• Radiální přístup v léčbě ischemické choroby srdeční 

   Jirouš, Štěpán (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2020)
   Date of defense: 11. 5. 2020
   Presently, coronary catheterizations and interventions are more often performed by a radial artery approach than by a previously dominant femoral artery approach due to the lower incidence of both local and systemic ...
  • Význam krevních biomarkerů u spontánního intracerebrálního krvácení 

   Mračková, Jolana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Význam krevních biomarkerů u spontánního intracerebrálního krvácení Úvod: Nové možnosti v diagnostice, určení etiologie, stanovení prognózy a v managementu léčby nemocných se spontánním intracerebrálním krvácením může ...
  • Experimentální studie mechanismů neurodegenerace za různých podmínek 

   Purkartová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 11. 4. 2019
   EXPERIMENTAL STUDY OF MECHANISMS OF NEURODEGENERATION IN DIFFERENT CONDITIONS - SUMMARY MUDr. Zdeňka Purkartová The cerebellum is an important structure involved in motor coordination and many other functions including ...
  • Vyhledávání a hodnocení závažnosti endoteliální dysfunkce u dětí s chronickým autoimunitním onemocněním 

   Sýkorová, Aneta (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 16. 4. 2019
   We aimed to evaluate the endothelial function by combining RHI measurements and specific biochemical markers in the children with possible risk of premature manifestation of atherosclerosis and in the control group of ...
  • Chromosomal damage and shortening of telomeres in cancer patients and healthy subjects 

   Kroupa, Michal (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Mezi základní procesy, které mohou ovlivnit míru chromozomálních aberací (CAs) v lymfocytech periferní krve (PBL), patří chybná segregace chromozomů v průběhu mitózy, nepřesná odpověď na poškození DNA a nadměrné zkracování ...
  • Optimalizace expozičních hodnot při Výpočetní tomografii. Perfuzní CT mozku 

   Bejček, Jiří (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Téma: Optimalizace expozičních hodnot při výpočetní tomografii MUDr. Jiří Bejček, Klinika zobrazovacích metod, FN Plzeň Úvod: Cévní mozková příhoda se řadí k jednomu z nejčastějších onemocnění v lidské populaci, v ekonomicky ...
  • Využití kontrastní ultrasonografie ke sledování efektu léčby jaterních nádorů radiofrekvenčních ablací 

   Korčáková, Eva (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Využití kontrastní ultrasonografie ke sledování efektu léčby jaterních nádorů radiofrekvenční ablací Abstrakt Pro léčbu jaterních nádorů perkutánní radiofrekvenční ablací je stěžejní kvalitní zobrazení, které se využívá k ...
  • Clinicopathological and molecular biologic characteristics of selected cutaneous epithelial and nonepithelial tumors 

   Kastnerova, Liubov (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 24. 9. 2019
   The doctoral thesis MD. Liubov Kastnerova (previous name Kyrpychova) is focused on the histomorphological and molecular biologic features of selected cutaneous epithelial and nonepithelial tumors and is structured as a ...
  • Sepse a akutní poškození ledvin: molekulární mechanismy a nové léčebné aspekty 

   Horák, Jan (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 21. 10. 2019
   Sepse je nejčastější příčinou úmrtí na jednotkách intenzivní péče celosvětově. Navzdory nezpochybnitelnému pokroku na poli preklinického i klinického výzkumu dosud neexistuje efektivní kauzální léčba. S ohledem na komplexnost ...
  • Molekulárně-epidemiologická analýza kmenů Mycobacterium tuberculosis izolovaných na území Plzeňského kraje včetně detailní charakterizace kmenů rezistentních na antituberkulotika 

   Amlerová, Jana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
   Molekulárně-epidemiologická analýza kmenů Mycobacterium tuberculosis izolovaných na území Plzeňského kraje včetně detailní charakterizace kmenů rezistentních na antituberkulotika MUDr. Jana Amlerová 2019 Abstrakt Tuberkulóza ...
  • Vybrané nutrienty v etiologii, prevenci a léčbě obezity 

   Sedláček, Pavel (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
   VYBRANÉ NUTRIENTY V ETIOLOGII, PREVENCI A LÉČBĚ OBEZITY Pandemie obezity ve 21 století je dána obezitogenním prostředím, které napomáhá rozvoji pozitivní energetické bilance, kdy příjem energie jedince chronicky převyšuje ...
  • The Cell-Nanomaterial Interactions and Their Application in Biomedicine 

   Vrabcová, Lucie (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 27. 6. 2019
   Nanomaterials entered the biomedicine already at the beginning of the millennium and they still bring new and unique advances and possibilities for treatment, diagnosis and regeneration, thus they continue to facilitate ...
  • Nové možnosti prevence a monitorování u kacrinomu prsu 

   Hosnedlová, Andrea (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
   Úvod: Karcinom prsu patří mezi nejčastější nádorové onemocnění žen, jehož incidence celosvětově stoupá. Díky neustále se zdokonalujícím diagnostickým metodám, celoplošnému mamografickému screeningu a komplexní léčbě došlo ...
  • Chirurgická problematika mozkové ischemie Flowmetrie v klinické praxi a experimentu 

   Dostál, Jiří (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
   Souhrn dizertační práce Chirurgická problematika mozkové ischemie Flowmetrie v klinické praxi a experimentu MUDr. Jiří Dostál, Neurochirurgická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň Školitel: doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D., ...
  • Obezita a obezogeny 

   Dvořáková, Jana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
   Výskyt obezity již dosahuje epidemických rozměrů. Jako hlavní příčina bylo kromě nadměrného příjmu potravin a nedostatku fyzické aktivity identifikováno genetické pozadí a v poslední době i tzv. obezogeny. Tyto látky ...
  • Technické aspekty druhé doby porodní 

   Karbanová, Jaroslava (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 19. 9. 2019
   Obstetrical intervantion`s goal is to normalize an abnormal or pathological course of labour. In a certain case (e.g. fetal distress) this is not fully achievable. Then the goal is to accelerate the delivery without ...
  • Úloha buněčného metabolismu v karcinogenezi. Molekulární patofyziologie chemorezistence karcinomu močového měchýře 

   Kripnerová, Michaela (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 16. 9. 2019
   Therapeutic resistance of tumours represents an important clinical issue. We can classify the therapeutic tumour resistance in two ways. According to the clinical course, tumours can behave either as primary resistant, ...
  • Indikace a prognostický význam zobrazovacích metod u polytraumat 

   Bajcurová, Kristýna (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Úvod: Pacienti s polytraumatem mohou být vyšetření dvoufázově nebo jednofázově s jednofázovým či vícefázovým bolusem kontrastní látky (KL). Jednofázový bolus KL není ke kvalitnímu nasycení parenchymových orgánů a náplni ...
  • Moderní markery orgánového poškození v klinické praxi 

   Brož, Pavel (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 28. 1. 2019
   Pravidelná fyzická aktivita je prokázanou součástí zdravého životního stylu. Nepřiměřená fyzická zátěž však může vést k subjektivním a objektivním příznakům, které dovedou sportovce k lékaři. Hospitalizace z kardiálních i ...
  • Hemodynamika kardiostimulace 

   Ulč, Ivan (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 25. 6. 2019
   (CZ) Jediným zavedeným dlouhodobým léčebným postupem klinicky významných bradyarytmií je implantace kardiostimulátoru. Naprostá většina nemocných potřebuje jednu stimulační elektrodu v pravé komoře. Aktivační sekvence ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV