Show simple item record

Civil action
dc.contributor.advisorFrintová, Dita
dc.creatorTekeľová, Petra
dc.date.accessioned2017-06-01T13:10:01Z
dc.date.available2017-06-01T13:10:01Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/78678
dc.description.abstractResumé Tato diplomová práce se zabývá problematikou civilní žaloby. Jako žaloba je označován návrh žalobce na zahájení civilního řízení. Jde o základní dispozitivní úkon účastníka, pomocí kterého u soudu domáhá ochrany svého tvrzeného ohroženého nebo porušeného subjektivního práva. Žaloba tedy je projevem práva na soudní ochranu, kdy s tímto právem je nedílně spojena povinnost státu zajistit, aby se všichni mohli stanoveným postupem domáhat ochrany svého práva u nezávislého a nestranného soudu. Diplomová práce je členěna do těchto sedmi kapitol: historický vývoj, civilní proces, žalobní právo, žaloba, druhy žalob, dispozice s žalobou a druhy žalobních petitů. Obsahem první kapitoly je historický vývoj žaloby. Kapitola je dělena do dvou podkapitol. První podkapitola je věnována římské žalobě, kdy nejprve je popsán charakter a podoba žaloby v římském právu a následně jsou stručně nastíněny jednotlivé druhy žalob, které římské právo znalo. Druhá podkapitola se zabývá historickým vývojem žaloby v českých zemích, a to od starověku, přes dobu absolutismu až do současnosti. Druhá kapitola se zabývá civilním procesem, neboť právě v jeho rámci nachází civilní žaloba své uplatnění. V kapitole je tak stručně pojednáno o charakteru civilního procesu a o jeho vnitřním členění na jednotlivé druhy civilních procesů. Třetí...cs_CZ
dc.description.abstractThis master's thesis deals with the civil action. A civil action denotes a pleading of the plaintiff to initiate a civil procedure. It represents a fundamental act based on the disposition principle of the party seeking protection of their private rights that they claim to be endangered or violated before a court of law. Thus, a civil action is a manifestation of the right to legal protection and in connection to that right, the obligation of the state is to ensure that all parties can enforce their rights in a stipulated way of actions before an independent and unbiased court of law. This master's thesis is divided in the following seven chapters: historical development, civil procedure, rules of civil procedures, actions, types of actions, disposition principles with complaints and the types of demanded outcomes of the plaintiffs. The contents of the first chapter are the historical development of civil actions. The chapter is divided into two parts. The first part is devoted to the Roman action, where the character and form of the action in Roman law are described and further the single types of actions that the Roman law had are outlined. The second part deals with the historical development of actions in the Czech lands, i.e. from the ancient times, through the period of absolutism until today....en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectžalobacs_CZ
dc.subjectsoudcs_CZ
dc.subjectcivilní řízenícs_CZ
dc.subjectactionen_US
dc.subjectcourten_US
dc.subjectcivil procedureen_US
dc.titleCivilní žalobacs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-05-16
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId170365
dc.title.translatedCivil actionen_US
dc.contributor.refereeKubešová, Silvia
dc.identifier.aleph002088091
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csResumé Tato diplomová práce se zabývá problematikou civilní žaloby. Jako žaloba je označován návrh žalobce na zahájení civilního řízení. Jde o základní dispozitivní úkon účastníka, pomocí kterého u soudu domáhá ochrany svého tvrzeného ohroženého nebo porušeného subjektivního práva. Žaloba tedy je projevem práva na soudní ochranu, kdy s tímto právem je nedílně spojena povinnost státu zajistit, aby se všichni mohli stanoveným postupem domáhat ochrany svého práva u nezávislého a nestranného soudu. Diplomová práce je členěna do těchto sedmi kapitol: historický vývoj, civilní proces, žalobní právo, žaloba, druhy žalob, dispozice s žalobou a druhy žalobních petitů. Obsahem první kapitoly je historický vývoj žaloby. Kapitola je dělena do dvou podkapitol. První podkapitola je věnována římské žalobě, kdy nejprve je popsán charakter a podoba žaloby v římském právu a následně jsou stručně nastíněny jednotlivé druhy žalob, které římské právo znalo. Druhá podkapitola se zabývá historickým vývojem žaloby v českých zemích, a to od starověku, přes dobu absolutismu až do současnosti. Druhá kapitola se zabývá civilním procesem, neboť právě v jeho rámci nachází civilní žaloba své uplatnění. V kapitole je tak stručně pojednáno o charakteru civilního procesu a o jeho vnitřním členění na jednotlivé druhy civilních procesů. Třetí...cs_CZ
uk.abstract.enThis master's thesis deals with the civil action. A civil action denotes a pleading of the plaintiff to initiate a civil procedure. It represents a fundamental act based on the disposition principle of the party seeking protection of their private rights that they claim to be endangered or violated before a court of law. Thus, a civil action is a manifestation of the right to legal protection and in connection to that right, the obligation of the state is to ensure that all parties can enforce their rights in a stipulated way of actions before an independent and unbiased court of law. This master's thesis is divided in the following seven chapters: historical development, civil procedure, rules of civil procedures, actions, types of actions, disposition principles with complaints and the types of demanded outcomes of the plaintiffs. The contents of the first chapter are the historical development of civil actions. The chapter is divided into two parts. The first part is devoted to the Roman action, where the character and form of the action in Roman law are described and further the single types of actions that the Roman law had are outlined. The second part deals with the historical development of actions in the Czech lands, i.e. from the ancient times, through the period of absolutism until today....en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV