Show simple item record

Obotrite Proces of State-forming in Central European Dimension (789-1178)
dc.contributor.advisorŽemlička, Josef
dc.creatorTomášek, Jan
dc.date.accessioned2017-05-15T14:51:03Z
dc.date.available2017-05-15T14:51:03Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/52062
dc.description.abstractKlíčová slova Polabští Slované, slovanské Polabí, Obodrité, populus, gens, nacio, stát, Meklenbursko- Přední Pomořansko, obodritský kmenový svaz Abstrakt Diplomová práce analyzuje a interpretuje zlomové události v průběhu státotvorného procesu tzv. obodritského kmenového svazu v období let 789-1178. Zaměřuje se především na rozbor písemných pramenů, na jejichž základě představuje tři modely nadkmenových celků v Polabí. Práce především polemizuje s tradičním evolucionistickým pohledem na vývoj kmenových svazů, který je považuje za primitivnější předchůdce raně středověkých států. V této souvislosti je zejména analyzován výchozí stav, z něhož obodritský státotvorný proces započal. Jedná se především o otázku, zdali se od vstupu Obodritů do psané historie jednalo od federaci více kmenů či o jeden velkokmen, jehož rozpad na přelomu 9. a 10. století znamenal další stupeň vývojového procesu. Pro následující období se práce snaží představit unikátní model tzv. kmenového státu, vzniklého společným působením nejrůznějších faktorů - tj. geografická poloha, aktuální politická situace v okolním prostředí, společenské změny v průběhu 11. a 12. století apod. Ve stejném duchu je v předkládané práci pojednáno i o vnitřních a vnějších faktorech, vedoucí k pádu obodritského kmenového státu na konci sedmdesátých let 12....cs_CZ
dc.description.abstractKey Words Polabian Slavs, Polabian area, Obodrite, Populus, Gens, Nacio, State, Mecklenburg-Western Pomerania, Obotritic confederation tribes Abstract The thesis analyses and interprets the key events in the state-forming process of so-called Obotritic confederation tribes in 789 - 1178. It focuses on the analysis of written sources, which serve as a basis for three models of inter-tribal units in Polabian area. The thesis argues against the traditional evolutionistic point of view, which considers the confederation tribes to be the predecessors of early medieval states. The main focus of the analysis is put on the starting point form which the Obotritic state-forming process originated. The main question is whether the Obodrite, upon their first appearance in written history, were more federation of tribes or one large tribe, whose break-up at the turn of 9th and 10th century started a new phase of the process. For the next period, the thesis introduces unique model of so-called tribal state, created by the combined effects of various factors, such as location, political situation, social changes in 11th and 12th century etc. The inner and outer factors that lead to the break-up of the Obotritic tribe state in 1270s are discussed in the same manner. The last part of the thesis is an analysis of later...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectPolabští Slovanécs_CZ
dc.subjectslovanské Polabícs_CZ
dc.subjectObodritécs_CZ
dc.subjectpopuluscs_CZ
dc.subjectgenscs_CZ
dc.subjectnaciocs_CZ
dc.subjectstátcs_CZ
dc.subjectMeklenbursko-Přední Pomořanskocs_CZ
dc.subjectobodritský kmenový svazcs_CZ
dc.subjectPolabian Slavsen_US
dc.subjectPolabian areaen_US
dc.subjectObodriteen_US
dc.subjectPopulusen_US
dc.subjectGensen_US
dc.subjectNacioen_US
dc.subjectStateen_US
dc.subjectMecklenburg-Western Pomeraniaen_US
dc.subjectObotritic confederation tribesen_US
dc.titleObodritský státotvorný proces ve středoevropské dimenzi (789-1178)cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-09-11
dc.description.departmentInstitute of Czech Historyen_US
dc.description.departmentÚstav českých dějincs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId123165
dc.title.translatedObotrite Proces of State-forming in Central European Dimension (789-1178)en_US
dc.contributor.refereeKlápště, Jan
dc.identifier.aleph001624709
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineHistoryen_US
thesis.degree.disciplineHistoriecs_CZ
thesis.degree.programHistorické vědycs_CZ
thesis.degree.programHistoryen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Ústav českých dějincs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Institute of Czech Historyen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csHistoriecs_CZ
uk.degree-discipline.enHistoryen_US
uk.degree-program.csHistorické vědycs_CZ
uk.degree-program.enHistoryen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csKlíčová slova Polabští Slované, slovanské Polabí, Obodrité, populus, gens, nacio, stát, Meklenbursko- Přední Pomořansko, obodritský kmenový svaz Abstrakt Diplomová práce analyzuje a interpretuje zlomové události v průběhu státotvorného procesu tzv. obodritského kmenového svazu v období let 789-1178. Zaměřuje se především na rozbor písemných pramenů, na jejichž základě představuje tři modely nadkmenových celků v Polabí. Práce především polemizuje s tradičním evolucionistickým pohledem na vývoj kmenových svazů, který je považuje za primitivnější předchůdce raně středověkých států. V této souvislosti je zejména analyzován výchozí stav, z něhož obodritský státotvorný proces započal. Jedná se především o otázku, zdali se od vstupu Obodritů do psané historie jednalo od federaci více kmenů či o jeden velkokmen, jehož rozpad na přelomu 9. a 10. století znamenal další stupeň vývojového procesu. Pro následující období se práce snaží představit unikátní model tzv. kmenového státu, vzniklého společným působením nejrůznějších faktorů - tj. geografická poloha, aktuální politická situace v okolním prostředí, společenské změny v průběhu 11. a 12. století apod. Ve stejném duchu je v předkládané práci pojednáno i o vnitřních a vnějších faktorech, vedoucí k pádu obodritského kmenového státu na konci sedmdesátých let 12....cs_CZ
uk.abstract.enKey Words Polabian Slavs, Polabian area, Obodrite, Populus, Gens, Nacio, State, Mecklenburg-Western Pomerania, Obotritic confederation tribes Abstract The thesis analyses and interprets the key events in the state-forming process of so-called Obotritic confederation tribes in 789 - 1178. It focuses on the analysis of written sources, which serve as a basis for three models of inter-tribal units in Polabian area. The thesis argues against the traditional evolutionistic point of view, which considers the confederation tribes to be the predecessors of early medieval states. The main focus of the analysis is put on the starting point form which the Obotritic state-forming process originated. The main question is whether the Obodrite, upon their first appearance in written history, were more federation of tribes or one large tribe, whose break-up at the turn of 9th and 10th century started a new phase of the process. For the next period, the thesis introduces unique model of so-called tribal state, created by the combined effects of various factors, such as location, political situation, social changes in 11th and 12th century etc. The inner and outer factors that lead to the break-up of the Obotritic tribe state in 1270s are discussed in the same manner. The last part of the thesis is an analysis of later...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českých dějincs_CZ
dc.identifier.lisID990016247090106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV