Show simple item record

Civil procedure in continental law and the Anglo-American legal system
dc.contributor.advisorMacková, Alena
dc.creatorDufková, Michaela
dc.date.accessioned2017-05-27T10:04:14Z
dc.date.available2017-05-27T10:04:14Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/69476
dc.description.abstractÚčelem této práce s názvem "Civilní proces v kontinentálním a angloamerickém právním systému" je poskytnout základní přehled o úpravě civilního procesu v některých zemích obou zmíněných systémů, provést srovnání těchto úprav, upozornit na nejvýznamnější rozdíly a poskytnout výklad o jejich sbližování na mezinárodní, zejména evropské úrovni. Důvodem pro výběr tohoto tématu byl nejen můj zájem o problematiku občanského práva procesního, ale též mé přesvědčení o přínosnosti komparace různých právních řádů pro zdokonalování jednotlivých právních úprav. Vzhledem k neustále se rozšiřující jednotné úpravě některých institutů na evropské úrovni je nepochybně užitečné srovnat národní úpravy v některých zemích. Komparace je založena na studiu právních systémů České republiky a Německa jako zástupců kontinentálního systému a zejména Anglie a Walesu jako zástupců práva anglosaského. Kratší kapitola je věnována též právu USA. V úvodu jsou popsány cíle této práce, metody využité při zpracování a stručný obsah. Druhá kapitola se zabývá výkladem základních pojmů, který je nezbytný pro správné porozumění vykládané problematiky. Třetí kapitola je věnována stručnému nastínění historie civilního procesu, kde je též poskytnut výklad vývoje common law a equity. Hlavní část diplomové práce zabývající se současným občanskoprávním...cs_CZ
dc.description.abstractThe purpose of this thesis named 'Civil procedure in continental law and the Anglo- American legal system' is to provide an overview of the regulation of civil procedure in both mentioned systems, to compare them, highlight the most significant differences between them, and give the information about their convergence on international, mainly European level. The reason for the choice of this topic was my interest in the field of Civil Procedure, but also my belief in the benefit of comparisons of various legal orders in favour of improving them. Because of the on-going process of introducing uniform arrangements of some institutes of civil procedure on the European level, it is undoubtedly useful to compare national legislations in some respective countries. The research is based on study of legislation in Czech Republic and Germany as representatives of the continental system and in particular England and Wales as representatives of the Anglo-Saxon system. A shorter chapter is also devoted to U.S. law. There are aims of the thesis, methods of research and brief structure described in the introduction. The second chapter deals with the explanation of basics concepts necessary for proper understanding of the research. The third chapter is devoted to brief sketch of the history of civil procedure in...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectcivilní procescs_CZ
dc.subjectkomparacecs_CZ
dc.subjectkontinentální a angloamerický systém právacs_CZ
dc.subjectcivil procedureen_US
dc.subjectcomparisonen_US
dc.subjectContinental Law and Anglo-American legal systemen_US
dc.titleCivilní proces v kontinentálním a angloamerickém právním systémucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-09-22
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId129940
dc.title.translatedCivil procedure in continental law and the Anglo-American legal systemen_US
dc.contributor.refereePohl, Tomáš
dc.identifier.aleph001855061
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csÚčelem této práce s názvem "Civilní proces v kontinentálním a angloamerickém právním systému" je poskytnout základní přehled o úpravě civilního procesu v některých zemích obou zmíněných systémů, provést srovnání těchto úprav, upozornit na nejvýznamnější rozdíly a poskytnout výklad o jejich sbližování na mezinárodní, zejména evropské úrovni. Důvodem pro výběr tohoto tématu byl nejen můj zájem o problematiku občanského práva procesního, ale též mé přesvědčení o přínosnosti komparace různých právních řádů pro zdokonalování jednotlivých právních úprav. Vzhledem k neustále se rozšiřující jednotné úpravě některých institutů na evropské úrovni je nepochybně užitečné srovnat národní úpravy v některých zemích. Komparace je založena na studiu právních systémů České republiky a Německa jako zástupců kontinentálního systému a zejména Anglie a Walesu jako zástupců práva anglosaského. Kratší kapitola je věnována též právu USA. V úvodu jsou popsány cíle této práce, metody využité při zpracování a stručný obsah. Druhá kapitola se zabývá výkladem základních pojmů, který je nezbytný pro správné porozumění vykládané problematiky. Třetí kapitola je věnována stručnému nastínění historie civilního procesu, kde je též poskytnut výklad vývoje common law a equity. Hlavní část diplomové práce zabývající se současným občanskoprávním...cs_CZ
uk.abstract.enThe purpose of this thesis named 'Civil procedure in continental law and the Anglo- American legal system' is to provide an overview of the regulation of civil procedure in both mentioned systems, to compare them, highlight the most significant differences between them, and give the information about their convergence on international, mainly European level. The reason for the choice of this topic was my interest in the field of Civil Procedure, but also my belief in the benefit of comparisons of various legal orders in favour of improving them. Because of the on-going process of introducing uniform arrangements of some institutes of civil procedure on the European level, it is undoubtedly useful to compare national legislations in some respective countries. The research is based on study of legislation in Czech Republic and Germany as representatives of the continental system and in particular England and Wales as representatives of the Anglo-Saxon system. A shorter chapter is also devoted to U.S. law. There are aims of the thesis, methods of research and brief structure described in the introduction. The second chapter deals with the explanation of basics concepts necessary for proper understanding of the research. The third chapter is devoted to brief sketch of the history of civil procedure in...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV