Poslední příspěvky

 • Úroveň sekundární prevence a prognóza pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě 

  Vaněk, Jiří (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2017)
  Datum obhajoby: 15. 12. 2017
  SECONDARY PREVENTION PRACTICE AND PROGNOSIS OF PATIENTS AFTER ISCHEMIC STROKE JIŘÍ VANĚK, M.D. 2nd Department of Internal Medicine, Medical Faculty of Charles University and University Hospital, Pilsen, Czech Republic ...
 • Klinické využití stanovení genové exprese RNA v nemalobuněčného plicního karcinomu 

  Svatoň, Martin (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2017)
  Datum obhajoby: 15. 12. 2017
  The clinical use of determination of gene expression of RNA in non-small cell lung cancer (NSCLC) Abstract Introduction Non-small cell lung cancer (NSCLC) belongs to the most frequent causes of cancer deaths worldwide. ...
 • Biocompatibility of Implantable Materials 

  Moztarzadeh, Amin (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2017)
  Datum obhajoby: 26. 9. 2017
  This dissertation thesis deals with the evaluation of biocompatibility and osseointegration of nanostructured titanium materials used for dental implants. Bulk material topography and surface modification of titanium are ...
 • Mikroskopická stavba a mechanické vlastnosti aorty a plicnice 

  Kubíková, Tereza (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2017)
  Datum obhajoby: 23. 10. 2017
  Introduction: This dissertation thesis consists of seven studies, the common aim of which was to describe the functional histology of the aorta and some of its branches, as well as the pulmonary artery. The thesis focuses ...
 • Idiopatické střevní záněty a těhotenství 

  Koželuhová, Jana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2017)
  Datum obhajoby: 3. 10. 2017
  Inflammatory bowel diseases (IBD), Crohn's disease and ulcerative colitis, can affect mainly young people in their reproductive years. IBD therefore has a major impact on patient's family planning decisions. Management of ...
 • Elektrofyziologie myokardu ve zdraví a nemoci 

  Jarkovská, Dagmar (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2017)
  Datum obhajoby: 19. 9. 2017
  This dissertation consists of three parts describing electrophysiological and contractile changes of the myocardium in sepsis, acidosis, and propofol-induced anaesthesia. The first part is focused on heart rate variability ...
 • Molekulární biologie nádorů ledvin v klinickém využití 

  Trávníček, Ivan (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2017)
  Datum obhajoby: 21. 9. 2017
  Molecular biology of renal tumours in clinical use MUDr. Ivan Trávníček Summary Aim: To identify tissue biomarker that are predictive of the therapeutic effect of sunitinib in treatment of metastatic clear cell renal cell ...
 • Klinickopatologické aspekty a diferenciální diagnóza Lynchova syndromu 

  Dušek, Martin (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2017)
  Datum obhajoby: 19. 9. 2017
  Lynchův syndrom (LS), dříve nazývaný hereditární nepolypózní kolorektální karcinom (HNPCC), je familiární karcinomový syndrom s autozomálně dominantním vzorem dědičnosti. Jeho podkladem je nejčastěji zárodečná mutace ...
 • Vzácné nádory urogenitálního traktu, jejich biologické chování, morfologie a cytogenetika 

  Michalová, Květoslava (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2017)
  Datum obhajoby: 19. 9. 2017
  Doktorská dizertační práce popisuje biologické chování, morfologii a cytogenetiku neobvyklých tumorů urogenitálního traktu se speciálním zaměřením na nádory ledvin, které byly podkladem postgraduálního studia MUDr. Květoslavy ...
 • Prevence posturálních vad v populaci 

  Langmajerová, Jana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2017)
  Datum obhajoby: 13. 9. 2017
  Disertační práce je zaměřena na ověření metodiky somatografického hodnocení tvaru a statiky páteře. Potenciál ověřované metodiky spočívá ve zvýšení objektivity hodnocení držení těla ve stoji, a tím v přispění ke specifikaci ...
 • Biologické vlastnosti karcinomu vaječníku a jejich vztah k terapii 

  Bartáková, Alena (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2017)
  Datum obhajoby: 15. 6. 2017
  Structured abstract Hypothesis Cancer stem cells (CSCs) are subpopulations of cells which could contribute to tumor growth, metastasis formation and chemoresistance. CSCs can be detected by surface markers assessed by ...
 • HPV asociované karcinómy hlavy a krku: morfologická, klinická a molekulovo biologická korelácia 

  Švajdler, Marián (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2017)
  Datum obhajoby: 22. 5. 2017
  This doctor thesis comprises two studies. (i) A retrospective study was performed on 22 patients who presented with cystic head and neck squamous cell carcinoma (SCC) metastases. The purpose of the study was to find out ...
 • Hemodynamická optimalizace u jaterních resekcí 

  Zatloukal, Jan (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2017)
  Datum obhajoby: 1. 6. 2017
  Lowering of central venous pressure in hepatic surgery is nowadays widely recommended and used procedure. Low central venous pressure anesthesia is associated with decreased blood loss and improved clinical outcome. There ...
 • Využití nových biomarkerů pro zefektivnění diagnostiky a optimalizace léčby nádorů trávicího traktu 

  Šafanda, Martin (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2017)
  Datum obhajoby: 29. 8. 2017
  Utilisation of New Biomarkers for the Optimalization of Diagnostics and Therapy of Tumors of the Gastrointestinal Tract Introduction: Tumor markers are standard diagnostic tools. They are mainly used to monitor the course ...
 • Molekulárně biologické mechanismy progrese kolorektálního karcinomu ve vztahu k individualizované onkochirurgické léčbě 

  Vyčítal, Ondřej (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2017)
  Datum obhajoby: 1. 6. 2017
  Molekulárně biologické mechanismy progrese kolorektálního karcinomu ve vztahu k individualizované onkochirurgické léčbě Úvod: V rámci cytotoxické imunitní reakce proti kolorektálnímu karcinomu (KRCa) mají důležitou úlohu ...
 • Aspirace žaludečního obsahu a respirační selhání u dětí - proteomická analýza séra a bronchiálního aspirátu 

  Hrdlička, René (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2017)
  Datum obhajoby: 6. 6. 2017
  Souhrn Cílem práce byla aplikace nových imunoanalytických postupů v diagnostice respiračního selhání u dětí na podkladě aspirace. Riziko aspirace, hlavně u dětí nejnižších věkových kategorií, je výrazně vyšší než u pacientů ...
 • Studium morfologických a funkčních změn autonomní inervace srdce a cév a jejich příčin u chronických chorobných stavů 

  Mistrová, Eliška (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2017)
  Datum obhajoby: 26. 4. 2017
  V posledních dekádách dochází k výraznému nárůstu diabetu mellitu a chronické stresové zátěže, které mají značný negativní dopad na tělesné i psychické zdraví jedince. Opakované a dlouhodobé působení zvýšené hladiny glukózy, ...
 • Studium signálních drah modulujících mnohočetnou lékovou rezistenci 

  Dvořák, Pavel (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2017)
  Datum obhajoby: 1. 6. 2017
  Studium signálních drah modulujících mnohočetnou lékovou rezistenci V úvodu dizertační práce je na podkladě literární rešerše podán přehled problematiky rezistence nádorových buněk na podávanou chemoterapii, včetně mechanismů ...
 • Karcinom prsu mladých žen: korelace molekulárně-genetických, klinických a morfologických znaků 

  Metelková, Alena (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2017)
  Datum obhajoby: 22. 5. 2017
  Autorka v první části doktorské disertační práce shrnuje současné poznatky o karcinomu prsu, který je nejčastější malignitou ženské populace. Práce se zabývá etiologií onemocnění, jeho klasifikací, diagnostikou, biologickým ...
 • Prognostický význam molekulárních markerů akutní myeliodní leukémie na výsledek alogenní transplantace krvetvorných buněk 

  Karas, Michal (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2017)
  Datum obhajoby: 30. 3. 2017
  V dizertační práci " Prognostický význam molekulárních markerů akutní myeloidní leukémie na výsledek alogenní transplantace krvetvorných buněk " autor řeší následující problematiku: 1. V literárním přehledu charakterizuje: ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV