• Náhrada a podpora funkce životně důležitých orgánů v sepsi: patofyziologické a léčebné aspekty 

   Defence status: DEFENDED
   Martínková, Vendula (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2020)
   Date of defense: 5. 10. 2020
   Infectious diseases are the worldwide leading cause of morbidity and mortality. Sepsis is the major cause of death in infectious diseases. It is one of the most serious and also one of the most difficult treatable conditions ...
  • Detekce mikrometastáz v hilových a mediastinálních lymfatických uzlinách u primárních a sekundárních plicních nádorů metodami OSNA a imunohistochemie 

   Defence status: DEFENDED
   Vejvodová, Šárka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2020)
   Date of defense: 23. 9. 2020
   Introduction: Current guidelines for treatment of lung cancer and lung metastases are based on morphology of the tumor and clinical stage of the disease. Correct determination of disease stage allows us to choose the optimal ...
  • Využití imunohistochemických a molekulárně genetických metod v patologii hlavy a krku 

   Defence status: DEFENDED
   Baněčková, Martina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2020)
   Date of defense: 16. 9. 2020
   Doktorská dizertační práce se zabývá morfologií, imunohistochemií, molekulární genetikou a biologickým chováním nádorů hlavy a krku se zvláštním zaměřením na nádory slinných žláz a sinonazálního traktu, které byly základem ...
  • Interactions of cells with nanoparticles for bio-medical applications 

   Defence status: DEFENDED
   Bělinová, Tereza (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2020)
   Date of defense: 11. 12. 2020
   V posledních letech je na nanočástice nahlíženo jakožto na platformu s velkým aplikačním potenciálem pro biomedicínu. Nanočástice jsou v současnosti používány například jako nosiče léčiv, či jako zobrazovací technika, zcela ...
  • Rehabilitace kognitivních funkcí u pacientů s roztroušenou sklerózou 

   Defence status: DEFENDED
   Chmelařová, Dana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2020)
   Date of defense: 21. 10. 2020
   Cíl: Cílem studie bylo vyhodnotit, zda má dvanácti týdenní neuropsychologická rehabilitace pozitivní vliv na zlepšení kognitivních funkcí a jakými metodami je tento efekt měřitelný. Dále bylo záměrem ověřit vliv zvoleného ...
  • Radiální přístup v léčbě ischemické choroby srdeční 

   Defence status: DEFENDED
   Jirouš, Štěpán (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2020)
   Date of defense: 11. 5. 2020
   Presently, coronary catheterizations and interventions are more often performed by a radial artery approach than by a previously dominant femoral artery approach due to the lower incidence of both local and systemic ...
  • Role of Fibroblasts in Regulation of Wound Healing 

   Defence status: DEFENDED
   Zavaďáková, Anna (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   Dermální fibroblasty hrají důležitou roli regulaci procesu hojení. Migrují do místa poranění, množí se a produkují řadu signalizačních molekul (např. prozánětlivé interleukiny IL6 a IL8) a složky mimobuněčné hmoty (např. ...
  • Hemodynamika kardiostimulace 

   Defence status: DEFENDED
   Ulč, Ivan (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 25. 6. 2019
   (CZ) Jediným zavedeným dlouhodobým léčebným postupem klinicky významných bradyarytmií je implantace kardiostimulátoru. Naprostá většina nemocných potřebuje jednu stimulační elektrodu v pravé komoře. Aktivační sekvence ...
  • Chirurgická problematika mozkové ischemie Flowmetrie v klinické praxi a experimentu 

   Defence status: DEFENDED
   Dostál, Jiří (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
   Souhrn dizertační práce Chirurgická problematika mozkové ischemie Flowmetrie v klinické praxi a experimentu MUDr. Jiří Dostál, Neurochirurgická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň Školitel: doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D., ...
  • Význam krevních biomarkerů u spontánního intracerebrálního krvácení 

   Defence status: DEFENDED
   Mračková, Jolana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Význam krevních biomarkerů u spontánního intracerebrálního krvácení Úvod: Nové možnosti v diagnostice, určení etiologie, stanovení prognózy a v managementu léčby nemocných se spontánním intracerebrálním krvácením může ...
  • Obezita a obezogeny 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Jana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
   Výskyt obezity již dosahuje epidemických rozměrů. Jako hlavní příčina bylo kromě nadměrného příjmu potravin a nedostatku fyzické aktivity identifikováno genetické pozadí a v poslední době i tzv. obezogeny. Tyto látky ...
  • Význam orálního zdraví u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním 

   Defence status: DEFENDED
   Chalupová, Miroslava (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 2. 9. 2019
   Souhrn Kardiovaskulární onemocnění představují jeden z nejčastějších zdravotních a celospolečenských problémů soudobé populace. Otázka vlivu orálního zdraví na vznik a rozvoj kardiovaskulárních onemocnění je často diskutovaná. ...
  • Moderní markery orgánového poškození v klinické praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Brož, Pavel (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 28. 1. 2019
   Pravidelná fyzická aktivita je prokázanou součástí zdravého životního stylu. Nepřiměřená fyzická zátěž však může vést k subjektivním a objektivním příznakům, které dovedou sportovce k lékaři. Hospitalizace z kardiálních i ...
  • Optimalizace expozičních hodnot při Výpočetní tomografii. Perfuzní CT mozku 

   Defence status: DEFENDED
   Bejček, Jiří (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Téma: Optimalizace expozičních hodnot při výpočetní tomografii MUDr. Jiří Bejček, Klinika zobrazovacích metod, FN Plzeň Úvod: Cévní mozková příhoda se řadí k jednomu z nejčastějších onemocnění v lidské populaci, v ekonomicky ...
  • Experimentální studie mechanismů neurodegenerace za různých podmínek 

   Defence status: DEFENDED
   Purkartová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 11. 4. 2019
   EXPERIMENTAL STUDY OF MECHANISMS OF NEURODEGENERATION IN DIFFERENT CONDITIONS - SUMMARY MUDr. Zdeňka Purkartová The cerebellum is an important structure involved in motor coordination and many other functions including ...
  • Chromosomal damage and shortening of telomeres in cancer patients and healthy subjects 

   Defence status: DEFENDED
   Kroupa, Michal (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Mezi základní procesy, které mohou ovlivnit míru chromozomálních aberací (CAs) v lymfocytech periferní krve (PBL), patří chybná segregace chromozomů v průběhu mitózy, nepřesná odpověď na poškození DNA a nadměrné zkracování ...
  • Epignetic Modifications of the Sperm and the Application in Clinical Practice of Human Assisted Reproduction Therapy 

   Defence status: DEFENDED
   Štiavnická, Miriama (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 13. 9. 2019
   Základ zdravého embryonálního vývoje je položen už v průběhu gametogeneze. V současné době, v souladu s nárůstem procenta párů, které nemohu počít dítě přirozenou cestou, centra asistované reprodukce zaznamenávají svůj ...
  • Vybrané nutrienty v etiologii, prevenci a léčbě obezity 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláček, Pavel (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
   VYBRANÉ NUTRIENTY V ETIOLOGII, PREVENCI A LÉČBĚ OBEZITY Pandemie obezity ve 21 století je dána obezitogenním prostředím, které napomáhá rozvoji pozitivní energetické bilance, kdy příjem energie jedince chronicky převyšuje ...
  • Technické aspekty druhé doby porodní 

   Defence status: DEFENDED
   Karbanová, Jaroslava (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 19. 9. 2019
   Obstetrical intervantion`s goal is to normalize an abnormal or pathological course of labour. In a certain case (e.g. fetal distress) this is not fully achievable. Then the goal is to accelerate the delivery without ...
  • Využití kontrastní ultrasonografie ke sledování efektu léčby jaterních nádorů radiofrekvenčních ablací 

   Defence status: DEFENDED
   Korčáková, Eva (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Využití kontrastní ultrasonografie ke sledování efektu léčby jaterních nádorů radiofrekvenční ablací Abstrakt Pro léčbu jaterních nádorů perkutánní radiofrekvenční ablací je stěžejní kvalitní zobrazení, které se využívá k ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV