Sbírky fakulty

Poslední příspěvky

 • Funkční zobrazovací metody karcinomu plic 

  Baráková, Táňa (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2018)
  Datum obhajoby: 24. 9. 2018
  Topic: Functional imaging methods of lung cancer MUDr. Táňa Baráková, Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň Introduction: The aim of my work was to assess the use of direct quantification of dual-energy CT (DE-CT) radiation ...
 • Vzácné nádory ledvin - Cystické nádory ledvin 

  Pitra, Tomáš (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2018)
  Datum obhajoby: 10. 10. 2018
  Cíl: Kvantifikovat výskyt cystických nádorů ledvin v celkové populaci pacientů s nádory ledvin, komparovat výsledky zobrazovacích vyšetření s definitivní histologií, zhodnotit frekvenci výskytu maligních lézí v jednotlivých ...
 • Předoperační diagnostika karcinomu prostaty 

  Dolejšová, Olga (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2018)
  Datum obhajoby: 10. 10. 2018
  v českém jazyce Úvod: V současné době je největší pozornost v diagnostice karcinomu prostaty zaměřena na nádorové markery a zobrazovací metody, především magnetickou rezonanci a fúzní vyšetření pozitronové emisní tomografie ...
 • Konzervativní léčba akutní nekrotizující pankreatitídy a využití enterální výživy 

  Česák, Vojtěch (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2018)
  Datum obhajoby: 8. 10. 2018
  Akutní pankreatitida je onemocnění, které se vyskytuje v lehké nebo závažné formě. Incidence za posledních několik let narůstá. Léčba musí být v závažných případech komplexní a výživa je jedním ze základních pilířů. Enterální ...
 • Morphological and Genomic Profiling of Circulating Tumor Cells in Metastatic Colorectal Cancer 

  Thiele, Jana-Aletta (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2018)
  Datum obhajoby: 14. 9. 2018
  Colorectal cancer (CRC) is the third most common cancer worldwide; it is responsible for nearly 10% of all newly diagnosed cancers and is the second most cause of cancer related death in Europe. Biomarkers for therapy ...
 • Zánětlivé a fibrózní postižení myokardu 

  Šedivý, Jakub (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2018)
  Datum obhajoby: 25. 9. 2018
  1 Inflammatory and fibrotic myocardial involvement MUDr. Jakub Šedivý, Kardiologické oddělení FN Plzeň Introduction: The aim of my work was to evaluate the comprehensive approach to diagnosis and eventually monitoring the ...
 • Molecular epidemiological analysis of carbapenem resistant isolates of Enterobacteriaceae and Pseudomonas spp. 

  Šrámková, Anna (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2018)
  Datum obhajoby: 26. 9. 2018
  Currently, the development of bacterial resistance is one of the major healthcare problems. Especially, the significant continuous increase of carbapenem-resistant Gram-negative bacteria, which most often affected seriously ...
 • Development and Validation of Methods for Typing of Bacteria by MALDI-TOF Mass Spectrometry 

  Chudějová, Kateřina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2018)
  Datum obhajoby: 26. 9. 2018
  1 ABSTRACT Healthcare-associated infections represent a significant cause of morbidity and mortality in hospital settings. The risk of nosocomial infection differs significantly in different group of patients, depending ...
 • Hodnocení účinků léčby jaterních nádorů pomocí zobrazovacích metod 

  Ludvík, Jaroslav (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2018)
  Datum obhajoby: 24. 9. 2018
  SOUHRN Úvod. Resekce části jater při nádorovém postižení se dosud pokládá za jedinou potenciálně kurativní léčbu. Limitací je často malý předpokládaný zbytek jater (angl. zkratka FLRV) po resekci s rizikem jaterního selhání. ...
 • Komplexní předoperační zobrazování nádorů mozku 

  Tupý, Radek (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2018)
  Datum obhajoby: 24. 9. 2018
  Název Komplexní předoperační zobrazování nádorů mozku Abstrakt Odlišení glioblastomu, metastáz a lymfomu mozku pomocí moderních zobrazovacích metod má zásadní dopad na strategii další diagnostiky a léčby. Na souboru 67 ...
 • Regulace genové exprese v nádorové tkáni 

  Kulda, Vlastimil (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2018)
  Datum obhajoby: 12. 9. 2018
  Deregulation of gene expression caused by genetic or epigenetic changes plays an important role in pathogenesis of cancer. The thesis is a commented collection of ten publications dealing with the molecular biology of ...
 • Korelace molekulárně-genetických a morfologických znaků vzácných nádorů slinných žláz 

  Šteiner, Petr (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2018)
  Datum obhajoby: 11. 6. 2018
  Doktorská dizertační práce se zabývá vztahem mezi histomorfologickými a molekulárně genetickými nálezy u vybraných nádorů slinných žláz. Autor se jako molekulárně-cytogenetický pracovník ve své práci zaměřoval především ...
 • Correlation of Immunohistochemistry and Molecular Biologic Methods in The Diagnosis of Tumors 

  Michal, Michael (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2018)
  Datum obhajoby: 11. 6. 2018
  Předkládaná dizertační práce je kolekcí komentářů k celkem 13 prvoautorským a 20 spoluautorským pracím, ve kterých bylo použito metod histomorfologického hodnocení, imunohistochemie (IHC) a molekulární genetiky. Tyto metody ...
 • Možnosti zlepšení vlastnostní ledvinných štěpů od nebijících dárců pomocí ihned zahájené mechanické pulzatilní perfuze 

  Opatrný, Václav (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2018)
  Datum obhajoby: 13. 6. 2018
  Možnosti zlepšení vlastností ledvinných štěpů od nebijících dárců pomocí ihned zahájené mechanické pulzatilní perfuze Opatrný V. Chirurgická klinika FN Plzeň a LF UK v Plzni Úvod: Množství ledvin dostupných k transplantaci ...
 • Význam tumor infiltrujících lymfocytů jako prognostických faktorů u pacientů po embolizaci portální žíly (PVE) a po PVE s aplikací autologních kmenových buněk 

  Brůha, Jan (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2018)
  Datum obhajoby: 13. 6. 2018
  Význam tumor infiltrujících lymfocytů jako prognostických faktorů u pacientů po embolizaci portální žíly (PVE) a po PVE s aplikací autologních kmenových Úvod: V důsledku nízkého zbytkového jaterního objemu (FLRV) je až 75% ...
 • Systémové a lokální alergické reakce po bodnutí hmyzem z hlediska epidemiologického, diagnostického a terapeutického 

  Vachová, Martina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2018)
  Datum obhajoby: 20. 6. 2018
  Alergie na včelí a vosí jed ohrožuje pacienta závažnou, mnohdy život ohrožující anafylaktickou reakcí po bodnutí hmyzem. Správná diagnostika a léčba je tudíž pro pacienta s touto diagnózou zcela zásadní a patří do rukou ...
 • Biocompatibility of Implantable Materials Focused on Titanium Dental Implants 

  Moztarzadeh, Amin (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2017)
  Datum obhajoby: 26. 9. 2017
  Tato disertační práce se zabývá hodnocením biokompatibility a oseointegrace materiálů z nanostrukturovaného titanu používaných jako dentální implantáty. Titanové dentální implantáty a jejich povrchové úpravy jsou v současnosti ...
 • Klinické využití stanovení genové exprese RNA u nemalobuněčného plicního karcinomu ( NSCLC ) 

  Svatoň, Martin (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2017)
  Datum obhajoby: 15. 12. 2017
  Klinické využití stanovení genové exprese RNA u nemalobuněčného plicního karcinomu (NSCLC) Abstrakt Úvod Nemalobuněčný plicní karcinom (NSCLC) patří k nejčastějším příčinám nádorových úmrtí celosvětově. Chemoterapie (CHT) ...
 • Papilární renální karcinom 

  Procházková, Kristýna (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2018)
  Datum obhajoby: 21. 3. 2018
  V Plzeňském kraji je dlouhodobě zaznamenávána celosvětově nejvyšší incidence nádorů ledvin. Tento kraj čítající kolem 580 tisíc obyvatel se potýkal přibližně s 240 novými případy diagnózy C64 (zhoubný nádor ledviny mimo ...
 • Kožní nežádoucí účinky cílené onkologické léčby 

  Říčař, Jan (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2018)
  Datum obhajoby: 20. 3. 2018
  1 Abstrakt Úvod V posledních letech jsou do klinické praxe zaváděna nová onkologická léčiva s cílenými účinky na buněčné úrovni. Některé z těchto látek způsobují charakteristické reakce postihující kůži, kožní adnexa a ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV