Now showing items 1-20 of 18143

  • Černá. (Vybrané případy fenoménu ve výtvarném umění, kultuře a jejich možnosti v edukaci) 

   Defence status: DEFENDED
   Pfeiffer, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2024)
   Date of defense: 28. 3. 2024
   Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE Černá. (Vybrané případy fenoménu ve výtvarném umění, kultuře a jejich možnosti v edukaci) MgA. Jan Pfeiffer 2023 Charles University, Faculty of Education DISSERTATION ...
  • Predikční validita společné části maturitní zkoušky a přijímací zkoušky na PedF UK 

   Defence status: DEFENDED
   Bartáková, Irena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2024)
   Date of defense: 26. 3. 2024
   This dissertation deals with the predictive validity of the state part of the school-leaving exam and the entrance exam to the Faculty of Education, Charles University. Its purpose is to find what influence these exams ...
  • Inovativní školy a jejich sítě v post-socialistickém prostoru na příkladu Gymnázia Přírodní škola 

   Defence status: DEFENDED
   Pražák, Daniel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2024)
   Date of defense: 26. 3. 2024
   In recent years, there has been a great expansion of school networking in foreign education systems, but this approach appears less often in the Czech environment. This dissertation presents a case study that analyses the ...
  • České země a oblast dnešního Rumunska na přelomu 16. a 17. století 

   Defence status: DEFENDED
   Chalupová, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2024)
   Date of defense: 26. 3. 2024
   The dissertation deals with one of the specifics of the history of the Bohemia lands in the early modern period - the conflicts between the Habsburg monarchy and the Ottoman Empire. The aim of the thesis is to create a ...
  • Rodina dítěte s Kabuki syndromem 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Jarošová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2024)
   Date of defense: 15. 1. 2024
   The thesis is about a family of a child with Kabuki syndrome. The first chapter deals with the syndrome itself, diagnosis, clinical symptoms and cognitive functions. The second chapter describes the family with the rare ...
  • Možnosti podpory žáků s odlišným mateřským jazykem na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Svojtková, Adéla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 9. 9. 2022
  • Rituál - mezi výtvarným a divadelním 

   Defence status: DEFENDED
   Janda, Jakub (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 11. 1. 2023
   The diploma thesis deals with ritual as a link between the artistic and theatrical worlds. The theoretical part explores the broad field of rituals, which serves as a starting point for the pedagogical task. In the didactic ...
  • Rodiče žáků a výtvarná výchova : význam výtvarné výchovy ve vzdělávání žáků na ZŠ z pohledu rodičů 

   Defence status: DEFENDED
   Šilhavá, Marcela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 11. 1. 2023
   This diploma thesis examines the importance of art education in the education of primary school pupils from the perspective of parents. The aim of the thesis is to describe the opinions, attitudes and ideas of parents about ...
  • Pozorovatelná slepota v urbánním světě proměna vztahu společnosti ke světlu 

   Defence status: DEFENDED
   Pata, Václav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 11. 1. 2023
   The diploma thesis is focused on city in time and age of artificial lighting. It takes the issue of light pollution as its starting point. Elementary sources and consequences of over- lighting are used as a base for the ...
  • Výtvarná tvorba jako nevyhnutelná nutnost 

   Defence status: DEFENDED
   Hrubý, Adam - Kristian (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 11. 1. 2023
   The diploma thesis deals with the question of understanding an individual's creative work as an existential inevitability. It asks questions about the definition of an unavoidable need and examines where such need to create ...
  • The use of authentic materials in English language lessons in Czech lower secondary school 

   Defence status: DEFENDED
   Šišková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 15. 9. 2023
   The diploma thesis deals with authentic materials and the use of authentic materials in English language teaching. It is divided into two main parts. The theoretical part focuses on the definitions of authentic materials ...
  • Využití muzejní a galerijní edukace v předškolním vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Jedináková, Natálie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 16. 5. 2023
   The bachelor thesis deals with the use of museum and gallery education in preschool education. The aim of the thesis is to find out what activities in this direction take place beyond the guided activities implemented ...
  • The effectiveness of mind-mapping learning strategy to extend vocabulary knowledge among elementary students 

   Defence status: DEFENDED
   Šnevajsová, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 26. 5. 2023
   Knowledge of vocabulary is an essential part of linguistic competence. Many students learn English vocabulary by translation and rote memorisation of vocabulary lists, which can result in the inability to use the words in ...
  • Vzájemné ovlivňování angličtiny a druhého cizího jazyka a jejich vliv na jazykovou úroveň studentů na českých středních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Humhalová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 15. 9. 2023
   My diploma thesis is concerned with the possible effects of linguistic transfer between a Czech grammar school students' acquired languages, namely English and French or German, on their performance in these languages. The ...
  • Czech Primary Teachers' Approach to English Pronunciation Teaching 

   Defence status: DEFENDED
   Jirsová, Emma (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 6. 9. 2023
   The aim of this diploma thesis is to ascertain the current state of English pronunciation teaching at primary schools in the Czech Republic by researching Czech teachers' approach to it. The thesis comprises a theoretical ...
  • The subject in the discourse of online travel guides 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kolocová, Daniela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2024)
   Date of defense: 18. 1. 2024
  • Role asistenta v chráněném bydlení 

   Defence status: DEFENDED
   Wolfová, Johana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2024)
   Date of defense: 15. 1. 2024
  • Galerie jako vzdělávací prostor pro předškolní děti - reflexe a inspirace 

   Defence status: DEFENDED
   Müllerová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 16. 5. 2023
   The theoretical part of the bachelor's thesis is devoted to the characteristics of the preschool child and his development of children's artistic expression in the modernist concept of art education. It presents different ...
  • Přírodní barvy očima předškolních dětí - rozvoj smyslové citlivosti 

   Defence status: DEFENDED
   Plzáková, Gabriela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 6. 9. 2023
   The bachelor's thesis focuses on the development of sensory sensitivity of preschool children through natural media and is divided into a theoretical part and a practical part. The theoretical part of the thesis examines ...
  • Dětská píseň v kontextu učiva vyjmenovaných slov 

   Defence status: DEFENDED
   Horák, Michal (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 12. 1. 2023
   The topic of the thesis is the search for functional intercurricular links in the teaching of first grade students. Specifically, it deals with the use of the didactic potential of song in the teaching of Czech language ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV