Show simple item record

Exclusion And Withdrawal of Members And Cancellation of Their Membership In a Limited Liability Company
dc.contributor.advisorČech, Petr
dc.creatorNovopacký, Daniel
dc.date.accessioned2017-05-27T06:37:18Z
dc.date.available2017-05-27T06:37:18Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/68421
dc.description.abstractVyloučení a vystoupení společníka a zrušení jeho účasti ve společnosti s ručením omezeným Abstrakt Cílem této práce je podrobněji rozebrat současnou právní úpravu vyloučení a vystoupení společníka a zrušení jeho účasti ve společnosti s ručením omezeným. Přestože účelem práce není provádět komparaci současné právní úpravy s tou předchozí, na několika místech doplňuje analýzu současného právního stavu stručný historický exkurs. Jeho účelem je poukázat na shodné či naopak rozdílné rysy obou úprav, a to především ve vazbě na použitelnost dosavadní judikatury a doktrinálního výkladu. Práce se skládá ze tří hlavních kapitol, které tvoří logicky uspořádané celky. První kapitola je věnována problematice vystoupení společníka ze společnosti s ručením omezeným a je dále členěna na dílčí podkapitoly. Zabývá se právním zakotvením abandoního práva, blíže popisuje jednotlivé důvody vystoupení a rovněž přináší některé náměty de lege ferenda. Druhá kapitola je zaměřena na vyloučení společníka ze společnosti s ručením omezeným rozhodnutím valné hromady. Přináší rozbor právní úpravy, popisuje proceduru vyloučení a analyzuje dostupnou judikaturu. Třetí kapitola nazvaná "Zánik účasti společníka společnosti s ručením omezeným v důsledku rozhodnutí soudu" tvoří širší tematický celek a zabývá se jednotlivými způsoby zániku účasti...cs_CZ
dc.description.abstractExclusion And Withdrawal of Members And Cancellation of Their Membership In a Limited Liability Company Abstract This thesis aims to analyze current legislation of exclusion and withdrawal of members and cancellation of their membership in a limited liability company. Although comparing the current legislation with the previous one is not the purpose of the thesis, such comparison is provided in several places. The purpose is to show the same or, conversely, different features of both, particularly in relation to the applicability of existing case law and doctrinal interpretation. The work consists of three main chapters that form a coherent wholes. The first chapter is devoted to the withdrawal of a member of a limited liability company and is further divided into several sub-chapters. It deals with the legal aspects of the withdrawal of a member under the Czech legislativ. It describes in detail the various reasons of the withdrawal and also offers some suggestions de lege ferenda. The second chapter focuses on the exclusion of a shareholder of a limited liability company by the general meeting. It brings an analysis of legislation, describes the procedure of exclusion and analyzes the available case law. The third chapter, entitled "Termination of participation of a member of a limited liability company...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectspolečníkcs_CZ
dc.subjectúčastcs_CZ
dc.subjectvyloučenícs_CZ
dc.subjectvystoupenícs_CZ
dc.subjectzrušenícs_CZ
dc.subjectshareholderen_US
dc.subjectparticipationen_US
dc.subjectexpulsionen_US
dc.subjectwithdrawalen_US
dc.subjectterminationen_US
dc.titleVyloučení a vystoupení společníka a zrušení jeho účasti ve společnosti s ručením omezenýmcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-05-11
dc.description.departmentDepartment of Business Lawen_US
dc.description.departmentKatedra obchodního právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId141998
dc.title.translatedExclusion And Withdrawal of Members And Cancellation of Their Membership In a Limited Liability Companyen_US
dc.contributor.refereeŠtenglová, Ivanka
dc.identifier.aleph001996597
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra obchodního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Business Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csVyloučení a vystoupení společníka a zrušení jeho účasti ve společnosti s ručením omezeným Abstrakt Cílem této práce je podrobněji rozebrat současnou právní úpravu vyloučení a vystoupení společníka a zrušení jeho účasti ve společnosti s ručením omezeným. Přestože účelem práce není provádět komparaci současné právní úpravy s tou předchozí, na několika místech doplňuje analýzu současného právního stavu stručný historický exkurs. Jeho účelem je poukázat na shodné či naopak rozdílné rysy obou úprav, a to především ve vazbě na použitelnost dosavadní judikatury a doktrinálního výkladu. Práce se skládá ze tří hlavních kapitol, které tvoří logicky uspořádané celky. První kapitola je věnována problematice vystoupení společníka ze společnosti s ručením omezeným a je dále členěna na dílčí podkapitoly. Zabývá se právním zakotvením abandoního práva, blíže popisuje jednotlivé důvody vystoupení a rovněž přináší některé náměty de lege ferenda. Druhá kapitola je zaměřena na vyloučení společníka ze společnosti s ručením omezeným rozhodnutím valné hromady. Přináší rozbor právní úpravy, popisuje proceduru vyloučení a analyzuje dostupnou judikaturu. Třetí kapitola nazvaná "Zánik účasti společníka společnosti s ručením omezeným v důsledku rozhodnutí soudu" tvoří širší tematický celek a zabývá se jednotlivými způsoby zániku účasti...cs_CZ
uk.abstract.enExclusion And Withdrawal of Members And Cancellation of Their Membership In a Limited Liability Company Abstract This thesis aims to analyze current legislation of exclusion and withdrawal of members and cancellation of their membership in a limited liability company. Although comparing the current legislation with the previous one is not the purpose of the thesis, such comparison is provided in several places. The purpose is to show the same or, conversely, different features of both, particularly in relation to the applicability of existing case law and doctrinal interpretation. The work consists of three main chapters that form a coherent wholes. The first chapter is devoted to the withdrawal of a member of a limited liability company and is further divided into several sub-chapters. It deals with the legal aspects of the withdrawal of a member under the Czech legislativ. It describes in detail the various reasons of the withdrawal and also offers some suggestions de lege ferenda. The second chapter focuses on the exclusion of a shareholder of a limited liability company by the general meeting. It brings an analysis of legislation, describes the procedure of exclusion and analyzes the available case law. The third chapter, entitled "Termination of participation of a member of a limited liability company...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního právacs_CZ
dc.identifier.lisID990019965970106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV