Show simple item record

Interrogation tactics
dc.contributor.advisorKonrád, Zdeněk
dc.creatorNovák, Karel
dc.date.accessioned2017-05-16T15:24:02Z
dc.date.available2017-05-16T15:24:02Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/57390
dc.description.abstractRESUMÉ: TAKTIKA VÝSLECHU Cílem této práce je systematicky shrnout poznatky a informace týkající se základních taktických postupů a metod výslechu využívaných ve výslechové praxi. Znalost těchto postupů je nezbytná pro správně provedení výslechu a také vhodná pro právní praxi. Práce je rozdělena do čtyř základních kapitol, přičemž v každé z nich je pojednáno o relevantních tématech z oblasti výslechu. První kapitola "Výslech jako kriminalistická metoda" obsahuje obecné pojednání o výslechu a výpovědi, jako např. definování základních pojmů, podstaty a účelu výslechu. Kromě jiného je v ní také analyzován a zhodnocen stav české právní úpravy výslechu. Druhá kapitola "Příprava výslechu" je zaměřena na přípravu vyslýchajícího před samotným výslechem jako jednoho z důležitých prvků k úspěšnému provedení výslechu a dosažení jeho cílů. Třetí kapitola "Taktika výslechu" je nejprve zaměřena na jednotlivé fáze výslechu, jmenovitě úvodní fázi, monolog a dialog, kde je zdůrazněna problematiku pokládání otázek v praxi. Pozornost je zde také věnována různým výslechovým situacím, které mohou nastat. Tato část kapitoly by měla směřovat k lepšímu porozumění samotného procesu vyslýchání. V další části jsou pak rozebrány základní taktické postupy v závislosti na výslechové situaci. Čtvrtá, poslední kapitola "Psychologické...cs_CZ
dc.description.abstractINTERROGATION TACTICS The purpose of this diploma thesis is to systematically summarize knowledge and information about fundametal tactics and methods of an interrogation used in interrogation practice. Knowledge of these procedures is necessary for proper execution of an interrogation and also is suitable for legal practice. The thesis consists of 4 main chapters, each of them deals with relevant issues within the field of an interrogation. The First chapter "Interrogation as a forensic method" includes general discussion about an interrogation and a statement such as definitions of basic concepts, definition of a nature and a purpose of an interrogation. In addition to further this chapter also contains analysis and evaluation of Czech legislation governing the interrogation. The Second chapter "Preparation of an interrogation" is focused on a preparation of an examiner before an interrogation as one of important elements to succesfully realize itself interrogation and to achieve its goals. The Third Chapter "Interrogation tactics" first concetrates on particular phases of an interrogation namely an introduction phase, a monologue and a dialogue where emphasize issues of questioning in practice. Attention is also paid to various situations that may occur during interrogations. This part of third...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectvýslechcs_CZ
dc.subjecttaktický postupcs_CZ
dc.subjectinterrogationen_US
dc.subjecttactical procedureen_US
dc.titleTaktika výslechucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-09-09
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId129578
dc.title.translatedInterrogation tacticsen_US
dc.contributor.refereeMusil, Jan
dc.identifier.aleph002079469
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra trestního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Criminal Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csRESUMÉ: TAKTIKA VÝSLECHU Cílem této práce je systematicky shrnout poznatky a informace týkající se základních taktických postupů a metod výslechu využívaných ve výslechové praxi. Znalost těchto postupů je nezbytná pro správně provedení výslechu a také vhodná pro právní praxi. Práce je rozdělena do čtyř základních kapitol, přičemž v každé z nich je pojednáno o relevantních tématech z oblasti výslechu. První kapitola "Výslech jako kriminalistická metoda" obsahuje obecné pojednání o výslechu a výpovědi, jako např. definování základních pojmů, podstaty a účelu výslechu. Kromě jiného je v ní také analyzován a zhodnocen stav české právní úpravy výslechu. Druhá kapitola "Příprava výslechu" je zaměřena na přípravu vyslýchajícího před samotným výslechem jako jednoho z důležitých prvků k úspěšnému provedení výslechu a dosažení jeho cílů. Třetí kapitola "Taktika výslechu" je nejprve zaměřena na jednotlivé fáze výslechu, jmenovitě úvodní fázi, monolog a dialog, kde je zdůrazněna problematiku pokládání otázek v praxi. Pozornost je zde také věnována různým výslechovým situacím, které mohou nastat. Tato část kapitoly by měla směřovat k lepšímu porozumění samotného procesu vyslýchání. V další části jsou pak rozebrány základní taktické postupy v závislosti na výslechové situaci. Čtvrtá, poslední kapitola "Psychologické...cs_CZ
uk.abstract.enINTERROGATION TACTICS The purpose of this diploma thesis is to systematically summarize knowledge and information about fundametal tactics and methods of an interrogation used in interrogation practice. Knowledge of these procedures is necessary for proper execution of an interrogation and also is suitable for legal practice. The thesis consists of 4 main chapters, each of them deals with relevant issues within the field of an interrogation. The First chapter "Interrogation as a forensic method" includes general discussion about an interrogation and a statement such as definitions of basic concepts, definition of a nature and a purpose of an interrogation. In addition to further this chapter also contains analysis and evaluation of Czech legislation governing the interrogation. The Second chapter "Preparation of an interrogation" is focused on a preparation of an examiner before an interrogation as one of important elements to succesfully realize itself interrogation and to achieve its goals. The Third Chapter "Interrogation tactics" first concetrates on particular phases of an interrogation namely an introduction phase, a monologue and a dialogue where emphasize issues of questioning in practice. Attention is also paid to various situations that may occur during interrogations. This part of third...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV