• Možnosti ovlivnění vhojování a ligamentizace štěpu při anatomické rekonstrukci předního zkříženého vazu - zhodnocení krátkodobých klinických výsledků prospektivní randomizované studie 

   Defence status: DEFENDED
   Kasl, Jan (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
   Date of defense: 1. 3. 2022
   Cíle Prospektivní, randomizovaná, nezaslepená studie o účincích použití fibrinu bohatého na destičky (PRF) při rekonstrukci předního zkříženého vazu. Metody Zpočátku bylo do studie zařazeno 40 pacientů v letech 2012 až ...
  • Význam genetických mutací u karcinomu prsu 

   Defence status: DEFENDED
   Šustr, Jan (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
   Date of defense: 31. 1. 2022
   Úvod: Na podkladě genetických mutací vzniká asi 5 - 10% karcinomů prsu. Nejčastější genetickou mutací, která se podílí na vzniku této malignity, je mutace v tumor supresorových genech BRCA1/2, jejíž nosičky mají přibližně ...
  • Prognostické a prediktivní faktory u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem léčených cílenou léčbou 

   Defence status: DEFENDED
   Šorejs, Ondřej (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
   Date of defense: 31. 1. 2022
   Úvod: V posledních letech bylo dosaženo významného pokroku v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) díky nástupu cílené léčby. Bevacizumab je monoklonální protilátka (mAb) proti vaskulárnímu endotelovému ...
  • Porovnání metod exkluze ouška levé srdeční síně při chirurgické ablaci pro fibrilaci síní 

   Defence status: DEFENDED
   Kohut, Marián (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
   Date of defense: 28. 4. 2022
   Comparison of methods of left atrial appendage exclusion during surgical ablation of atrial fibrilation Abstract Atrial fibrillation is the most common heart arrhytmia affecting a significant part of the population over ...
  • Somatic and germline molecular analysis and morphological aspects of unusual variants of malignant melanomas and uncommon melanocytic neoplasms 

   Defence status: DEFENDED
   Donati, Michele (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
   Date of defense: 25. 5. 2022
   Somatic and germline molecular analysis and morphological aspects of unusual variants of malignant melanomas and uncommon melanocytic neoplasms Abstract Background: The histopathological diagnosis of melanocytic tumors ...
  • Fenotypicky řízená léčba pacientů s těžkým astma bronchiale v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Vaník, Petr (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
   Date of defense: 13. 6. 2022
   INTRODUCTION In recent years there has been a lot of evidence that asthma is etiopathogenetically widely heterogeneous inflammatory disease. Simultaneously with this knowledge, there are new therapeutic possibilities of ...
  • Úloha mikroRNA v progresi kardiovaskulárních chorob 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Václava (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
   Date of defense: 29. 6. 2022
   Current applied research of microRNA molecules is focused on the identification of their roles in the pathogenesis of various types of diseases, including cardiovascular (CV), with the assumption of their use as biomarkers ...
  • Vliv vybraných environmentálních polutantů na gametogenezi a časný embryonální vývoj 

   Defence status: DEFENDED
   Fenclová, Tereza (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
   Date of defense: 6. 9. 2022
   The influence of selected environmental pollutants on gametogenesis and early embryonic development Ing. Tereza Fenclová Idiopatic infertility is a serious problem, which can be caused by exposure to endocrine disruptors, ...
  • Histologické hodnocení chirurgických experimentů u zvířecích modelů 

   Defence status: DEFENDED
   Grajciarová, Martina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
   Date of defense: 6. 9. 2022
   Introduction: The dissertation is based on six studies that focus on the application of quantitative histology in animal model experiments. It includes a presentation of virtual microscopy procedures and image field sampling ...
  • Metabolické a genetické faktory cévního stárnutí 

   Defence status: DEFENDED
   Gelžinský, Július (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
   Tepenný systém je systémem trubic, který vede krev. Jeho stárnutí vede ke dvěma patologiím: ateroskleróze a arterioskleróze - tuhnutí tepenné stěny. Tyto patologie spolu můžou koexistovat a interferovat, liší se však svojí ...
  • Význam ultrazvukového vyšetření v managementu experimentální transplantace dělohy 

   Defence status: DEFENDED
   Matěcha, Jan (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2021)
   Date of defense: 23. 11. 2021
   Význam ultrazvukového vyšetření v managementu experimentální transplantace dělohy Abstrakt Transplantace dělohy (UTx) představuje novou experimentální metodu léčby absolutního uterinního faktoru infertility (AUFI), který ...
  • Využití imunologických markerů v managementu předčasného porodu 

   Defence status: DEFENDED
   Korečko, Vladimír (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   Strukturovaný souhrn Cíl studie: Porovnání diagnostické spolehlivosti, přesnosti a bezpečnosti amniocentézy a vyšetření Interleukinu- 6 v plodové vodě při diagnostice nitroděložního zánětu u pacientek s předtermínovým ...
  • Predikce efektu léčby u solidních nádorů 

   Defence status: DEFENDED
   Houfková, Kateřina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2021)
   Date of defense: 23. 9. 2021
   Současný výzkum léčby onkologických onemocnění je zaměřen na identifikaci změn, ke kterým dochází v procesu karcinogeneze a dále na hledání terapeutik, která by projev těchto změn umožnila eliminovat. Včasná diagnostika, ...
  • Roztroušená skleroza a těhotenství 

   Defence status: DEFENDED
   Hanulíková, Petra (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2021)
   Date of defense: 23. 11. 2021
   Úvod: Roztroušená skleróza (RS) je autoimunitní onemocnění CNS, které postihuje typicky mladé ženy v reprodukčním věku. Vzhledem k množství zahraničních publikovaných dat, lze bezpečnost pro těhotné s RS předpokládat. V ...
  • Anatomie jater prasete domácího jako modelového orgánu v biomedicíně 

   Defence status: DEFENDED
   Mik, Patrik (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   Úvod: Předkládaná práce vychází ze sedmi publikací, jejichž cílem bylo jednak shrnutí využití jater prasete domácího v biomedicínském výzkumu a jednak popis základních kvantitativních parametrů pro plánování chirurgických ...
  • Management morfologické diagnostiky molekulárně-geneticky definovaných tumorů trávicího traktu 

   Defence status: DEFENDED
   Vaňková, Bohuslava (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   MUDr. Bohuslava Vaňková Abstrakt Disertační práce "Management morfologické diagnostiky molekulárně-geneticky definovaných tumorů trávicího traktu" je komentovaným souborem celkem osmi publikovaných prací (čtyři původní ...
  • Diagnostický algoritmus karcinomu prostaty 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláčková, Hana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2021)
   Date of defense: 22. 9. 2021
   v českém jazyce Cíl: Cílem práce je implementace nejnovějších vědeckých poznatků v diagnostice karcinomu prostaty (KP). Zaměřili jsme se na laboratorní markery, zobrazovací metody, metodiku biopsie prostaty a sestrojili ...
  • Spinopelvická fixace při řešení zlomenin pánevního kruhu (typy fixace, indikace, funkční výsledky, mechanické charakteristiky) 

   Defence status: DEFENDED
   Weisová, Drahomíra (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2021)
   Date of defense: 17. 12. 2021
   Při vysokoenergetickém poranění (dopravní nehoda, pád z výše) může dojít k poranění pánevního kruhu s vertikální nestabilitou a/nebo k poranění křížové kosti se spinopelvickou nestabilitou. Takové nestability ohrožují ...
  • Ultrazvuková korelace středně těžkého až těžkého syndromu karpálního tunelu 

   Defence status: DEFENDED
   Potužník, Pavel (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2021)
   Date of defense: 23. 11. 2021
   Ultrazvuková korelace středně těžkého až těžkého syndromu karpálního tunelu Cíl: Cílem studie bylo zjistit a ověřit vztah ultrazvukového stanovení plochy průřezu (CSA - cross- sectional area) n. medianus, poměru plochy ...
  • Biomechanická studie přenosu sil v oblasti periprotetické zlomeniny distálního femuru u jendotlivých typů osteosyntézy s aplikací do praxe 

   Defence status: DEFENDED
   Malotín, Tomáš (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2021)
   Date of defense: 29. 6. 2021
   Periprotetické zlomeniny distálního femuru (dále PZDF) jsou nepříznivou komplikací u pacientů s endoprotézou kolenního kloubu. Četnost výskytu je uváděna v literatuře mezi 0,3 - 2,5 %. Počet periprotetických zlomenin v ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV