Now showing items 1-20 of 304

  • Srdce v sepsi 

   Defence status: DEFENDED
   Harazim, Martin (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2023)
   Date of defense: 8. 6. 2023
   Sepsis is the most common cause of death in hospitalized patients. It is a very complex and heterogeneous effort of the body to defeat microbial agents. A worldwide effort remains to understand this process more and develop ...
  • Hydrogelové nosiče pro tkáňové inženýrství 

   Defence status: DEFENDED
   Chocholatá, Petra (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2023)
   Date of defense: 27. 4. 2023
   Bone tissue engineering attempts to mimic the natural behavior of hard connective tissues. Currently, there is an active research and development of new functional materials in this field. The main direction in the treatment ...
  • Výskyt fibrilace síní jako rizikového faktoru u nemocných po oběhové zástavě pro fibrilaci komor 

   Defence status: DEFENDED
   Šmíd, Jiří (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2023)
   Date of defense: 20. 2. 2023
   Fibrilace síní je nejčastější arytmií vyskytující se v dospělé populaci a náhlé srdeční úmrtí patří mezi nejčastěji se vyskytující příčinu kardiovaskulárního úmrtí, na kterém se podílí až z 50%. V řadě studií byla sledována ...
  • Prognostické faktory ovlivňující efekt chemoterapie u cervikálních a ovariálních karcinomů 

   Defence status: DEFENDED
   Hruda, Martin (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2023)
   Date of defense: 3. 4. 2023
   První část práce: Prognostické faktory ovlivňující efekt chemoterapie u ovariálních karcinomů ÚVOD: Membránové transportéry (jako ABC, SLC a ATPázy) se podílejí na karcinogenezi a rozvoji chemorezistence, ale jejich význam ...
  • Chromofóbní renální karcinom 

   Defence status: DEFENDED
   Kolář, Jiří (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2023)
   Date of defense: 8. 3. 2023
   Úvod: Chromofobní renální karcinom (chRCC, chromophobe renal cell carcinoma) je po karcinomu světlobuněčném a papilárním třetím nejčastějším zhoubným nádorem ledviny. Jedná se o relativně indolentní typ nádoru s asi 5% ...
  • Vaginální porod po císařském řezu 

   Defence status: DEFENDED
   Paymová, Lenka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2023)
   Date of defense: 3. 4. 2023
   Vaginální porod po předchozím císařském řezu (VBAC) jako jedna z bezpečných metod ukončení těhotenství je díky svému vlivu na snížení incidence císařských řezů velmi aktuálním tématem. Jedná se o dobře prostudovanou ...
  • Vliv chirurgické revaskularizace mozku na hemodynamiku, kliniku a neurokognitivní výkonnost 

   Defence status: DEFENDED
   Košťál, Petr (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2023)
   Date of defense: 7. 6. 2023
   4 Abstract Introduction Since 2016, we know that the neuron responds to chronic hypoperfusion by reducing its performance. Cerebral revascularization using extra-intracranial bypass in internal carotid occlusion has also ...
  • Xenobiotika v potravinách a jejich vliv na lidský organismus 

   Defence status: DEFENDED
   Šeflová, Iva (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2023)
   Date of defense: 7. 6. 2023
   (Xenobiotics in food end their effects on the human organism) One of the exposure pathways to xenobiotics in humans is food intake. Most of xenobiotics are lipophilic substances cumulating in the organism, especially in ...
  • Molecular Prognostic and Predictive Markers in Colorectal Cancer 

   Defence status: DEFENDED
   Navvabi, Nazila (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2023)
   Date of defense: 26. 6. 2023
   in English Colorectal cancer is currently one of the three major causes of cancer-related death. In order to help clinicians to treat colorectal cancer, it is necessary to introduce more effective tools that will improve ...
  • Prognóza nemocných po ischemické cévní mozkové příhodě a některé ovlivňující faktory 

   Defence status: DEFENDED
   Kielbergerová, Lenka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2023)
   Date of defense: 26. 4. 2023
   Stroke is a significant cause of morbidity and mortality in the developed world. In the theoretical part of the thesis, we try to summarize the overall knowledge of stroke, the definitions and the general approach to the ...
  • Inovativní postupy v diagnostice spánkové apnoe 

   Defence status: DEFENDED
   Kostlivý, Tomáš (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2023)
   Date of defense: 3. 5. 2023
   With the development of diagnostics and the whole field of somnology in the 1970s, the diagnosis of sleep apnea was defined among sleep disorders. Obstructive sleep apnea is its most common type with the highest prevalence, ...
  • Fenotypicky řízená léčba pacientů s těžkým astma bronchiale v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Vaník, Petr (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
   Date of defense: 13. 6. 2022
   INTRODUCTION In recent years there has been a lot of evidence that asthma is etiopathogenetically widely heterogeneous inflammatory disease. Simultaneously with this knowledge, there are new therapeutic possibilities of ...
  • Porovnání metod exkluze ouška levé srdeční síně při chirurgické ablaci pro fibrilaci síní 

   Defence status: DEFENDED
   Kohut, Marián (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
   Date of defense: 28. 4. 2022
   Comparison of methods of left atrial appendage exclusion during surgical ablation of atrial fibrilation Abstract Atrial fibrillation is the most common heart arrhytmia affecting a significant part of the population over ...
  • Prognostické a prediktivní faktory u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem léčených cílenou léčbou 

   Defence status: DEFENDED
   Šorejs, Ondřej (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
   Date of defense: 31. 1. 2022
   Úvod: V posledních letech bylo dosaženo významného pokroku v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) díky nástupu cílené léčby. Bevacizumab je monoklonální protilátka (mAb) proti vaskulárnímu endotelovému ...
  • Možnosti ovlivnění vhojování a ligamentizace štěpu při anatomické rekonstrukci předního zkříženého vazu - zhodnocení krátkodobých klinických výsledků prospektivní randomizované studie 

   Defence status: DEFENDED
   Kasl, Jan (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
   Date of defense: 1. 3. 2022
   Cíle Prospektivní, randomizovaná, nezaslepená studie o účincích použití fibrinu bohatého na destičky (PRF) při rekonstrukci předního zkříženého vazu. Metody Zpočátku bylo do studie zařazeno 40 pacientů v letech 2012 až ...
  • A Model for Optimizing Comprehensive Care for People With HIV Infection 

   Defence status: DEFENDED
   Hofman, Sam (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
   Date of defense: 26. 9. 2022
   A model for optimizing comprehensive care for people with HIV infection Student: MUDr. Sam Hofman, MHA Supervisor: doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. Department of Infectious Diseases and Travel Medicine of the Faculty of ...
  • Význam genetických mutací u karcinomu prsu 

   Defence status: DEFENDED
   Šustr, Jan (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
   Date of defense: 31. 1. 2022
   Úvod: Na podkladě genetických mutací vzniká asi 5 - 10% karcinomů prsu. Nejčastější genetickou mutací, která se podílí na vzniku této malignity, je mutace v tumor supresorových genech BRCA1/2, jejíž nosičky mají přibližně ...
  • Vztah funkce míšních drah a šíře kanálu páteřního v závislosti na změně osy krční páteře 

   Defence status: DEFENDED
   Žídek, Slavomír (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
   Date of defense: 14. 9. 2022
   Introduction: The aim of our study was to assess the effect of dynamic changes in spinal flexion and extension assessed by dynamic magnetic resonance imaging(dMRI) on spinal cord functions assessed by dynamic evoked ...
  • Post-Translational Modifications of Nuclear and Non-Nuclear Proteins in Spermatozoa 

   Defence status: DEFENDED
   Řimnáčová, Hedvika (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
   Date of defense: 29. 6. 2022
   Posttranslational modifications of nuclear and nonnuclear proteins in spermatozoa Summary The number of couples who need the help of assisted reproductive technology (ART) has increased over the years. Approximately half ...
  • Prediktivní faktory prekanceróz vulvy - optimalizace diagnosticko-terapeutického managementu 

   Defence status: DEFENDED
   Pichlík, Tomáš (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
   Date of defense: 9. 11. 2022
   Karcinomy vulvy zahrnují asi jen 5% zhoubných gynekologických nádorů a řadí se tak mezi málo časté nádory. Při incidenci okolo 4 /100 000 žen se mortalita v poslední době výrazně nemění, dosahuje skoro 2/100 000 žen. Terapie ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV