Zobrazují se záznamy 1-20 z 11521

  • Vývoj ediční činnosti v oblasti staré české varhanní tvorby - oborová exegeze a propedeutika 

   Thon, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 1. 3. 2018
   Disertační práce se zabývá vývojem ediční činnosti v oblasti varhanní tvorby z období staré české varhanní hudby. Tuto problematiku předkládá v extenzi autorsky zaznamenaných děl barokního a klasicistního stylu v korelaci ...
  • Školní projekt zaměřený na sexuálně přenosné choroby 

   Chocholová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Datum obhajoby: 6. 9. 2017
   Školní projekt zaměřený na sexuálně přenosné choroby ABSTRAKT Tuto diplomovou práci tvoří část teoretická a praktická. Teoretická východiska se zabývají nejen vývojem projektového vyučování od historie po současnost, ale ...
  • Vliv kvalifikace lektorky na kvalitu lekce aerobiku pro předškolní děti 

   Jordánová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Datum obhajoby: 22. 5. 2008
  • Využití projektové metody na školách v přírodě 

   Šmejkalová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Datum obhajoby: 19. 5. 2011
  • Školní život na Podkarpatské Rusi v letech 1918 - 1945 

   Bezdíčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 15. 1. 2018
   Tématem této diplomové práce je školní život na Podkarpatské Rusi v letech 1918-1945. Práce se snaží podat celkový přehled o vývoji školství od maďarské monarchie po Sovětskou Ukrajinu se zaměřením na období vlády ...
  • Panství kláštera cisterciáků v Oseku se zaměřením na inkorporované farnosti 

   Tylová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 15. 1. 2018
   Tato diplomová práce se zabývá panstvím kláštera cisterciáků v Oseku. Popisuje vývoj tohoto klášterního panství od založení kláštera po současnost. Snaží se panství ukázat jako svébytný hospodářský i kulturní celek provázaný ...
  • Changes of meaning in the English vocabulary with examples from works by William Shakespeare 

   Koretzová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 18. 1. 2018
  • První a druhá světová válka v Krucemburku a okolí: Začlenění regionálních dějin do výuky na 2. stupni základních škol 

   Vavroušková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 15. 1. 2018
   Práce se zabývá začleněním regionálních dějin do výuky dějepisu, a to konkrétně výukou regionálních dějin týkající se 1. a 2. světové války v obci Krucemburk a jejím okolí. Prvotním záměrem práce bylo ukázat možnosti využití ...
  • Atraktivita a problematika klavírního díla Antonína Dvořáka 

   Víšek, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Datum obhajoby: 16. 6. 2017
   disertační práce se pokouší zacelit mezeru ve dvořákovské literatuře, co se týče praktického provádění Dvořákových skladeb, navíc v oblasti jeho tvorby, jež bývá relativně dosti přehlížena či bagatelizována. Protože vznikla ...
  • Pokusnictví v Československu na příkladě škol v Michli, Nuslích a Hostivaři 

   Svobodová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Datum obhajoby: 28. 11. 2017
   Práce se zabývá pokusnými školami v Praze Michli, Nuslích a Hostivaři. Snaží se objasnit okolnosti vzniku a zániku těchto škol a postihnout jejich základní znaky. Akcent je kladen na sociální rozměr pokusnictví a jeho ...
  • Fenomén soukromého doučování jako stínový vzdělávací systém v České republice 

   Šťastný, Vít (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Datum obhajoby: 2. 5. 2017
   Disertační práce se zabývá fenoménem stínového vzdělávání, který v českém prostředí dosud nebyl empiricky zmapován. Pojem stínové vzdělávání v mezinárodní literatuře zahrnuje různé formy a typy placeného soukromého doučování. ...
  • Kognitivní procesy při taktilním vnímání geometrických těles nevidomými žáky 

   Šleglová, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Datum obhajoby: 29. 5. 2017
   BSTRAKT DIPLOMOVÉ PRÁCE Tématem diplomové práce je zkoumání kognitivních procesů (zejména vnímání, představ a myšlení) u nevidomých žáků prostřednictvím experimentů geometrickými tělesy. Nástrojem experimentu jsou čtyři ...
  • Rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí s odlišným mateřským jazykem v kontextu inkluzivního vzdělávání 

   Rychlíková, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Datum obhajoby: 3. 5. 2017
   Předmětem předkládané rigorózní práce je problematika čtenářské gramotnosti u žáků s odlišným mateřským jazykem v primárním vzdělávání. Cílem práce je analýza a popis soudobého stavu čtenářské gramotnosti v kontextu ...
  • Ředitelé málotřídních škol 

   Pechačová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 23. 1. 2018
   Diplomová práce se zabývá činností ředitelů málotřídních škol. Cílem práce je zkoumat oblasti činností ředitelů málotřídních škol v Ústeckém kraji. Na základě dotazníkového šetření byly zkoumané jednotlivé oblasti činností ...
  • Komparace vybraných hudebně pedeutologických problémů v České republice a v Rakousku 

   Kopřivová, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 16. 2. 2018
   Cílem disertační práce je zachytit vybrané pedeutologické problémy učitele hudební výchovy na 2. st. ZŠ a SŠ v kontextu současné společnosti a vzdělávací politiky České republiky a Republiky Rakousko, které bezprostředně ...
  • Mládežnický slang v ruském jazyce 

   Mironovič, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Datum obhajoby: 30. 10. 2017
   Cílem této rigorózní práce je nahlédnutí do problematiky nespisovné vrstvy jazyka ruské mládeže. Teoretická část vychází z prací zabývajících se stylistickou a sociolingvistickou stratifikací jazyka. Dále se práce věnuje ...
  • Analysis of English and French True Friends (Vrais Amis) in a Corpus of Authentic Text Samples 

   Pípalová, Mariana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 6. 2. 2018
   Rigorózní práce se zabývá parolovým výzkumem pravých protějšků (vrais amis) v současné francouzštině a angličtině. K tomuto účelu byl sestaven speciální korpus anglicko- francouzských překladů složený ze třech dílčích ...
  • Russkaja poezija v načale XXI veka 

   Tiazhkun, Antonina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Datum obhajoby: 30. 10. 2017
   Tato rigorózní práce je věnována současné ruské poezii, která prozatím postrádá obecně přijímané hodnocení literárních kritiků, také proto ji považujeme za jednu z nejméně prostudovaných oblastí ruské literatury. Cílem ...
  • "Spisovnost-nespisovnost v nové češtině" 

   Velčovský, Václav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Datum obhajoby: 3. 2. 2010
   The thesis focuses especially on three aims: (1) to characterise the development of opinions about literary language since the time of Dobrovský until today, (2) to analyse various theories, models and aspects of the ...
  • Idea autonomie školy a její pojetí ve waldorfské škole 

   Boněk, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Datum obhajoby: 18. 10. 2017
   This diploma thesis presents monographic study that deals with the autonomy of schools in the context of the idea of the Waldorf School and philosophical convictions of its founder Rudolf Steiner. The content itself brings ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV