Show simple item record

Duties of members of a Limited Liability Company
dc.contributor.advisorPatěk, Daniel
dc.creatorKec, Jan
dc.date.accessioned2017-05-27T09:58:28Z
dc.date.available2017-05-27T09:58:28Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/69444
dc.description.abstractResumé Tato práce poskytuje ucelený přehled povinností společníků s ručením omezeným dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který nahradil zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Vlastní obsah této práce je zpracován v pěti kapitolách. V první kapitole je čtenář seznámen s obecnou charakteristikou společnosti s ručením omezeným a podstatnými změnami, které na společnost s ručením omezeným v souvislosti s účinností zákona o obchodních korporacích dopadají. V druhé kapitole jsou poskytnuty obecné definice práv, povinností a podílu, což následně umožňuje lepší pochopení jednotlivých povinností. Hlavní náplň této práce je obsažena v kapitolách Povinnosti společníků vzniklé na základě zákona a Povinnosti společníků vzniklé na základě společenské smlouvy. Rozdělení jednotlivých povinností společníků je provedeno na základě jejich kategorizace v kapitole třetí. Ve stěžejní části této práce je provedena analýza následujících povinností: vkladová povinnost, povinnost ručení, příplatková povinnost, povinnost plnění ve prospěch rezervního fondu, povinnost odevzdat kmenový list a povinnost loajality, v souvislosti s kterou jsou rozebrány pravidla o střetu zájmů, zákaz konkurence a zvláštní povinnosti v rámci podnikatelských uskupení. Současně s jednotlivými...cs_CZ
dc.description.abstractThis master thesis provides a comprehensive view on duties of members of a Limited Liability Company (LLC) according to Act No. 90/2012 Coll., on commercial corporations and cooperatives (Commercial Corporations Act), which replaced Act No. 513/1991 Coll., Commercial Code. The content of this thesis is composed of five chapters. In the first chapter, the reader is acquainted with general characteristics of the LLC and with essential changes, which impact the LLC as a result of force of Business Corporations Act. The second chapter explains general definitions of rights, duties, and shares that subsequently allows the reader a better understanding of individual duties. The main content of this thesis is distributed between the chapters Duties arisen from act and Duties arisen from the Memorandum of Association. The division of individual duties of members of LLC is based on a categorization of duties established in the third chapter. The fundamental part of this thesis analyzes following individual duties of members of LLC: the deposit duty, the duty of liability of members of LLC, the contributory duty, the duty of fulfillment to reserve fund, the duty to past a fundamental certificate and the duty of loyalty. Furthermore, the rules on conflict of interest, the ban on competition and special duties...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectPovinnosti společníků společnosti s ručením omezenýmcs_CZ
dc.subjectspolečnost s ručením omezenýmcs_CZ
dc.subjectzákon o obchodních korporacíchcs_CZ
dc.subjectDuties of members of Limited Liability Companyen_US
dc.subjectLimited Liability Companyen_US
dc.subjectCommercial Corporations Acten_US
dc.titlePovinnosti společníků společnosti s ručením omezenýmcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-09-10
dc.description.departmentDepartment of Business Lawen_US
dc.description.departmentKatedra obchodního právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId143466
dc.title.translatedDuties of members of a Limited Liability Companyen_US
dc.contributor.refereePelikán, Robert
dc.identifier.aleph001854617
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra obchodního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Business Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csResumé Tato práce poskytuje ucelený přehled povinností společníků s ručením omezeným dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který nahradil zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Vlastní obsah této práce je zpracován v pěti kapitolách. V první kapitole je čtenář seznámen s obecnou charakteristikou společnosti s ručením omezeným a podstatnými změnami, které na společnost s ručením omezeným v souvislosti s účinností zákona o obchodních korporacích dopadají. V druhé kapitole jsou poskytnuty obecné definice práv, povinností a podílu, což následně umožňuje lepší pochopení jednotlivých povinností. Hlavní náplň této práce je obsažena v kapitolách Povinnosti společníků vzniklé na základě zákona a Povinnosti společníků vzniklé na základě společenské smlouvy. Rozdělení jednotlivých povinností společníků je provedeno na základě jejich kategorizace v kapitole třetí. Ve stěžejní části této práce je provedena analýza následujících povinností: vkladová povinnost, povinnost ručení, příplatková povinnost, povinnost plnění ve prospěch rezervního fondu, povinnost odevzdat kmenový list a povinnost loajality, v souvislosti s kterou jsou rozebrány pravidla o střetu zájmů, zákaz konkurence a zvláštní povinnosti v rámci podnikatelských uskupení. Současně s jednotlivými...cs_CZ
uk.abstract.enThis master thesis provides a comprehensive view on duties of members of a Limited Liability Company (LLC) according to Act No. 90/2012 Coll., on commercial corporations and cooperatives (Commercial Corporations Act), which replaced Act No. 513/1991 Coll., Commercial Code. The content of this thesis is composed of five chapters. In the first chapter, the reader is acquainted with general characteristics of the LLC and with essential changes, which impact the LLC as a result of force of Business Corporations Act. The second chapter explains general definitions of rights, duties, and shares that subsequently allows the reader a better understanding of individual duties. The main content of this thesis is distributed between the chapters Duties arisen from act and Duties arisen from the Memorandum of Association. The division of individual duties of members of LLC is based on a categorization of duties established in the third chapter. The fundamental part of this thesis analyzes following individual duties of members of LLC: the deposit duty, the duty of liability of members of LLC, the contributory duty, the duty of fulfillment to reserve fund, the duty to past a fundamental certificate and the duty of loyalty. Furthermore, the rules on conflict of interest, the ban on competition and special duties...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního právacs_CZ
dc.identifier.lisID990018546170106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV