit projekt, který žákům 1. stupně nabídne cestu k vnímání ...
  • Heideggerova daseinsanalýza 

   Kavková, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 5. 2019
   Diplomová práce se snaží nastínit daseinsanalýzu jako takovou, aby byla čtenáři lépe pochopitelná a srozumitelná. Popisuji základní pojmy, které jsou pro daseinsanalýzu nezbytné a bez které by nebyla širšímu publiku ...
  • Poděbrady - kultura a město za první Československé republiky 

   Zdenková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 5. 2019
  • Problém resocializace po výkonu trestu odnětí svobody 

   Vu Khuc, Hoai Diep (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 5. 2019
   Vedle ochrany společnosti má trest odnětí svobody další účel v podobě výchovy odsouzeného k řádnému životu na svobodě a přípravy jeho pozdější resocializace. Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku spojenou s výkonem ...
  • Práce s pamětníky ve výuce historie na primární škole. 

   Tomanová, Kamila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 5. 2019
   Klíčovým tématem této práce je podpora a rozvoj mezigeneračních vztahů a učení mezi žáky mladšího školního věku a seniory. U vyučování vlastivědy v tradičním pojetí se objevují dva zásadní problémy. V prvé řadě jde o to, ...
  • Spis Bernarda Bolzana " O nejlepším státě " v kontextu politického utopismu 16. - 19. století. 

   Jiras, Jakub (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 5. 2019
   Tato diplomová práce se zaměřuje na v dnešní době poněkud opomíjenou část díla významného filosofa a matematika Bernarda Bolzana, kterou je jeho utopický spis O nejlepším státě. Cílem práce je zjistit, prostřednictvím ...
  • Konkurence na trhu mobilních operátorů v České republice 

   Kacvinský, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 5. 2019
   Konkurence na trhu mobilních operátorů v České republice - Abstrakt Cílem bakalářské práce je vymezení pojmu konkurence, jejích typů a postižení její úlohy v tržní ekonomice. Konkurencí se zabývá první část práce, která ...
  • Porozumění problematice genderu u žáků 2. stupně ZŠ 

   Uhrová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 5. 2019
   1 ABSTRAKT Předložená diplomová práce je zaměřena na diagnostiku porozumění problematice genderu u žáků základní školy. Cílem práce je analyzovat a srovnat žákovská porozumění problematice genderu představené v teoretické ...
  • Věda o politice v Platónově Ústavě a Aristotelově Politice 

   Hejnová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 5. 2019
  • Karteziánské tělo 

   Rychta, Michal (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 5. 2019
   Diplomová práce se zabývá tělem a tělesností založených na bytí a poznání s ohledem na res cogitans a res extensa. V této problematice jsme analyzovali karteziánské rozvržení světa a jeho přesah do současné doby skrze ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV