Show simple item record

Reorganization as a restoring form of insolvency
dc.contributor.advisorPohl, Tomáš
dc.creatorHodačová, Helena
dc.date.accessioned2017-05-08T08:32:31Z
dc.date.available2017-05-08T08:32:31Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/48269
dc.description.abstractV JAZYCE ESKÉM: Reorganizace jako sana ní zp sob ešení úpadku: Hlavním ú elem mé diplomové práce je poskytnout rozbor tohoto sana ního zp sobu ešení úpadku dlužníka podle zákona . 184/2006 Sb., insolven ní zákon (dále v textu jen jako insolven ní zákon), s ohledem na soudní rozhodnutí, právní názory odborné ve ejnosti a také na ekonomické aspekty této problematiky. N které otázky upravené podle eského práva se pokusím porovnat s úpravou slovenského zákona . 7/2005 Zz. (Sb.). Primárním d vodem zpracování tohoto tématu je vzr stající d ležitost úpadkového ízení po velké hospodá ské krizi z let 2007 až 2009. Vzhledem k té skute nosti, že u stále vysokého po tu spole ností je jejich úpadek ešen konkursním ešením, které ovšem není vždy nejvíce efektivním ešením jejich bankrotu a také to není nejvhodn jší ešení z celospole enského hlediska. Samotný text diplomové práce je rozd len do 17 kapitol. Každá kapitola je dále rozd lena do n kolika bod . První ást práce zahrnuje deset kapitol a popisuje základní prvky insolven ního ízení, které jsou nezbytné pro celkové pochopení reorganizace samotné. Tato ást zahrnuje historický vývoj a základní kroky a body v insolven ním ízení jakými jsou vysv tlení pojmu úpadku a rozhodnutí o n m, insolven ní návrh, ú astníky insolven ního ízení, analýzu institutu soudního...cs_CZ
dc.description.abstractIN ENGLISH: Reorganisation as a non-liquidation solution of bankruptcy: The main purpose of my final thesis is to analyse a non-liquidation solution of bankruptcy of a debtor under the Czech act No. 184/2006 Sb. (Coll.) hereinafter called as Insolvency Act, with all respect to the actual judicial decisions, legal opinion of the professional public and economic aspects as well. Some issues under Czech law are given in comparison with the Slovenian act No. 7/2005 Zz. (Coll). The main reason for my research is the increasing importance of insolvency law after the economic crise in 2007 to 2009. Since many companies are still to be winded-up, although, it is not the most effective form of figuring out their decline in light of all-society economic stand-point. The thesis is divided into 17 chapters. Each chapter is composed of several main points. The first part subsumes ten chapters, which describes basic elements of incolvency proceedings that are very important for the overview comprehension of the reorganization. The aforementioned part of my thesis covers the description of the historical development and basic elements of incolvency proceedings, explenation of bankruptcy, decision of bankruptcy, petition for bankruptcy order, parties to incolvency proceedings, automatic stay, bankrupt's estate....en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectInsolvenční řízenícs_CZ
dc.subjectreorganizacecs_CZ
dc.subjectúpadekcs_CZ
dc.subjectInsolvency proceedingsen_US
dc.subjectReorganisationen_US
dc.subjectBankruptcyen_US
dc.titleReorganizace jako sanační forma řešení úpadkucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-09-20
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId98664
dc.title.translatedReorganization as a restoring form of insolvencyen_US
dc.contributor.refereeMacková, Alena
dc.identifier.aleph001388418
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csV JAZYCE ESKÉM: Reorganizace jako sana ní zp sob ešení úpadku: Hlavním ú elem mé diplomové práce je poskytnout rozbor tohoto sana ního zp sobu ešení úpadku dlužníka podle zákona . 184/2006 Sb., insolven ní zákon (dále v textu jen jako insolven ní zákon), s ohledem na soudní rozhodnutí, právní názory odborné ve ejnosti a také na ekonomické aspekty této problematiky. N které otázky upravené podle eského práva se pokusím porovnat s úpravou slovenského zákona . 7/2005 Zz. (Sb.). Primárním d vodem zpracování tohoto tématu je vzr stající d ležitost úpadkového ízení po velké hospodá ské krizi z let 2007 až 2009. Vzhledem k té skute nosti, že u stále vysokého po tu spole ností je jejich úpadek ešen konkursním ešením, které ovšem není vždy nejvíce efektivním ešením jejich bankrotu a také to není nejvhodn jší ešení z celospole enského hlediska. Samotný text diplomové práce je rozd len do 17 kapitol. Každá kapitola je dále rozd lena do n kolika bod . První ást práce zahrnuje deset kapitol a popisuje základní prvky insolven ního ízení, které jsou nezbytné pro celkové pochopení reorganizace samotné. Tato ást zahrnuje historický vývoj a základní kroky a body v insolven ním ízení jakými jsou vysv tlení pojmu úpadku a rozhodnutí o n m, insolven ní návrh, ú astníky insolven ního ízení, analýzu institutu soudního...cs_CZ
uk.abstract.enIN ENGLISH: Reorganisation as a non-liquidation solution of bankruptcy: The main purpose of my final thesis is to analyse a non-liquidation solution of bankruptcy of a debtor under the Czech act No. 184/2006 Sb. (Coll.) hereinafter called as Insolvency Act, with all respect to the actual judicial decisions, legal opinion of the professional public and economic aspects as well. Some issues under Czech law are given in comparison with the Slovenian act No. 7/2005 Zz. (Coll). The main reason for my research is the increasing importance of insolvency law after the economic crise in 2007 to 2009. Since many companies are still to be winded-up, although, it is not the most effective form of figuring out their decline in light of all-society economic stand-point. The thesis is divided into 17 chapters. Each chapter is composed of several main points. The first part subsumes ten chapters, which describes basic elements of incolvency proceedings that are very important for the overview comprehension of the reorganization. The aforementioned part of my thesis covers the description of the historical development and basic elements of incolvency proceedings, explenation of bankruptcy, decision of bankruptcy, petition for bankruptcy order, parties to incolvency proceedings, automatic stay, bankrupt's estate....en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
dc.identifier.lisID990013884180106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV