Show simple item record

Influence of bariatric surgery on the physical and mental state of the patient
dc.contributor.advisorMaffei Svobodová, Ludmila
dc.creatorFořtová, Tereza
dc.date.accessioned2020-07-14T09:49:18Z
dc.date.available2020-07-14T09:49:18Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/118471
dc.description.abstract1) INTRODUCTION: Obesity is a global problem and its the prevalence is constantly rising. Overweight and obesity are key risk factors for many diseases. Obese patients are a greater economic burden for the state, they often rely on the help of others. The goal of obesity treatment is to reduce weight and then keep it within the recommended range. In an obese patient, it is not always just about the actual weight loss, but also about treating the associated diseases caused by obesity. Bariatric surgery allows patients to lose weight in a relatively short period of time and has a very positive effect on associated diseases. 2) OBJECTIVE: The aim of this diploma thesis was to evaluate the physical and mental condition before and after gastric bypass and to determine whether this surgery has a positive or negative effect on the physical and mental condition of the patient. The objective was further divided into sub-goals and hypotheses. 3) METHODOLOGY: The research was carried out using a quantitative method. This is an observational study, in which the mental and physical condition and advancement of patients who were about to undergo bariatric surgery - gastric bypass - were monitored for 6 months. Mental status was monitored using four standardized questionnaires: MAF, HADS, iADL, SF-36 in four time...en_US
dc.description.abstract1) ÚVOD: Obezita je celosvětový problém a její prevalence neustále stoupá. Nadváha a obezita jsou klíčovým rizikovým faktorem mnoha onemocnění. Obézní pacienti jsou větší ekonomickou zátěží pro stát, často jsou odkázáni na pomoc druhé osoby. Cílem léčby obezity je zredukovat hmotnost a v doporučeném rozmezí ji udržet. U obézního pacienta se nejedná vždy pouze o snížení hmotnosti, léčit se musí i přidružené choroby, které obezita způsobila. Bariatrická chirurgie umožní pacientům snížit hmotnost v poměrně krátkém časovém období a má velmi pozitivní vliv na přidružená onemocnění. 2) CÍL PRÁCE: Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit fyzický a psychický stav před a po absolvování gastrického bypassu a zjistit, zda má tento výkon pozitivní či negativní vliv na fyzický a psychický stav pacienta. Cíle dále byly rozděleny na dílčí cíle a hypotézy. 3) METODIKA: Výzkum probíhal kvantitativní metodou. Jedná se o observační studii, kdy během 6 měsíců byl sledován psychický a fyzický stav a vývoj pacientů, kteří se chystali podstoupit bariatrický výkon - gastrický bypass. Psychický stav byl sledován pomocí čtyř standardizovaných dotazníků: MAF, HADS, iADL, SF-36 ve čtyřech časových obdobích (před operací, 1, 3. a 6. měsíc po výkonu). Fyzický stav byl hodnocen prostřednictvím přístroje ActiGraph a 6MWT celkem...cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectobesityen_US
dc.subjectphysical activityen_US
dc.subjectbariatric proceduresen_US
dc.subjectgastric bypassen_US
dc.subjectdepressionen_US
dc.subjectmental stateen_US
dc.subjectfatigueen_US
dc.subjectself-careen_US
dc.subjectobezitacs_CZ
dc.subjectpohybová aktivitacs_CZ
dc.subjectbariatrické výkonycs_CZ
dc.subjectgastrický bypasscs_CZ
dc.subjectdepresecs_CZ
dc.subjectduševní stavcs_CZ
dc.subjectúnavacs_CZ
dc.subjectsebeobsluhacs_CZ
dc.titleVliv bariatrického výkonu na fyzický a psychický stav pacientacs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-06-23
dc.description.departmentInstitute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
dc.description.departmentÚstav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.identifier.repId200509
dc.title.translatedInfluence of bariatric surgery on the physical and mental state of the patienten_US
dc.contributor.refereePucholtová, Romana
dc.contributor.refereeKulhavá, Miluše
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineIntenzivní péčecs_CZ
thesis.degree.disciplineIntensive Careen_US
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Institute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csIntenzivní péčecs_CZ
uk.degree-discipline.enIntensive Careen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csNeprospěl/acs_CZ
thesis.grade.enFailen_US
uk.abstract.cs1) ÚVOD: Obezita je celosvětový problém a její prevalence neustále stoupá. Nadváha a obezita jsou klíčovým rizikovým faktorem mnoha onemocnění. Obézní pacienti jsou větší ekonomickou zátěží pro stát, často jsou odkázáni na pomoc druhé osoby. Cílem léčby obezity je zredukovat hmotnost a v doporučeném rozmezí ji udržet. U obézního pacienta se nejedná vždy pouze o snížení hmotnosti, léčit se musí i přidružené choroby, které obezita způsobila. Bariatrická chirurgie umožní pacientům snížit hmotnost v poměrně krátkém časovém období a má velmi pozitivní vliv na přidružená onemocnění. 2) CÍL PRÁCE: Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit fyzický a psychický stav před a po absolvování gastrického bypassu a zjistit, zda má tento výkon pozitivní či negativní vliv na fyzický a psychický stav pacienta. Cíle dále byly rozděleny na dílčí cíle a hypotézy. 3) METODIKA: Výzkum probíhal kvantitativní metodou. Jedná se o observační studii, kdy během 6 měsíců byl sledován psychický a fyzický stav a vývoj pacientů, kteří se chystali podstoupit bariatrický výkon - gastrický bypass. Psychický stav byl sledován pomocí čtyř standardizovaných dotazníků: MAF, HADS, iADL, SF-36 ve čtyřech časových obdobích (před operací, 1, 3. a 6. měsíc po výkonu). Fyzický stav byl hodnocen prostřednictvím přístroje ActiGraph a 6MWT celkem...cs_CZ
uk.abstract.en1) INTRODUCTION: Obesity is a global problem and its the prevalence is constantly rising. Overweight and obesity are key risk factors for many diseases. Obese patients are a greater economic burden for the state, they often rely on the help of others. The goal of obesity treatment is to reduce weight and then keep it within the recommended range. In an obese patient, it is not always just about the actual weight loss, but also about treating the associated diseases caused by obesity. Bariatric surgery allows patients to lose weight in a relatively short period of time and has a very positive effect on associated diseases. 2) OBJECTIVE: The aim of this diploma thesis was to evaluate the physical and mental condition before and after gastric bypass and to determine whether this surgery has a positive or negative effect on the physical and mental condition of the patient. The objective was further divided into sub-goals and hypotheses. 3) METHODOLOGY: The research was carried out using a quantitative method. This is an observational study, in which the mental and physical condition and advancement of patients who were about to undergo bariatric surgery - gastric bypass - were monitored for 6 months. Mental status was monitored using four standardized questionnaires: MAF, HADS, iADL, SF-36 in four time...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
thesis.grade.code4
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV