Now showing items 1-20 of 15648

  • Prediktory sociální participace dětí s dětskou mozkovou obrnou v základních školách v České republice a Republice Srbsko 

   Defence status: RECOGNIZED
   Zulić, Marija (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 10. 2021
   Hlavním cílem této disertace je určit prediktory sociální participace žáků s mozkovou obrnou na základních školách v České republice a v Srbsku, což znamená vymezit faktory, které by mohly determinovat úroveň jejich sociální ...
  • Význam podpory komunikačních schopností grafomotorikou u osob s afázií v kontextu komprehenzivní rehabilitace a zlepšení kvality života osob s CMP 

   Defence status: RECOGNIZED
   Donevová, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 10. 2021
   Práce je zaměřena na podporu komunikačních schopností grafomotorikou v kontextu komprehenzivní rehabilitace, na zlepšení kvality života u osob s afázií po cévní mozkové příhodě a oporu v jejich rodinách. Hlavním cílem práce ...
  • Analýza připravenosti učitelů zvládat problematické chování dětí s neurovývojovou poruchou ADHD 

   Defence status: DEFENDED
   Šimek, Adam (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 12. 2021
   Cílem dizertační práce s názvem Analýza připravenosti učitelů zvládat problematické chování dětí s neurovývojovou poruchou ADHD bylo vyhodnotit připravenost učitelů na ZŠ pro práci s dětmi, které mají ADHD neboli hyperkinetickou ...
  • Klavírní spolupráce. Specifické umění klavírní hry 

   Defence status: DEFENDED
   Papežová Erlebachová, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 12. 2021
   Tato práce se zaměřuje na téma klavírní spolupráce, která je nezbytnou a krásnou součástí klavírní hry. Tento obor vyžaduje od klavíristy specifický přístup, který je předmětem náplní mnoha studijních oborů po celém světě. ...
  • Umělecko-výchovné kontexty hudební pedagogiky v inovaci primárního vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Dunovská, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 12. 2021
   Disertační práce s názvem Umělecko-výchovné kontexty hudební pedagogiky v inovaci primárního vzdělávání charakterizuje z vědeckého pohledu filosofie, psychologie, hudební psychologie, neurofyziologie, pedagogiky a hudební ...
  • Vliv Dostojevského myšlení na teologii smrti Boha 

   Defence status: DEFENDED
   Kuthan, Robert (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 12. 2021
   Tato práce se zabývá vlivem Dostojevského na teologii smrti Boha. Jedná se o komparativní studii, která tento vliv ozřejmuje na pozadí toho, jakým způsobem četli a interpretovali Dostojevského dílo někteří představitelé ...
  • Návraty volyňských Čechů a jejich asimilace, se zvláštním zřetelem k Vyškovsku 

   Defence status: DEFENDED
   Martinková, Dagmar (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 11. 2021
   V 2. polovině 19. století odešlo do carského Ruska hledat nový život asi 15 000 Čechů. Nejvíce se jich usadilo ve Volyňské gubernii, kde zakoupili půdu, založili české vesnice, rozvinuli pěstování chmele. V první světové ...
  • Pojem krásný sloh a jeho užívání v české uměnovědné literatuře 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Synecký, Jakub (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 11. 2021
   Práce se zabývá pojmem krásný sloh a jeho užitím v české uměnovědné literatuře. Pojem známý z německé odborné literatury uvedl do českého prostředí ve 30. letech Jaromír Pečírka ve vztahu k sochařství. Na dějiny gotického ...
  • Očima psa - dětská autorská kniha 

   Defence status: DEFENDED
   Richterová, Denisa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   RICHTEROVÁ, Denisa: Očima psa - dětská autorská kniha. Praha, 2021. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy. (Příloha 1: dětská autorská kniha Pes, který si něco myslí) (Příloha ...
  • Vlastimil Rada jako ilustrátor 

   Defence status: DEFENDED
   Andělová, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
  • Galerijní edukace v regionální galerii 

   Defence status: DEFENDED
   Juríková, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 18. 5. 2021
   Bakalářská práce se zabývá problematikou galerijní edukace a její důležitostí ve vzdělávacím procesu. Zkoumá, které principy či zásady dodržovat při realizaci, aby vzdělávání v galerii bylo přínosné a rozvíjející. Tyto ...
  • Obraz nekonečných možností 

   Defence status: DEFENDED
   Isaeva, Andzhela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   Diplomová práce se bude zabývat způsoby uchopení kresby jako nekonečného procesu, prožitku, vedoucích k zintenzivnění a pochopení sebe a svých možností. Vytváření dlouhodobých portrétních skic, jako ...
  • Torzo Fragment jako téma a výtvarný problém v prostorové tvorbě 

   Defence status: DEFENDED
   Hůlková, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
  • Výtvarná výchova a volnočasová pedagogika 

   Defence status: DEFENDED
   Lovašová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 9. 2021
   Bakalářská práce se zaměřuje na vymezení volného času a výchovy v něm. Zkoumá jejich charakteristiky. Cílem je zmapování zařízení volného času, která se věnují výtvarným činnostem, ve městě Benátky nad Jizerou a jeho okolí. ...
  • Staň se uměleckým dílem 

   Defence status: DEFENDED
   Krňáková, Kamila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 9. 2021
  • Podoby výtvarných oborů na středních odborných školách 

   Defence status: DEFENDED
   Svatková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 5. 2021
   Diplomová práce se zabývá problematikou středních odborných škol, konkrétně středních uměleckých škol ukončených maturitní zkouškou. V České republice je poměrně hustá síť těchto škol, nicméně z pohledu pedagogiky je ...
  • Možnosti výstavy a její následné edukační transformace 

   Defence status: DEFENDED
   Koblasová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 9. 2021
  • Hranice fotografie - experimenty ve fotokomoře 

   Defence status: DEFENDED
   Šillerová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 18. 5. 2021
  • Výtvarné ztvárněný vývoje města Benešov 

   Defence status: DEFENDED
   Klabíková, Pavla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   Bakalářská práce zpracovává téma vývoje urbanismu se zaměřením na město Benešov, rozdílnosti města v minulosti a dnes a zobrazování urbanismu v současném výtvarném umění. Dále řeší způsoby, jak urbanismus představit a ...
  • Asistent v hodině výtvarné výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Mladá, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 9. 2021

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV