Show simple item record

Limitations of actions as a legal fact
dc.contributor.advisorHendrychová, Michaela
dc.creatorPaulů, Marek
dc.date.accessioned2017-05-31T18:57:34Z
dc.date.available2017-05-31T18:57:34Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/73589
dc.description.abstractResumé Právní institut promlčení je součástí právních systémů již od dob římského práva, přesto se nejedná o právní relikt, který by v moderní pojetí práva neměl své místo. Promlčení je právním institutem, jenž je nedílnou součástí moderních právních řádů a jehož význam v právu je ověřen tradicí čítající více jak patnáct set let. Cílem této diplomové práce je podat komplexní výklad o institutu promlčení v oblasti občanského práva. Tato závěrečná práce v pěti kapitolách přibližuje postavení promlčení mezi ostatními právními skutečnostmi, podrobuje ho důkladné analýze, poskytuje vhled do úpravy promlčení de lege lata i její evoluci na našem území v historických civilněprávních kodifikacích a komparuje ji s pojetími vybraných evropských zemí. První kapitola pojednává obecně o právních skutečnostech, tyto skutečnosti dělí podle tradičního klíče a na základě tohoto dělení mezi ně řadí institut promlčení. Druhá kapitola definuje pojem promlčení, poukazuje na jeho smysl, analyzuje jeho dílčí složky, podrobuje námitku promlčení testu souladu s dobrými mravy, vypočítává práva, která promlčení podléhají, a uvádí, která jsou naopak zákonodárcem prohlášena za nepromlčitelná. V této kapitole jsou taktéž nastíněny odlišné názory soudní praxe na uplatnění námitky promlčení v odvolacím řízení. Třetí kapitola je věnována...cs_CZ
dc.description.abstractLimitation as a legal fact Legal institute of limitation has been a part of the legal system since the days of Roman law, yet it is not a legal relic, which in the modern concept of rights had their place. Limitation is a legal institute that is an integral part of modern legislation and whose meaning in law is a proven tradition of more than fifteen hundred years. The aim of this thesis is to give a comprehensive explanation about the institute of limitation in civil law. This thesis divided into five chapters approaches the status of limitation among other legal facts, subjecting it to a thorough analysis, gives the view on the concept of limitation de lege lata and its evolution in our country through historic civil law codification and compares its approach with adjustments in selected European countries. The first chapter discusses general information about legal facts which are divided by traditional keys and on the basis of this division and between them rest the institute of limitation. The second chapter defines the concept of limitation, refers to its meaning, analyzes its components, tests subjects objection of forfeiture accordance with good manners, calculates the rights that are subject to limitation and states that are contrary legislature declared inviolable. This chapter also...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectPromlčenícs_CZ
dc.subjectpromlčecí lhůtacs_CZ
dc.subjectprávní skutečnostcs_CZ
dc.subjectLimitationen_US
dc.subjectperiod of limitationen_US
dc.subjectlegal facten_US
dc.titlePromlčení jako právní skutečnostcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-09-14
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId142352
dc.title.translatedLimitations of actions as a legal facten_US
dc.contributor.refereeŠustek, Petr
dc.identifier.aleph002028354
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csResumé Právní institut promlčení je součástí právních systémů již od dob římského práva, přesto se nejedná o právní relikt, který by v moderní pojetí práva neměl své místo. Promlčení je právním institutem, jenž je nedílnou součástí moderních právních řádů a jehož význam v právu je ověřen tradicí čítající více jak patnáct set let. Cílem této diplomové práce je podat komplexní výklad o institutu promlčení v oblasti občanského práva. Tato závěrečná práce v pěti kapitolách přibližuje postavení promlčení mezi ostatními právními skutečnostmi, podrobuje ho důkladné analýze, poskytuje vhled do úpravy promlčení de lege lata i její evoluci na našem území v historických civilněprávních kodifikacích a komparuje ji s pojetími vybraných evropských zemí. První kapitola pojednává obecně o právních skutečnostech, tyto skutečnosti dělí podle tradičního klíče a na základě tohoto dělení mezi ně řadí institut promlčení. Druhá kapitola definuje pojem promlčení, poukazuje na jeho smysl, analyzuje jeho dílčí složky, podrobuje námitku promlčení testu souladu s dobrými mravy, vypočítává práva, která promlčení podléhají, a uvádí, která jsou naopak zákonodárcem prohlášena za nepromlčitelná. V této kapitole jsou taktéž nastíněny odlišné názory soudní praxe na uplatnění námitky promlčení v odvolacím řízení. Třetí kapitola je věnována...cs_CZ
uk.abstract.enLimitation as a legal fact Legal institute of limitation has been a part of the legal system since the days of Roman law, yet it is not a legal relic, which in the modern concept of rights had their place. Limitation is a legal institute that is an integral part of modern legislation and whose meaning in law is a proven tradition of more than fifteen hundred years. The aim of this thesis is to give a comprehensive explanation about the institute of limitation in civil law. This thesis divided into five chapters approaches the status of limitation among other legal facts, subjecting it to a thorough analysis, gives the view on the concept of limitation de lege lata and its evolution in our country through historic civil law codification and compares its approach with adjustments in selected European countries. The first chapter discusses general information about legal facts which are divided by traditional keys and on the basis of this division and between them rest the institute of limitation. The second chapter defines the concept of limitation, refers to its meaning, analyzes its components, tests subjects objection of forfeiture accordance with good manners, calculates the rights that are subject to limitation and states that are contrary legislature declared inviolable. This chapter also...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV