Show simple item record

The role of media during formation of public opinion on the course of criminal proceedings
dc.contributor.advisorBenda, Josef
dc.creatorFuksová, Veronika
dc.date.accessioned2017-06-01T08:37:05Z
dc.date.available2017-06-01T08:37:05Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/3584
dc.description.abstractDiplomová práce s názvem Role médií při utváření veřejného mínění na průběh trestních řízení se zabývá problematikou, která leží na pomezí právní a mediální vědy. Jejím cílem je vyložit vztah mezi těmito dvěma oblastmi na podkladě trestních řízení, a to jak v teoretické rovině, tak prakticky s využitím reálných trestních kauz. Diplomová práce se v první řadě zabývá právním zakotvením médií a jejich vztahem k některým významným trestně-právním zásadám, kterými jsou zásada presumpce neviny a zásada veřejnosti trestních řízení. Právě zásada presumpce neviny a její porušení má vliv na osobnostní práva dotčené osoby, proto je tato práce zaměřena i na výklad týkající se ochrany osobnosti před neoprávněnými zásahy, ke kterým může dojít v rámci trestního řízení, a to jak ze strany orgánů činných v trestním řízení, tak i ze strany médií. Pro mediální oblast jsou typické některé právní instituty nápravy takových zásahů, kterým je v předložené práci rovněž věnován prostor. Jak již bylo uvedeno, diplomová práce má i praktický rozměr, v jehož rámci jsou zkoumány tři medializované trestní kauzy z roku 2015, a to prostřednictvím odlišných mediálních platforem, které o daných kauzách informovaly. Závěr diplomové práce shrnuje poznatky, kterých bylo v průběhu práce dosaženo se zdůrazněním zásadních závěrů o vztahu...cs_CZ
dc.description.abstractDiploma thesis called The Role of the media in shaping public opinion on the course of criminal proceedings deals with the issue which lies on the border between legal and media science. Its aim is to explain the relationship between these two areas on the basis of criminal proceedings, both in theory and practice using real criminal cases. Diploma thesis primarily deals with the legal base of the media and its relationship to some important principles of criminal law, namely the principle of presumption of innocence and the principle of public prosecutions. The principle of presumption of innocence and its violation affects the personal rights of offended person, so this work is also focused on comments relating to the personality protection against unauthorized interference which may occur in the context of criminal proceedings, both by the authorities involved in criminal proceedings as well as from the media. For the media sector there are some typical legal institutes correcting such interference which are presented in this thesis as well. As already mentioned, the thesis has practical dimension within which there are four essential criminal cases of 2015 examined through different media platforms that informed about these cases. The final section summarizes the findings which were achieved in...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subjectmédiacs_CZ
dc.subjecttrestní řízenícs_CZ
dc.subjectpresumpce nevinycs_CZ
dc.subjectveřejné míněnícs_CZ
dc.subjectochrana osobnostics_CZ
dc.subjectmediaen_US
dc.subjectcriminal proceedingsen_US
dc.subjectpresumption of innocenceen_US
dc.subjectpublic opinionen_US
dc.subjectprotection of personalityen_US
dc.titleRole médií při utváření veřejného mínění na průběh trestních řízenícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-06-29
dc.description.departmentDepartment of Media Studiesen_US
dc.description.departmentKatedra mediálních studiícs_CZ
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.identifier.repId168704
dc.title.translatedThe role of media during formation of public opinion on the course of criminal proceedingsen_US
dc.contributor.refereeBednařík, Petr
dc.identifier.aleph002129841
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineMediální studiacs_CZ
thesis.degree.disciplineMedia Studiesen_US
thesis.degree.programMediální a komunikační studiacs_CZ
thesis.degree.programMedia and Communications Studiesen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Katedra mediálních studiícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Department of Media Studiesen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csMediální studiacs_CZ
uk.degree-discipline.enMedia Studiesen_US
uk.degree-program.csMediální a komunikační studiacs_CZ
uk.degree-program.enMedia and Communications Studiesen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce s názvem Role médií při utváření veřejného mínění na průběh trestních řízení se zabývá problematikou, která leží na pomezí právní a mediální vědy. Jejím cílem je vyložit vztah mezi těmito dvěma oblastmi na podkladě trestních řízení, a to jak v teoretické rovině, tak prakticky s využitím reálných trestních kauz. Diplomová práce se v první řadě zabývá právním zakotvením médií a jejich vztahem k některým významným trestně-právním zásadám, kterými jsou zásada presumpce neviny a zásada veřejnosti trestních řízení. Právě zásada presumpce neviny a její porušení má vliv na osobnostní práva dotčené osoby, proto je tato práce zaměřena i na výklad týkající se ochrany osobnosti před neoprávněnými zásahy, ke kterým může dojít v rámci trestního řízení, a to jak ze strany orgánů činných v trestním řízení, tak i ze strany médií. Pro mediální oblast jsou typické některé právní instituty nápravy takových zásahů, kterým je v předložené práci rovněž věnován prostor. Jak již bylo uvedeno, diplomová práce má i praktický rozměr, v jehož rámci jsou zkoumány tři medializované trestní kauzy z roku 2015, a to prostřednictvím odlišných mediálních platforem, které o daných kauzách informovaly. Závěr diplomové práce shrnuje poznatky, kterých bylo v průběhu práce dosaženo se zdůrazněním zásadních závěrů o vztahu...cs_CZ
uk.abstract.enDiploma thesis called The Role of the media in shaping public opinion on the course of criminal proceedings deals with the issue which lies on the border between legal and media science. Its aim is to explain the relationship between these two areas on the basis of criminal proceedings, both in theory and practice using real criminal cases. Diploma thesis primarily deals with the legal base of the media and its relationship to some important principles of criminal law, namely the principle of presumption of innocence and the principle of public prosecutions. The principle of presumption of innocence and its violation affects the personal rights of offended person, so this work is also focused on comments relating to the personality protection against unauthorized interference which may occur in the context of criminal proceedings, both by the authorities involved in criminal proceedings as well as from the media. For the media sector there are some typical legal institutes correcting such interference which are presented in this thesis as well. As already mentioned, the thesis has practical dimension within which there are four essential criminal cases of 2015 examined through different media platforms that informed about these cases. The final section summarizes the findings which were achieved in...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra mediálních studiícs_CZ
dc.identifier.lisID990021298410106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV