Recent Submissions

 • Náhrada a podpora funkce životně důležitých orgánů v sepsi: patofyziologické a léčebné aspekty 

  Defence status: DEFENDED
  Martínková, Vendula (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2020)
  Date of defense: 5. 10. 2020
  Infectious diseases are the worldwide leading cause of morbidity and mortality. Sepsis is the major cause of death in infectious diseases. It is one of the most serious and also one of the most difficult treatable conditions ...
 • Detekce mikrometastáz v hilových a mediastinálních lymfatických uzlinách u primárních a sekundárních plicních nádorů metodami OSNA a imunohistochemie 

  Defence status: DEFENDED
  Vejvodová, Šárka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2020)
  Date of defense: 23. 9. 2020
  Introduction: Current guidelines for treatment of lung cancer and lung metastases are based on morphology of the tumor and clinical stage of the disease. Correct determination of disease stage allows us to choose the optimal ...
 • Využití imunohistochemických a molekulárně genetických metod v patologii hlavy a krku 

  Defence status: DEFENDED
  Baněčková, Martina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2020)
  Date of defense: 16. 9. 2020
  Doktorská dizertační práce se zabývá morfologií, imunohistochemií, molekulární genetikou a biologickým chováním nádorů hlavy a krku se zvláštním zaměřením na nádory slinných žláz a sinonazálního traktu, které byly základem ...
 • Role of Fibroblasts in Regulation of Wound Healing 

  Defence status: DEFENDED
  Zavaďáková, Anna (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2020)
  Date of defense: 8. 9. 2020
  Dermální fibroblasty hrají důležitou roli regulaci procesu hojení. Migrují do místa poranění, množí se a produkují řadu signalizačních molekul (např. prozánětlivé interleukiny IL6 a IL8) a složky mimobuněčné hmoty (např. ...
 • Radiální přístup v léčbě ischemické choroby srdeční 

  Defence status: DEFENDED
  Jirouš, Štěpán (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2020)
  Date of defense: 11. 5. 2020
  Presently, coronary catheterizations and interventions are more often performed by a radial artery approach than by a previously dominant femoral artery approach due to the lower incidence of both local and systemic ...
 • Epignetic Modifications of the Sperm and the Application in Clinical Practice of Human Assisted Reproduction Therapy 

  Defence status: DEFENDED
  Štiavnická, Miriama (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
  Date of defense: 13. 9. 2019
  Basement of healthy embryo development comes from quality of oocytes and spermatozoa. Today, when percentage of couples suffering infertility together with assisted reproductive therapy (ART) is increasing, understanding ...
 • Endoteliální glykokalyx - možnosti diagnostiky a intervence 

  Defence status: DEFENDED
  Pouska, Jiří (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
  Date of defense: 20. 11. 2019
  UNIVERZITA KARLOVA Lékařská fakulta v Plzni Dizertační práce Endoteliální glykokalyx - možnosti diagnostiky a intervence MUDr.Jiří Pouska ABSTRAKT Endoteliální glykokalyx (EG) je tenká vrstvička na povrchu endotelu. Její ...
 • Sepse a akutní poškození ledvin: molekulární mechanismy a nové léčebné aspekty 

  Defence status: DEFENDED
  Horák, Jan (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
  Date of defense: 21. 10. 2019
  Sepse je nejčastější příčinou úmrtí na jednotkách intenzivní péče celosvětově. Navzdory nezpochybnitelnému pokroku na poli preklinického i klinického výzkumu dosud neexistuje efektivní kauzální léčba. S ohledem na komplexnost ...
 • Clinicopathological and molecular biologic characteristics of selected cutaneous epithelial and nonepithelial tumors 

  Defence status: DEFENDED
  Kastnerova, Liubov (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
  Date of defense: 24. 9. 2019
  The doctoral thesis MD. Liubov Kastnerova (previous name Kyrpychova) is focused on the histomorphological and molecular biologic features of selected cutaneous epithelial and nonepithelial tumors and is structured as a ...
 • The Cell-Nanomaterial Interactions and Their Application in Biomedicine 

  Defence status: DEFENDED
  Vrabcová, Lucie (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
  Date of defense: 27. 6. 2019
  Nanomaterials entered the biomedicine already at the beginning of the millennium and they still bring new and unique advances and possibilities for treatment, diagnosis and regeneration, thus they continue to facilitate ...
 • Chirurgická problematika mozkové ischemie Flowmetrie v klinické praxi a experimentu 

  Defence status: DEFENDED
  Dostál, Jiří (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
  Date of defense: 25. 9. 2019
  Souhrn dizertační práce Chirurgická problematika mozkové ischemie Flowmetrie v klinické praxi a experimentu MUDr. Jiří Dostál, Neurochirurgická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň Školitel: doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D., ...
 • Obezita a obezogeny 

  Defence status: DEFENDED
  Dvořáková, Jana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
  Date of defense: 25. 9. 2019
  Výskyt obezity již dosahuje epidemických rozměrů. Jako hlavní příčina bylo kromě nadměrného příjmu potravin a nedostatku fyzické aktivity identifikováno genetické pozadí a v poslední době i tzv. obezogeny. Tyto látky ...
 • Vybrané nutrienty v etiologii, prevenci a léčbě obezity 

  Defence status: DEFENDED
  Sedláček, Pavel (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
  Date of defense: 25. 9. 2019
  VYBRANÉ NUTRIENTY V ETIOLOGII, PREVENCI A LÉČBĚ OBEZITY Pandemie obezity ve 21 století je dána obezitogenním prostředím, které napomáhá rozvoji pozitivní energetické bilance, kdy příjem energie jedince chronicky převyšuje ...
 • Molekulárně-epidemiologická analýza kmenů Mycobacterium tuberculosis izolovaných na území Plzeňského kraje včetně detailní charakterizace kmenů rezistentních na antituberkulotika 

  Defence status: DEFENDED
  Amlerová, Jana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
  Date of defense: 25. 9. 2019
  Molekulárně-epidemiologická analýza kmenů Mycobacterium tuberculosis izolovaných na území Plzeňského kraje včetně detailní charakterizace kmenů rezistentních na antituberkulotika MUDr. Jana Amlerová 2019 Abstrakt Tuberkulóza ...
 • Nové možnosti prevence a monitorování u kacrinomu prsu 

  Defence status: DEFENDED
  Hosnedlová, Andrea (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
  Date of defense: 25. 9. 2019
  Úvod: Karcinom prsu patří mezi nejčastější nádorové onemocnění žen, jehož incidence celosvětově stoupá. Díky neustále se zdokonalujícím diagnostickým metodám, celoplošnému mamografickému screeningu a komplexní léčbě došlo ...
 • Technické aspekty druhé doby porodní 

  Defence status: DEFENDED
  Karbanová, Jaroslava (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
  Date of defense: 19. 9. 2019
  Obstetrical intervantion`s goal is to normalize an abnormal or pathological course of labour. In a certain case (e.g. fetal distress) this is not fully achievable. Then the goal is to accelerate the delivery without ...
 • Úloha buněčného metabolismu v karcinogenezi. Molekulární patofyziologie chemorezistence karcinomu močového měchýře 

  Defence status: DEFENDED
  Kripnerová, Michaela (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
  Date of defense: 16. 9. 2019
  Therapeutic resistance of tumours represents an important clinical issue. We can classify the therapeutic tumour resistance in two ways. According to the clinical course, tumours can behave either as primary resistant, ...
 • Využití kontrastní ultrasonografie ke sledování efektu léčby jaterních nádorů radiofrekvenčních ablací 

  Defence status: DEFENDED
  Korčáková, Eva (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
  Date of defense: 11. 9. 2019
  Využití kontrastní ultrasonografie ke sledování efektu léčby jaterních nádorů radiofrekvenční ablací Abstrakt Pro léčbu jaterních nádorů perkutánní radiofrekvenční ablací je stěžejní kvalitní zobrazení, které se využívá k ...
 • Optimalizace expozičních hodnot při Výpočetní tomografii. Perfuzní CT mozku 

  Defence status: DEFENDED
  Bejček, Jiří (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
  Date of defense: 11. 9. 2019
  Téma: Optimalizace expozičních hodnot při výpočetní tomografii MUDr. Jiří Bejček, Klinika zobrazovacích metod, FN Plzeň Úvod: Cévní mozková příhoda se řadí k jednomu z nejčastějších onemocnění v lidské populaci, v ekonomicky ...
 • Indikace a prognostický význam zobrazovacích metod u polytraumat 

  Defence status: DEFENDED
  Bajcurová, Kristýna (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
  Date of defense: 11. 9. 2019
  Úvod: Pacienti s polytraumatem mohou být vyšetření dvoufázově nebo jednofázově s jednofázovým či vícefázovým bolusem kontrastní látky (KL). Jednofázový bolus KL není ke kvalitnímu nasycení parenchymových orgánů a náplni ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV