Poslední příspěvky

 • Korelace molekulárně-genetických a morfologických znaků vzácných nádorů slinných žláz 

  Šteiner, Petr (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2018)
  Datum obhajoby: 11. 6. 2018
  Doktorská dizertační práce se zabývá vztahem mezi histomorfologickými a molekulárně genetickými nálezy u vybraných nádorů slinných žláz. Autor se jako molekulárně-cytogenetický pracovník ve své práci zaměřoval především ...
 • Correlation of Immunohistochemistry and Molecular Biologic Methods in The Diagnosis of Tumors 

  Michal, Michael (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2018)
  Datum obhajoby: 11. 6. 2018
  Předkládaná dizertační práce je kolekcí komentářů k celkem 13 prvoautorským a 20 spoluautorským pracím, ve kterých bylo použito metod histomorfologického hodnocení, imunohistochemie (IHC) a molekulární genetiky. Tyto metody ...
 • Možnosti zlepšení vlastnostní ledvinných štěpů od nebijících dárců pomocí ihned zahájené mechanické pulzatilní perfuze 

  Opatrný, Václav (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2018)
  Datum obhajoby: 13. 6. 2018
  Možnosti zlepšení vlastností ledvinných štěpů od nebijících dárců pomocí ihned zahájené mechanické pulzatilní perfuze Opatrný V. Chirurgická klinika FN Plzeň a LF UK v Plzni Úvod: Množství ledvin dostupných k transplantaci ...
 • Význam tumor infiltrujících lymfocytů jako prognostických faktorů u pacientů po embolizaci portální žíly (PVE) a po PVE s aplikací autologních kmenových buněk 

  Brůha, Jan (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2018)
  Datum obhajoby: 13. 6. 2018
  Význam tumor infiltrujících lymfocytů jako prognostických faktorů u pacientů po embolizaci portální žíly (PVE) a po PVE s aplikací autologních kmenových Úvod: V důsledku nízkého zbytkového jaterního objemu (FLRV) je až 75% ...
 • Systémové a lokální alergické reakce po bodnutí hmyzem z hlediska epidemiologického, diagnostického a terapeutického 

  Vachová, Martina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2018)
  Datum obhajoby: 20. 6. 2018
  Alergie na včelí a vosí jed ohrožuje pacienta závažnou, mnohdy život ohrožující anafylaktickou reakcí po bodnutí hmyzem. Správná diagnostika a léčba je tudíž pro pacienta s touto diagnózou zcela zásadní a patří do rukou ...
 • Biocompatibility of Implantable Materials Focused on Titanium Dental Implants 

  Moztarzadeh, Amin (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2017)
  Datum obhajoby: 26. 9. 2017
  Tato disertační práce se zabývá hodnocením biokompatibility a oseointegrace materiálů z nanostrukturovaného titanu používaných jako dentální implantáty. Titanové dentální implantáty a jejich povrchové úpravy jsou v současnosti ...
 • Klinické využití stanovení genové exprese RNA u nemalobuněčného plicního karcinomu ( NSCLC ) 

  Svatoň, Martin (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2017)
  Datum obhajoby: 15. 12. 2017
  Klinické využití stanovení genové exprese RNA u nemalobuněčného plicního karcinomu (NSCLC) Abstrakt Úvod Nemalobuněčný plicní karcinom (NSCLC) patří k nejčastějším příčinám nádorových úmrtí celosvětově. Chemoterapie (CHT) ...
 • Papilární renální karcinom 

  Procházková, Kristýna (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2018)
  Datum obhajoby: 21. 3. 2018
  V Plzeňském kraji je dlouhodobě zaznamenávána celosvětově nejvyšší incidence nádorů ledvin. Tento kraj čítající kolem 580 tisíc obyvatel se potýkal přibližně s 240 novými případy diagnózy C64 (zhoubný nádor ledviny mimo ...
 • Kožní nežádoucí účinky cílené onkologické léčby 

  Říčař, Jan (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2018)
  Datum obhajoby: 20. 3. 2018
  1 Abstrakt Úvod V posledních letech jsou do klinické praxe zaváděna nová onkologická léčiva s cílenými účinky na buněčné úrovni. Některé z těchto látek způsobují charakteristické reakce postihující kůži, kožní adnexa a ...
 • Vliv typu anestezie na incidenci pooperační kognitivní dysfunkce 

  Kletečka, Jakub (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2018)
  Datum obhajoby: 21. 3. 2018
  Resume Cognitive decline is a common perioperative complication, affecting about one-quarter of patients at one week after surgery. It is a temporary disorder, which influences mainly executive functions, memory and spatial ...
 • Vzácné nádory trávicího traktu 

  Dubová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2018)
  Datum obhajoby: 30. 1. 2018
  Tumors of digestive tract are among the most common neoplasms worldwide. Morphologically and clinically, they represent a heterogenous group of lesions, in which the tumors of epithelial origin occupy a leading position. ...
 • Molekulární genetika nádoru urogenitálního traktu a jeji vztah k biologickému chování 

  Pivovarčíková, Kristýna (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2018)
  Datum obhajoby: 30. 1. 2018
  The Ph.D. thesis is a collection of seven commented articles on the topic of molecular-genetic of urogenital tumors. The spectrum of urogenital lesions is very wide, there is lots of new insights in field of urogenital ...
 • Elektrofyziologie myokardu ve zdraví a nemoci 

  Jarkovská, Dagmar (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2017)
  Datum obhajoby: 19. 9. 2017
  This dissertation consists of three parts describing electrophysiological and contractile changes of the myocardium in sepsis, acidosis, and propofol-induced anaesthesia. The first part is focused on heart rate variability ...
 • Studium interakce buněk s biomimetickým materiálem a jeho využití v biomedicíně 

  Sauerová, Pavla (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2017)
  Datum obhajoby: 26. 9. 2017
  Biomaterials are considered as very promising tools for regenerative medicine. They have compensatory or supporting function in organism and they are often developed to support specific conventional medical procedures. ...
 • Úroveň sekundární prevence a prognóza pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě 

  Vaněk, Jiří (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2017)
  Datum obhajoby: 15. 12. 2017
  SECONDARY PREVENTION PRACTICE AND PROGNOSIS OF PATIENTS AFTER ISCHEMIC STROKE JIŘÍ VANĚK, M.D. 2nd Department of Internal Medicine, Medical Faculty of Charles University and University Hospital, Pilsen, Czech Republic ...
 • Mikroskopická stavba a mechanické vlastnosti aorty a plicnice 

  Kubíková, Tereza (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2017)
  Datum obhajoby: 23. 10. 2017
  Introduction: This dissertation thesis consists of seven studies, the common aim of which was to describe the functional histology of the aorta and some of its branches, as well as the pulmonary artery. The thesis focuses ...
 • Idiopatické střevní záněty a těhotenství 

  Koželuhová, Jana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2017)
  Datum obhajoby: 3. 10. 2017
  Inflammatory bowel diseases (IBD), Crohn's disease and ulcerative colitis, can affect mainly young people in their reproductive years. IBD therefore has a major impact on patient's family planning decisions. Management of ...
 • Molekulární biologie nádorů ledvin v klinickém využití 

  Trávníček, Ivan (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2017)
  Datum obhajoby: 21. 9. 2017
  Molecular biology of renal tumours in clinical use MUDr. Ivan Trávníček Summary Aim: To identify tissue biomarker that are predictive of the therapeutic effect of sunitinib in treatment of metastatic clear cell renal cell ...
 • Klinickopatologické aspekty a diferenciální diagnóza Lynchova syndromu 

  Dušek, Martin (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2017)
  Datum obhajoby: 19. 9. 2017
  Lynchův syndrom (LS), dříve nazývaný hereditární nepolypózní kolorektální karcinom (HNPCC), je familiární karcinomový syndrom s autozomálně dominantním vzorem dědičnosti. Jeho podkladem je nejčastěji zárodečná mutace ...
 • Vzácné nádory urogenitálního traktu, jejich biologické chování, morfologie a cytogenetika 

  Michalová, Květoslava (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2017)
  Datum obhajoby: 19. 9. 2017
  Doktorská dizertační práce popisuje biologické chování, morfologii a cytogenetiku neobvyklých tumorů urogenitálního traktu se speciálním zaměřením na nádory ledvin, které byly podkladem postgraduálního studia MUDr. Květoslavy ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV