Faculty / university part collections

Recent Submissions

 • Molekulární biomarkery účinnosti protinádorových léčiv v experimentálních modelech a u pacientů se solidními nádory 

  Defence status: DEFENDED
  Šeborová, Karolína (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
  Date of defense: 23. 9. 2022
  Souhrn Karcinom ovarií je heterogenní skupinou onemocnění zpravidla epiteliálního původu. Naprostá většina diagnostikovaných případů je tzv. high-grade serózní karcinom, který tvoří přes 80 % všech odhalených případů. ...
 • Brain Oscillations and Temporal Structure of Spatial Memory Pattern Retrieval 

  Defence status: DEFENDED
  Zitrický, František (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
  Date of defense: 29. 9. 2022
  Hipokampus je mozková struktura která se podstatným způsobem podílí na mechanizmech epizodické paměti, prostorové navigace a na dalších komplexních kognitivních funkcích. Specifická autoasociativní architektura hipokampové ...
 • Histologické hodnocení chirurgických experimentů u zvířecích modelů 

  Defence status: DEFENDED
  Grajciarová, Martina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
  Date of defense: 6. 9. 2022
  Úvod: Dizertační práce je založena na šesti studiích, které se zaměřují na uplatnění kvantitativní histologie v hodnocení experimentů u zvířecích modelů. Zahrnuje představení postupů virtuální mikroskopie a strategií ...
 • Histologické hodnocení experimentálních modelů onemocnění jater 

  Defence status: DEFENDED
  Malečková, Anna (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
  Date of defense: 27. 9. 2022
  Zvířecí modely jsou hojně využívány při studiu patogeneze a progrese jaterních onemocnění či při vývoji nových strategií jejich terapeutického ovlivnění. Zaměření této dizertační práce na velký zvířecí model, prase domácí, ...
 • Úloha mikroRNA v progresi kardiovaskulárních chorob 

  Defence status: DEFENDED
  Černá, Václava (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
  Date of defense: 29. 6. 2022
  1 Abstrakt Současný aplikovaný výzkum molekul mikroRNA je zaměřen na identifikaci jejich rolí v patogenezi různých typů onemocnění, včetně kardiovaskulárních (KV), a to s předpokladem jejich uplatnění jako biomarkerů nebo ...
 • Imunitní monitorace a imunoterapie po alogenní transplantaci krvetvorných kmenových buněk 

  Defence status: DEFENDED
  Hejretová, Lenka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
  Date of defense: 27. 9. 2022
  Imunitní monitorace a imunoterapie po alogenní transplantaci krvetvorných kmenových buněk ABSTRAKT Alogenní transplantace krvetvorných buněk (aloHSCT) je vysoce specializovaná terapeutická metoda, která je potenciálně ...
 • Somatic and Germline Molecular Analysis and Morphological Aspects of Unusual Variants of Malignant Melanomas and Uncommon Melanocytic Neoplasms 

  Defence status: DEFENDED
  Donati, Michele (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
  Date of defense: 25. 5. 2022
  Molekulární analýza somatických a zárodečných mutací a morfologické aspekty neobvyklých variant maligních melanomů a melanocytárních lézí. Východisko: Histopatologická diagnostika melanocytárních nádorů představuje jednu ...
 • Psychiatric-Relevant Impairments in Mouse Models of Spinocerebellar Ataxias 

  Defence status: DEFENDED
  Tichánek, Filip (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
  Date of defense: 29. 9. 2022
  Spinocerebelární ataxie (SCA) jsou heterogenní skupinou onemocnění charakteristických dysfunkcí mozečku a narušením pohybu. Mnoho pacientů s SCA ale trpí i narušením paměti a psychickými obtížemi, včetně apatie, deprese a ...
 • Využití kmenových buněk v jaterní chirurgii 

  Defence status: DEFENDED
  Skalický, Adam (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
  Date of defense: 25. 5. 2022
  Aim of the study: Verification of safety and efficacy of mesenchymal stem cell therapy after extensive liver resection in a pig model. Type of study: Experimental study Name and location of study site: Department of Surgery, ...
 • Vliv vybraných environmentálních polutantů na gametogenezi a časný embryonální vývoj 

  Defence status: DEFENDED
  Fenclová, Tereza (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
  Date of defense: 6. 9. 2022
  The influence of selected environmental pollutants on gametogenesis and early embryonic development Ing. Tereza Fenclová Idiopatic infertility is a serious problem, which can be caused by exposure to endocrine disruptors, ...
 • Inovativní postupy v diagnostice spánkové apnoe 

  Defence status: DEFENDED
  Kostlivý, Tomáš (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2023)
  Date of defense: 3. 5. 2023
  With the development of diagnostics and the whole field of somnology in the 1970s, the diagnosis of sleep apnea was defined among sleep disorders. Obstructive sleep apnea is its most common type with the highest prevalence, ...
 • Vliv chirurgické revaskularizace mozku na hemodynamiku, kliniku a neurokognitivní výkonnost 

  Defence status: DEFENDED
  Košťál, Petr (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2023)
  Date of defense: 7. 6. 2023
  4 Abstract Introduction Since 2016, we know that the neuron responds to chronic hypoperfusion by reducing its performance. Cerebral revascularization using extra-intracranial bypass in internal carotid occlusion has also ...
 • Prognóza nemocných po ischemické cévní mozkové příhodě a některé ovlivňující faktory 

  Defence status: DEFENDED
  Kielbergerová, Lenka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2023)
  Date of defense: 26. 4. 2023
  Stroke is a significant cause of morbidity and mortality in the developed world. In the theoretical part of the thesis, we try to summarize the overall knowledge of stroke, the definitions and the general approach to the ...
 • Molecular Prognostic and Predictive Markers in Colorectal Cancer 

  Defence status: DEFENDED
  Navvabi, Nazila (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2023)
  Date of defense: 26. 6. 2023
  in English Colorectal cancer is currently one of the three major causes of cancer-related death. In order to help clinicians to treat colorectal cancer, it is necessary to introduce more effective tools that will improve ...
 • Xenobiotika v potravinách a jejich vliv na lidský organismus 

  Defence status: DEFENDED
  Šeflová, Iva (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2023)
  Date of defense: 7. 6. 2023
  (Xenobiotics in food end their effects on the human organism) One of the exposure pathways to xenobiotics in humans is food intake. Most of xenobiotics are lipophilic substances cumulating in the organism, especially in ...
 • Srdce v sepsi 

  Defence status: DEFENDED
  Harazim, Martin (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2023)
  Date of defense: 8. 6. 2023
  Sepsis is the most common cause of death in hospitalized patients. It is a very complex and heterogeneous effort of the body to defeat microbial agents. A worldwide effort remains to understand this process more and develop ...
 • Hydrogelové nosiče pro tkáňové inženýrství 

  Defence status: DEFENDED
  Chocholatá, Petra (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2023)
  Date of defense: 27. 4. 2023
  Bone tissue engineering attempts to mimic the natural behavior of hard connective tissues. Currently, there is an active research and development of new functional materials in this field. The main direction in the treatment ...
 • Mechanizmy aktivace paměťové stopy v neuronových sítích hipokampu 

  Ježek, Karel
  Date of defense: 15. 6. 2023
 • Chromofóbní renální karcinom 

  Defence status: DEFENDED
  Kolář, Jiří (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2023)
  Date of defense: 8. 3. 2023
  Úvod: Chromofobní renální karcinom (chRCC, chromophobe renal cell carcinoma) je po karcinomu světlobuněčném a papilárním třetím nejčastějším zhoubným nádorem ledviny. Jedná se o relativně indolentní typ nádoru s asi 5% ...
 • Vaginální porod po císařském řezu 

  Defence status: DEFENDED
  Paymová, Lenka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2023)
  Date of defense: 3. 4. 2023
  Vaginální porod po předchozím císařském řezu (VBAC) jako jedna z bezpečných metod ukončení těhotenství je díky svému vlivu na snížení incidence císařských řezů velmi aktuálním tématem. Jedná se o dobře prostudovanou ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV