Show simple item record

Copyright protection of visual arts
dc.contributor.advisorDobřichovský, Tomáš
dc.creatorZajíčková, Zuzana
dc.date.accessioned2017-06-01T21:31:49Z
dc.date.available2017-06-01T21:31:49Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/80942
dc.description.abstractShrnutí v českém jazyce Autorskoprávní ochrana výtvarných děl Tato práce se zabývá problematikou autorského práva se zaměřením na výtvarná díla a moderní podoby současného vizuálního umění. Obsahuje úvod do práva autorského, zejména zařazení do systému práva, vymezení základních principů a pramenů právní úpravy. Dále se zaměřuje na osobnostní a majetková práva autora včetně jejich konkrétních forem. Třetí kapitola pojednává blíže o právním vymezení výtvarného umění, včetně uvedení tradičních i moderních forem. Kapitola následující shrnuje prostředky právní ochrany výtvarných děl, a sice jak soukromoprávní, tak veřejnoprávní. Pátá kapitola předkládá právně filozofické zamyšlení nad ochranou umění ve veřejném prostoru, street artu a graffiti, jako svébytných uměleckých podob, které se dostávají do kolize s právy třetích osob. Šestá kapitola navazuje na kapitolu předchozí a zabývá se úpravou urbanistického umění (street art a graffiti) ve Francii. Sedmá kapitola analyzuje známé judikáty, týkající se sporů o výtvarné umění v našem právním prostředí. V následující kapitole se práce věnuje autorskému právu a jeho pojetí ve Francii, a sice historicko - filozofickému kontextu, definici autorského práva a podmínkám ochrany. Tato kapitola obsahuje také reflexi francouzské odborné veřejnosti nad budoucí podobou...cs_CZ
dc.description.abstractin English Fine Arts and other types of Visual Arts Copyright This dissertation deals with copyright law with a special focus on fine art and modern forms of contemporary visual art. The introduction describes in brief the copyright, especially its inclusion in the law system, the definition of basic principles and sources of law. Further it concentrates on personal and property authors' rights in its specific forms. The next chapter deals thoroughly with the legal definition of fine art, including both its traditional and modern forms. The following part summarizes the means of legal protection of fine art, by both private and public actions. The fifth chapter presents a legal and philosophical reflection on the protection of art in public space, street art and graffiti, the unique art forms that come often into conflict with the third parties' rights. The sixth chapter is a follow-up to the previous and addresses the legal regulation of urban art (street art and graffiti) in France. The seventh chapter analyses the well-known cases related to copyright disputes in Czech legal environment. The next part is focused on copyright and its concept in France, the historical and philosophical context, the definition of copyright and the obligatory conditions of protection. This chapter also contains a...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectautorské právocs_CZ
dc.subjectvýtvarné dílocs_CZ
dc.subjectosobnostní a majetková právacs_CZ
dc.subjectochrana právcs_CZ
dc.subjectoriginalitacs_CZ
dc.subjecthmotný nosičcs_CZ
dc.subjectzákonná licencecs_CZ
dc.subjectcopyrighten_US
dc.subjectfine arten_US
dc.subjectpersonal and property rightsen_US
dc.subjectrights protectionen_US
dc.subjectoriginalityen_US
dc.subjectmaterial supporten_US
dc.subjectfair useen_US
dc.titleAutorskoprávní ochrana výtvarných dělcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-09-25
dc.description.departmentInstitute of Copyright, Industrial Property and Competition Lawen_US
dc.description.departmentÚstav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžníhocs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId145052
dc.title.translatedCopyright protection of visual artsen_US
dc.contributor.refereeŽikovská, Petra
dc.identifier.aleph002031110
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžníhocs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csShrnutí v českém jazyce Autorskoprávní ochrana výtvarných děl Tato práce se zabývá problematikou autorského práva se zaměřením na výtvarná díla a moderní podoby současného vizuálního umění. Obsahuje úvod do práva autorského, zejména zařazení do systému práva, vymezení základních principů a pramenů právní úpravy. Dále se zaměřuje na osobnostní a majetková práva autora včetně jejich konkrétních forem. Třetí kapitola pojednává blíže o právním vymezení výtvarného umění, včetně uvedení tradičních i moderních forem. Kapitola následující shrnuje prostředky právní ochrany výtvarných děl, a sice jak soukromoprávní, tak veřejnoprávní. Pátá kapitola předkládá právně filozofické zamyšlení nad ochranou umění ve veřejném prostoru, street artu a graffiti, jako svébytných uměleckých podob, které se dostávají do kolize s právy třetích osob. Šestá kapitola navazuje na kapitolu předchozí a zabývá se úpravou urbanistického umění (street art a graffiti) ve Francii. Sedmá kapitola analyzuje známé judikáty, týkající se sporů o výtvarné umění v našem právním prostředí. V následující kapitole se práce věnuje autorskému právu a jeho pojetí ve Francii, a sice historicko - filozofickému kontextu, definici autorského práva a podmínkám ochrany. Tato kapitola obsahuje také reflexi francouzské odborné veřejnosti nad budoucí podobou...cs_CZ
uk.abstract.enin English Fine Arts and other types of Visual Arts Copyright This dissertation deals with copyright law with a special focus on fine art and modern forms of contemporary visual art. The introduction describes in brief the copyright, especially its inclusion in the law system, the definition of basic principles and sources of law. Further it concentrates on personal and property authors' rights in its specific forms. The next chapter deals thoroughly with the legal definition of fine art, including both its traditional and modern forms. The following part summarizes the means of legal protection of fine art, by both private and public actions. The fifth chapter presents a legal and philosophical reflection on the protection of art in public space, street art and graffiti, the unique art forms that come often into conflict with the third parties' rights. The sixth chapter is a follow-up to the previous and addresses the legal regulation of urban art (street art and graffiti) in France. The seventh chapter analyses the well-known cases related to copyright disputes in Czech legal environment. The next part is focused on copyright and its concept in France, the historical and philosophical context, the definition of copyright and the obligatory conditions of protection. This chapter also contains a...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžníhocs_CZ
dc.identifier.lisID990020311100106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV