Show simple item record

The arterial cannulation in the competence of general practice nurses
dc.contributor.advisorBurišková, Klára
dc.creatorBošnovič, Michal
dc.date.accessioned2017-06-01T21:38:12Z
dc.date.available2017-06-01T21:38:12Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/80974
dc.description.abstractÚvod: Zavádění arteriálního katétru všeobecnou sestrou na pracovištích anesteziologicko-resuscitační a intenzivní péče je v České republice jevem spíše výjimečným, a to navzdory tomu, že tato kompetence byla poprvé definována v našem právním systému již v roce 2004 vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 424/2004 Sb. Pravomoc realizovat tento vysoce odborný výkon sestrou specialistkou pro intenzivní péči není zpravidla reflektována zaměstnavatelem v její náplni práce, přičemž by to to mohla být jedna z možných cest, jak zvyšovat prestiž jejího povolání. Cíle: Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit aktuální stav v problematice zavádění arteriálních katétrů z pohledu všeobecných sester pro intenzivní péči, kvantifikovat jejich zájem a objasnit připravenost pro realizaci výkonu. Metodika: K výzkumnému šetření byla zvolena kvantitativní metoda anonymního dotazníku vlastní konstrukce. Dotazník byl v elektronické formě distribuován do nemocnic zřizovaných ministerstvem zdravotnictví, krajem nebo soukromým vlastníkem. V každém kraji, vyjma Prahy jsme oslovili jednu velkou nemocnici. Výzkumný soubor tvořily všeobecné sestry pracující na jednotkách intenzivní, resuscitační a anesteziologické péče, které jsou zároveň absolventkami specializačního vzdělání ARIP/IP nebo magisterského oboru IP. Výsledky: V...cs_CZ
dc.description.abstractIntroduction: Arterial catherer placement by a general nurse at the departments of intensive care, resuscitation and anaesthesiology is still rather exceptional, despite the fact that this competence was defined in our legal system for the first time already in 2004 by the Decree no. 424/2004 Coll. of the Ministry of Health. The authorisation to execute this highly professional operation by a nurse specialised in intensive care is generally not reflected by the employer in the job description, although it might be one of the possible ways to increase the prestige of this profession. Objectives: The main objective of the thesis was to determine the current state in the area of arterial line placement from the perspective of intensive care nurses, to quantify their interest and clarify their readiness to execute the operation. Methodology: The quantitative method of anonymous questionnaire of own design was selected for the research survey. The questionnaire was distributed in electronic way to hospitals established by the Ministry of Health, regional government or private owners. We contacted one large hospital in every region, with the exception of Prague. The research sample consisted of general nurses working at the departments of intensive care, resuscitation and anaesthesiology, who at the same...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova. 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectkanylacecs_CZ
dc.subjectarteriální katétrcs_CZ
dc.subjectsestra specialistkacs_CZ
dc.subjectintenzivní péčecs_CZ
dc.subjectkompetencecs_CZ
dc.subjectcannulationen_US
dc.subjectarterial catheteren_US
dc.subjectspecialised nurseen_US
dc.subjectintensive careen_US
dc.subjectcompetenceen_US
dc.titleKanylace arterií v kompetenci všeobecné sestrycs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-09-06
dc.description.departmentInstitute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
dc.description.departmentÚstav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.identifier.repId164966
dc.title.translatedThe arterial cannulation in the competence of general practice nursesen_US
dc.contributor.refereeHladká, Petra
dc.identifier.aleph002102063
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineIntenzivní péčecs_CZ
thesis.degree.disciplineIntensive Careen_US
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Institute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csIntenzivní péčecs_CZ
uk.degree-discipline.enIntensive Careen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csÚvod: Zavádění arteriálního katétru všeobecnou sestrou na pracovištích anesteziologicko-resuscitační a intenzivní péče je v České republice jevem spíše výjimečným, a to navzdory tomu, že tato kompetence byla poprvé definována v našem právním systému již v roce 2004 vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 424/2004 Sb. Pravomoc realizovat tento vysoce odborný výkon sestrou specialistkou pro intenzivní péči není zpravidla reflektována zaměstnavatelem v její náplni práce, přičemž by to to mohla být jedna z možných cest, jak zvyšovat prestiž jejího povolání. Cíle: Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit aktuální stav v problematice zavádění arteriálních katétrů z pohledu všeobecných sester pro intenzivní péči, kvantifikovat jejich zájem a objasnit připravenost pro realizaci výkonu. Metodika: K výzkumnému šetření byla zvolena kvantitativní metoda anonymního dotazníku vlastní konstrukce. Dotazník byl v elektronické formě distribuován do nemocnic zřizovaných ministerstvem zdravotnictví, krajem nebo soukromým vlastníkem. V každém kraji, vyjma Prahy jsme oslovili jednu velkou nemocnici. Výzkumný soubor tvořily všeobecné sestry pracující na jednotkách intenzivní, resuscitační a anesteziologické péče, které jsou zároveň absolventkami specializačního vzdělání ARIP/IP nebo magisterského oboru IP. Výsledky: V...cs_CZ
uk.abstract.enIntroduction: Arterial catherer placement by a general nurse at the departments of intensive care, resuscitation and anaesthesiology is still rather exceptional, despite the fact that this competence was defined in our legal system for the first time already in 2004 by the Decree no. 424/2004 Coll. of the Ministry of Health. The authorisation to execute this highly professional operation by a nurse specialised in intensive care is generally not reflected by the employer in the job description, although it might be one of the possible ways to increase the prestige of this profession. Objectives: The main objective of the thesis was to determine the current state in the area of arterial line placement from the perspective of intensive care nurses, to quantify their interest and clarify their readiness to execute the operation. Methodology: The quantitative method of anonymous questionnaire of own design was selected for the research survey. The questionnaire was distributed in electronic way to hospitals established by the Ministry of Health, regional government or private owners. We contacted one large hospital in every region, with the exception of Prague. The research sample consisted of general nurses working at the departments of intensive care, resuscitation and anaesthesiology, who at the same...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
dc.identifier.lisID990021020630106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV