Show simple item record

Needle Fixation among injecting drug users in Czech Republic
dc.contributor.advisorRadimecký, Josef
dc.creatorSklenář, Ondřej
dc.date.accessioned2017-05-26T13:07:05Z
dc.date.available2017-05-26T13:07:05Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/63018
dc.description.abstractUniverzita Karlova v Praze 1. léka ská fakulta Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Studijní obor: Adiktologie Bc. Ond ej Sklená Závislost na jehle u injek ních uživatel drog v R Needle Fixation among injecting drug users in Czech Republic Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Praha, 2014 Abstrakt diplomové práce Východiska: Význam injek ní aplikace a její etnost mezi eskými problémovými uživateli ilegálních drog se zdá být vysoká. Sou asn rizika spojená s tímto zp sobem aplikace a nebezpe í p enosu infek ních chorob a jiné zdravotní komplikace jsou popsány v celé ad odborných publikací a jsou pádným d vodem, pro se tématem závislosti na jehle více zabývat. V neposlední ad komplikace b hem substitu ní lé by spojené s p echodem od injek ní aplikace drogy na jiný zp sob podání substitu ní látky jsou taktéž astým jevem. Autor diplomové práce si tedy položil otázku, zda by ve vztahu k injek ní aplikaci drogy mohly hrát p i vytvá ení silného návyku roli i další skute nosti, krom tedy široce známých argument jako je nejrychlejší a nejefektivn jší zp sob podání drogy do lidského organismu práv díky injek ní aplikaci. Cílem této práce je zjistit a v základní rovin popsat, jak se na fenomén závislosti na jehle dívají injek ní uživatelé drog v R, porovnat to se zkušenostmi a...cs_CZ
dc.description.abstractUniverzita Karlova v Praze 1. léka ská fakulta Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Studijní obor: Adiktologie Bc. Ond ej Sklená Závislost na jehle u injek ních uživatel drog v R Needle Fixation among injecting drug users in Czech Republic Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Praha, 2014 Abstract of the thesis Background: The importance of injecting drug use and its frequency among Czech problem users of illegal drugs appears to be high. At the same time the risks associated with this method of application and the risk of transmission of infectious diseases and other health complications are described in numerous publications and it is a compelling reason why we should give more attention to the theme of needle fixation. Finally, complications during substitution therapy associated with the transition from injecting drugs to another method of substitution substances administration are also common. Author of the thesis therefore asked the question whether in relation to injecting drug use could play a role in creating a strong addiction and other facts besides therefore widely known arguments as the quickest and most effective method of administration of drugs to the human body thanks to the injection. The aim of this work is to get better understanding of "needle...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova. 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectzávislostcs_CZ
dc.subjectinjekční aplikacecs_CZ
dc.subjectzávislost na jehlecs_CZ
dc.subjectrituálcs_CZ
dc.subjectužívání drogcs_CZ
dc.subjectpsychologické aspektycs_CZ
dc.subjectspolečenské aspektycs_CZ
dc.subjectdependencyen_US
dc.subjectneedle fixationen_US
dc.subjectinjecting (iv drug use)en_US
dc.subjectritualen_US
dc.subjectpsychological aspectsen_US
dc.subjectsocial aspectsen_US
dc.subjectdrug useen_US
dc.titleZávislost na jehle u injekčních uživatelů drog v ČRcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-06-10
dc.description.departmentDepartment of Psychiatry First Faculty of Medicine and General University Hospital in Pragueen_US
dc.description.departmentPsychiatrická klinika 1. LF a VFN v Prazecs_CZ
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.identifier.repId133351
dc.title.translatedNeedle Fixation among injecting drug users in Czech Republicen_US
dc.contributor.refereeJaníková, Barbara
dc.identifier.aleph001782430
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineAdiktologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineAddictologyen_US
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Psychiatrická klinika 1. LF a VFN v Prazecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Department of Psychiatry First Faculty of Medicine and General University Hospital in Pragueen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAdiktologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enAddictologyen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csUniverzita Karlova v Praze 1. léka ská fakulta Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Studijní obor: Adiktologie Bc. Ond ej Sklená Závislost na jehle u injek ních uživatel drog v R Needle Fixation among injecting drug users in Czech Republic Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Praha, 2014 Abstrakt diplomové práce Východiska: Význam injek ní aplikace a její etnost mezi eskými problémovými uživateli ilegálních drog se zdá být vysoká. Sou asn rizika spojená s tímto zp sobem aplikace a nebezpe í p enosu infek ních chorob a jiné zdravotní komplikace jsou popsány v celé ad odborných publikací a jsou pádným d vodem, pro se tématem závislosti na jehle více zabývat. V neposlední ad komplikace b hem substitu ní lé by spojené s p echodem od injek ní aplikace drogy na jiný zp sob podání substitu ní látky jsou taktéž astým jevem. Autor diplomové práce si tedy položil otázku, zda by ve vztahu k injek ní aplikaci drogy mohly hrát p i vytvá ení silného návyku roli i další skute nosti, krom tedy široce známých argument jako je nejrychlejší a nejefektivn jší zp sob podání drogy do lidského organismu práv díky injek ní aplikaci. Cílem této práce je zjistit a v základní rovin popsat, jak se na fenomén závislosti na jehle dívají injek ní uživatelé drog v R, porovnat to se zkušenostmi a...cs_CZ
uk.abstract.enUniverzita Karlova v Praze 1. léka ská fakulta Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Studijní obor: Adiktologie Bc. Ond ej Sklená Závislost na jehle u injek ních uživatel drog v R Needle Fixation among injecting drug users in Czech Republic Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Praha, 2014 Abstract of the thesis Background: The importance of injecting drug use and its frequency among Czech problem users of illegal drugs appears to be high. At the same time the risks associated with this method of application and the risk of transmission of infectious diseases and other health complications are described in numerous publications and it is a compelling reason why we should give more attention to the theme of needle fixation. Finally, complications during substitution therapy associated with the transition from injecting drugs to another method of substitution substances administration are also common. Author of the thesis therefore asked the question whether in relation to injecting drug use could play a role in creating a strong addiction and other facts besides therefore widely known arguments as the quickest and most effective method of administration of drugs to the human body thanks to the injection. The aim of this work is to get better understanding of "needle...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Psychiatrická klinika 1. LF a VFN v Prazecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV