Recent Submissions

Now showing items 1-10 of 10

 • Reflexe proměn užívání češtiny na základě korpusu zpravodajského vysílání Českého rozhlasu v letech 1969–2005 

  Škodová, Svatava; Pacovská, Jasňa; Lábus, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Příspěvek představuje kvantitativní a kvalitativní proměny mluvené češtiny na základě korpusu automatickypřepsaných zpravodajských pořadů Českého rozhlasu. Použitý korpus obsahuje největšíkolekci dokumentů nahraných za ...
 • O autorech čísla 2017-1 

  (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
 • Jazyk matematiky v slovních úlohách jako ve specifickém typu didaktického komunikátu 

  Šmejkalová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Článek se věnuje slovním úlohám v matematice z lingvistického hlediska. V první části klade diskusníotázky nad jazykovou podobou konkrétní matematické úlohy z mezinárodního šetření TIMSS2007. V druhé části představuje cíl ...
 • Prezentace metody jevištního tvaru z hlediska jejích fází 

  Boccou Kestřánková, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  V článku představujeme lingvodidaktickou metodu jevištního tvaru (dále MJT), která je aplikovánave výuce češtiny pro cizince k rozvoji řečových schopností a dovedností jinojazyčných mluvčícha která k naplnění svých cílů ...
 • Významy a funkce slova hele v korpusu DIALOG 

  Jílková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Příspěvek se snaží odpovědět na následující výzkumnou otázku: jakých významů a funkcí nabýváslovo hele v současných mediálních mluvených textech? Analýza vychází z dokladů slova hele v korpusuDIALOG (http://ujc.dialogy.cz). ...
 • Vzpomínka na prof. Oldřicha Lešku 

  Zbíralová, Dana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
 • Agresivita v diskusích na internetu 

  Junková, Bohumila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  V příspěvku se věnujeme psané nepřipravené komunikaci čtenářů na Novinkách.cz. Téma diskuse jedáno úvodním textem, obvykle zprávou, na niž diskutující reagují. Ve zprávách převažují negativníinformace, mnohé čtenáře iritují ...
 • Několik poznámek k hybridnímu skládání synsémantických a nástavbových druhů 

  Mitter, Patrik (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Studie se zabývá rolí hybridního tvoření synsémantických a nástavbových slovních druhů v sou-časné češtině. Tento způsob tvoření má u uvedených druhů slov pouze okrajový charakter. V relativněvětší míře je doložen u některých ...
 • Výraz nebo jako signál sebeopravy v mluvené češtině 

  Mrázková, Kamila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Text se zabývá užíváním výrazu nebo jako signálu sebeopravy v mluvené češtině. Srovnává vý-znamy, jež jsou souřadicí spojce nebo připisovány v lingvistické literatuře, s jejím užíváním v psaném(Syn2015) a mluveném (Oral_v4) ...
 • Sémantická integrace nově osvojených slov v mentálním lexikonu 

  Bordag, Denisa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
  Příspěvek shrnuje výsledky psycholingvistických experimentů založených na sémantickém primingu,jež se zabývají integrací významu nově osvojených slov do sémantické struktury mentálníholexikonu nerodilých mluvčích. Pozornost ...

© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV