Show simple item record

Private law aspects of consumer protection
dc.contributor.advisorŠvestka, Jiří
dc.creatorMatějka, Roman
dc.date.accessioned2017-05-08T11:46:32Z
dc.date.available2017-05-08T11:46:32Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/49059
dc.description.abstractUniverzita Karlova v Praze Právnická fakulta Katedra občanského práva Soukromoprávní aspekty ochrany spotřebitele Diplomová práce Abstrakt Roman Matějka Vedoucí diplomové práce: prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. Praha, září 2011 Abstrakt Soukromoprávní aspekty ochrany spotřebitele Cílem této diplomové práce je popsat problematiku ochrany spotřebitele v soukromém právu. Autor se zaměřil především na nejnovější změny v platné právní úpravě zabývající se ochranou spotřebitele. Součástí práce je taktéž kritické zhodnocení aktuální právní úpravy a její porovnání s návrhem nového občanského zákoníku. Diplomová práce by měla přispět k diskuzi o probíhající rekodifikaci soukromého práva. Práce je rozdělena do deseti kapitol. První kapitola se zabývá vymezením pojmu ochrany spotřebitele a práva ochrany spotřebitele. Obsahuje též stručný exkurz na téma ochrana spotřebitele ve veřejném právu. Druhá kapitola se skládá z výčtu právních předpisů, které regulují ochranu spotřebitele. Nejprve přináší seznam vnitrostátních pramenů ochrany spotřebitele v české legislativě. Dále obsahuje přehled právních předpisů chránících spotřebitele v komunitárním právu, a to jak v primárním, tak i sekundárním. Ve třetí kapitole je pojednáno o klíčových pojmech ochrany spotřebitele - spotřebiteli i dodavateli. Je zde podrobný popis vymezení...cs_CZ
dc.description.abstractCharles University in Prague Faculty of Law Department of Civil Law Private law aspects of consumer protection Diploma Thesis Abstract Roman Matějka Supervisor: prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. Prague, September 2011 Abstract Private law aspects of consumer protection The aim of this thesis is to analyze the issue of consumer protection in private law. The author focused mainly on the latest changes in the applicable legislation dealing with the consumer protection. The thesis also contains critical evaluation of current legislation and a comparison with the draft of the new Civil Code. The thesis should contribute to the discussion of the ongoing recodification of private law. The thesis is divided into ten chapters. The first chapter deals with the definition of the term consumer protection and consumer protection law. It also includes a brief excursion on the topic of consumer protection in public law. The second chapter consists of a list of acts that regulate consumer protection. First, it brings a list of national sources of consumer protection in the Czech legislation. It also contains an overview of the legislation protecting consumers in Community law, both in the primary, and the secondary legislation. The third chapter discusses the key terms of consumer protection - consumer and supplier. There...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectOchrana spotřebitelecs_CZ
dc.subjectspotřebitelcs_CZ
dc.subjectdodavatelcs_CZ
dc.subjectConsumer protectionen_US
dc.subjectconsumeren_US
dc.subjectsupplieren_US
dc.titleSoukromoprávní aspekty ochrany spotřebitelecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-11-30
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId66988
dc.title.translatedPrivate law aspects of consumer protectionen_US
dc.contributor.refereeSalač, Josef
dc.identifier.aleph001403708
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csUniverzita Karlova v Praze Právnická fakulta Katedra občanského práva Soukromoprávní aspekty ochrany spotřebitele Diplomová práce Abstrakt Roman Matějka Vedoucí diplomové práce: prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. Praha, září 2011 Abstrakt Soukromoprávní aspekty ochrany spotřebitele Cílem této diplomové práce je popsat problematiku ochrany spotřebitele v soukromém právu. Autor se zaměřil především na nejnovější změny v platné právní úpravě zabývající se ochranou spotřebitele. Součástí práce je taktéž kritické zhodnocení aktuální právní úpravy a její porovnání s návrhem nového občanského zákoníku. Diplomová práce by měla přispět k diskuzi o probíhající rekodifikaci soukromého práva. Práce je rozdělena do deseti kapitol. První kapitola se zabývá vymezením pojmu ochrany spotřebitele a práva ochrany spotřebitele. Obsahuje též stručný exkurz na téma ochrana spotřebitele ve veřejném právu. Druhá kapitola se skládá z výčtu právních předpisů, které regulují ochranu spotřebitele. Nejprve přináší seznam vnitrostátních pramenů ochrany spotřebitele v české legislativě. Dále obsahuje přehled právních předpisů chránících spotřebitele v komunitárním právu, a to jak v primárním, tak i sekundárním. Ve třetí kapitole je pojednáno o klíčových pojmech ochrany spotřebitele - spotřebiteli i dodavateli. Je zde podrobný popis vymezení...cs_CZ
uk.abstract.enCharles University in Prague Faculty of Law Department of Civil Law Private law aspects of consumer protection Diploma Thesis Abstract Roman Matějka Supervisor: prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. Prague, September 2011 Abstract Private law aspects of consumer protection The aim of this thesis is to analyze the issue of consumer protection in private law. The author focused mainly on the latest changes in the applicable legislation dealing with the consumer protection. The thesis also contains critical evaluation of current legislation and a comparison with the draft of the new Civil Code. The thesis should contribute to the discussion of the ongoing recodification of private law. The thesis is divided into ten chapters. The first chapter deals with the definition of the term consumer protection and consumer protection law. It also includes a brief excursion on the topic of consumer protection in public law. The second chapter consists of a list of acts that regulate consumer protection. First, it brings a list of national sources of consumer protection in the Czech legislation. It also contains an overview of the legislation protecting consumers in Community law, both in the primary, and the secondary legislation. The third chapter discusses the key terms of consumer protection - consumer and supplier. There...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
dc.identifier.lisID990014037080106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV