Show simple item record

Ochrana investic v plynárenském sektoru: Perspektivy právních vztahů mezi Evropskou unií a Ruskou federací
dc.contributor.advisorŠturma, Pavel
dc.creatorLyapina, Elmira
dc.date.accessioned2019-05-02T19:06:25Z
dc.date.available2019-05-02T19:06:25Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/91768
dc.description.abstractAbsence relevantního právního základu mezi takovými velkými obchodními partnery jako Evropská Unie (jako celek) a Ruská federace, vedla ke vzniku právního vakua. Dlouhodobá spolupráce mezi Ruskem a EU má jen jednu dvoustrannou dohodu - Dohodu o Partnerství a Spolupráci podepsanou v r. 1994, která nicméně je zastaralá, a neodpovídá současným potřebám. Adekvátní právní základ pro spolupráci mezi Ruskem a EU v plynovém sektoru stále chybí. Ochrana investic v plynovém sektoru je realizována prostřednictvím dvoustranných dohod mezi Ruskem a každým členským státem EU, soft law a obecnými mezinárodními dohodami bez jakýchkoliv specifikací pro tyto partnery. Jediným mezinárodním nástrojem pokrývající energetické vztahy těchto dvou partnerů - je Smlouva o Energetické Chartě, kterou však nelze považovat za spolehlivý mechanismus, navíc Rusko od ní odstoupilo před 8 lety; důvody zmíněného a ilustrační případ Yukosu jsou diskutovány v této dizertaci. Za účelem předejíti nejistotě v takové strategické oblasti - jako plynové investiční vztahy, a také nepředvídatelným rozhodnutím mezi státy zastoupenými komerčními subjekty, je nutné zkoncipovat podstatný právní základ, a také je nutné uvažovat o adekvátní orgán řešení sporů. V této dizertaci jsou identifikovány klíčové požadavky pro odpovídající právní rámec a...cs_CZ
dc.description.abstractThe absence of a relevant legal basis between huge commercial partners such as the EU as a single entity and the Russian Federation promoted the emergence of a legal vacuum. The long term cooperation between Russia and the EU has only one bilateral agreement - the Agreement on Partnership and Cooperation signed in 1994, which is however obsolete, and does not meet the contemporary needs. The adequate legal basis for Russia-EU cooperation in the gas sector is still missing. The protection of investments in the gas sector is being realized by bilateral agreements between Russia and EU member states, soft law and general international agreements, without any specifications for those two partners. The only international instrument covering the energy relations of these two partners - Energy Charter Treaty cannot be considered as a reliable mechanism, as Russia withdrew from it more than 8 years ago. The reasons of the withdrawal and the Yukos case as an illustrative example are discussed in this paper. In order to avoid uncertainty in such strategic area as gas investment relations and unpredictable decisions between the states represented by the commercial entities, there is a need to design a substantive legal basis, and a need to consider on the adequate dispute resolution body. In this thesis, key...en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectOchrana investiccs_CZ
dc.subjectplynárenstvícs_CZ
dc.subjectvztahy mezi EU a RF v oblasti zemního plynucs_CZ
dc.subjectprávní vztahy EU-RFcs_CZ
dc.subjectbilaterální investiční dohodycs_CZ
dc.subjectdohoda o partnerství a spoluprácics_CZ
dc.subjectobchodní a investiční spolupráce Evropské unie a Ruské federacecs_CZ
dc.subjectmezinárodní investiční právocs_CZ
dc.subjectochrana investic v plynárenském sektorucs_CZ
dc.subjectperspektivy vztahů mezi EU a Ruskemcs_CZ
dc.subjectenergetické právocs_CZ
dc.subjectSmlouva o energetické chartěcs_CZ
dc.subjectYukoscs_CZ
dc.subjectpřípad Sedelmayercs_CZ
dc.subjectprávní úprava zahraničních investic v plynárenstvícs_CZ
dc.subjectinvestiční vztahy mezi EU a RFcs_CZ
dc.subjectProtection of investmenten_US
dc.subjectgas sectoren_US
dc.subjectEU-RF gas relationsen_US
dc.subjectEU-RF legal relationsen_US
dc.subjectbilateral investment treatiesen_US
dc.subjectpartnership and cooperation agreementen_US
dc.subjectEuropean Union and Russian Federation trade and investment cooperationen_US
dc.subjectinternational investment lawen_US
dc.subjectprotection of investment in gas sectoren_US
dc.subjectperspectives of the EU Russia relationsen_US
dc.subjectenergy lawen_US
dc.subjectEnergy Charter Treatyen_US
dc.subjectYukos caseen_US
dc.subjectSedelmayer caseen_US
dc.subjectlegal regulation of foreign investment in gas sectoren_US
dc.subjectEU RF investment relationsen_US
dc.titleProtection of Investments in Gas Sector: The Perspectives of Legal Relations between the European Union and the Russian Federationen_US
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-09-15
dc.description.departmentDepartment of Public International Lawen_US
dc.description.departmentKatedra mezinárodního právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId161456
dc.title.translatedOchrana investic v plynárenském sektoru: Perspektivy právních vztahů mezi Evropskou unií a Ruskou federacícs_CZ
dc.contributor.refereeBalaš, Vladimír
dc.contributor.refereeStehlík, Václav
dc.identifier.aleph002154672
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineMezinárodní právocs_CZ
thesis.degree.disciplineInternational Lawen_US
thesis.degree.programTeoretické právní vědycs_CZ
thesis.degree.programTheoretical Legal Scienceen_US
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra mezinárodního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Public International Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csMezinárodní právocs_CZ
uk.degree-discipline.enInternational Lawen_US
uk.degree-program.csTeoretické právní vědycs_CZ
uk.degree-program.enTheoretical Legal Scienceen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csAbsence relevantního právního základu mezi takovými velkými obchodními partnery jako Evropská Unie (jako celek) a Ruská federace, vedla ke vzniku právního vakua. Dlouhodobá spolupráce mezi Ruskem a EU má jen jednu dvoustrannou dohodu - Dohodu o Partnerství a Spolupráci podepsanou v r. 1994, která nicméně je zastaralá, a neodpovídá současným potřebám. Adekvátní právní základ pro spolupráci mezi Ruskem a EU v plynovém sektoru stále chybí. Ochrana investic v plynovém sektoru je realizována prostřednictvím dvoustranných dohod mezi Ruskem a každým členským státem EU, soft law a obecnými mezinárodními dohodami bez jakýchkoliv specifikací pro tyto partnery. Jediným mezinárodním nástrojem pokrývající energetické vztahy těchto dvou partnerů - je Smlouva o Energetické Chartě, kterou však nelze považovat za spolehlivý mechanismus, navíc Rusko od ní odstoupilo před 8 lety; důvody zmíněného a ilustrační případ Yukosu jsou diskutovány v této dizertaci. Za účelem předejíti nejistotě v takové strategické oblasti - jako plynové investiční vztahy, a také nepředvídatelným rozhodnutím mezi státy zastoupenými komerčními subjekty, je nutné zkoncipovat podstatný právní základ, a také je nutné uvažovat o adekvátní orgán řešení sporů. V této dizertaci jsou identifikovány klíčové požadavky pro odpovídající právní rámec a...cs_CZ
uk.abstract.enThe absence of a relevant legal basis between huge commercial partners such as the EU as a single entity and the Russian Federation promoted the emergence of a legal vacuum. The long term cooperation between Russia and the EU has only one bilateral agreement - the Agreement on Partnership and Cooperation signed in 1994, which is however obsolete, and does not meet the contemporary needs. The adequate legal basis for Russia-EU cooperation in the gas sector is still missing. The protection of investments in the gas sector is being realized by bilateral agreements between Russia and EU member states, soft law and general international agreements, without any specifications for those two partners. The only international instrument covering the energy relations of these two partners - Energy Charter Treaty cannot be considered as a reliable mechanism, as Russia withdrew from it more than 8 years ago. The reasons of the withdrawal and the Yukos case as an illustrative example are discussed in this paper. In order to avoid uncertainty in such strategic area as gas investment relations and unpredictable decisions between the states represented by the commercial entities, there is a need to design a substantive legal basis, and a need to consider on the adequate dispute resolution body. In this thesis, key...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra mezinárodního právacs_CZ
thesis.grade.codeP
dc.identifier.lisID990021546720106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV