Sbírky fakulty

Poslední příspěvky

 • Vývoj morfologie patra a tvaru zubního oblouku u pacienta s rozštěpem 

  Urbanová, Wanda
  Datum obhajoby: 15. 5. 2013
  Development of the palate morphology and shape of the dental arch in patients with cleft Objective: The aim of this study was to compare the differences in development of the palate morphology and in the relationship and ...
 • Prognostic factors in malignant melanoma 

  Třešková, Inka
  Datum obhajoby: 3. 10. 2013
  Souhrn1. Úvod: Maligní melanom je jedním z nejzhoubnějších kožních nádorů. Na celém světě se neustále incidence tohoto nádoru zvyšuje, v České republice je diagnostikováno o 5% více případů každý rok. Zásadní pro léčbu ...
 • Změny metabolismu železa a jeho regulace u nemocných v konečné fázi onemocnění ledvin léčených hemodialýzou a transplantací ledviny 

  Turková Sedláčková, Terezie
  Datum obhajoby: 26. 9. 2013
  SOUHRN Železo je důležitý biogenní stopový prvek, který se v organismu významně účastní mnoha buněčných pochodů. Zároveň se však díky svým vlastnostem může účastnit tzv. Fentonovy reakce, při které vzniká toxický hydroxylový ...
 • Mikrocirkulace u syndromu diabetické nohy 

  Tomešová, Jitka
  Datum obhajoby: 16. 12. 2013
  (CZ) P esto e ji syndrom diabetické nohy (SDN) není okrajovou komplikací nemocných s diabetem, prevalence a incidence neklesá. I zde platí, e asná diagnostika a lé ba, nebo dokonce prevence vzniku defekt se projeví sní ...
 • Endogenní markery v etiopatogenezi aneuryzmat břišní aorty 

  Houdek, Karel
  Datum obhajoby: 3. 10. 2013
  Úvod Prevalence aneuryzmatu břišní aorty se pohybuje od 2 do 6%. Aneuryzma se také posunuje na vyšší příčky v příčinách úmrtí. Ruptura aneuryzmatu je ve vysokém procentu smrtelná. Etiologie tohoto onemocnění není zatím ...
 • Laserové záření při miniinvazivních výkonech 

  Slouka, David
  Datum obhajoby: 28. 2. 2014
  Úvod. Trendem vývoje současné moderní medicíny je minimální invazivita při zachování dostatečné radikality. K tomu nám slouží mnoho nových poznatků, revolučních technických vymožeností a pracovních postupů. Příkladů může ...
 • Biomarkery epiteliálních nádorů ovaria a endometria 

  Presl, Jiří
  Datum obhajoby: 16. 12. 2013
  Strukturovaný souhrn Cíl studie: Ovariální karcinom 1/ porovnání senzitivit sledovaných markerů CA 125, HE4, CA 19-9, CEA, TK, TPS, MonoTotal 2/ porovnání falešné pozitivity markerů CA 125 a HE4 3/ využití CA 125, HE4 a ...
 • Význam trombofilních a imunologických faktorů v lidské reprodukci 

  Šubrt, Ivan
  Datum obhajoby: 16. 12. 2013
  Cílem studie bylo stanovit frekvence osmi antifosfolipidových protilátek (aPL) a vybraných genetických trombofilních faktorů a jejich vzájemný vztah u pacientek s opakovanými těhotenskými ztrátami (recurrent pregnancy loss, ...
 • Bezprostřední a odložené rekonstrukce prsu 

  Kydlíček, Tomáš
  Datum obhajoby: 29. 1. 2014
  CÍLE: Práce studuje indikace, metody, výsledky, spokojenost a partnerké vztahy u bezprostředních (IBR) i odložených rekonstrukcí prsů (DBR) s cílem objektivizovat výhody a zvážit indikace IBR. METODA: IBR mezi 1/2002-12/2012 ...
 • Diabetes mellitus 1. typu a deprese. Psychopatologie u somatických chorob. 

  Komorousová, Jana
  Datum obhajoby: 11. 10. 2012
  Diabetes mellitus je závažné chronické celoživotní onemocnění. Jako takové s sebou přináší do života pacienta nutnost přizpůsobit životní styl nemoci a mnohá každodenní léčebná a diagnostická opatření. Proto jsou u diabetiků ...
 • Nové diagnostické metody v dermatologii: neinvazivní diagnostika nemelanomových nádorů kůže 

  Kříž, Martin
  Datum obhajoby: 28. 1. 2014
  Nemelanomové kožní nádory jsou vůbec nejběžnější rakovinou v populaci se světlým typem kůže. U pacientů s nemelanžovým kožním nádorem nebo aktinickou keratózou se stále častěji používají metody neinvazivní terapie, což ...
 • Studium morfologie aneuryzmatu břišní aorty 

  Eberlová, Lada
  Datum obhajoby: 21. 6. 2013
  Aneuryzma abdominální aorty (AAA) je závažné onemocnění postihující v rozvinutých zemích asi 3 % mužů nad 65 let. Za aneuryzma je u břišní aorty považována dilatace všech vrstev stěny nad 3 cm. Většina AAA je malých a ...
 • Hodnocení pooperačních lymfedemů u různě radikálních operací karcinomu vulvy a děložního hrdla 

  Nováčková, Marta
  Datum obhajoby: 25. 6. 2013
  Souhrn Cílem studie byla prospektivní detekce pooperačního lymfedému dolních končetin u pacientek po operaci pro karcinom děložního hrdla nebo karcinom vulvy pomocí různých vyšetřovacích metod a jejich porovnání a monitorování ...
 • Sledování imunogenních vlastností lidské spermie 

  Cibulka, Jan
  Datum obhajoby: 25. 6. 2013
  Souhrn Otázka lidské neplodnosti je stále naléhavější zejména v tzv. průmyslově vyspělých zemích. Formálně můžeme rozdělit atributy neplodnosti mezi muže a ženu (jako mužský a ženský faktor), ale problém nakonec ovlivňuje ...
 • Hojení chronických ran 

  Diamantová, Dominika
  Datum obhajoby: 18. 6. 2013
  Souhrn V dermatologii jako i v jiných oborech se často setkáváme s problematikou hojení ran. V předkládané práci, opírající se o výsledky výzkumu na dermatologickém oddělení Vojenské nemocnice Olomouc, jsme se zaměřili na ...
 • Analýza poruch acidobazické rovnováhy podle Stewart - Fenclova principu u pacientů s chronickým selháním ledvin léčených peritoneální dialýzou 

  Klaboch, Jan
  Datum obhajoby: 20. 2. 2014
  Východiska: Hodnocení poruch acidobazické rovnováhy s využitím Stewartova-Fenclova principu je založeno na hodnocení nezávislých veličin: diference silných iontů (SID), koncentrace slabých netěkavých kyselin (Atot-). Tento ...
 • Metody a mechanismy fototerapie v dermatovenerologii 

  Benáková, Nina
  Datum obhajoby: 18. 4. 2012
  Souhrn Téma disertační práce jsem zvolila pro dlouholetý zájem o problematiku fototerapie. Fototerapie je léčebné využití světla, především ultrafialového záření. Mechanismy účinku ultrafialového záření na kůži lze označit ...
 • Genetické změny adnexálních nádorů kůže 

  Grossmann, Petr
  Datum obhajoby: 12. 6. 2012
  1. Gen CYLD 1.6. Závěr Celkově náš tým objevil dohromady 19 nových germinálních mutací (22% všech známých), přičemž se autor podílel na objevu 7. Zvláště zajímavým nálezem byl objev nové intronové mutace genu CYLD a ...
 • Patogeneze aortální stenózy : možnosti medikamentozního ovlivnění progrese aortální stenózy 

  Štěrbáková, Gabriela
  Datum obhajoby: 10. 11. 2011
  Souhrn Úvod: Aortální stenóza je nejèastìjší a nejèastìji operovanou chlopenní vadou, jejíž medikamentózní léèba dosud není známa. Cílem naší práce bylo stanovit prediktory progrese kalcifikace aortální chlopnì a dále ...
 • Prognostický význam sledování hladin markerů u poškození CNS u nemocných po poranění 

  Homolková, Helena
  Datum obhajoby: 21. 6. 2012
  Podskupina S100B protein je termolabilní kalcium-vážící kyselý protein. S100 protein byl poprvé popsán v centrálním nervovém systému. Destrukce nervové tkáně má za následek uvolnění proteinu S100 z astrocytárních gliových ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV