Show simple item record

Human resources management in a small enterprise
dc.contributor.advisorŠtefko, Martin
dc.creatorVaňkátová, Věra
dc.date.accessioned2017-05-08T11:27:00Z
dc.date.available2017-05-08T11:27:00Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/48970
dc.description.abstractVe své práci se zabývám tématem řízení lidských zdrojů v malém podniku. V 1. kapitole se zabývám definicí pojmu a historickým vývojem této oblasti. V 2. kapitole se věnuji okolnostem týkajícím se vzniku a ukončení pracovního poměru. Řízení lidských zdrojů v této fázi začíná plánováním. Plánování znamená stanovení potřeb organizace, zejména v oblasti plánování potřebného počtu vhodných, dostatečně kvalifikovaných a správně motivovaných zaměstnanců ve správný čas. Na plánování navazuje získávání zaměstnanců. Tato fáze zajišťuje, že na volná pracovní místa se přihlásí dostatečný počet vhodných uchazečů. Pro rozpoznání toho, který z uchazečů bude nejvhodnější pro obsazení pracovního místa, je třeba pozvat vhodné uchazeče na výběrový pohovor. Cílem výběrového řízení je nalezení vhodného kandidáta, se kterým bude uzavřena pracovní smlouva. Důležitou oblastí je ochrana osobních údajů.V závěru této kapitoly se zabývám okolnostmi ukončení pracovního poměru tak, jak jsou definovány v ustanoveních § 48-73 ZP. Poslední kapitola se věnuje hlavním oblastem řízení lidských zdrojů, se kterými se lze v malém podniku setkat. V podkapitole "Řízení pracovního výkonu a hodnocení" se věnuji důležitosti provádění pravidelného hodnocení zaměstnanců. Každý zaměstnavatel potřebuje zjistit a ověřit, jak jeho zaměstnanci plní úkoly a...cs_CZ
dc.description.abstractResumé Human resources management in a small enterprise In my work I deal with the topic of human resources management in a small enterprise. In the first chapter I deal with the definition of the concept and historical development of this area. The second chapter is devoted to circumstances regarding the origin and termination of the employment. Human resources management in this stage begins with planning. Planning means determining the needs of the organization, especially in planning the required number of suitable, adequately trained and properly motivated employees at the right time. The planning is continued by recruitment. This phase ensures that the vacancies will attract sufficient number of suitable candidates. To identify which of the candidates is best suited to fill the job, you need to invite suitable candidates to the selection interview. The aim of the selection process is to find a suitable candidate with whom the contract will be concluded. An important area is the protection of personal data. The end of this chapter deals with the circumstances of termination of employment as defined in § 48-73 LC. The last chapter covers the main areas of human resources management in a small business. In the subsection "Performance management and evaluation" is devoted to the importance of implementing...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectzískávání a výběrcs_CZ
dc.subjectmotivacecs_CZ
dc.subjectodměňovánícs_CZ
dc.subjectrecruitment and selection processen_US
dc.subjectmotivationen_US
dc.subjectrewardingen_US
dc.titleŘízení lidských zdrojů v malém podnikucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-12-08
dc.description.departmentDepartment of Labor Law and Social Security Lawen_US
dc.description.departmentKatedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId99020
dc.title.translatedHuman resources management in a small enterpriseen_US
dc.contributor.refereeProcházková, Eva
dc.identifier.aleph001534875
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Labor Law and Social Security Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csVe své práci se zabývám tématem řízení lidských zdrojů v malém podniku. V 1. kapitole se zabývám definicí pojmu a historickým vývojem této oblasti. V 2. kapitole se věnuji okolnostem týkajícím se vzniku a ukončení pracovního poměru. Řízení lidských zdrojů v této fázi začíná plánováním. Plánování znamená stanovení potřeb organizace, zejména v oblasti plánování potřebného počtu vhodných, dostatečně kvalifikovaných a správně motivovaných zaměstnanců ve správný čas. Na plánování navazuje získávání zaměstnanců. Tato fáze zajišťuje, že na volná pracovní místa se přihlásí dostatečný počet vhodných uchazečů. Pro rozpoznání toho, který z uchazečů bude nejvhodnější pro obsazení pracovního místa, je třeba pozvat vhodné uchazeče na výběrový pohovor. Cílem výběrového řízení je nalezení vhodného kandidáta, se kterým bude uzavřena pracovní smlouva. Důležitou oblastí je ochrana osobních údajů.V závěru této kapitoly se zabývám okolnostmi ukončení pracovního poměru tak, jak jsou definovány v ustanoveních § 48-73 ZP. Poslední kapitola se věnuje hlavním oblastem řízení lidských zdrojů, se kterými se lze v malém podniku setkat. V podkapitole "Řízení pracovního výkonu a hodnocení" se věnuji důležitosti provádění pravidelného hodnocení zaměstnanců. Každý zaměstnavatel potřebuje zjistit a ověřit, jak jeho zaměstnanci plní úkoly a...cs_CZ
uk.abstract.enResumé Human resources management in a small enterprise In my work I deal with the topic of human resources management in a small enterprise. In the first chapter I deal with the definition of the concept and historical development of this area. The second chapter is devoted to circumstances regarding the origin and termination of the employment. Human resources management in this stage begins with planning. Planning means determining the needs of the organization, especially in planning the required number of suitable, adequately trained and properly motivated employees at the right time. The planning is continued by recruitment. This phase ensures that the vacancies will attract sufficient number of suitable candidates. To identify which of the candidates is best suited to fill the job, you need to invite suitable candidates to the selection interview. The aim of the selection process is to find a suitable candidate with whom the contract will be concluded. An important area is the protection of personal data. The end of this chapter deals with the circumstances of termination of employment as defined in § 48-73 LC. The last chapter covers the main areas of human resources management in a small business. In the subsection "Performance management and evaluation" is devoted to the importance of implementing...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
dc.identifier.lisID990015348750106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV