Show simple item record

Compensation for the bereaved in the case of work accidents and occupational diseases
dc.contributor.advisorDrápal, Ljubomír
dc.creatorPivničková, Kateřina
dc.date.accessioned2019-12-03T09:22:08Z
dc.date.available2019-12-03T09:22:08Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/112165
dc.description.abstractOdškodnění pozůstalých při pracovních úrazech a nemocech z povolání Abstrakt Tématem mé diplomové práce je odškodnění pozůstalých při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Jedná se o téma s poměrně stálou právní úpravou a téma aktuální - nicméně převratné změny v této problematice již nelze moc očekávat. V úvodní části své práce se věnuji především teoretickému vymezení pojmu odpovědnost, pracovněprávní odpovědnost - podmínkám vzniku odpovědnosti, důvodům umožňující zproštění odpovědnosti, až nakonec dojdu i k povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody nebo nemajetkové újmy při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Dále se věnuji i pojmům pracovní úraz a nemoc z povolání, kde k jejich lepšímu pochopení a zaplnění sporných otázek odkazuji i na judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu. Stěžejní část mé práce je ovšem věnována jednotlivým druhům náhrad poskytovaných buď přímo poškozeným zaměstnancům v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, anebo pozůstalým v případě úmrtí v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání. Věnuji se i srovnání pracovněprávní úpravy s úpravou občanskoprávní. Největší rozdíl těchto úprav je přitom patrný u bolesti a ztížení společenského uplatnění a jednorázového odškodnění pozůstalých. V závěru své práce se věnuji jednak povinnému pojištění zaměstnavatelů,...cs_CZ
dc.description.abstractCompensation for the bereaved in the case of work accidents and occupational diseases Abstract The topic of my diploma thesis is compensation for the bereaved in the case of work accidents and occupational diseases. It is a topic with a relatively settled legislation and a subject which is present - nevertheless, ground-breaking changes in this issue cannot be really anticipated any more. Introductory part of my thesis deals primarily with a theoretical definition of a term liability and liability in labor law. It deals with the conditions of inception of liability, the reasons that allow release from liability and finally, with the obligation of an employer to compensate damages or non-material damage in the cases of work accidents and occupational diseases. I also devote myself to define terms work accident and occupational disease, and for better understanding and explanation of disputable questions, I refer to judicature of the Supreme Court and the Constitutional Court. The mainstay of my thesis is dedicated to the particular types of compensation provided either directly to the aggrieved employees as the consequence of work accident or occupational disease, or to the bereaved in the case of death due to the work accident or occupational disease. I also compare the labor law regulation to the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectWork accidenten_US
dc.subjectoccupational diseaseen_US
dc.subjectcompensation for damages and non-material damageen_US
dc.subjectPracovní úrazcs_CZ
dc.subjectnemoc z povolánícs_CZ
dc.subjectnáhrada škody a nemajetkové újmycs_CZ
dc.titleOdškodnění pozůstalých při pracovních úrazech a nemocech z povolánícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-11-11
dc.description.departmentKatedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Labor Law and Social Security Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId195228
dc.title.translatedCompensation for the bereaved in the case of work accidents and occupational diseasesen_US
dc.contributor.refereeMorávek, Jakub
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Labor Law and Social Security Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csOdškodnění pozůstalých při pracovních úrazech a nemocech z povolání Abstrakt Tématem mé diplomové práce je odškodnění pozůstalých při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Jedná se o téma s poměrně stálou právní úpravou a téma aktuální - nicméně převratné změny v této problematice již nelze moc očekávat. V úvodní části své práce se věnuji především teoretickému vymezení pojmu odpovědnost, pracovněprávní odpovědnost - podmínkám vzniku odpovědnosti, důvodům umožňující zproštění odpovědnosti, až nakonec dojdu i k povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody nebo nemajetkové újmy při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Dále se věnuji i pojmům pracovní úraz a nemoc z povolání, kde k jejich lepšímu pochopení a zaplnění sporných otázek odkazuji i na judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu. Stěžejní část mé práce je ovšem věnována jednotlivým druhům náhrad poskytovaných buď přímo poškozeným zaměstnancům v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, anebo pozůstalým v případě úmrtí v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání. Věnuji se i srovnání pracovněprávní úpravy s úpravou občanskoprávní. Největší rozdíl těchto úprav je přitom patrný u bolesti a ztížení společenského uplatnění a jednorázového odškodnění pozůstalých. V závěru své práce se věnuji jednak povinnému pojištění zaměstnavatelů,...cs_CZ
uk.abstract.enCompensation for the bereaved in the case of work accidents and occupational diseases Abstract The topic of my diploma thesis is compensation for the bereaved in the case of work accidents and occupational diseases. It is a topic with a relatively settled legislation and a subject which is present - nevertheless, ground-breaking changes in this issue cannot be really anticipated any more. Introductory part of my thesis deals primarily with a theoretical definition of a term liability and liability in labor law. It deals with the conditions of inception of liability, the reasons that allow release from liability and finally, with the obligation of an employer to compensate damages or non-material damage in the cases of work accidents and occupational diseases. I also devote myself to define terms work accident and occupational disease, and for better understanding and explanation of disputable questions, I refer to judicature of the Supreme Court and the Constitutional Court. The mainstay of my thesis is dedicated to the particular types of compensation provided either directly to the aggrieved employees as the consequence of work accident or occupational disease, or to the bereaved in the case of death due to the work accident or occupational disease. I also compare the labor law regulation to the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
thesis.grade.code3
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV