• Využití radiofrekvenční ablace v léčbě inoperabilních jaterních tumorů 

   Skalický, Tomáš (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2006)
   Datum obhajoby: 28. 2. 2006
   MUDr. SKALICKÝ, Tomáš Autor se v dizertační práci zabývá radiofrekvenční ablací jaterních nádorů. Při léčení jaterních metastáz využíváme několika druhů léčby. Na prvním místě s nejlepší prognózou dlouhodobého přežiti je ...
  • Kontraktilní funkce a sympatická inervace diabetického srdce laboratorního potkana 

   Švíglerová, Jitka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2006)
   Datum obhajoby: 13. 4. 2006
   Ústav fyziologie Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze MUDr. Jitka Švíglerová KONTRAKTILNÍ FUNKCE A SYMPATICKÁ INERVACE DIABETICKÉHO SRDCE LABORATORNÍHO POTKANA CONTRACTILE FUNCTIONS AND SYMPATHETIC INNERVATION ...
  • Miniinvazivní chirurgie spontánního pneumotoraxu 

   Vodička, Josef (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2006)
   Datum obhajoby: 28. 2. 2006
   Práce se zabývá chirurgickou problematikou spontánního pneumotoraxu, a na základě vlastních zkušeností autora, resp. retrospektivní analýzy klinického souboru nemocných léčených v jedenáctiletém období na pracovišti autora ...
  • Problematika biokompatibility u metod nahrazujících funkci ledvin 

   Polanská, Kamila (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2006)
   Datum obhajoby: 2. 6. 2006
   Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Plzni PROBLEMATIKA BIOKOMPATIBILITY U METOD NAHRAZUJÍCÍCH FUNKCI LEDVIN MUDr. Kamila Polanská Autoreferát dizertační práce Obor studia: Vnitřní lékařství Plzeň 2006 Dizertační ...
  • Toxoplazmóza-vybrané epidemiologické charakteristiky a plzeňské laboratorní zkušenosti 

   Fajfrlík, Karel (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2006)
   Datum obhajoby: 7. 11. 2006
   Při zjišťování prevalence protilátek v populaci lze využít KFR nebo detekci imunoglobulinů IgG. K laboratornímu stanovení diagnózy je i v rutinních laboratořích nutno spektrum rozšířit o detekci specifických imunoglobulinů ...
  • Sledování biologické aktivity kolorektálního karcinomu metodou real-time PCR 

   Pešta, Martin (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2006)
   Datum obhajoby: 13. 12. 2006
   Autor ve své dizertační práci navrhl primery a optimalizoval podmínky provedení kvantitativní PCR pro stanovení exprese genů MMP-7, TIMP-1, MMP-2 a TIMP-2. Prokázal přítomnost exprese genů GAPDH, TIMP-1 a TIMP-2 u nádorových ...
  • Oxidační stres navozený železem a jeho ovlivnění flavonoidy a bisfosfonáty 

   Kolek, Metoděj (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2006)
   Datum obhajoby: 27. 1. 2006
   Autor ve své disertační práci zkoumal úlohu železa v toxicitě jiných kovů (kadmium ) a vliv flavonoidů a bisfosfonátů na železo indukované oxidačním poškozením in vivo . Experimenty byly provedeny u myších samců ( CD - 1 ...
  • Motorické a kognitivní důsledky vrozené mozečkové degenerace a některé možnosti jeího ovlivnění 

   Křížková, Alena (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2006)
   Datum obhajoby: 13. 4. 2006
   Motorické a kognitivní důsledky vrozené mozečkové degenerace a některé možnosti jejího ovlivnění Mozečku je tradičně připisována úloha koordinátora pohybů, rovnováhy a regulátoru svalového tonu. Později byla odhalena i ...
  • Extrakce zubů u nemocných s poruchou hemokoagulace 

   Houba, Robert (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2006)
   Datum obhajoby: 19. 6. 2006
   Autor se ve své dizertační práci zabývá problematikou chirurgických výkonů, především zubních extrakcí u nemocných s poruchou hemokoagulace. Jejím cílem bylo klinické ověření rizika krvácení v souvislosti s extrakcemi u ...
  • Soudobé možnosti ošetření zubního kazu v dočasném chrupu 

   Šváchová, Anna (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2006)
   Datum obhajoby: 19. 6. 2006
   Práce se zabývá terapií zubního kazu dočasných zubů plastickými výplňovými materiály. Cílem bylo zjistit, které faktory se nejčastěji podílejí na selhání léčby, porovnat výsledky preparací nejčastěji používaných v dočasném ...
  • Colorectal carcinoma and markers of biological activity 

   Lipská, Ludmila (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2006)
   Datum obhajoby: 2. 6. 2006
   práce Autorka se zabývá dvěma skupinami pacientů s diagnózou kolorektální karcinom a porovnává pacienty, kteří se s touto diagnózou léčí a jsou sledováni a druhou skupinou, u které bylo toto onemocnění nově diagnostikováno.
  • Clinical evaluation of facet materials in fixed prosthodontics 

   Boldaji, Abdollah (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2006)
   Datum obhajoby: 26. 6. 2006
   MUDr. BOLDAJI, Abdollah Autor se v dizertační praci zabývá zhodnocením dlouhodobé stability běžně používaných fazetových korunek. V praci se zabývá změnami barvy, tvaru, integrity povrchu, marginální adaptace a stavem ...
  • Digitální dermatoskopické vyšetření u pigmentových kožních projevů (maligní melanomy vs. melanocytové névy) 

   Fikrle, Tomáš (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2006)
   Datum obhajoby: 24. 8. 2006
   Autor se v práci zabývá využitím digitální dermatoskopie při vyšetřování pigmentových projevů na kůži se zaměřením na diferenciální diagnostiku melanocytových névů a maligního melanomu. Cílem této doktorské dizertační práce ...
  • Rizikové faktory vzniku Reinkeho edému a možnosti jejich ovlivnění 

   Pavelec, Václav (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2006)
   Datum obhajoby: 11. 9. 2006
   16 1) Na vzniku Reinkeho edému se podílí významně menopauza. Je to jeden z nejdůležitějších faktorů. Naše data naznačují, že by tomu tak nemuselo být, pokud by byly ženy hormonálně substituovány. Druhým nejdůležitějším ...
  • Ošetření hlubokých defektů kloubní chrupavky transplantací autologních chondrocytů 

   Podškubka, Aleš (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2006)
   Datum obhajoby: 19. 9. 2006
   Kloubní chrupavka je jedinečná tkáň, která je vystavena značné zátěži. Defekty kloubní chrupavky představují velký terapeutický problém. Příčinou je její malá regenerační schopnost. Defekt vzniklý při poškození kloubní ...
  • Diferenciální diagnostika vřetenobuněčných lézí trávicího traktu 

   Daum, Ondřej (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2007)
   Datum obhajoby: 12. 4. 2007
   MUDr. Ondřej Daum DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA VŘETENOBUNĚČNÝCH LÉZÍ TRÁVICÍHO TRAKTU DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS OF SPINDLE CELL LESIONS OF THE DIGESTIVE TRACT UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI Šiklův ústav ...
  • Výskum disability a kvality života geriatrickej populácie v prešovskom regióne 

   Németh, František (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2007)
   Datum obhajoby: 1. 3. 2007
   Autor se ve své práci zabývá seniory, jejichž screening považuje za velmi důležitý z hlediska hodnocení jejich nezávislosti a soběstačnosti. Takový screenning byl proveden autorem na Slovensku poprvé v historii.
  • Analýza cytozolu tkání štítné žlázy a její přínos v diferenciální diagnostice nodulárních lézí 

   Pikner, Richard (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2007)
   Datum obhajoby: 30. 5. 2007
   Autor se v práci zabývá možností ověřit užití cytozolových extraktů ke kvantitativnímu zkoumání vybraných faktorů angiogeneze, proliferace a apoptózy. Celkem bylo získáno 166 vzorků tkáně (85 strum, 34 benigních adenomů a ...
  • Kvantifikace v deskriptivním a experimentálnímstudiu funkční morfologie cévní stěny 

   Tonar, Zbyněk (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2007)
   Datum obhajoby: 19. 6. 2007
   Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Plzni Ústav histologie a embryologie Kvantifikace v deskriptivním a experimentálním studiu funkční morfologie cévní stěny Quantification in descriptive and experimental study ...
  • Chirurgická léčba nestabilních zlomenin sterna a žeber 

   Šimánek, Václav (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2007)
   Datum obhajoby: 6. 6. 2007
   Autor se ve své praci zabývá poraněními hrudníku, která patří k nejvíce frekventovanýmh zraněním. 70 procent poranění hrudníku je spojeno s poraněním jiných orgánů . Relevance poranění hrudníku se zvyšuje s věkem . Prognóza ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV