Show simple item record

Proper law of contract under the Rome Convention and the Rome I Regulation
dc.contributor.advisorPauknerová, Monika
dc.creatorKutová, Karolina
dc.date.accessioned2020-02-17T17:41:28Z
dc.date.available2020-02-17T17:41:28Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/32007
dc.description.abstractThe aim of my thesis is to analyze the proper law under the Rome Convention and the Rome I Regulation and find out the differences and similarities between them. The reasons for my research are my interest in this topic and importance of such legal forms for contractual obligations mentioned above for the development of the European Union. The thesis is composed of introduction, four parts and conclusion. Parts One and Two are general and introductory. The core of this thesis is represented by the part Three, which has analytic character, and the part Four, which is summarizing the previous text. Part One is subdivided into five chapters. Chapter One describes Private International Law and explains the notion and methods of regulation. Chapters Two, Three, Four and Five deal with the European Private International Law (EPIL). They characterize notion, meaning, and sources of law and principles of application of EPIL. Part Two is concerned with the Rome Convention and the Rome I Regulation in general. It outlines creation, structure, scope of the Convention and the Regulation; and describes international element. Part Three being subdivided into four chapters analyzes the proper law of contract under the Rome Convention and the Rome I Regulation. It focuses on ascertaining of the applicable law for...en_US
dc.description.abstract100 Záv r V dnešní "otev ené" Evrop má jednotná úprava unifikující kolizní normy smluvního závazkového práva své místo. Mnoho z nás uzavírá obchody, které p esahují hranice stát . Pro zvýšení právní jistoty je p ínosné aplikovat ve všech státech Evropské unie stejná pravidla pro ur ování rozhodného práva pro smluvní závazky. Na druhou stranu neexistuje právní p edpis, který by vylou il nejasnosti nebo možnosti odlišného výkladu. S ohledem na r znost p ístup jednotlivých len EU k právu, je nutné si uv domit, že jak ímská úmluva, tak Na ízení ím I jsou dílem právní komparatistiky a zárove výsledkem kompromis a ústupk . Smluvní volnost je základem ímské úmluvy i Na ízení ím I. Oba nástroje ji však kladou meze. Na ízení ím I smluvní volnost omezuje více, než je tomu v ímské úmluv . Je to však dáno tím, že Na ízení ím I rozši uje okruh smluv se slabší smluvní stranou. Platí, že n které instituty jsou v Ú a v Na ízení ím I upraveny shodn a n které odlišn . I v úprav institut , které se za dobu aplikace ímské úmluvy osv d ily, p ináší Na ízení ím I drobné zm ny, které mají spíše význam up es ující. Jednak se Na ízení ím I pokusilo odstranit nejasnosti ohledn formulací a jednak uvést úpravu do souladu s Na ízením ím II a Na ízením Brusel I. Drobné úpravy se objevují v podob volby práva, zejména jistoty vyjád ení p...cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.titleObligační statut podle Římské úmluvy a Nařízení Řím Ics_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2010
dcterms.dateAccepted2010-09-22
dc.description.departmentKatedra obchodního právacs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Business Lawen_US
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId85465
dc.title.translatedProper law of contract under the Rome Convention and the Rome I Regulationen_US
dc.contributor.refereeBrodec, Jan
dc.identifier.aleph002020210
thesis.degree.nameJUDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra obchodního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Business Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.cs100 Záv r V dnešní "otev ené" Evrop má jednotná úprava unifikující kolizní normy smluvního závazkového práva své místo. Mnoho z nás uzavírá obchody, které p esahují hranice stát . Pro zvýšení právní jistoty je p ínosné aplikovat ve všech státech Evropské unie stejná pravidla pro ur ování rozhodného práva pro smluvní závazky. Na druhou stranu neexistuje právní p edpis, který by vylou il nejasnosti nebo možnosti odlišného výkladu. S ohledem na r znost p ístup jednotlivých len EU k právu, je nutné si uv domit, že jak ímská úmluva, tak Na ízení ím I jsou dílem právní komparatistiky a zárove výsledkem kompromis a ústupk . Smluvní volnost je základem ímské úmluvy i Na ízení ím I. Oba nástroje ji však kladou meze. Na ízení ím I smluvní volnost omezuje více, než je tomu v ímské úmluv . Je to však dáno tím, že Na ízení ím I rozši uje okruh smluv se slabší smluvní stranou. Platí, že n které instituty jsou v Ú a v Na ízení ím I upraveny shodn a n které odlišn . I v úprav institut , které se za dobu aplikace ímské úmluvy osv d ily, p ináší Na ízení ím I drobné zm ny, které mají spíše význam up es ující. Jednak se Na ízení ím I pokusilo odstranit nejasnosti ohledn formulací a jednak uvést úpravu do souladu s Na ízením ím II a Na ízením Brusel I. Drobné úpravy se objevují v podob volby práva, zejména jistoty vyjád ení p...cs_CZ
uk.abstract.enThe aim of my thesis is to analyze the proper law under the Rome Convention and the Rome I Regulation and find out the differences and similarities between them. The reasons for my research are my interest in this topic and importance of such legal forms for contractual obligations mentioned above for the development of the European Union. The thesis is composed of introduction, four parts and conclusion. Parts One and Two are general and introductory. The core of this thesis is represented by the part Three, which has analytic character, and the part Four, which is summarizing the previous text. Part One is subdivided into five chapters. Chapter One describes Private International Law and explains the notion and methods of regulation. Chapters Two, Three, Four and Five deal with the European Private International Law (EPIL). They characterize notion, meaning, and sources of law and principles of application of EPIL. Part Two is concerned with the Rome Convention and the Rome I Regulation in general. It outlines creation, structure, scope of the Convention and the Regulation; and describes international element. Part Three being subdivided into four chapters analyzes the proper law of contract under the Rome Convention and the Rome I Regulation. It focuses on ascertaining of the applicable law for...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního právacs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ
dc.identifier.lisID990020202100106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV