Show simple item record

Operational and Investigative actions
dc.contributor.advisorTejnská, Katarína
dc.creatorČerná, Kateřina
dc.date.accessioned2020-10-13T10:07:09Z
dc.date.available2020-10-13T10:07:09Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/121640
dc.description.abstractOperativně pátrací prostředky Abstrakt Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem operativně pátracích prostředků vymezených trestním řádem, do kterého byly zařazeny s účinností od roku 2002. Hlavním cílem práce je komplexnější popis podstaty a vnitrostátní platné a účinné právní úpravy těchto prostředků, a dále zanalyzování možných problematických míst a nedostatků. V současné době zmíněný zákon v hlavě deváté nazvané postup před zahájením trestního stíhání taxativně vypočítává konkrétní druhy těchto prostředků, kterými jsou předstíraný převod, sledování osob a věcí a použití agenta. Samotná diplomová práce je rozdělena do 6 kapitol. První kapitola je věnována jak vymezení těchto prostředků, zasazení do souvislosti s operativně pátrací činností a jejich porovnání s tzv. podpůrnými operativně pátracími prostředky upravenými zákonem o Policii ČR, tak dále stručné historii jejich používání na našem území. V druhé kapitole jsou shrnuty obecné podmínky jejich použití, které se až na malé výjimky uplatní u všech operativně pátracích prostředků. Třetí, čtvrtá a pátá kapitola pak pojednává o konkrétních operativně pátracích prostředcích, a to v pořadí, v jakém jsou upraveny trestním řádem. V diplomové práci není ani opomenuta problematika prostorových odposlechů, které se řídí ustanoveními o sledování osob a...cs_CZ
dc.description.abstract1 Operational and Investigative actions Abstract Presented thesis deals with the topic of operational investigative actions specified by the Criminal Procedure Code, to which they have been incorporated with effect from 2002. The main aim of this thesis is comprehensive description of the essence and of the domestic applicable legislation of these actions, and also the analysis of possible problematic points and deficiencies. Currently, the mentioned Code in its title nine called procedure prior to initiation a criminal prosecution defines types of these actions in an enumerative way. Those types are pretended transfer, surveillance of the individuals and objects and usage of agent. The thesis itself is divided into six chapters. First chapter is focused on definition of these actions, putting them into context with so called supporting operational investigative actions defined by the Police of the Czech Republic Code, and also on the brief history of their usage in the territory of the Czech Republic. In the second chapter there is a summarization of the general conditions concerning usage of these actions, which apply to all operational investigative actions with few exceptions. Third, fourth and fifth chapter deals with particular operational investigative actions according to the order contained in the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectoperativně pátrací prostředkycs_CZ
dc.subjectpředstíraný převodcs_CZ
dc.subjectsledování osob a věcícs_CZ
dc.subjectpoužití agentacs_CZ
dc.subjectpolicejní provokacecs_CZ
dc.subjectOperational and investigative actionsen_US
dc.subjectpretended transferen_US
dc.subjectsurveillance of the individuals and objectsen_US
dc.subjectusage of agenten_US
dc.subjectpolice provocationen_US
dc.titleOperativně pátrací prostředkycs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-09-10
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId220949
dc.title.translatedOperational and Investigative actionsen_US
dc.contributor.refereeŠelleng, Dalibor
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra trestního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Criminal Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csOperativně pátrací prostředky Abstrakt Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem operativně pátracích prostředků vymezených trestním řádem, do kterého byly zařazeny s účinností od roku 2002. Hlavním cílem práce je komplexnější popis podstaty a vnitrostátní platné a účinné právní úpravy těchto prostředků, a dále zanalyzování možných problematických míst a nedostatků. V současné době zmíněný zákon v hlavě deváté nazvané postup před zahájením trestního stíhání taxativně vypočítává konkrétní druhy těchto prostředků, kterými jsou předstíraný převod, sledování osob a věcí a použití agenta. Samotná diplomová práce je rozdělena do 6 kapitol. První kapitola je věnována jak vymezení těchto prostředků, zasazení do souvislosti s operativně pátrací činností a jejich porovnání s tzv. podpůrnými operativně pátracími prostředky upravenými zákonem o Policii ČR, tak dále stručné historii jejich používání na našem území. V druhé kapitole jsou shrnuty obecné podmínky jejich použití, které se až na malé výjimky uplatní u všech operativně pátracích prostředků. Třetí, čtvrtá a pátá kapitola pak pojednává o konkrétních operativně pátracích prostředcích, a to v pořadí, v jakém jsou upraveny trestním řádem. V diplomové práci není ani opomenuta problematika prostorových odposlechů, které se řídí ustanoveními o sledování osob a...cs_CZ
uk.abstract.en1 Operational and Investigative actions Abstract Presented thesis deals with the topic of operational investigative actions specified by the Criminal Procedure Code, to which they have been incorporated with effect from 2002. The main aim of this thesis is comprehensive description of the essence and of the domestic applicable legislation of these actions, and also the analysis of possible problematic points and deficiencies. Currently, the mentioned Code in its title nine called procedure prior to initiation a criminal prosecution defines types of these actions in an enumerative way. Those types are pretended transfer, surveillance of the individuals and objects and usage of agent. The thesis itself is divided into six chapters. First chapter is focused on definition of these actions, putting them into context with so called supporting operational investigative actions defined by the Police of the Czech Republic Code, and also on the brief history of their usage in the territory of the Czech Republic. In the second chapter there is a summarization of the general conditions concerning usage of these actions, which apply to all operational investigative actions with few exceptions. Third, fourth and fifth chapter deals with particular operational investigative actions according to the order contained in the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV