Show simple item record

Acquisition of property from unlawful possessor
dc.contributor.advisorDvořák, Jan
dc.creatorHradil, Aleš
dc.date.accessioned2017-05-27T10:04:36Z
dc.date.available2017-05-27T10:04:36Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/69478
dc.description.abstractNABYTÍ OD NEOPRÁVNĚNÉHO Ve své diplomové práci se zabývám problematikou nabytí vlastnického práva od neoprávněného, jakožto projevem prolomení tradiční občanskoprávní zásady nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, zásady, že nikdo nemůže převést víc práv, než sám má. Téma je mimořádně aktuální. Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který přináší diametrální změny v chápání a v úpravě tohoto institutu oproti právní úpravě dosavadní. Právní úprava nabytí od neoprávněného před nabytím účinnosti občanského zákoníku byla nedostačující a v důsledku dvojkolejnosti soukromého práva, resp. dichotomie mezi občanským a obchodním zákoníkem, i roztříštěná. Práce se skládá z úvodu, z 5 hlavních částí, které jsou dále členěny do podkapitol, a závěru. V první kapitole práce vymezuji základní pojmy jako vlastnické právo a dobrá víra a zabývám se povahou nabytí vlastnického práva od neoprávněného. Pozornost je v úvodní kapitole věnována též zásadě nemo plus iuris a střetu ochrany vlastnictví s ochranou dobré víry. Druhá kapitola je historickým exkursem o vývoji institutu, a to od práva římského přes velké soukromoprávní kodifikace z 19. století až po právní úpravu v českých zemích v letech 1918 až 1989. V třetí kapitole podrobuji kritickému zkoumání právní úpravu nabytí od...cs_CZ
dc.description.abstractACQUISITION OF PROPERTY FROM UNLAWFUL POSSESSOR In my diploma thesis I deal with the issue of the acquisition of property from unlawful possessor as an exception to the traditional civil law principle nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet (also called as nemo dat rule), the principle, which lays down that no one can transfer more rights than he has himself. The topic is extremely actual since as of 1st of January 2014 the Act No. 89/2012 Coll., The Civil Code, which - in comparison to the previous legislation - provides diametric changes in the understanding and in the legislation of the property acquisition from unlawful possessor, became effective. Until the adoption of the new Civil Code, the legislation in this area was inadequate and due to dichotomy between Civil and Commercial Code it was also fragmented. The thesis is composed of an introduction, five main chapters (which are further divided into sub-chapters) and a conclusion. Each chapter deals with different aspects of acquisition of property from unlawful possessor. In the first introductory part I give my thesis some theoretical fundamentals and define basic terminology used in this paper: property, good faith. I'm also trying to analyze nemo plus iuris principle and conflict of protection of property rights with the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectVlastnictvícs_CZ
dc.subjectnabytícs_CZ
dc.subjectneoprávněnýcs_CZ
dc.subjectnemo plus iuriscs_CZ
dc.subjectPropertyen_US
dc.subjectacquisitionen_US
dc.subjectunlawful possessoren_US
dc.subjectnemo dat ruleen_US
dc.titleNabytí od neoprávněnéhocs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-09-25
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId141098
dc.title.translatedAcquisition of property from unlawful possessoren_US
dc.contributor.refereeElischer, David
dc.identifier.aleph001856127
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csNABYTÍ OD NEOPRÁVNĚNÉHO Ve své diplomové práci se zabývám problematikou nabytí vlastnického práva od neoprávněného, jakožto projevem prolomení tradiční občanskoprávní zásady nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, zásady, že nikdo nemůže převést víc práv, než sám má. Téma je mimořádně aktuální. Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který přináší diametrální změny v chápání a v úpravě tohoto institutu oproti právní úpravě dosavadní. Právní úprava nabytí od neoprávněného před nabytím účinnosti občanského zákoníku byla nedostačující a v důsledku dvojkolejnosti soukromého práva, resp. dichotomie mezi občanským a obchodním zákoníkem, i roztříštěná. Práce se skládá z úvodu, z 5 hlavních částí, které jsou dále členěny do podkapitol, a závěru. V první kapitole práce vymezuji základní pojmy jako vlastnické právo a dobrá víra a zabývám se povahou nabytí vlastnického práva od neoprávněného. Pozornost je v úvodní kapitole věnována též zásadě nemo plus iuris a střetu ochrany vlastnictví s ochranou dobré víry. Druhá kapitola je historickým exkursem o vývoji institutu, a to od práva římského přes velké soukromoprávní kodifikace z 19. století až po právní úpravu v českých zemích v letech 1918 až 1989. V třetí kapitole podrobuji kritickému zkoumání právní úpravu nabytí od...cs_CZ
uk.abstract.enACQUISITION OF PROPERTY FROM UNLAWFUL POSSESSOR In my diploma thesis I deal with the issue of the acquisition of property from unlawful possessor as an exception to the traditional civil law principle nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet (also called as nemo dat rule), the principle, which lays down that no one can transfer more rights than he has himself. The topic is extremely actual since as of 1st of January 2014 the Act No. 89/2012 Coll., The Civil Code, which - in comparison to the previous legislation - provides diametric changes in the understanding and in the legislation of the property acquisition from unlawful possessor, became effective. Until the adoption of the new Civil Code, the legislation in this area was inadequate and due to dichotomy between Civil and Commercial Code it was also fragmented. The thesis is composed of an introduction, five main chapters (which are further divided into sub-chapters) and a conclusion. Each chapter deals with different aspects of acquisition of property from unlawful possessor. In the first introductory part I give my thesis some theoretical fundamentals and define basic terminology used in this paper: property, good faith. I'm also trying to analyze nemo plus iuris principle and conflict of protection of property rights with the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
dc.identifier.lisID990018561270106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV