Now showing items 1-20 of 336

  • Clinicopathological, Morphological, Immunohistochemical and Molecular Biological Characteristics of Rare Salivary Tumors 

   Defence status: DEFENDED
   Koshyk, Olena (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2023)
   Date of defense: 26. 9. 2023
   The actual dissertation is the result of Olena Koshyk's doctoral study at Charles University in Prague, Faculty of Medicine in Pilsen, from 2019 to 2023. The author focused the main part of her research on rare salivary ...
  • Clinicopathological, Morphological, Immunohistochemical, and Molecular Biological Features of Tumors of Genitourinary Tract 

   Defence status: DEFENDED
   Rogala, Joanna Dominika (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2023)
   Date of defense: 26. 9. 2023
   The thesis "Clinicopathological, morphological, immunohistochemical and molecular biological features of tumours of genitourinary tract" includes seven commented articles from the area of genitourinary (GU) tract neoplasms. ...
  • Psoriáza a přidružené choroby, jejich výskyt a vliv na léčbu 

   Defence status: DEFENDED
   Lomicová, Iva (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2023)
   Date of defense: 27. 9. 2023
   Patients with severe psoriasis suffer frequently from associated comorbidities and therefore might have reduced life expectancy, which explains the necessity of corresponding screening and treatment recommendations in ...
  • Microscopic Structure of Intestinal Anastomoses and the Use of Animal Models in Experimental Intestinal Surgery 

   Defence status: DEFENDED
   Kural, Tomáš (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2023)
   Date of defense: 21. 9. 2023
   Despite extensive research and the implementation of modern surgical methods, the incidence of anastomotic leaks remains high. The exact pathophysiological mechanisms responsible for these leaks are still unknown, making ...
  • Klinicko - patologická korelace chronických lézí dutiny ústní 

   Defence status: DEFENDED
   Liška, Jan (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2023)
   Date of defense: 26. 9. 2023
   Clinical-pathological correlation of chronic oral lesions Summary Background: The dissertation deals with local and systemic factors of chronic oral epithelial lesions. It is focused on chronic hyperplastic candidosis. ...
  • Hodnocení reinervačních změn po rekonstrukčních výkonech na periferních nervech.Nervové transfery u pacientů s lézí brachiálního plexu: komplexní hodnocení výsledků. 

   Defence status: DEFENDED
   Brušáková, Štěpánka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2023)
   Date of defense: 13. 9. 2023
   Purpose: The purpose of this study is to analyze the results of brachial plexus reconstructive surgery. The work focused on the analysis of the brachial plexus repair at Masaryk Hospital in Ústí nad Labem between 2012 and ...
  • Využití kmenových buněk v jaterní chirurgii 

   Defence status: DEFENDED
   Skalický, Adam (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
   Date of defense: 25. 5. 2022
   Aim of the study: Verification of safety and efficacy of mesenchymal stem cell therapy after extensive liver resection in a pig model. Type of study: Experimental study Name and location of study site: Department of Surgery, ...
  • Molekulární biomarkery účinnosti protinádorových léčiv v experimentálních modelech a u pacientů se solidními nádory 

   Defence status: DEFENDED
   Šeborová, Karolína (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
   Date of defense: 23. 9. 2022
   Souhrn Karcinom ovarií je heterogenní skupinou onemocnění zpravidla epiteliálního původu. Naprostá většina diagnostikovaných případů je tzv. high-grade serózní karcinom, který tvoří přes 80 % všech odhalených případů. ...
  • Brain Oscillations and Temporal Structure of Spatial Memory Pattern Retrieval 

   Defence status: DEFENDED
   Zitrický, František (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
   Date of defense: 29. 9. 2022
   Hipokampus je mozková struktura která se podstatným způsobem podílí na mechanizmech epizodické paměti, prostorové navigace a na dalších komplexních kognitivních funkcích. Specifická autoasociativní architektura hipokampové ...
  • Histologické hodnocení chirurgických experimentů u zvířecích modelů 

   Defence status: DEFENDED
   Grajciarová, Martina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
   Date of defense: 6. 9. 2022
   Úvod: Dizertační práce je založena na šesti studiích, které se zaměřují na uplatnění kvantitativní histologie v hodnocení experimentů u zvířecích modelů. Zahrnuje představení postupů virtuální mikroskopie a strategií ...
  • Histologické hodnocení experimentálních modelů onemocnění jater 

   Defence status: DEFENDED
   Malečková, Anna (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
   Date of defense: 27. 9. 2022
   Zvířecí modely jsou hojně využívány při studiu patogeneze a progrese jaterních onemocnění či při vývoji nových strategií jejich terapeutického ovlivnění. Zaměření této dizertační práce na velký zvířecí model, prase domácí, ...
  • Úloha mikroRNA v progresi kardiovaskulárních chorob 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Václava (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
   Date of defense: 29. 6. 2022
   1 Abstrakt Současný aplikovaný výzkum molekul mikroRNA je zaměřen na identifikaci jejich rolí v patogenezi různých typů onemocnění, včetně kardiovaskulárních (KV), a to s předpokladem jejich uplatnění jako biomarkerů nebo ...
  • Imunitní monitorace a imunoterapie po alogenní transplantaci krvetvorných kmenových buněk 

   Defence status: DEFENDED
   Hejretová, Lenka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
   Date of defense: 27. 9. 2022
   Imunitní monitorace a imunoterapie po alogenní transplantaci krvetvorných kmenových buněk ABSTRAKT Alogenní transplantace krvetvorných buněk (aloHSCT) je vysoce specializovaná terapeutická metoda, která je potenciálně ...
  • Somatic and Germline Molecular Analysis and Morphological Aspects of Unusual Variants of Malignant Melanomas and Uncommon Melanocytic Neoplasms 

   Defence status: DEFENDED
   Donati, Michele (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
   Date of defense: 25. 5. 2022
   Molekulární analýza somatických a zárodečných mutací a morfologické aspekty neobvyklých variant maligních melanomů a melanocytárních lézí. Východisko: Histopatologická diagnostika melanocytárních nádorů představuje jednu ...
  • Psychiatric-Relevant Impairments in Mouse Models of Spinocerebellar Ataxias 

   Defence status: DEFENDED
   Tichánek, Filip (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
   Date of defense: 29. 9. 2022
   Spinocerebelární ataxie (SCA) jsou heterogenní skupinou onemocnění charakteristických dysfunkcí mozečku a narušením pohybu. Mnoho pacientů s SCA ale trpí i narušením paměti a psychickými obtížemi, včetně apatie, deprese a ...
  • Vliv vybraných environmentálních polutantů na gametogenezi a časný embryonální vývoj 

   Defence status: DEFENDED
   Fenclová, Tereza (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
   Date of defense: 6. 9. 2022
   The influence of selected environmental pollutants on gametogenesis and early embryonic development Ing. Tereza Fenclová Idiopatic infertility is a serious problem, which can be caused by exposure to endocrine disruptors, ...
  • Inovativní postupy v diagnostice spánkové apnoe 

   Defence status: DEFENDED
   Kostlivý, Tomáš (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2023)
   Date of defense: 3. 5. 2023
   With the development of diagnostics and the whole field of somnology in the 1970s, the diagnosis of sleep apnea was defined among sleep disorders. Obstructive sleep apnea is its most common type with the highest prevalence, ...
  • Vliv chirurgické revaskularizace mozku na hemodynamiku, kliniku a neurokognitivní výkonnost 

   Defence status: DEFENDED
   Košťál, Petr (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2023)
   Date of defense: 7. 6. 2023
   4 Abstract Introduction Since 2016, we know that the neuron responds to chronic hypoperfusion by reducing its performance. Cerebral revascularization using extra-intracranial bypass in internal carotid occlusion has also ...
  • Prognóza nemocných po ischemické cévní mozkové příhodě a některé ovlivňující faktory 

   Defence status: DEFENDED
   Kielbergerová, Lenka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2023)
   Date of defense: 26. 4. 2023
   Stroke is a significant cause of morbidity and mortality in the developed world. In the theoretical part of the thesis, we try to summarize the overall knowledge of stroke, the definitions and the general approach to the ...
  • Molecular Prognostic and Predictive Markers in Colorectal Cancer 

   Defence status: DEFENDED
   Navvabi, Nazila (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2023)
   Date of defense: 26. 6. 2023
   in English Colorectal cancer is currently one of the three major causes of cancer-related death. In order to help clinicians to treat colorectal cancer, it is necessary to introduce more effective tools that will improve ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV